اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی حسینی
نام عبدالله
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2271
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک hosseiniaby@ut.ac.ir
شماره اتاق 368

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی مهندسی عمران, تهران - 1362
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه, دانشگاه تهرن - 1365
دکتری مهندسی عمران-سازه-زلزله, دانشگاه صنعتی شریف - 1383

درس های ارائه شده
1 روش های ساخت
2 ماشین آلات ساختمانی
3 مدیریت ماشین آلات ساخت
4 تعمیر و تقویت سازه های بتنی و فولادی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 بررسی اثرات نسبت ابعاد و حجم تقریبی الیاف بر روی خصوصیات مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف فولادی ترکیبی 97/02/25 کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
2 بررسی رفتار و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای قابهای بتنی مسلح شده با میلگرد ساده 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای بتن مسلح قدیمی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 بررسی آزمایشگاهی ستونهای بتن مسلح قدیمی تقویت شده به روش میلگردگذاری در نزدیک سطح 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 بهسازی لرزه ای دیوارهای بنایی آسیب پذیر آجر رسی و ملاتهای سیمانی با استفاده از تسلیح مغزه پیش تنیده 96/05/25 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
6 بهسازی لرزه ای دیوارهای بنایی آسیب پذیر آجر رسی و ملات گل آهک با استفاده از تسلیح مغزه پیش تنیده 96/03/04 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
7 بهسازی لرزهای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 95/10/14 اولین همایش تخصصی توانمندسازی بناهای تاریخی در برابر زلزله
8 effect of bolt-hole clearance on seismic performance of column-tree moment resisting frames with reduced beam section 94/10/10 3rd international congress on civil engineering, architecture and urben development
9 بررسی چالش های صنعتی سازی ساختمان در ایران و پیشنهاد راهکارهای عملی 94/10/10 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
10 مروری بر تعاریف ارائه شده برای صنعتی سازی ساختمان و بررسی تاثیرات بالقوه آن در صنعت ساخت 94/10/10 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
11 بررسی تاثیر پیش تنش پیچ در عملکرد لرزه ای قاب های خمشی دارای تیر با مقطع کاهش یافته و اتصال درختی 94/09/18 ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
12 بررسی شیوه ساخت top-down method در پروژه اجراشده ی شبستان زیرین صحن امام هادی (ع) حرم حضرت معصومه (س) 94/07/23 دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
13 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار کششی غیرمستقیم بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی 94/05/07 اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
14 ارائه رابطه ای جهت محاسبه ظرفیت برش اصطکاکی در فصل مشترک بتن جدید و قدیم، با استفاده از آرماتورهای دوخت براساس نتایج آزمایشگاهی 94/03/25 کنفرانس بین المللی انسان معماری عمران شهر
15 بررسی تحلیلی رفتار سیستم لرزه¬ای مهاربند کمانش¬تاب همگرای متعارف با مهاربند کمانش¬تاب طول کوتاه در هندسه X 94/02/17 دهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
16 بررسی تحلیلی رفتار سیستم لرزه ای مهاربند کمانش تاب همگرای متعارف با مهاربند کمانش تاب طول کوتاه در هندسه x 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 Stochastic Framework for Cash Flow Forecasting Considering Owner's Delay in Payment by Use of Monte Carlo Simulation 94/02/05 51st ASC Annual International Conference Proceedings
18 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار فشاری بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی 93/11/16 اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار
19 بررسی اثر توام تحلیل غیرخطی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی قابهای مهار بندی شده ی کمانش ناپذیر 93/09/28 چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
20 بهینه یابی مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع قابهای دوبعدی فلزی براساس توزیع یکنواخت تغییر مکان جانبی نسبی 93/09/27 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
21 بهینه سازی سطح مقطع مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع سازه با درنظر گرفتن خستگی کم سیکلی 93/09/27 اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
22 کاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوشش های قطعات پیش ساخته تونل های حفاری شده با دستگاه TBM 93/06/13 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
