اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی تابش
نام مسعود
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6649 8981
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mtabesh@ut.ac.ir
شماره اتاق 305

اطلاعات تحصیلی
گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب و محیط زیست
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه صنعتی اصفهان - 1367
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1370
دکتری مهندسی عمران منابع آب, دانشگاه لیورپول - 1377

درس های ارائه شده
1 پروژه مهندسی آب و فاضلاب
2 مهندسی آب وفاضلاب
3 مهندسی آب وفاضلاب پیشرفته
4 طراحی شبکه های آب وفاضلاب
5 سمینار
6 هیدرولوژی
7 هیدرولیک
8 آب های زیرزمینی
9 تحلیل ریسک، عدم قطعیت و اعتماد پذیری
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Using bayesian networks for risk assessment of real losses in water distribution systems 96/04/18 10th World Congress of EWRA (EWRA2017)
2 Pressure dependent analysis for managing contaminant propagation in water supply systems 96/04/18 10th World Congress on Water Resources and Environment “Panta Rhei” (EWRA2107)
3 شناسایی تهدیدات مؤثر بر پیدایش و افزایش آب بدون درآمد (مطالعه موردی: محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران) 95/11/27 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
4 استفاده از پساب در صنعت: مطالعه مروری 95/11/27 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
5 بهینه سازی سامانه های تأمین آب نوبتی با بکارگیری تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار 95/11/27 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
6 یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای بازسازی شبکه های توزیع آب (WDSR) 95/11/27 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
7 بررسی و تحلیل پایان‌نامه‌های مرتبط با آب و فاضلاب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران) 95/11/27 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
8 بررسی نقش قیمت آب در توجیه اقتصادی طرح های کاهش آب بدون درآمد 95/05/06 اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب
9 بیشینه سازی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع آب 95/02/09 چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی قابلیت اطمینان (IREC2016)
10 مقایسه کارائی شاخص‌های قابلیت اطمینان هیدرولیکی در طراحی شبکه توزیع آب 95/02/09 چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی قابلیت اطمینان (IREC2016)
11 تعیین شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه های جمع آوری آب سطحی 94/09/28 پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 بررسی میدانی ضرایب حداکثر مصرف آب (مطالعه موردی: تهران و کاشمر) 94/07/26 کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
13 ارزیابی مدل های مختلف تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های توزیع آب 94/07/26 کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
14 مقایسه الگوریتم بهینه سازی ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی 94/07/06 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
15 A pressure dependent analysis-based index to assess reliability of water distribution networks 94/07/05 the Forth International Conference On Advaces in Applied Science and Environmental Engineering (ASEE 2015)
16 تخمین و ارزیابی میزان گازهای گلخانه ای تولید شده در شبکه های توزیع آب آشامیدنی: مطالعه موردی شهر ساری 94/06/31 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی (ICIUC2015)
17 ارائه مدلی بر مبنای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار جهت مکانیابی بهینه شیرها در شبکه توزیع آب برای تخلیه آب آلوده 94/05/08 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و زیرساختهای شهری
18 مقایسه الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی 94/03/25 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
19 مقایسه الگوریتم بهینه سازی ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی 94/03/25 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
20 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه‌های توزیع آب شهری 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 تولید منحنی های شاخص کیفیت آبهای سطحی ایران 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 محاسبه میزان پیامد وقوع شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه های توزیع آب 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 مروری بر شاخص های کیفیت آب 93/10/10 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
25 بررسی تأثیر پارامترهای ضریب تخلیه و سطح مقطع نشت در رابطة نشت- فشار 93/10/10 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
26 Chlorine wall decay estimation for water distribution networks under measurements uncertainties 93/10/07 7th International Congress of Environmental Research (ICER-14)
27 مدیریت آب بدون درآمد در استانهای منطقه البرز جنوبی 93/08/28 همایش مدیریت منابع و مصارف آب با تکیه بر توسعه پایدار منطقا البرز مرکزی: چالشها، راهبردها و رویکردهای نو
28 مروری بر پیشینه تحقیقات صورت‌گرفته بر روی رابطه نشت- فشار 93/08/23 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 ارائه یک مدل گسترده بیزین به منظور پیش‏ بینی بلندمدت سرانه مصرف آب (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) 93/04/03 هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
30 Modeling of restoration process for potable water networks after probable earthquake 93/02/25 4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology
31 طراحی بهینه دو هدفه شبکه های توزیع آّب با در نظر گرفتن هزینه های ساخت و کیفیت آب 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 پیش بینی بلندمدت مصرف آب شهری با استفاد از شبکه بیزین 93/02/18 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
33 الگوی مدلسازی بازسازی شبکه آبرسانی بعد از زلزله احتمالی 92/12/05 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحرانهای طبیعی (INDM-2014)
34 مروری بر مطالعات و ضرورت های الگوی تحلیل ریسک و مدیریت ریسک شبکه های توزیع آب بعد از زلزله 92/12/05 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحرانهای طبیعی (INDM-2014)
35 توسعه مدل تصمیم گیری گروهی چند معیاره Fuzzy TOPSIS برای بازسازی شبکه های توزیع آب 92/11/30 پنجمین کنفرانس منابع آب ایران
36 ارزیابی مدلهای پیش بینی بلند مدت مصرف آب شهری 92/11/30 ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
37 کاربرد شبکه بیزین در پیش بینی بلندمدت مصرف آب شهری 92/11/30 پنجمین کنفرانس منابع آب ایران
38 نحوه بدست آوردن توابع عضویت فازی پارامترهای ورودی شبکه های توزیع آب 92/09/07 همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی (زیر مجموعه هشتمین سمپوزیم پیشرفت های علوم و تکنولوژی (8th SASTech)
39 ارزیابی عملکرد زیست محیطی لوله های شبکه ی جمع آوری فاضلاب 92/09/05 سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست (3rd ICEPM)
40 کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن عدم قطعیت داده ها 92/08/08 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 بهینه سازی چند هدفه کاهش هزینه های انرژی مصرفی و کلرزنی و افزایش قابلیت اطمینان تلفیقی در شبکه های توزیع آب 92/08/08 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 Hydraulic calibration of water distribution networks based on ACO algorithms 92/06/20 2nd Conference On Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures (SMAR 2013)
43 بررسی محدودیتهای روش ارزیابی چرخه حیات و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آنها 92/03/01 هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
44 بهره وری و مدیریت بهینه هیدرولیکی و کیفی آب توسط الگوریتم مورچگان 92/02/26 اولین همایش ملی بحران آب
45 بهره برداری بهینه از منابع آب در شبکه های توزیع آب در جهت توسعه پایدار 92/02/26 اولین همایش ملی بحران آب
46 ایجاد پایگاه داده جهت تحلیل ریسک سامانه های فاضلاب 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 محاسبه شاخص عملکرد زیست محیطی لوله های بتنی شبکه فاضلاب 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 توسعه الگوریتم ارتقاء اطمینان پذیری کیفی شبکه‌های توزیع آب با حداقل سازی هزینه‌های پمپاژ 92/02/18 هفتمین کنگره ملی عمران
49 بهینه نمودن میزان کلر مصرفی در شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ 92/02/18 هفتمین کنگره ملی عمران
50 بررسی تاثیر دور پمپ و نحوه تزریق کلر بر روی بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب 92/02/18 هفتمین کنگره ملی عمران
51 مدیریت حوادث در شبکه های آبرسانی با رویکرد تلفیق شبکه های بیزین و روش های تصمیم گیری چند معیاره 91/12/09 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
52 بهینه سازی مخزن ذخیره در شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم دو هدفه ACO 91/12/09 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
53 کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با حداقل نمونه برداری از شبکه 91/12/09 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
54 کالیبراسیون کیفی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان 91/12/09 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
55 بهینه‌سازی تزریق کلر با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان کیفی با الگوریتم جامعه مورچگان در شبکه‌های توزیع آب 91/12/09 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
56 مروری بر روش ارزیابی چرخه حیات و کاربرد آن در تصفیه خانه های فاضلاب شهری 91/12/04 اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
