اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی آقابیک ایگلی
نام سید کیوان
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2292
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک kayvan.aghabayk@ut.ac.ir
شماره اتاق 359

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی راه و ترابری
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری -

درس های ارائه شده
1 پروژه راهسازی
2 راهسازی
3 مباحث ویژه
4 مهندسی ترافیک پیشرفته
5 تئوری جریان ترافیک
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 مطالعات ساماندهی معابر بزرگراهی پهنه شرقی تهران 97/06/16 سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری
2 ملزومات بکارگیری مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه های عمرانی شهری 97/06/16 سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری
3 مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های شهری: منافع، موانع و الگوهای اجرایی 97/05/17 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
4 ارزیابی و مناسب سازی دسترسی کاربریهای خاص با تردد بالای وسایل نقلیه سنگین (مطالعه موردی مجتمع پردازش آرادکوه) 97/05/17 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
5 مطالعات ساماندهی معابر بزرگراهی پهنه غربی تهران 97/02/25 کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
6 روش‌های کنترل و مدیریت پارک حاشیه‌ای 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 انواع خط‌کشی‌ها و آماده‌سازی سطح روسازی برای افزایش دوام آن‌ها 96/08/04 نهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
8 چالش های طراحی زیرساخت های شهری ؛ مطالعه موردی دوربرگردان غیرهمسطح جنوب به جنوب یادگار در شمال خیابان آزادی 96/06/08 اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری
9 شاخص های ارزیابی وضعیت روسازی 96/06/08 اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری
10 زهکشی راه‌های شهری، روش‌ها و مصالح نوین 96/06/08 اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری
11 جهانی شدن ؛ فرصت‌ها و چالش‌های جمهوری اسلامی ایران 96/03/31 همایش بین المللی حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی
12 فرآیند رفع معضلات ترافیکی کلان‌شهرها (مطالعه موردی:تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله نوری با خیابان ستارخان) 96/02/21 سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
13 برآورد میزان تقاضای سفر و پارکینگ ناشی از احداث کاربری‌های چند منظوره بزرگ مقیاس 95/12/11 شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 ارائه مدل برای مدیریت اختلال در راه آهن شهری 95/12/11 شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 A Study of Lane Change Behavior of Heavy Vehicle and Passenger Car on the Influence of Conflict 95/10/23 The 96th Transportation Research Board Annual Meeting
16 Integration in Public Transit Systems 95/10/09 Forth International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development
17 استفاده از سیستم های هوشمند حمل ونقل ( ITS ) در اتوبوس رانی به منظور افزایش کارایی و بهره وری 95/09/18 سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری
18 شناخت خرابی های روسازی خطوط اتوبوس تندرو و ارائه روسازی مناسب 95/08/13 هشتمین همایش و نمایشگاه قیر و آسفالت ایران
19 استفاده از سیستم های هوشمند حمل ونقل ( ITS ) در اتوبوس رانی به منظور افزایش کارایی و بهره وری 95/06/26 سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری
20 مدیریت پارکینگ ها، ساماندهی عرضه و تقاضا 95/05/28 دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
21 Comparing Characteristics of Heavy Vehicle and Passenger Car during Mandatory Lane Change Execution 94/07/16 Road Safety & Simulation Conference
22 Exploring Exit Jam Characteristics in Panic Evacuation Scenarios Using Animal Dynamics 93/10/25 The 94th Transportation Research Board Annual Meeting
23 Spatial Fluctuations of Pedestrian Velocities in Bidirectional Streams 93/10/25 The 94th Transportation Research Board Annual Meeting
24 Crowd Merging Behavior : Investigating Different Angles And Speeds 93/10/25 The 94th Transportation Research Board Annual Meeting (TRB)
25 Automatic Discrimination of Traffic Conflicts during Lane Changing Manoeuvres 93/07/30 The 26th ARRB Conference
26 Animal Group Behaviour to Study Human Crowd Dynamic under Panic Condition 93/03/07 Interaction Network and Collective Motion in Swarms, Folks and Crowds
27 Effects of Heavy Vehicles on Traffic Flow Characteristics 92/12/08 The 13rd International Conference on Traffic and Transportation Engineering
28 Using Parallel Particle Swarm Optimization for Auto-tuning of Traffic Micro-simulations in Heterogeneous Conditions 92/10/26 The 93rd Transportation Research Board Annual Meeting
