اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی بابازاده
نام عباس
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2176
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک ababazadeh@ut.ac.ir
شماره اتاق 309

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل
کارشناسی مهندسی عمران- عمران, علم و صنعت ایران - 1374
کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل, دانشگاه صنعتی شریف - 1383
دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل, دانشگاه صنعتی شریف - 1384

درس های ارائه شده
1 برنامه ریزی وحمل ونقل شهری
2 بهینه سازی
3 مهندسی ترابری
4 مهندسی ترافیک
5 مهندسی ترافیک 2وپروژه
6 مهندسی ترافیک پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 پیش بینی توزیع سرفاصله زمانی با توجه به شرایط راه و ترافیک 97/02/20 یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
2 استفاده از مدل مدافع-مهاجم-مدافع برای کاهش آسیب پذیری شبکه های حمل و نقل ریلی متصل به سیستم اتوبوسرانی نیمه منعطف 97/02/20 یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
3 تاثیر محدودیت ظرفیت کمان بر هزینه سیستم در مساله تخصیص ترافیک 97/02/20 یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
4 دقت مورد نیازبرای رسیدن به جواب‌های پایدار در مسئله تخصیص ترافیک 97/02/20 یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
5 استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیب پذیری شبکه حمل و نقل همگانی 96/11/30 هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 بررسی محدوده ترافیکی شهر تهران با تکیه ‌بر معایب طرح موجود 96/11/30 هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 قیمت‌گذاری محدوده‌ ترافیکی با در نظرگیری محدودیت ظرفیت کمان 96/11/30 هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 تعمیم الگوریتم فرانک ولف برای مسئله تخصیص ترافیک با محدودیت های ظرفیت کمان 96/11/30 هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 مقایسه الگوریتم‌های تخصیص ترافیک بر پایه کمان، بر پایه مسیر، و بر پایه مبدا از نظر تناسب جریان 96/11/30 هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 فرمولبندی مسئله تخصیص همگانی در شرایط عدم قطعیت شبکه و ارایه یک الگوریتم کاربردی برای حل آن 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 تخصیص ترافیک دینامیکی چند کلاسی برای مدلسازی سیستم‌های پیشرفته اطلاعات مسافران (ATIS) در شبکه تهران: مقایسه نتایج استاتیکی و دینامیکی 95/12/11 شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 کاربرد نظریه بازی در تخصیص همگانی در شرایط عدم قطعیت زمان انتظار در ایستگاه 95/12/11 شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 تعمیم روش فرانک- ولف برای حل مساله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت ناوگان 94/12/12 پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 توسعه یک الگوریتم سریع تخصیص ترافیک دینامیکی – کاربرد برای ارزیابی سیستم‌های مدیریت هوشمند ترافیک در شهر تهران 94/12/12 پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 ایده سرعت گیر هوشمند بر مبنای سیستم موقعیت یاب جهانی (جی پی اس) 94/12/12 پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
16 Thorough Review on Transit Assignment Modelling Approaches to Congested Networks 94/12/12 15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
17 بررسی در ایمنی میدان‌ها و معرفی میدان های گل شکل 94/08/21 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
18 افزایش سطح ایمنی میدان‌ها با استفاده از میدان های توربو 94/08/21 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
19 طرح پیشنهادی جهت حفظ فاصله تعقیب مجاز در جاده های کشور 94/08/21 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
20 بررسی ایمنی میدان‌ها و راهکارهای ارتقای آن 94/08/21 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
21 مدلسازی انتخاب زمان عزیمت با استفاده از مدلهای انتخاب گسسته 94/08/21 هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
22 مدل‌سازی زمان شروع سفر روزانه با استفاده از مدل لاجیت چندگانه 94/07/16 کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
23 دومین همایش ملی معماری، عمران، و توسعه‌ی نوین شهری 94/07/13 مدلسازی زمان شروع سفر روزانه با استفاده از مدل لاجیت چندگانه
24 معرفی الگوریتم فرانک-ولف بر پایه مبدأ برای حل مسئله تخصیص ترافیک چندکلاسی 94/02/17 دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
25 الگوریتم بر پایه مسیر برای مسئله تخصیص ترافیک چندکلاسی 94/02/17 دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
26 الگوریتم فرا-ابتکاری برای قیمت‌گذاری محدوده‌ ترافیکی 93/12/07 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
27 قیمت‌گذاری تراکم در شبکه‌های ترافیکی با در نظرگیری احتمال وقوع تصادف و سیستم پیشرفته اطلاعات مسافر (ATIS) 93/12/07 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