57 Reliability of storage tank in water distribution systems considering water quality constraints 91/10/20 The 6th International Perspective On Warer Resources & The Environment (IPWE 2013), ASCE
58 Camparison between hydraulic and quality calibration of water distribution networks 91/10/20 The 6th International Perspective On Warer Resources & The Environment (IPWE 2013), ASCE
59 Pressure dependent simulation of water distribution networks using a new pressure-discharge relationship 91/10/20 The 6th International Perspective On Warer Resources & The Environment (IPWE 2013), ASCE
60 Minimizing the amount of chlorine used in water distribution networks considering the hydraulic reliability 91/10/20 the 6th International Perspective On Warer Resources & The Environment (IPWE 2013)
61 Hydraulic performance of post-earthquake water distribution networks based on head driven simulation method 91/06/31 the IWA 8th World Water Congress and Exhibition
62 Optimizing Pump Performance and Water Quality in Water Distribution Networks 91/06/31 the IWA 8th World Water Congress and Exhibition
63 Study of Pressure-Discharge Relations in Water Distribution Networks Using Field Measurements 91/06/31 the IWA 8th World Water Congress and Exhibition
64 تعیین میزان بهینه دز کلر در شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کیفی 91/06/21 سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
65 Dealing with the climate changes side effects on water stored with optimized pumps in water distribution networks 91/04/29 10th International Conference on Hydroinformatics HIC 2012
66 Risk assesment and management of wastewater treatment plants using a fuzzy multi attribute decision making approach 91/04/29 10th International Conference on Hydroinformatics HIC2012
67 Risk analysis of drinking water systems by aggregation of Fuzzy Falt Tree analysis with Bayesian networks and Dempster-Shafer theory 91/04/29 10th International Conference on Hydroinformatics HIC2012
68 تدوین الگوریتمی به منظور ارزیابی و مدیریت ریسک تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از روشهای پرسشنامه تخصصی و تصمیم گیری چند شاخصه 91/03/04 کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلاب
69 نقش ابعاد مخزن در قابلیت اطمینان کیفی شبکه های توزیع آب 91/03/04 کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلاب
70 رتبه بندی سناریوهای مدیریت ریسک سیستمهای تامین آب شهری با رویکرد تصمیم گیری گروهی 91/03/04 کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلاب
71 بررسی میدانی روابط فشار-دبی مورد استفاده در مدلهای تحلیل هیدرولیکی مبتنی برفشار شبکه های توزیع آب 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
72 Multi-objective optimization of pumping station operation in water distribution networks using ACO 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
73 ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی بر آسیب پذیری اجزا با قابلیت در نظرگرفتن عدم قطعیت های موجود 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
74 A model for risk assessment of wastewater collection networks 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
75 Optimizing pump performance considering the qualitative constraints in water distribution networks 90/10/19 International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012)
76 تدوین الگوریتمی برای ارزیابی ریسک تصفیه خانه های فاضلاب 90/09/02 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 الگوریتم ارزیابی ریسک شبکه های جمع آوری فاضلاب 90/09/02 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
78 بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی 90/09/02 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 تخمین قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ در شبکه های توزیع آب 90/08/19 دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 بررسی آزمایشگاهی روابط فشار-دبی مورد استفاده در مدلهای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های توزیع آب 90/08/19 دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 Ranking different strategies for leakage management of water distribution systems using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) method 90/07/13 4th IWA-ASPIRE Conference and Exhibition
82 Reducing the size of search space in pump scheduling for energy optimization in water distribution networks 90/07/13 4th IWA-ASPIRE Conference and Exhibition
83 Prediction of pipe burst rate in water distribution networks using Support Vector Machine 90/07/13 4th IWA-ASPIRE Conference and Exhibition
84 Investigation on the influence of utilizing average hydraulic pressure and maximum hydraulic pressure for pipe burst rate prediction in water distribution networks 90/03/05 ASCE Annual Conference
85 Sustainability assessment of urban water supply and distribution systems: A case study 90/02/29 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Water Resources (INWR 2011)
86 ارزیابی کارایی تکنیکهای SVM و KNN در پیشبینی نرخ شکست لولههای شبکه توزیع آب 90/02/15 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
87 ارزیابی پایداری سامانه های تامین و توزیع آب شهری: روش ارزیابی و معیارهای پایداری 90/02/14 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
88 بررسی تاثیر تغییرات فشار هیدرولیکی در پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آب 90/02/07 ششمین کنگره ملی عمران
89 برنامه عملکرد ایستگاههای پمپاژ در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از پمپهای دور متغیر 90/02/07 ششمین کنگره ملی عمران
90 مقایسه عملکرد تکنیکهای SVM و ANFIS در پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آب 90/02/06 کنفرانس بین المللی آب وفاضلاب (ICWW 2011
91 رتبه بندی آسیب پذیری لوله ها در برابر حوادث جهت تدوین برنامه بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب 90/02/06 کنفرانس بین المللی آب وفاضلاب (ICWW 2011
92 استفاده از روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA در تعیین اهمیت بخشهای مختلف تصفیهخانههای آب 90/02/06 کنفرانس بین المللی آب وفاضلاب (ICWW 2011
93 Sustainable development of urban water supply and distribution systems in Iran: Challenges and opportunities 90/02/06 the International Conference on Water and Waste Water (ICWW 2011
94 اثر هدفمندسازی یارانه ها بر تقاضای آب خانگی مطالعه موردی شهر نیشابور 90/02/03 ششمین کنگره ملی عمران
95 توسعه پایدار سامانه های تامین و توزیع آب شهری در کشور چالشها راهکارها و فرصتها 90/02/03 همایش ملی عمران و توسعه پایدار
96 Risk mitigation plan in urban water systems: An application of MCDM methods 89/10/16 the 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
97 Ant-Colony optimization of energy cost in water distribution systems using variable speed pumps 89/10/16 the 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
98 Pressure and leakage management in water distribution networks using variable speed pumps 89/10/16 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
99 A framework for sustainability of urban water systems using a participatory approach 89/10/16 the 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
100 تحلیل سلسله مراتبی ریست کمبود آب در شبکه های توزیع آب با رویکرد فازی 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
101 طراحی بهینه شبکه های جمع آوری فاضلاب با در نظر گرفتن شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
102 نگرشی بر مسئله بهینه سازی ایستگاههای پمپاژ شبکه های آبرسانی شهری با در نظر گرفتن قیود مسئله بهینه سازی 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
103 کاربرد روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی پایداری سامانه های آب شهری 89/08/16 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
104 Effects of Hydraulic Analysis and Quality Constraints on Optimization of Water Distribution Systems 89/07/02 the IWA 7th World Water Congress and Exhibition
105 Performance Based Least Cost Design of Wastewater Collection Systems 89/07/02 the IWA 7th World Water Congress and Exhibition
106 زمان بندی نت تاسیسات آب شهری با الگوریتم بهینه سازی چند هدفه 89/03/19 ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
107 بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار (مطالعه موردی شهر نیشابور 89/03/04 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
108 بررسی اثرات تغییرات اقلیم برروی پارامترهای اقلیمی ایستگاه هواشناسی آستارا 89/03/04 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
109 مدیریت ریست در سیستم های تامین آب شهری 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
110 بهینه سازی شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان و در نظر گرفتن رابطه دبی فشار در گرهها 89/02/16 پنجمین کنگره ملی عمران
111 مدیریت ریسک در سیستمهای تامین آب شهری 89/02/16 پنجمین کنگره ملی عمران
112 پیش بینی مصرف آب شهری با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم مطالعه موردی شهر نیشابور 88/12/05 سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
113 طراحی بهینه مبتنی بر عملکرد شبکه های توزیع آب در شرایط مختلف مصرف 88/12/05 سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