29 A Novel Methodology for Evolutionary Calibration of VISSIM by Multi-Threading 92/07/12 The 36th Australasian Transport Research Forum (ATRF)
30 The 13th World Conference on Transport Research (WCTR) 92/04/27 The 13th World Conference on Transport Research (WCTR)
31 THE SPATIAL DISTRIBU TION OF PARKING POLICY AND U SAGE: A CASE STUDY OF MELBOURNE, AUSTRALIA 92/04/27 The 13th World Conference on Transport Research (WCTR)
32 Impacts of Lead Vehicle Class on Driver’s Following Behaviour 91/12/03 The 12th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
33 مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات درمناطق عملیات عمرانی 91/11/04 فصلنامه جاده
34 A Local Linear Model Tree Approach to Develop Car-Following Model Considering Lead Vehicle Types 91/10/28 The 92nd Transportation Research Board Annual Meeting
35 Effective Variables on Car-Following Behaviour of Heavy Vehicle Drivers 91/07/07 The 35th Australasian Transport Research Forum (ATRF)
36 A Macroscopic Study of Heavy Vehicle Traffic Flow Characteristics 91/07/05 The 25th ARRB Conference
37 Lane Changing Decision and Execution on Arterial Roads 90/12/04 The 11th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
38 Investigating Heavy Vehicle Interactions during the Car Following Process 90/11/06 The 91st Transportation Research Board Annual Meeting
39 Understanding the Dynamics of Heavy Vehicle Interactions in Car-Following 90/11/01 Journal of Transportation Engineering
40 Including heavy vehicles in a car-following model: modelling, calibrating and validating 90/10/11 JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION
41 Examining Vehicle Interactions during A Car-Following Manoeuvre 90/07/08 The 34th Australasian Transport Research Forum (ATRF)
42 Comparing Heavy Vehicle and Passenger Car Lane-Changing Maneuvers on Arterial Roads and Freeways 90/02/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
43 Including heavy vehicles in a car-following model: modelling, calibrating and validating 90/01/08 JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION
44 New Car-Following Model Considering Impacts of Multiple Lead Vehicle Types 89/11/30 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
45 Investigating heavy vehicle lane changing manoeuvres 89/11/07 The 90th Transportation Research Board Annual Meeting
46 Comparing Heavy Vehicle and Passenger Car Lane-Changing Maneuvers on Arterial Roads and Freeways 89/10/05 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
47 Understanding The Need For Heavy Vehicle Research on Traffic Flow 89/09/04 The 10th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
48 Understanding The Lane Changing Behaviour of Large Vehicles on Arterial Roads 89/07/23 The 24th ARRB Conference
49 A State-of-the-Art Review of Car-Following Models with Particular Considerations of Heavy Vehicles 89/07/06 TRANSPORT REVIEWS
50 Impacts of Different Angles and Speeds on Behavior of Pedestrian Crowd Merging 89/04/27 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
51 Attribute selection for modelling driver's car-following behaviour in heterogeneous congested traffic conditions 89/04/01 TRANSPORTMETRICA
52 Spatial fluctuations of pedestrian velocities in bidirectional streams: Exploring the effects of self-organization 89/03/01 PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
53 مروری بر مدل های پیش بینی عملکرد روسازی 89/02/05 فصلنامه جاده
54 درپوش‌ منهول ها، معضلات و راهکارها 89/02/05 فصلنامه جاده
55 Exploring a Local Linear Model Tree Approach to Car-Following 88/12/05 COMPUTER AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
56 Including heavy vehicles in a car-following model: modelling, calibrating and validating 88/10/01 JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION
57 A State-of-the-Art Review of Car-Following Models with Particular Considerations of Heavy Vehicles 88/05/05 TRANSPORT REVIEWS
58 New Car-Following Model Considering Impacts of Multiple Lead Vehicle Types 88/03/11 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
59 An analytical comparison between lane changing behaviour of drivers on freeways and arterial roads 87/12/20 Road and Transport Research
60 Impacts of Different Angles and Speeds on Behavior of Pedestrian Crowd Merging 87/10/08 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
61 Exploring a Local Linear Model Tree Approach to Car-Following 87/09/10 COMPUTER AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