28 حل مسئله تخصیص ترافیک با چند کلاس استفاده¬کننده توسط الگوریتم خطی سازی-تصویر گرادیان 93/12/07 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
29 مدل سازی تابع تأخیر میادین شهری – مطالعه موردی شهر رشت 93/12/06 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
30 اثرات سیاست اولین- بهترین قیمت‌ گذاری بر شاخص‌های عملکردی و زیست‌‌‌محیطی شبکه حمل ‌و نقل شهر تهران 93/12/06 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
31 تاثیر اولین- بهترین قیمت گذاری بر تعداد تصادفات ترافیکی در کلانشهر تهران 93/02/31 سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
32 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization Based Approach 92/06/06 ASCE Proceedings of PORTS 2013
33 یک الگوریتم سریع بر پایه مسیر برای مسایل تخصیص ترافیک 92/01/07 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
34 کاربرد تابع جریمه پویا در حل مسئله تخصیص همگانی تعادلی با محدودیت ظرفیت ناوگان 92/01/07 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
35 عملکرد شبکه ترافیکی تهران با سیستم‌های پیشرفته‌ی اطلاع‌رسانی به راننده (ATIS) 92/01/07 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
36 حل مسئله تخصیص همگانی متراکم به کمک تابع جریمه پویا 91/12/02 دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
37 الگوریتمی فرایابنده برای مسئله طراحی شبکه حمل ‌و ‌نقل 91/12/02 دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
38 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization (PSO) Based Approach 91/09/01 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS2012)
39 BERTH ALLOCATION IN CONTAINER PORTS: A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) BASED APPROACH 91/09/01 The 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2012)
40 A Gradient Projection-Based Linearization Algorithm for Traffic Assignment Problem 91/07/28 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
41 Application of PSO Algorithm for OD Matrix Estimation in Large Scale Networks 91/07/28 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
42 Using Logistic Regression to Estimate the Probability of Asphalt Binder Failure at Low Temperatures 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
43 A PSO Methahuristic for Origin-Destination Matrix Estimation Problem 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
44 A Comparison between Gradient Projection Methods for Traffic Assignment Problem 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
45 الگوریتم تخصیص ترافیک بر پایه مسیر با استفاده از حل دستگاههای معادلات خطی 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 پیش بینی تقاضای بار بنادر؛ مطالعه موردی بندر تجاری کیش 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 Comparison between Path-Based Algorithms for Traffic Assignment Problem 90/11/06 Transportation Reseach Board (TRB) 91st Annual Meeting
48 شبیه سازی توزیع مسافر در ایستگاه های خطوط همگانی: مقایسه مدل های نیمه متراکم و متراکم 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 Passenger Origin-Destination Matrix Estimation Employing the Path-Based Formulation of Transit Assignment Probl 88/10/24 Transportation Reseach Board (TRB) 89th Annual Meeting
50 ارزیابی تاثیر دوربرگردان بر تصادفات رانندگان جوان در بزرگراه چمران 88/09/04 دومین همایش بین المللی حوادث رانندگی و جادهای
51 راهکارهای رفع مشکلات ایمنی در آزادراه های ایران 88/09/04 دومین همایش بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
52 پرداخت یک مدل تفکیک وسیله جاده‌ای- ریلی- هوایی برای سفرهای بین شهری ایران 88/08/06 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
53 مقایسه کاربردی دستورالعمل های رایج در محاسبه نرخ جریان اشباع در تقاطع های چراغدار ایران 88/08/06 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
54 Method of Successive Average for Cell-based Dynamic Traffic Assignment 88/03/28 11th CUPUM International Conference
55 Dynamic Penalty Function Method for the Side Constrained Traffic Assignment Problem 87/03/24 2008 CSCE Annual Conference
56 A Network Design Algorithm Employing the Particle Swarm Optimization 87/03/24 2008 CSCE Annual Conference
57 مسیله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت مقایسه کاربردی تابع جریمه و تابع تواتر موثر 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 برآورد تقاضای نفتی بندر خلیج فارس 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 ارزیابی اثرات دوربرگردان بر زمان وقوع تصادفات در بزرگراه چمران 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 QTL analysis for some agronomic traits in barley 87/01/30 5the International Crop Science Congress
62 حل مسله تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت کمان با استفاده از تابع جریمه 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
