اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی بیطرف
نام مریم
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2263
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک maryam.bitaraf@ut.ac.ir
شماره اتاق 204

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و کنترل
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1382
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه, دانشگاه تهران - 1384
دکتری دکتری: مهندسی عمران - سازه, دانشگاه تگزاس ای اند ام - 1390
پسا دکتری: مهندسی عمران - سازه, دانشگاه تگزاس ای اند ام - 1391
پسا دکتری: مهندسی عمران - سازه, دانشگاه کالیفرنیا برکلی - 1394

درس های ارائه شده
1 استاتیک
2 مباحث ویژه
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 پایش سلامت سازه های فضاکار با استفاده از پاسخ ارتعاشی گرهها و الگوریتم ژنتیک 97/02/20 یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
2 The application of AGNES clustering algorithm in damage detection step of structural health monitoring procedure 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
3 Structural damage detection using K-means clustering algorithm under unknown environmental and operational conditions 96/09/08 7th International Conference on Acoustics and Vibration
4 Structural damage identification using statistical moments and multi-objective linear regression of vibration time series 96/09/08 7th International Conference on Acoustics and Vibration
5 Adaptive Control of Tall Buildings under Seismic Excitation 90/01/27 The Ninth Pacific Conference on Earthquake Engineering Building an Earthquake-Resilient Society
6 Adaptive control of base-isolated buildings using piezoelectric friction dampers against near-field earthquakes 88/12/20 SPIE Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and Health Monitoring
7 Structural performance improvement using MR dampers with adaptive control method 88/03/22 American Control Conference
8 Solving the Chloride Diffusion Equation in Concrete Structures for Prediction of Initiation Time of Corrosion Using The Finite Point Method 85/03/18 III European Conference on Computational Mechanics
9 استفاده از روش نقاط محدود در حل معادلات حاکم بر صفحات خمشی 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 Solving partial differential equations for plate bending problems using Finite Point Method 84/04/23 ECCOMAS Thematic Conference on Meshless Methods
11 Impacts of soil-structure interaction on the structural control of nonlinear systems using adaptive control approach ENGINEERING STRUCTURES
12 Impacts of soil-structure interaction on the structural control of nonlinear systems using adaptive control approach ENGINEERING STRUCTURES
13 Impacts of soil-structure interaction on the structural control of nonlinear systems using adaptive control approach ENGINEERING STRUCTURES
14 Impacts of soil-structure interaction on the structural control of nonlinear systems using adaptive control approach ENGINEERING STRUCTURES
15 Active and Semi-active Adaptive Control for Undamaged and Damaged Building Structures Under Seismic Load COMPUTER AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
16 Active and Semi-active Adaptive Control for Undamaged and Damaged Building Structures Under Seismic Load COMPUTER AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
17 Active and Semi-active Adaptive Control for Undamaged and Damaged Building Structures Under Seismic Load COMPUTER AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
18 Active and Semi-active Adaptive Control for Undamaged and Damaged Building Structures Under Seismic Load COMPUTER AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
19 Application of semi-active control strategies for seismic protection of buildings with MR dampers ENGINEERING STRUCTURES
20 Application of semi-active control strategies for seismic protection of buildings with MR dampers ENGINEERING STRUCTURES
21 Application of semi-active control strategies for seismic protection of buildings with MR dampers ENGINEERING STRUCTURES
22 Application of semi-active control strategies for seismic protection of buildings with MR dampers ENGINEERING STRUCTURES
23 Adaptive control of base-isolated structures against near-field earthquakes using variable friction dampers ENGINEERING STRUCTURES
24 Adaptive control of base-isolated structures against near-field earthquakes using variable friction dampers ENGINEERING STRUCTURES
25 Adaptive control of base-isolated structures against near-field earthquakes using variable friction dampers ENGINEERING STRUCTURES
26 Adaptive control of base-isolated structures against near-field earthquakes using variable friction dampers ENGINEERING STRUCTURES
27 Semi-active adaptive control of seismically excited 20-story nonlinear building ENGINEERING STRUCTURES
28 Semi-active adaptive control of seismically excited 20-story nonlinear building ENGINEERING STRUCTURES
29 Semi-active adaptive control of seismically excited 20-story nonlinear building ENGINEERING STRUCTURES
30 Semi-active adaptive control of seismically excited 20-story nonlinear building ENGINEERING STRUCTURES
31 Adaptive Control to Mitigate Damage Impact on Structural Response Journal of Intelligent Material Systems and Structures
32 Adaptive Control to Mitigate Damage Impact on Structural Response Journal of Intelligent Material Systems and Structures
33 Adaptive Control to Mitigate Damage Impact on Structural Response Journal of Intelligent Material Systems and Structures
34 Adaptive Control to Mitigate Damage Impact on Structural Response Journal of Intelligent Material Systems and Structures
35 Large deflection analysis of flexible plates by the meshless finite point method THIN WALLED STRUCTURES
36 Large deflection analysis of flexible plates by the meshless finite point method THIN WALLED STRUCTURES
37 Large deflection analysis of flexible plates by the meshless finite point method THIN WALLED STRUCTURES
38 Large deflection analysis of flexible plates by the meshless finite point method THIN WALLED STRUCTURES
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021