114 بررسی الگوی مصرف آب مشترکین خانگی و تعیین سهم اجزای مصرف 88/12/05 سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
115 A framework for risk management of urban water supply systems 88/10/02 International Conference on Capacity Building in Urban Water Management Under Water Scarisity Conditions
116 Optimum design of water distribution systems considering quality constraints 88/09/24 International Conference on Capacity Building in Urban Water Management Under Water Scarcity Conditions
117 مدل بازسازی لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری با در نظر گرفتن قیدهای اقتصادی هیدرولیکی و لحاظ کردن هزینه آب هدر رفته 88/08/06 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
118 حذف اثر حدس اولیه در حل دسته معادلاتH به روش نیوتن رافسون جهت تحلیل شبکه های آبرسانی شهری 88/08/06 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
119 تسریع همگرایی حل معادلات هد-دبی شبکههای آبرسانی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی 88/08/02 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
120 تسریع همگرایی حل معادلات هد-دبی شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتمهای تکاملی 88/08/02 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
121 مدل مفهومی اصلاح و نوسازی شبکه های آب شهری با استفاده از GIS 88/07/17 دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
122 Calibration of Demand and Head Driven Simulation Models Using Genetic Algorithm 88/05/23 The 33rd IAHR Congress on Water Engineering for a Sustainable Environment
123 Development of Gradient Method for Pressure-Driven Analysis of Water Distribution Networks 88/05/23 The 33rd IAHR Congress on Water Engineering for a Sustainable Environment
124 An Improved Newton-Raphson Method to Simulate Water Distribution Networks 88/05/23 The 33rd IAHR Congress on Water Engineering for a Sustainable Environment
125 ارایه مدل بهرهبرداری از شبکه های توزیع آب با قابلیت همگرایی بالا در تدوین مقادیر بهینه با استفاده از الگوریتم بهینهسازی مبتنی بر جستجوی تصادفی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی عمران
126 تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم گرادیان 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی عمران
127 مدلسازی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش تحلیل مبتنی بر فشار و الگوریتم گرادیان 87/12/15 اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
128 Evaluation of the Capability and Resiliency Indices to Measure Performance of Water Distribution Systems 87/11/03 Third International Conference on Modeling Simulation and Applied Optimization (ICMSAO09.
129 A Multi Oblective Model for Otimal Operation of Urban Water Systems 87/11/03 Third International Conference on Modeling Simulation and Applied Optimization (ICMSAO09
130 Two parameters neuro-fuzzy model for short-term water demand forecasting in Tehran A comparison between randomized and non-randomized data approaches 87/11/02 The third International Conference on Modeling Simulation and Applied Optimization
131 Evaluation of the capabilities of reliability and resiliency indices to measure performance of water distribution systems 87/11/02 The third International Conference on Modeling Simulation and Applied Optimization
132 Investigating the Effects of Pressure Dependent Analysis on Reliability Measures of Water Distribution Systems 87/10/18 An International Perspective on Environmental and Water Resources
133 بررسی تاثیر شاخصهای هیدرولیکی در طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از GIS 87/08/29 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
134 مدیریت بهینه تعمیر و نگهداری شبکههای آبرسانی در شرایط مختلف شاخص افزونگی با استفاده از NSGA-II 87/08/29 پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات
135 مدل نمودن اجزای هیدرولیکی بر روی شبکه آبرسانی شهری در تحلیل مبتنی بر فشار شبکه 87/08/29 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
136 مدیریت نوسازی شبکه آب شهری با استفاده از تلفیق مدل هیدرولیکی مبتنی بر فشار و الگوریتم ژنتیک 87/07/25 سومین کنفرانس منابع آب ایران
137 مقایسه فرمولهای مختلف ارایه شده جهت مصارف کنترل شده در روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار برای شبکه های آبرسانی شهری 87/07/25 سومین کنفرانس منابع آب ایران
138 مدلی برای محاسبه تلفات در شبکه های آبرسانی شهری با استفاده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار 87/07/25 سومین کنفرانس منابع آب ایران
139 پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهری تهران با استفاده از سیستم نروفازی سوگنو با دو ورودی و با تفکیک شبکه ای 87/07/25 سومین کنفرانس منابع آب ایران
140 رابطه بین قیود سرعت و کیفی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب 87/07/17 دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
141 بررسی پدیده نشت در سیستمهای آبرسانی به روش تحلیل فرکانس جریان ناماندگار 87/06/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
142 Comparison of different methods to evaluate mechanical and hydraulic reliability of water distribution systems 87/06/05 Computing and Control for the Water Industry 2007 (CCWI 2007)
143 Calibration of EPANET using Genetic Algorithm 87/03/05 ASCE Annaul Conference
144 ارزیابی فرمول اریفیس در محاسبه نشت در سیستمهای آبرسانی با فرض جریان ناماندگار 87/03/01 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
145 استفاده از قابلیت اطمینان کیفی بعنوان قیدی جدید در بهینه سازی شبکه های توزیع آب 87/03/01 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
146 مدیریت مصرف در شبکه‌های توزیع آب به وسیله بهینه سازی بازشدگی شیرآلات کنترل جریان (FCV) با استفاده از الگوریتم ژنتیک 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
147 تاثیر قیود کیفی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
148 مدیریت هدررفت در سیستمهای توزیع آب ایران به روایت استاندارد 308-الف 86/11/05 اولین همایش سازگاری با کم آبی
149 مقایسه روشهای رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی نرخ شکست و قابلیت کاربری لوله ها در شبکه های توزیع آب 86/08/23 چهارمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات
150 بررسی تغییرات شاخص های مؤثر در پیش بینی شکست لوله های اصلی آبرسانی 86/06/15 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
151 بررسی تاثیرات مدیریت فشار بر روی شاخص قابلیت اطمینان در شبکه های آبرسانی 86/06/15 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
152 ارزیابی تأثیر تنظیم متغیرهای مختلف دارای عدم قطعیت در کالیبراسیون مدل های تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب 86/06/15 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
153 تعیین مکان و میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل تحلیل کیفی EPANET و الگوریتم ژنتیک 86/06/15 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
154 Consumption management in water distribution systems by optimizing pressure reducing valves' settings using Genetic Algorithm 86/02/30 The 4th IWA Specialist Conference in Efficient Use and Management of Urban Water Supply (Efficient 2007)
155 عوامل موثر در شکست لوله های آبرسانی و روشهای پیش بینی آن 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
156 مدیریت بهینه شبکه های توزیع آب از طریق تعیین میزان تزریق کلر با استفاده از مدل تحلیل کیفی EPANET و الگوریتم ژنتیک 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
157 مدلسازی شکست لوله های شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
158 تعیین زمان بهینه تعویض لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری باا استفاده از الگوریتم ژنتیک 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
159 کالیبراسیون مدل تحلیل هیدرولیکی EPANET با استفاده از الگوریتم ژنتیک 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
160 ارزیابی قابلیت اطمینان مکانیکی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
161 پیش بینی شکست در سیستمهای توزیع آب با استفاده از محاسبات تکاملی 85/11/04 دومین کنفرانس ملی منابع آب ایران (2WRM 2007)
162 مدیریت نشت در شبکه های آبرسانی به وسیله بهینه سازی تنظیم شیرهای فشارشکن با استفاده از الگوریتم ژنتیک 85/11/04 دومین کنفرانس ملی منابع آب ایران (2WRM 2007)
163 A Performance Indicator for Wastewater Collection Systems 85/06/23 The IWA 5th World Water Congress
164 Determination of Non-Revenue Water Components: An Iranian Case Study 85/06/23 The IWA 5th World Water Congress
165 بررسی عملکرد هیدرولیکی و قابلیت اطمینان در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
166 بررسی شاخصهای عملکرد نشت در شبکه های توزیع آب شهری 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
167 مدل مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شهری 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی عمران (ICCE7)
168 برآورد کوتاه مدت مصرف آب شهری با استفاده از مدل نورو فازی سوگنو (مدلهای دو پارامتری) 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
169 بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران 84/09/19 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
170 بررسی شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری 84/08/19 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