63 حل مسئله تخصیص همگانی تعادلی با توابع تواتر مؤثر 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
64 تصحیح ماتریس تقاضای مبدأ - مقصد در شبکه های همگانی متراکم با استفاده از اطلاعات شمارش حجم 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
65 مدل تعادلی تخصیص همگانی بر حسب جریان در مسیر 83/02/24 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
66 حل مسئله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت ناوگان 83/02/24 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
67 Evaluation of polyphosphoric acid-modified binders using multiple stress creep and recovery and linear amplitude sweep tests ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
68 Evaluation of polyphosphoric acid-modified binders using multiple stress creep and recovery and linear amplitude sweep tests ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
69 Evaluation of polyphosphoric acid-modified binders using multiple stress creep and recovery and linear amplitude sweep tests ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
70 Evaluation of polyphosphoric acid-modified binders using multiple stress creep and recovery and linear amplitude sweep tests ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
71 حل مسله تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت کمان با استفاده از تابع جریمه مجله مهندسی عمران شریف
72 Path-based capacity-restrained dynamic traffic assignment algorithm TRANSPORTMETRICA
73 Path-based capacity-restrained dynamic traffic assignment algorithm TRANSPORTMETRICA
74 Path-based capacity-restrained dynamic traffic assignment algorithm TRANSPORTMETRICA
75 Path-based capacity-restrained dynamic traffic assignment algorithm TRANSPORTMETRICA
76 کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره مجله مهندسی عمران شریف
77 Effects of Stress Levels on Creep and Recovery Behavior of Modified Asphalt Binders with the Same Continuous Performance Grades TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
78 Effects of Stress Levels on Creep and Recovery Behavior of Modified Asphalt Binders with the Same Continuous Performance Grades TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
79 Effects of Stress Levels on Creep and Recovery Behavior of Modified Asphalt Binders with the Same Continuous Performance Grades TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
80 Effects of Stress Levels on Creep and Recovery Behavior of Modified Asphalt Binders with the Same Continuous Performance Grades TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
81 Improving Initial Generations in PSO Algorithm for Transportation Network Design Problem International Journal of Computer Science & Information Technology
82 Application of Particle Swarm Optimization to Transportation Network Design Problem Journal of King Saud University Science
83 Application of Particle Swarm Optimization to Transportation Network Design Problem Journal of King Saud University Science
84 تخصیص پهلوگیر در بنادر کانتینری با استفاده از الگوریتم ژنتیک مجله مهندسی عمران شریف
85 سیستمهای پیشرفته اطلاع‌رسانی به راننده در مدیریت ترافیک شهر تهران مدیریت شهری - نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی
86 Optimizing Product Design through a Particle Swarm Induced Logistic Regression Model علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک مجلسی
87 Algorithm for Equilibrium Transit Assignment Problem TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
88 Algorithm for Equilibrium Transit Assignment Problem TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
89 Algorithm for Equilibrium Transit Assignment Problem TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
90 Algorithm for Equilibrium Transit Assignment Problem TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
91 Analysis of the Continuous Berth Allocation Problem in Container Ports Using a Genetic Algorithm JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY
92 Analysis of the Continuous Berth Allocation Problem in Container Ports Using a Genetic Algorithm JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY
93 Analysis of the Continuous Berth Allocation Problem in Container Ports Using a Genetic Algorithm JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY
94 Analysis of the Continuous Berth Allocation Problem in Container Ports Using a Genetic Algorithm JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY
