اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی تقدس
نام حسین
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت Tecnosa.ir
RTIS2
شماره تلفن 021 6111 3619
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک htaghaddos@ut.ac.ir
شماره اتاق 310

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1381
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه, دانشگاه تهران - 1383
دکتری مدیریت و مهندسی ساخت - مهندسی عمران, دانشگاه آلبرتا - 1389

درس های ارائه شده
1 روش های مدل کردن ساخت
2 ماشین آلات ساختمانی
3 متره و برآورد و پروژه
4 سیستم های اطلاعات مدیریت
5 روش های شبیه سازی در صنعت ساخت
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 From AutoCAD to 3ds Max: An automated approach for animating heavy lifting studies 97/02/15 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
2 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment 97/02/15 Cement & Concrete Composites
3 A methodology for mobile crane lift path checking in heavy industrial projects 96/09/10 AUTOMATION IN CONSTRUCTION
4 Algorithm for Mobile Crane Walking Path Planning in Congested Industrial Plants 96/08/10 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
5 HEURISTIC MODULES MULTI-LIFT PLANNING TOOL FOR INDUSTRIAL SITE 96/06/29 16th International Conference on Modeling and Applied Simulation (MAS 2017)
6 Productivity Improvement for Positioning Industrial Modules Using GPS Technology and Scheduling Data 96/03/13 2017 CSCE/CRC Construction Specialty Conference
7 Simulation-Based Constructability Analysis of An RCC Dam 96/03/13 2017 CSCE/CRC Construction Specialty Conference
8 اتوماتیک کردن فرآیند ساخت انیمیشن چهار بعدی در مدلسازی اطلاعات ساختمان برای جرثقیل¬های متحرک 96/01/31 دهمین کنگرۀ ملی مهندسی عمران
9 استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم¬گیری بر مبنای مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت نگهداری پل 95/12/18 کنفرانس فن آوری اطلاعات در مدیریت شهری
10 استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم گیری بر مبنای مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت نگهداری پل 95/12/17 اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
11 A Simulation-Based Multi-Agent Approach for Scheduling Modular Construction 95/10/28 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
12 Simulation Based Auction Protocol for Resource Scheduling Problems 95/09/13 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
13 A Conceptual Accident Causation Model Based on The Incident Root Causes 95/03/21 A Conceptual Accident Causation Model Based on The Incident Root Causes
14 Developing a Smart Controller Model Using GPS Coordinate 95/03/13 Construction Research Congress 2016
15 Automation of Construction Quantity Take-off: Using Building Information Modeling (BIM) 95/03/13 Construction Research Congress 2016
16 Simulation Based Auction Protocol for Resource Scheduling Problems 95/02/12 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
17 From AutoCAD to 3ds Max: An automated approach for animating heavy lifting studies 94/11/03 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
18 A methodology for mobile crane lift path checking in heavy industrial projects 94/10/10 AUTOMATION IN CONSTRUCTION
19 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment. 94/09/10 Cement & Concrete Composites
20 مدلسازی عددی غلظت یون کلرید در بتن حاوی متاکائولن واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره قشم 94/07/16 هفتمین کنفرانس ملی بتن
21 BIM OBSTACLES IN INDUSTRIAL PROJECTS: A CONTRACTOR PERSPECTIVE 94/03/20 ICSC15 – The Canadian Society for Civil Engineering’s 5th International/11th Construction Specialty Conference /
22 A Simulation-Based Multi-Agent Approach for Scheduling Modular Construction 94/02/20 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
23 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment. 94/01/15 Cement & Concrete Composites
24 From AutoCAD to 3ds Max: An automated approach for animating heavy lifting studies 93/12/10 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
25 Algorithm for Mobile Crane Walking Path Planning in Congested Industrial Plants 93/07/09 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
26 Algorithm for Mobile Crane Walking Path Planning in Congested Industrial Plants 93/06/01 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
27 Algorithm for Mobile Crane Walking Path Planning in Congested Industrial Plants 93/06/01 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
28 Analyzing Scaffolding Needs for Industrial Construction Sites Using Historical Data 93/02/31 Construction Research Congress 2014
29 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment 93/01/01 Cement & Concrete Composites
30 Automated Method for Checking Crane Paths for Heavy Lifts in Industrial Projects 92/10/26 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