171 مدلسازی نشت در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تلفیق روش اندازه گیری جریان حداقل شبانه و مدل تحلیل هیدرولیکی EPANET 2.10 84/08/19 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
172 برآورد کوتاه مدت مصرف آب شهری به روش منطق فازی (استنتاج فازی یگانه) بر اساس پارامترهای دما و رطوبت 84/08/19 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
173 A software tool for non-revenue water calculations in urban water systems in conjunction with hydraulic and GIS models 84/06/24 the IWA Leakage 2005 International Conference
174 Evaluation of Unaccounted for Water and Real Losses in Water Distribution Networks by Hydraulic Analysis of the System Considering Pressure Dependency of Leakage 84/06/17 International Conference on Advances in Water Supply Management
175 A Fully integrated leakage model for water distribution networks 84/06/11 10th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing (Civil-Comp)
176 مقایسه فرمولهای دبی - فشار برای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار در شبکه های توزیع آب شهری 83/08/28 اولین کنفرانس ملی منابع آب ایران (WRM 2004)
177 Application of GIS in Designing Urban Wastewater Collection Networks 83/08/01 4th Iranian Hydraulic Conference
178 Short-term water demand estimation using Artificial Neural Networks 83/07/03 the IWA 4th World Water Congress and Exhibition
179 Performance assessment of water distribution networks based on quality parameters using head driven simulation method 83/04/11 The World Water and Environmental Resources Congress
180 کاربرد GIS در مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع آب شهری 83/02/25 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
181 کاربرد تحلیل سری های زمانی در پیش بینی تقاضای روزانه اب شهر تهران 83/02/25 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
182 ارائه یک رابطه برای پیش بینی مصرف روزانه آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 83/02/25 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
183 قابلیتهای مدل تلفیقی تحلیل هیدرولیکی و GIS در اصلاح شبکه های توزیع آب شهری 83/02/25 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
184 کاربرد تحلیل سریهای زمانی در پیش بینی تقاضای روزانه آب شهر تهران 83/02/24 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
185 کاربرد و ضرورت استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع آب شهری 83/02/24 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
186 ارایه یک رابطه برای پیش بینی مصرف روزانه آب شهری با استفاده از شبگه های عصبی مصنوعی 83/02/24 اولین گنگره ملی مهندسی عمران
187 معرفی یک مدل برای بازسازی و بهسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از سیساتمهای اطلاعات مکانی GIS 82/08/04 اولین کارگاه آموزشی تخصصی بهبود بهره برداری از شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب
188 کاربرد و ضرورت استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در تحلیل حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع آب 82/08/04 اولین کارگاه آموزشی تخصصی بهبود بهره برداری از شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب
189 ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع آب شهری بر اساس پارامترهای کیفیت آب با استفاده از مدل تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار 82/08/01 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
190 تخمین تقاضای کوتاه مدت آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 82/08/01 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
191 استفاده از GIS سه بعدی در طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری 82/08/01 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
192 تعیین زمان بهینه نشت یابی شبکه های توزیع آب شهری 82/08/01 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
193 Application of integrated GIS and hydraulic models for unaccounted for water studies in water distribution systems 82/06/16 The International Conference on Advances in Water Supply Management
194 تهیه مدل تلفیقی GIS و تحلیل هیدرولیکی به منظور مدیریت شبکه های آبرسانی شهری 82/02/17 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران (ICCE 2003)
195 تلفیق مدل تحلیل پارامترهای کیفی آب با مدل تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار 82/02/17 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران (ICCE 2003)
196 بررسی نشت در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از مفهوم تلفات زمینه و شکستگیها 82/02/17 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران (ICCE 2003)
197 A peaking factor based statistical approach to the incorporation of variations in demands in the reliability analysis of water distribution systems 82/02/01 The 9th International Conference on Civil and Structural Engineering Computing
198 Pressure dependent stochastic reliability analysis of water distribution networks 82/01/15 The 2nd International Conference on Efficient Use and Management of Urban Water Supply, Tenerife
199 The application and necessity of using geospatial information systems(GIS) in managing accident systems in urban water distribution systems 82/01/01 First (National) Specialized Educational Workshop for Upgrading Utilisation in Water Distribution Networks and Transfer Pipelines, National Company of Water and Wastewater
200 Dynamic management of water distribution networks based on hydraulic performance analysis of the system 81/01/18 The IWA 3rd World Water Congress (Enviro 2002)
201 ارزیابی تلفات زمینه در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از روش BABE- NFM 80/12/09 کنفرانس آب بحساب نیامده
202 بررسی و تحلیل حوادث و اتفاقات در شبکه های توزیع آب شهری نتایج یک مطالعه موردی 80/10/28 اولین کنفرانس مشترک تهران - مادرید در مورد مدیریت و بهینه سازی مصرف آب
203 بررسی میزان سرویس دهی شبکه های توزیع آب شهری با ارزیابی مشخصه های هیدرولیکی 80/09/17 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
204 ارزیابی اثرات پوشش خاک و غلظت رسوب معلق در آب مورد استفاده در طرحهای تغذیه مصنوعی 80/09/17 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
205 آنالیز پویای آب بحساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری 80/09/17 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
206 آنالیز هیدرولیکی شبکه های توریع آب شهری با در نظر گرفتن وابستگی مصرف و نشت با فشار 80/09/17 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
207 Head driven simulation based reliability assessment of water supply networks 80/03/03 The World Water and Environmental Resources Congress
208 آنالیز شکست لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری 80/02/20 دومین کنفرانس آسیایی در مورد مدیریت شبکه های آب و فاضلاب
209 کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری با استفاده از روش تلفیقی مدیریت فشار واصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب 80/02/17 دومین کنفرانس آسیایی در مورد مدیریت شبکه های آب و فاضلاب
210 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری 80/02/13 کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی
211 بررسی شکست و قابلیت کاربری لوله ها در شبکه های آبرسانی شهری 80/02/13 کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی
212 مدیریت پویای شبکه های آبرسانی شهری با استفاده از ارزیابی عملکرد هیدرولیکی آنها 79/08/27 پنجمین سمپوزیم مشترک ایران و آلمان در رابطه با آب و فاضلاب
213 Optimum design of reliable distribution systems considering pressure dependency of outflows 79/06/22 International Symposium on Water Network Modelling for Optimal Design and Management
214 Some reflections on the building and calibration of useful network models 79/06/22 International Symposium on Water Network Modelling for Optimal Design and Management
215 Extended period reliability analysis of water distribution systems based on head driven simulation method 79/03/04 The World Water and Environmental Resources Congress
216 Reliability analysis of single source water distribution networks using advanced source head method 78/10/09 proceedings of the 2nd Iranian conference on hydraulic university of Science and Technology of Iran
217 Proceedings of the first Workshop on Leakage Basis and Leak Dtection Techniques,Ministry of Energy 78/10/09 Theoretical basis of Leakage in water distribution networks
218 Proceedings of the National Conference on the Groundwater Resources , Ministryof Energy 78/10/09 Determining optimum site for artificial recharge to minimize the pumping rates in aquifers with unsteady states flows
219 محاسبه قابلیت اطمینان شبکه آبرسانی شهری با روش بهبود یافته بار هیدرولیکی منبع 78/08/27 دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
220 مبانی تئوریک نشت در شبکه های توزیع آب شهری 78/02/01 اولین گردهمائی در مورد مبانی نشت و تکنیکهای نشت یابی
221 Modelling and reliability analysis of water distribution systems 77/07/03 International Conference on Application of Models in water Management
222 Developing a holistic approach to distribution management : B,Demand Leakage evaluation and data reconciliation 77/04/25 IOPC Water Industry Conference
223 The basis of the source head method of calculating distribution network reliability 75/10/26 3rd International Conference on water pipeline systems