23 بررسی عملکردی ساختمانهای بتن مسلح مجهزشده به میراگر فلزی TADAS 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی عملکردی سازه های نیروگاهی سالن توربین و ژنراتور گاز (GTH ، GGH) مجهزشده به مهاربند BRB 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم جداگر لرزه ای در سازه نیروگاهی ساختمان کنترل مرکزی (CCB) 92/12/09 دومبن کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
26 بررسی عملکردی سازه نیروگاهی سالن توربین بخار (STH) مجهز شده به میراگر TADAS و مهاربند BRB 92/12/09 دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
27 طراحی و کاربرد سیستم کنترل غیر فعال TADAS در سازه های مقاوم در برابر زلزله 92/10/06 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه
28 طراحی و کاربرد سیستم کنترل غیرفعال TADAS در سازه های مقاوم در برابر زلزله-بخش اول:مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی میراگر 92/10/06 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه
29 Introduction To Shear Slotted Bolted Connection (SSBC) In Moment Resisting Frames 92/03/24 Introduction To Shear Slotted Bolted Connection (SSBC) In Moment Resisting Frames
30 Review on Bond Behavior of Near Surface Mounted Method in Concrete sSstsrsumctsudrnecsb 92/03/10 SE-50EEE. International Conference on Earthquake Engineering
31 Nonlinear Beahavior of Post-tensioned Precast Concrete Coupling Beam Systems 92/02/11 The fourth International Conference on Concrete and Development
32 Experimental evaluation of external RC beam-column joint with non-seismic detailing 92/02/10 The fourth International Conference on Concrete and Development
33 Application of TADAS Metallic Dampers in Seismic Rehabilitation of RC Structures 92/02/10 The fourth International Conference on Concrete and Development
34 Seismic Retrofitting of non-Seismic Detailing External RC Beam- Column Joints by Joint Enlargement Using Steel Angles 92/02/10 The fourth International Conference on Concrete and Development
35 Effect of joint flexibility on the overall performance of reinforced concrete structures 92/02/10 The fourth International Conference on Concrete and Development
36 بررسی رفتاری و مقایسه عملکردی سازه نیروگاهی ساختمان کنترل مرکزی (CCB) متداول و مجهز به سیستم جداگر لرزه ای LRB 91/09/29 چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی (گاز، سیکل ترکیبی، بخاری)
37 بررسی رفتاری و مقایسه عملکردی سازه نیروگاهی سازه نیروگاهی سالن توربین و ژنراتور گاز (GTH & GGH) متداول و مجهز به مهاربند BRB 91/09/29 چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی (گاز، سیکل ترکیبی، بخاری)
38 Analytical Investigation of Seismic Performance of Exterior RC Beam-Column Joints Rehabilitated with New Scheme 91/07/08 15WCEE
39 Effect of The Optimal Number of Metallic Dampers on The Seismic Response of Frame Structures 91/07/08 15wcee
40 Reduced length buckling restrained brace using steel plates as restraining segment 91/07/08 15th World Conference on Earthquake Engineering
41 Experimental evaluation of new technique for seismic retrofitting of external RC Beam-Column joint with Non Seismic Detailing 91/07/08 15WCEE
42 Application of Dampers in High-rise Buildings to Enhance Seismic Performance 91/04/08 4th international conference on seismic retrofitting
43 Cash flow forecasting in projects using fuzzy approach 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
44 پیش بینی زمان تعمیر و زمان جایگزینی پلهای فلزی راه آهن (مطالعه موردی: پل ریلی و خرپایی نکا 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
45 تاثیر اندرکنش خاک وسازه بر رفتار ساختمانهای بتن آرمه کوتاه قاب خمشی مقاوم سازی شده با دیوار برشی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
46 بررسی اثرات انعطاف پذیری خاک برعملکردقابهای خمشی بتن آرمه در آنالیز پوش آور 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
47 Shear-transfer in pre-cracked concrete strengthened with external FRP strips 90/03/20 fib Symposium PRAGUE 2011-Concrete engineering for excellenceand efficiency
48 shear transfer in pre-cracked concrete strengthened with external FRP srips 90/03/19 fib symposium prague 2011
49 AN ANALYTICAL STUDY OF LOW CYCLE FATIGUE EFFECTS IN BUCKLING RESTRAINED BRACES 90/03/07 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
50 An Analytical study on Low Cycle Fatigue effects in Buckling Restrained Braces 90/03/07 3rd Computational Methods in Structural Dynamics and earthquake Engineering
51 Assessment of Shear Friction Capacity of Initially uncracked Concrete Strengthened with External GFRP Strips 90/02/28 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