31 Precision of Compressive Strength Testing of Concrete with Different Cylinder Specimen Sizes 92/10/11 ACI Materials Journal
32 بررسی دقت متره و برآورد در نرم‌افزارهای مدل سازی اطلاعات ساختمان 92/09/10 مجله مهندسی عمران شریف
33 Simulation Based Auction Protocol for Resource Scheduling Problems 92/07/09 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
34 A simulation-based method for effective workface planning of industrial construction projects 91/08/11 Construction Management and Economics
35 بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی1 90/01/20 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
36 Automated Method for Checking Crane Paths for Heavy Lifts in Industrial Projects 90/01/12 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
37 Automated Method for Checking Crane Paths for Heavy Lifts in Industrial Projects 90/01/12 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
38 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment. 90/01/10 Cement & Concrete Composites
39 Simulation Based Auction Protocol for Resource Scheduling Problems 88/11/12 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
40 A methodology for mobile crane lift path checking in heavy industrial projects 88/10/11 AUTOMATION IN CONSTRUCTION
41 From AutoCAD to 3ds Max: An automated approach for animating heavy lifting studies 87/10/12 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
42 Automated Method for Checking Crane Paths for Heavy Lifts in Industrial Projects 87/07/08 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
43 Precision of Compressive Strength Testing of Concrete with Different Cylinder Specimen Sizes 86/10/11 ACI Materials Journal
44 A Simulation-Based Multi-Agent Approach for Scheduling Modular Construction 85/11/12 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
45 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment 84/10/01 Cement & Concrete Composites
46 A Simulation-Based Multi-Agent Approach for Scheduling Modular Construction 78/10/09 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
47 A methodology for mobile crane lift path checking in heavy industrial projects 78/10/09 AUTOMATION IN CONSTRUCTION
48 Precision of Compressive Strength Testing of Concrete with Different Cylinder Specimen Sizes 78/10/09 ACI Materials Journal
49 Precision of Compressive Strength Testing of Concrete with Different Cylinder Specimen Sizes 78/08/05 ACI Materials Journal
50 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment. 73/01/01 Cement & Concrete Composites
51 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment 31/11/11 Cement & Concrete Composites
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان و تکنولوژی واقعیت مجازی جهت طراحی پایدار ساختمان ها - مطالعه موردی ساختمان مسکونی رضوانی مجتبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.07.03
2 مطالعه و ارزیابی کارآمدی مناقصه و مزایده به روش قیمت دوم (ویکری) در صنعت ساخت ابو عرفان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.17
3 تدوین مدل شبیه سازی برای برنامه ریزی جبهه کاری در پروژه های ساخت با رویکرد مدیریت ناب طلوعی رخشان شهریار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.12
4 بررسی اثر خوردگی بر رفتار ستونهای بتن مسلح و روش های تقویت با رویکرد عمر مفید فراهانی عطیه دکتری تخصصی PhD 1397.03.20
5 برنامه ریزی مسیر ماشین آلات ساختمانی با استفاده از ابزارهای ساخت و ساز مجازی (مطالعه ی موردی چرثقیل های متحرک) کیهانی نوید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.03
6 بهینه سازی نوع و مکان جرثقیل های متحرک (مطالعه موردی یک پروژه ی ساخت مدولار) شهنواز فرید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.02
7 مدیریت بهینه نگهداری زیرساخت ها با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان صمدی دانا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.20
8 برنامه ریزی بهینه عملیات اجرایی چرثقیل های متحرک در پروژه های ساخت صنعتی با استفاده از شبیه سازی اسلامی آرش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.19
9 ارائه چارچوبی جهت بهبود برنامه ریزی ساخت با استفاده از شبیه سازی و مدل اطلاعات ساختمان (مطالعه موردی باند فرودگاه) عباسی آریوبرزن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.12
10 بهبود زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت فضا با استفاده از مدل اطلاعات ساختمان و اصول ناب صادقی نجف ابادی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.31
11 تدوین چارچوب استخراج نیمه اتوماتیک برنامه زمان بندی در پروژه های ساخت با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان و شبیه سازی شرافت بهنام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.03.01
12 طراحی براساس عمر مفید سازه های بتن مسلح تحت تاثیر خوردگی فراهانی عطیه دکتری
13 مطلالعه و ارزیابی کارآمدی مناقصه و مزایده به روش قیمت دوم (ویکری) در صنعت ساخت ابو عرفان کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021