224 An improved source head method for calculating the reliability of water distribution networks 75/06/15 International Conference on Computing and Control for the water Industry
225 Water consumption and network leakage evaluation using a best parameter estimation technique 74/10/25 Hydroinformatics 96
226 Investigation on aspects of water consumption and system Leakage in the uk 73/11/12 Proceedings of Regional Conference on Water Resources Management (WRM 95)
227 تعیین مکان بهینه تغذیه مصنوعی با هدف حداقل نمودن نرخ پمپاژ در سفره های آب زیرزمینی با جریان غیر ماندگار 73/02/01 کنفرانس ملی منابع آب زیرزمینی
228 A Performance Indicator for Wastewater Collection Systems Water Practice and Technology
229 پیش بینی فشار در شبکه های آبرسانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی مجله آب و فاضلاب
230 بررسی میدانی تاثیر نصب تجهیزات و شیرآلات کم مصرف در کاهش مصرف آب خانگی فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
231 كاربرد تصميم‌گيري چندمعياره گروهي فازي براي توسعه پايدار سيستم‌هاي آب شهري مهندسی منابع آب
232 Risk assessment model to prioritize sewer pipes inspection in wastewater collection networks JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
233 Risk assessment model to prioritize sewer pipes inspection in wastewater collection networks JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
234 Risk assessment model to prioritize sewer pipes inspection in wastewater collection networks JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
235 Risk assessment model to prioritize sewer pipes inspection in wastewater collection networks JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
236 Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage Water SA
237 Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage Water SA
238 Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage Water SA
239 Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage Water SA
240 The least cost design of water distribution networks using water quality constraints Journal of Water Sciences Researc
241 یک مدل تلفیقی جامع برای محاسبه و مدیریت نشت در شبکه های توزیع آب شهری Civil Engineering Infrastructures journal
242 یک مدل تلفیقی جامع برای محاسبه و مدیریت نشت در شبکه های توزیع آب شهری Civil Engineering Infrastructures journal
243 یک مدل تلفیقی جامع برای محاسبه و مدیریت نشت در شبکه های توزیع آب شهری Civil Engineering Infrastructures journal
244 Pressure dependent stochastic reliability analysis of water distribution networks Water Science and Technology: Water Supply
245 A Comprehensive Criteria-based Multi-attribute Decision-making Model for Rehabilitation of Water Distribution Systems Structure and infrastructure engineering
246 تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی شهری فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
247 مدلی برای برآورد تلفات زمینه و شکستگیهای گزارش نشده در شبکه های توزیع آب شهری مجله بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید
248 کاهش میزان نشت در شبکه های توزیع آب شهری از طریق حداقل نمودن فشار اضافی در شبکه فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
249 A pressure dependent analysis-based index to assess reliability of water distribution networks International Journal of Environmental Engineering
250 Chlorine wall decay estimation for water distribution networks under measurements uncertainties journal of environmental research and development
251 Theoretical basis of leakage in water distribution networks WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
252 Theoretical basis of leakage in water distribution networks WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
253 Theoretical basis of leakage in water distribution networks WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
254 Theoretical basis of leakage in water distribution networks WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
255 Assessing pipe failure rate and mechanical reliability of water distribution networks using data - driven modeling JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
256 Assessing pipe failure rate and mechanical reliability of water distribution networks using data - driven modeling JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
257 Assessing pipe failure rate and mechanical reliability of water distribution networks using data - driven modeling JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
258 Assessing pipe failure rate and mechanical reliability of water distribution networks using data - driven modeling JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
259 بررسی نقش قیمت آب در توجیه اقتصادی طرح‌های کاهش آب بدون درآمد مجله آب و فاضلاب
260 A long-term prediction of domestic water demand using preprocessing in artificial neural network JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
261 A long-term prediction of domestic water demand using preprocessing in artificial neural network JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
262 A long-term prediction of domestic water demand using preprocessing in artificial neural network JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
263 A long-term prediction of domestic water demand using preprocessing in artificial neural network JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
264 پیش بینی تقاضای کوتاه مدت اب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
265 یش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
266 ارائه یک شاخص کیفیت آب برای رودخانه‌های ایران فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
267 مدل مدیریت حوادث شبکه های توزیع آب با استفاده ازسیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS مجله آب و فاضلاب
268 Risk Assessment and Management of Wastewater Collection and Treatment Systems Using FMADM Methods IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
269 Risk Assessment and Management of Wastewater Collection and Treatment Systems Using FMADM Methods IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
270 Risk Assessment and Management of Wastewater Collection and Treatment Systems Using FMADM Methods IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
271 Risk Assessment and Management of Wastewater Collection and Treatment Systems Using FMADM Methods IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
272 Risk Assessment and Management of Wastewater Collection and Treatment Systems Using FMADM Methods IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
273 Fuzzy and Neuro - Fuzzy Models for Short - Term Water Demand Forecasting in Tehran IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
274 ارزیابی زیست محیطی سامانه های آب و فاضلاب شهری از نظر تولید گاز های گلخانه ای: مطالعه موردی شهر ساری محیط شناسی
275 ارزیابی زیست محیطی سامانه های آب و فاضلاب شهری از نظر تولید گاز های گلخانه ای: مطالعه موردی شهر ساری محیط شناسی
276 بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های آبرسانی توسط الگوریتم ژنتیک مجله آب و فاضلاب
277 Effects of pressure dependent analysis on quality performance assessment of water distribution networks IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
278 تحلیل حوادث شبکه های توزیع آب شهری / مطالعه موردی آب و محیط زیست
279 بررسی تاثیر هزینه آب تلف شده و گروه بندی لوله ها در زمان بهینه بازسازی شبکه های توزیع آب فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
280 تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها مجله آب و فاضلاب
281 Investigation on aspects of water consumption and system leakage in the UK International Journal of Water Resources and Environmental Engineering
282 بهینه‌سازی هزینه انرژی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان مهندسی عمران فردوسی
283 بهینه سازی مخزن با در نظر گرفتن قیود کیفی در شبکه های توزیع آب مجله مهندسی عمران شریف
284 بررسی عددی نشت از لوله های فولادی مستغرق در آب با استناد به نتایج آزمایشگاهی لوله‌های غیر مستغرق هیدرولیک
285 بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری قابل اطمینان با در نظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی - فشار در گره ها نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
286 Water Quality Based Multi-objective Optimal Design of Water Distribution Systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
287 Water Quality Based Multi-objective Optimal Design of Water Distribution Systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
288 Water Quality Based Multi-objective Optimal Design of Water Distribution Systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
289 Water Quality Based Multi-objective Optimal Design of Water Distribution Systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
290 An integrated model to evaluate losses in water distribution systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
291 An integrated model to evaluate losses in water distribution systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