62 Modelling heavy vehicle car-following behaviour in congested traffic conditions 87/07/01 JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION
63 Comparing Heavy Vehicle and Passenger Car Lane-Changing Maneuvers on Arterial Roads and Freeways 87/04/06 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
64 Impacts of Different Angles and Speeds on Behavior of Pedestrian Crowd Merging 87/04/05 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
65 New Car-Following Model Considering Impacts of Multiple Lead Vehicle Types 87/03/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
66 Comparing Heavy Vehicle and Passenger Car Lane-Changing Maneuvers on Arterial Roads and Freeways 87/02/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
67 A State-of-the-Art Review of Car-Following Models with Particular Considerations of Heavy Vehicles 86/08/01 TRANSPORT REVIEWS
68 مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات در تقاطع های چراغدار 86/07/10 فصلنامه جاده
69 Exploring a Local Linear Model Tree Approach to Car-Following 86/04/12 COMPUTER AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
70 مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات ناشی از سرعت 86/04/01 فصلنامه جاده
71 Understanding the Dynamics of Heavy Vehicle Interactions in Car-Following 85/10/04 Journal of Transportation Engineering
72 Impacts of Different Angles and Speeds on Behavior of Pedestrian Crowd Merging 85/07/09 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
73 Including heavy vehicles in a car-following model: modelling, calibrating and validating 84/10/01 JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION
74 Exploring a Local Linear Model Tree Approach to Car-Following 84/07/01 COMPUTER AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
75 مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات مربوط به وسایل نقلیه سنگین 82/12/28 فصلنامه جاده
76 Spatial fluctuations of pedestrian velocities in bidirectional streams: Exploring the effects of self-organization 82/04/01 PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
77 Modelling heavy vehicle car-following behaviour in congested traffic conditions 81/04/01 JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION
78 New Car-Following Model Considering Impacts of Multiple Lead Vehicle Types 81/01/03 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
79 Auto-calibration of traffic micro-simulation models for heterogeneous fleets 80/04/12 Road and Transport Research
80 Attribute selection for modelling driver's car-following behaviour in heterogeneous congested traffic conditions 79/06/11 TRANSPORTMETRICA
81 انتخاب دستگاه حفاری در تونل های با شرایط متنوع زمین شناسی، مطالعه موردی تونل متوسلیان 79/04/12 پژوهشنامه حمل و نقل
82 شرایط و مخاطرات ژئوتکنیکی تونل های بلند شهری در تهران، مطالعه موردی تونل متوسلیان 79/03/02 مهندسی سازه و ساخت
83 Attribute selection for modelling driver's car-following behaviour in heterogeneous congested traffic conditions 78/10/09 TRANSPORTMETRICA
84 Modelling heavy vehicle car-following behaviour in congested traffic conditions 78/08/01 JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION
85 مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات در قوس‌های افقی 77/10/11 فصلنامه جاده
86 Attribute selection for modelling driver's car-following behaviour in heterogeneous congested traffic conditions 77/09/11 TRANSPORTMETRICA
87 Spatial fluctuations of pedestrian velocities in bidirectional streams: Exploring the effects of self-organization 76/10/01 PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
88 مروری بر اقدامات ایمنی جهت کاهش تصادفات در تقاطع‌های بدون چراغ 11/1/2002 فصلنامه جاده
89 A State-of-the-Art Review of Car-Following Models with Particular Considerations of Heavy Vehicles 11/1/2002 TRANSPORT REVIEWS
90 Modelling heavy vehicle car-following behaviour in congested traffic conditions 11/1/2002 JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی جریان متقاطع توده عابرین پیاده رادمهر کیارش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
2 بررسی و تحلیل عوامل دخیل در تصادفات اتوبوس های شهری نصری مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.03.28
3 ارزیابی مدل های پیش بینی عمر باقی مانده خدمت دهی روسازی و پیشنهاد مدل کاربردی برای شهر تهران باقریان پدرام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.04.27
4 بررسی جریان توده عابرین پیاده در تقاطع ها رادمهر کیارش کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021