95 Evaluation of rutting resistance of asphalt binders and asphalt mixtures modified with polyphosphoric acid PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
96 Evaluation of rutting resistance of asphalt binders and asphalt mixtures modified with polyphosphoric acid PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
97 Evaluation of rutting resistance of asphalt binders and asphalt mixtures modified with polyphosphoric acid PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
98 Evaluation of rutting resistance of asphalt binders and asphalt mixtures modified with polyphosphoric acid PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
99 مقایسه الگوریتم‌های گرادیان و PSO در تصحیح ماتریس مبدأ- مقصد کلانشهر تهران مجله مهندسی عمران شریف
100 A PSO algorithm for continuous berth allocation problem International Journal of Shipping and Transport Logistics
101 A PSO algorithm for continuous berth allocation problem International Journal of Shipping and Transport Logistics
102 Origin-destination-based truncated quadratic programming algorithm for traffic assignment problem Transportation Letters
103 Origin-destination-based truncated quadratic programming algorithm for traffic assignment problem Transportation Letters
104 Origin-destination-based truncated quadratic programming algorithm for traffic assignment problem Transportation Letters
105 Origin-destination-based truncated quadratic programming algorithm for traffic assignment problem Transportation Letters
106 Evaluating Rutting and Fatigue Characteristics of Binder Containing SBS and PPA and Their Relationship with the Mixture Stiffness Parameter JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
107 Evaluating Rutting and Fatigue Characteristics of Binder Containing SBS and PPA and Their Relationship with the Mixture Stiffness Parameter JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
108 Evaluating Rutting and Fatigue Characteristics of Binder Containing SBS and PPA and Their Relationship with the Mixture Stiffness Parameter JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
109 Evaluating Rutting and Fatigue Characteristics of Binder Containing SBS and PPA and Their Relationship with the Mixture Stiffness Parameter JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
110 Dynamic Network Pricing to Contain Urban Air Pollutionin Stochastic Environment SCIENTIA IRANICA
111 Dynamic Network Pricing to Contain Urban Air Pollutionin Stochastic Environment SCIENTIA IRANICA
112 Dynamic Network Pricing to Contain Urban Air Pollutionin Stochastic Environment SCIENTIA IRANICA
113 Dynamic Network Pricing to Contain Urban Air Pollutionin Stochastic Environment SCIENTIA IRANICA
114 Dynamic Network Pricing to Contain Urban Air Pollutionin Stochastic Environment SCIENTIA IRANICA
115 A quantum evolutionary algorithm for the second-best congestion pricing problem in urban traffic networks TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY
116 A quantum evolutionary algorithm for the second-best congestion pricing problem in urban traffic networks TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY
117 A quantum evolutionary algorithm for the second-best congestion pricing problem in urban traffic networks TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY
118 A quantum evolutionary algorithm for the second-best congestion pricing problem in urban traffic networks TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY
119 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization (PSO)-Based Approach ASCE Proceedings of PORTS 2013
120 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization (PSO)-Based Approach ASCE Proceedings of PORTS 2013
121 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization (PSO)-Based Approach ASCE Proceedings of PORTS 2013
122 Dynamic Penalty Function Method for the Side Constrained Traffic Assignment Problem APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
123 Dynamic Penalty Function Method for the Side Constrained Traffic Assignment Problem APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
124 Dynamic Penalty Function Method for the Side Constrained Traffic Assignment Problem APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
125 Dynamic Penalty Function Method for the Side Constrained Traffic Assignment Problem APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تخصیص ترافیک به شبکه معابر با نمایش ناهمفزون و احتمالاتی ابتدا و انتهای سفر پیاده سازی برای یک شبکه واقعی اله بخشی محمد کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021