292 An integrated model to evaluate losses in water distribution systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
293 An integrated model to evaluate losses in water distribution systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
294 A New Method for Simultaneous Calibration of Demand Pattern and Hazen-Williams Coefficients in Water Distribution Systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
295 A New Method for Simultaneous Calibration of Demand Pattern and Hazen-Williams Coefficients in Water Distribution Systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
296 A New Method for Simultaneous Calibration of Demand Pattern and Hazen-Williams Coefficients in Water Distribution Systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
297 A New Method for Simultaneous Calibration of Demand Pattern and Hazen-Williams Coefficients in Water Distribution Systems WATER RESOURCES MANAGEMENT
298 Scheduling and operating costs in water distribution networks PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT
299 Scheduling and operating costs in water distribution networks PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT
300 Scheduling and operating costs in water distribution networks PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT
301 A comparative study between the modified and available demand driven based models for head driven analysis of water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
302 A comparative study between the modified and available demand driven based models for head driven analysis of water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
303 A comparative study between the modified and available demand driven based models for head driven analysis of water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
304 A comparative study between the modified and available demand driven based models for head driven analysis of water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
305 Dynamic management of water distribution networks based on hydraulic performance analysis of the system Water Science and Technology: Water Supply
306 رتبه بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP): (مطالعه موردی: شهر تهران) مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
307 Consumption management in water distribution systems by optimizing pressure reducing valves settings using genetic algorithm Desalination and Water Treatment
308 Consumption management in water distribution systems by optimizing pressure reducing valves settings using genetic algorithm Desalination and Water Treatment
309 Consumption management in water distribution systems by optimizing pressure reducing valves settings using genetic algorithm Desalination and Water Treatment
310 Consumption management in water distribution systems by optimizing pressure reducing valves settings using genetic algorithm Desalination and Water Treatment
311 بهینه‌سازی حداکثر تراز تانک با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان مهندسی عمران مدرس
312 کالیبره سازی مدل تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن انواع متغیرهای تنظیم و شرایط مصرف هیدرولیک
313 Hydraulic performance of post-earthquake water distribution networks based on head driven simulation method Water Science and Technology: Water Supply
314 تدوین الگوریتمی برای تحلیل و مدیریت ریسک تصفیه خانه های فاضلاب فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
315 تدوین الگوریتمی برای تحلیل و مدیریت ریسک تصفیه خانه های فاضلاب فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
316 بهینه سازی کیفیت آب در شبکه های توزیع براساس وضعیت دور پمپ، نحوه ی تزریق کلر و نوع روش تحلیل مجله آب و فاضلاب
317 بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب براساس وضعیت دور پمپ، نحوه تزریق کلر و روش تحلیل مجله آب و فاضلاب
318 ارزیابی ریسک شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری فازی مجله آب و فاضلاب
319 Head driven simulation of water supply networks International Journal of Engineering, Transactions A: Basics
320 Head driven simulation of water supply networks International Journal of Engineering, Transactions A: Basics
321 ارایه شاخص قابلیت اطمینان جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه توزیع آب مجله آب و فاضلاب
322 New indices for reliability assessment of water distribution networks JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
323 New indices for reliability assessment of water distribution networks JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
324 New indices for reliability assessment of water distribution networks JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
325 New indices for reliability assessment of water distribution networks JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
326 Comparison of Methods for Predicting Deficient - Network Performance JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
327 Comparison of Methods for Predicting Deficient - Network Performance JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
328 Comparison of Methods for Predicting Deficient - Network Performance JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
329 Comparison of Methods for Predicting Deficient - Network Performance JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
330 پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی: شهر نیشابور) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
331 بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرحهای تغذیه مصنوعی ) نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
332 An appraisal of the source head method for calculating the reliability of water distribution networks JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
333 An appraisal of the source head method for calculating the reliability of water distribution networks JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
334 An appraisal of the source head method for calculating the reliability of water distribution networks JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
335 An appraisal of the source head method for calculating the reliability of water distribution networks JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
336 A Prioritization Model for Rehabilitation of Water Distribution Networks Using GIS WATER RESOURCES MANAGEMENT
337 A Prioritization Model for Rehabilitation of Water Distribution Networks Using GIS WATER RESOURCES MANAGEMENT
338 A Prioritization Model for Rehabilitation of Water Distribution Networks Using GIS WATER RESOURCES MANAGEMENT
339 A Prioritization Model for Rehabilitation of Water Distribution Networks Using GIS WATER RESOURCES MANAGEMENT
340 Calibration of water distribution hydraulic models: A comparison between pressure dependent and demand driven analyses URBAN WATER JOURNAL
341 Calibration of water distribution hydraulic models: A comparison between pressure dependent and demand driven analyses URBAN WATER JOURNAL
342 Calibration of water distribution hydraulic models: A comparison between pressure dependent and demand driven analyses URBAN WATER JOURNAL
343 Calibration of water distribution hydraulic models: A comparison between pressure dependent and demand driven analyses URBAN WATER JOURNAL
344 Sustainability assessment of urban water systems: a case study Proceedings of the Institution of Civil Engineers- Engineering Sustainability
345 Sustainability assessment of urban water systems: a case study Proceedings of the Institution of Civil Engineers- Engineering Sustainability
346 Sustainability assessment of urban water systems: a case study Proceedings of the Institution of Civil Engineers- Engineering Sustainability
347 Sustainability assessment of urban water systems: a case study Proceedings of the Institution of Civil Engineers- Engineering Sustainability
348 Modelling and reliability analysis of water distribution systems Water Science and Technology
349 Modelling and reliability analysis of water distribution systems Water Science and Technology
350 Modelling and reliability analysis of water distribution systems Water Science and Technology
351 Modelling and reliability analysis of water distribution systems Water Science and Technology
352 Using bayesian networks for risk assessment of real losses in water distribution systems European Water
353 ارزیابی فرمول اریفیس در محاسبه نشت در سیستم های آبرسانی با منظور نمودن ترم غیر دائمی اصطکاک Civil Engineering Infrastructures journal
354 ارزیابی فرمول اریفیس در محاسبه نشت در سیستم های آبرسانی با منظور نمودن ترم غیر دائمی اصطکاک Civil Engineering Infrastructures journal
355 ارزیابی فرمول اریفیس در محاسبه نشت در سیستم های آبرسانی با منظور نمودن ترم غیر دائمی اصطکاک Civil Engineering Infrastructures journal
356 Quality Management of Water Distribution Networks by Optimizing Dosage and Location of Chlorine Injection INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
