آدرس:
آدرس : تهران -خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

سامانه پيام کوتاه: 10000061112273
صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131
تلفن:
تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر:
نمابر: 66403808-021
ارسال ایمیل
اختیاری

اطلاعات تماس:

ساختمان مرکزی: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدگان فنی

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021

ساختمان شماره 2: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه فروزانفر، پلاک 1431