357 Quality Management of Water Distribution Networks by Optimizing Dosage and Location of Chlorine Injection INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
358 Quality Management of Water Distribution Networks by Optimizing Dosage and Location of Chlorine Injection INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
359 Quality Management of Water Distribution Networks by Optimizing Dosage and Location of Chlorine Injection INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
360 Quality Management of Water Distribution Networks by Optimizing Dosage and Location of Chlorine Injection INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
361 بررسی و تحلیل پایان نامه‌های مرتبط با آب و فاضلاب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران) نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب
362 Optimal Design of Stormwater Collection Networks Considering Hydraulic Performance and BMPs INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
363 Optimal Design of Stormwater Collection Networks Considering Hydraulic Performance and BMPs INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
364 Optimal Design of Stormwater Collection Networks Considering Hydraulic Performance and BMPs INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
365 Optimal Design of Stormwater Collection Networks Considering Hydraulic Performance and BMPs INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
366 Optimal Design of Stormwater Collection Networks Considering Hydraulic Performance and BMPs INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
367 Estimation and Evaluation of Greenhouse Gas Emission from the Life Cycle of Wastewater Pipelines Civil Engineering Infrastructures journal
368 Estimation and Evaluation of Greenhouse Gas Emission from the Life Cycle of Wastewater Pipelines Civil Engineering Infrastructures journal
369 Estimation and Evaluation of Greenhouse Gas Emission from the Life Cycle of Wastewater Pipelines Civil Engineering Infrastructures journal
370 پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری مطالعه موردی شهر تهران مجله آب و فاضلاب
371 peace and cooperation in central eurasia ( an iranian outlook ) Russia in Global Affairs
372 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management WATER RESOURCES MANAGEMENT
373 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management WATER RESOURCES MANAGEMENT
374 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management WATER RESOURCES MANAGEMENT
375 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management WATER RESOURCES MANAGEMENT
376 محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از شبکه های بیزین مجله آب و فاضلاب
377 Forecasting monthly urban water demand using Extended Kalman Filter and Genetic Programming EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
378 Forecasting monthly urban water demand using Extended Kalman Filter and Genetic Programming EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
379 Forecasting monthly urban water demand using Extended Kalman Filter and Genetic Programming EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
380 Forecasting monthly urban water demand using Extended Kalman Filter and Genetic Programming EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
381 طراحى بهینه مبتنى بر عملکرد شبکه هاى جمع آورى فاضلاب Civil Engineering Infrastructures journal
382 طراحى بهینه مبتنى بر عملکرد شبکه هاى جمع آورى فاضلاب Civil Engineering Infrastructures journal
383 طراحى بهینه مبتنى بر عملکرد شبکه هاى جمع آورى فاضلاب Civil Engineering Infrastructures journal
384 Peaking demand factor - based reliability analysis of water distribution systems ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE
385 Peaking demand factor - based reliability analysis of water distribution systems ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE
386 Peaking demand factor - based reliability analysis of water distribution systems ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE
387 Peaking demand factor - based reliability analysis of water distribution systems ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE
388 Pressure-Discharge Relations with Application to Head-Driven Simulation of Water Distribution Networks JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
389 Pressure-Discharge Relations with Application to Head-Driven Simulation of Water Distribution Networks JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
390 Pressure-Discharge Relations with Application to Head-Driven Simulation of Water Distribution Networks JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
391 Pressure-Discharge Relations with Application to Head-Driven Simulation of Water Distribution Networks JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
392 Multiobjective Optimization of Pressure Dependent Dynamic Design for Water Distribution Networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
393 Multiobjective Optimization of Pressure Dependent Dynamic Design for Water Distribution Networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
394 Multiobjective Optimization of Pressure Dependent Dynamic Design for Water Distribution Networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
395 Multiobjective Optimization of Pressure Dependent Dynamic Design for Water Distribution Networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
396 بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آبرسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
397 تعیین زمان بهینه نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
398 A comparison between performance of support vector regression and artificial neural network in prediction of pipe burst rate in water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
399 A comparison between performance of support vector regression and artificial neural network in prediction of pipe burst rate in water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
400 A comparison between performance of support vector regression and artificial neural network in prediction of pipe burst rate in water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
401 A comparison between performance of support vector regression and artificial neural network in prediction of pipe burst rate in water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
402 Minimizing the Adverse Effects of Contaminant Propagation in Water Distribution Networks Considering the Pressure-Driven Analysis Method JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
403 Minimizing the Adverse Effects of Contaminant Propagation in Water Distribution Networks Considering the Pressure-Driven Analysis Method JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
404 Minimizing the Adverse Effects of Contaminant Propagation in Water Distribution Networks Considering the Pressure-Driven Analysis Method JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
405 Minimizing the Adverse Effects of Contaminant Propagation in Water Distribution Networks Considering the Pressure-Driven Analysis Method JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
406 Water distribution network quality model calibration; a case study: Ahar Water Science and Technology: Water Supply
407 بررسی نقش عوامل موثر بر فراوانی حوادث در لوله های اصلی آب رسانی با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
408 Ant-colony optimization of pumping schedule to minimize the energy cost using variable-speed pumps in water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
409 Ant-colony optimization of pumping schedule to minimize the energy cost using variable-speed pumps in water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
410 Ant-colony optimization of pumping schedule to minimize the energy cost using variable-speed pumps in water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
411 Ant-colony optimization of pumping schedule to minimize the energy cost using variable-speed pumps in water distribution networks URBAN WATER JOURNAL
412 Reliability of water distribution networks due to pumps failure: comparison of VSP and SSP application Drinking Water Engineering Science Discussion (DWESD)
413 Discussion of "Comparison of methods for predicting deficient - network performance" JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
414 Discussion of "Comparison of methods for predicting deficient - network performance" JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
415 Discussion of "Comparison of methods for predicting deficient - network performance" JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
416 Discussion of "Comparison of methods for predicting deficient - network performance" JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
417 A New Method for Quasi-Optimal Design of Water Distribution Networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
418 A New Method for Quasi-Optimal Design of Water Distribution Networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
419 A New Method for Quasi-Optimal Design of Water Distribution Networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
420 A New Method for Quasi-Optimal Design of Water Distribution Networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
421 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
422 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
423 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
424 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
425 Risk Assessment of Factors Influencing Non-Revenue Water Using Bayesian Networks and Fuzzy Logic WATER RESOURCES MANAGEMENT
426 Risk Assessment of Factors Influencing Non-Revenue Water Using Bayesian Networks and Fuzzy Logic WATER RESOURCES MANAGEMENT
427 Risk Assessment of Factors Influencing Non-Revenue Water Using Bayesian Networks and Fuzzy Logic WATER RESOURCES MANAGEMENT
428 Risk Assessment of Factors Influencing Non-Revenue Water Using Bayesian Networks and Fuzzy Logic WATER RESOURCES MANAGEMENT
429 HRDM Method for Rehabilitation of Pipes in Water Distribution Networks with Inaccurate Operational-Failure Data JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
430 HRDM Method for Rehabilitation of Pipes in Water Distribution Networks with Inaccurate Operational-Failure Data JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
431 HRDM Method for Rehabilitation of Pipes in Water Distribution Networks with Inaccurate Operational-Failure Data JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
432 HRDM Method for Rehabilitation of Pipes in Water Distribution Networks with Inaccurate Operational-Failure Data JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
433 ارزیابی خطرپذیری تصفیه‌خانه‌های آب با استفاده از تحلیل درخت خطای فازی (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه جلالیه تهران) مجله آب و فاضلاب
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی پارامترهای موثر در تصمیم گیری برای طرحهای بازسازی و نوسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب زندیه امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.24
2 مدل سازی جریان گذرا در لوله های آب حاوی بسته های هوای محبوس احدزاده نگین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
3 ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع آب عملکرد شبکه های توزیع آب بر اساس تحلیل کیفی آلودگی های چندگانه و تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار سجادی فاطمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.25
4 تحلیل ریسک استفاده از پساب در مصارف آب خنک کننده صنعتی ارجمندی سلما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.06
5 بررسی پارامترهای موثر بر آب بدون درآمد با استفاده از شبکه بیزین راثی فقیهی نیوشا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.12.18
6 بهینه سازی سامانه های تامین آب نوبتی با رویکرد حداکثر سازی قابلیت اطمینان صفائی بروجنی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.31
7 ارزیابی خطرپذیری تصفیه خانه های آب با استفاده از مدل تحلیل درخت خطا با لحاظ عدم قطعیت ها هادیگل فرهاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.23
8 طراحی بهینه سیستم‌های جمع‌آوری آب سطحی با در نظر گرفتن هزینه‌های اعمال BMPها و عدم قطعیت‌ها آذری بابک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.27
9 محاسبه Co2 تولیدی در چرخه ی آب آشامیدنی با تاکید بر سیستم تامین و توزیع آب کاظم نژادسنگرودی قاسم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.24
10 حداقل سازی اثرات ناشی از انتشار آلودگی در شبکه‌های توزیع آب بر اساس تحلیل مبتنی بر فشار ظفری محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.15
11 تدوین یک شاخص کیفیت آب برای ارزیابی رودخانه های ایران بیات هومن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.03.31
12 بررسی رابطه نشت- فشار در شبکه توزیع آب شاهنگیان سیداحمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.03.30
13 طراحی بهینه دو هدفه شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن پارامترهای کیفی شکوهی میثم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.27
14 پیش بینی مصرف آب شهری با استفاده از شبکه بیزین ملارمضانی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
15 مدیریت ریسک شبکه های توزیع آب شهری با توجه با عدم قطعیت ها در شرایط وقوع زلزله احتمالی مشتاقی مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
16 مدل‌سازی کیفی شبکه‌های توزیع آب با رویکرد طراحی و بهره‌برداری بهینه دینی مهدی دکتری تخصصی PhD 1393.04.25
17 ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع آب بر مبنای منطق فازی ومهندسی ارزش عسکرزاده فراهانی مژگان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.22
18 برآورد عملکرد شبکه فاضلاب بر پایه مهندسی ارزش و مباحث زیست محیطی روغنی بردیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.13
19 تحلیل ریسک سیستم های فاضلاب با استفاده از شبکه های بیزین عنبری محمدجواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.13
20 تدوین الگویی برای ارزیابی چرخه عمر زیست محیطی تصفیه خانه های فاضلاب شهری فیضی ماسوله مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.06
21 بهینه سازی چند هدفه شبکه های توزیع آب و ارائه مدلی جامع برای طراحی پویای این شبکه ها شیرزاد اکبر دکتری تخصصی PhD 1392.05.29
22 بهینه سازی عملکرد پمپ و کیفیت آب در شبکه های توزیع آب بابائی نادیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.02.23
23 بهینه سازی مخازن ذخیره در شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن قیود کیفی خواجه پورخوئی نگار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.12.15
24 مدل تصمیم گیری مبتنی بر ریسک برای مدیریت سیستم های آب شهری روزبهانی عباس دکتری تخصصی PhD 1391.07.25
25 بررسی تغییرات و نوسانات بر مصرف آب در شبکه های آب شهری و روستایی ایران و عوامل موثر بر آن قره خانی بابک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.05
26 الگوریتم ارزیابی آمادگی سیستم های جمع آوری فاضلاب در شرایط بحرانی عسگریان مائده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.12
27 بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از شبکه توزیع آب با درنظر گرفتن تاثیرات پمپ و مخزن مهزاد نازلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.12
28 توسعه الگوریتمی برای ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک تصفیه خانه های فاضلاب در مواقع بحران بدلی باوانی ابراهیم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.12
29 بررسی اثر سناریوهای مختلف مدیریت مصرف بر کاهش مصرف آب علی باریانی احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.30
30 تدوین چهارچوبی برای ارزیابی پایداری سامانه‌های آب شهری متولیان سیدساجد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.28
31 مدل تصمیم‌گیری مبتنی بر ریسک در مدیریت و بهسازی شبکه‌های توزیع آب شهری جهت عملکرد مطلوب پس از وقوع زلزله احتمالی مانی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.05.05
32 بهینه سازی شبکه های آب با حداقل سازی انرژی پمپاژ هاشمی سیدسعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.13
33 پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شهری ‏ بهبودیان باجگیران صادق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.15
34 طراحی بهینه شبکه های آب قابل اطمینان با روش دسته مورچگان عطائی کیا بهزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.31
35 تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های آب رسانی با روش گرادیان عارف خانی وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.18
36 تدوین و ارائه یک مدل برای نوسازی و بهسازی بهینه شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار (HDSM) با قیود قابلیت اطمینان سلطانی جابر دکتری تخصصی PhD 1388.02.12
37 طراحی بهینه شبکه های توزیع آب شهری با در نظر گرفتن قیود کیفی ذبیحی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.06
38 بهینه سازی شبکه جمع آوری فاضلاب با در نظر گرفتن قید قابلیت اطمینان آخوندیان سمانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.27
39 بررسی نقش پارامترهای مؤثر در سیستمهای تامین و توزیع آب شهری بر روی طرحهای توسعه و نوسازی با استفاده از GIS صابر حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.25
40 آنالیز نشت در سیستم های آبرسانی با فرض جریان ناماندگار جمشیدزاده زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.29
41 بهینه یابی شیرآلات در خطوط انتقال آب برای جلوگیری از ضربه قوچ با استفاده از الگوریتم ژنتیک شهسواری گوغری مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384.06.30
42 بهینه سازی طراحی و بهره‌برداری سامانه‌های آبرسانی با رویکرد توسعه روابط آب، انرژی و گازهای گلخانه‌ای بیگی سهیلا دکتری
43 تعیین مشخصات منبع ورود آلودگی به شبکه های توزیع آب با ملاحظه عدم قطعیت ها خلیلی سجاد کارشناسیارشد
44 طراحی بهینه چند هدفه شبکه های جمع آوری فاضلاب با در نظر گرفتن راندمان تصفیه حیدرزاده رضا دکتری
45 طراحی بهینه شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری با هدف افزایش اطمینان‌پذیری پوینده پور محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته
46 کاربرد GIS در بررسی خطر لرزه‌ای ناشی از جنبش‌های قوی بر شبکه‌های آبرسانی خرم قهفرخی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021