52 SURVEY OF MAXIMUM DISPLACEMENT RATIO (C1) IN REHABILITATION CODES FOR SHORT PERIOD BUILDINGS ON SOFT SOIL UTILIZING ACCELEROGRAMS OF IRAN 90/02/28 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
53 The Advantages of Reducing the Length of Yielding Segment in Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames 90/02/28 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
54 The Advantage of Reducing the Length of Yeilding Segment im Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames 90/02/28 Sixth International Conference of seismology and Earthquake Engineering
55 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP گروهی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره AHP گروهی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 Assessment of shear friction capacity of pre-cracked concrete strengthened with external GFRP strips 89/11/21 first middle east conference on smart monitoring, assessment and rehabilitation of civil structures
58 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تاخیر و افزایش هزینه در پروژههای احداث سیلو 89/10/27 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
59 Application and performance of composite materials 89/10/09 The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application
60 ارزیابی ظرفیت برش اصطکاکی بتن مسلح مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری خارجی 89/07/30 سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
61 Assessment of Shear Friction Capacity of Concrete Strengthened with External FRP Strips 89/07/14 3rd International Conference on Seismic Retrofitting Tabriz Iran
62 Nonlinear Seismic Evalution of an Innovative Energy Absorber Bracing with Self-Tightening Device 89/07/08 International congress on advamce in civil engineering
63 Seismic Assessment of Concentrically Braced Farmes Equipped with an Innovative Buckling Prevening Hydraulic Damper 89/06/12 5th world conference on structural control and monitoring
64 SEISMIC ASSESSMENT OF CONCENTRICALLY BRACED FRAMES EQUIPPED WITH AN INNOVATIVE BUCKLING PREVENTING HYDRAULIC DAMPER 89/04/23 5th World Conference on Structural Control and Monitoring
65 Improving Seismic Performance of Concentrically Braced Frames Using an Innovative Hydraulic Damper 89/03/20 CSCSE
66 Selecting Appropriate Structural System: Application of PROMETHEE Decision Making Method 89/01/12 Second International Conference on Engineering Systems Managements and its Applications
67 Seismic Assessement of an innovative non-buckling brace 88/12/19 first makassar international conference on civil engineering
68 مقایسه روش‌های دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای جهت بدست آوردن تغییر‌مکان هدف 88/12/06 کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها
69 ارزیابی مقاومت برشی اصطکاک در بتن با استفاد از نوارهای الیاف خارجی FRP 88/12/06 کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها
70 Effect of Internal Shear Steel Reinforcement on the Performance of RC Beams Strengthened in Shear With FRP Sheets 88/09/20 Asia Pacific Conference on FRP in Structures
71 ارائه روش طراحی لرزه ای بهینه قابهای خمشی منظم، بر اساس توزیع یکنواخت خسارت 88/08/27 چهارمین همایش ملی استاندارد 2800
72 بهینه سازی پارامترهای کنترل در سازه با استفاده از نوعی بادبند جاذب انرژی ابتکاری 88/08/27 چهارمین همایش ملی نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 حل و آینده
73 ارائه الگوی بار جانبی برای طراحی لرزه ای قابهای خمشی منظم 88/08/16 اولین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
74 بهبود رفتار ستون های مستطیلی با اجرای ژاکت بتنی و مقایسه آن با ستون های مقاوم ه باسازی شد FR 88/08/16 نخستین کنفرانس بین المللی بتن
75 بهبود رفتار ستونهای مستطیلی با اجرای ژاکت بتنی و مقایسه آن با ستونهای مقاوم سازی شده با FRP 88/08/16 نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
76 ارائه مدل تحلیلی اجزای محدود به منظود بررسی رفتار چرخه ای مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
77 Analytical model for bond-slip behavior under monotonic loading in concrete 88/08/06 The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
78 ارزیابی مدل سود-هزینه جهت ارزیابی اقتصادی پروژهای بهسازی لرزه ای در ساختمانهای موجود 88/08/06 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
79 ارایه نوعی بادبند جاذب انرژی ابتکاری به صورت صرا کششی با ابزار خود سفت کننده 88/08/06 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
80 Effect of the Optimal Number of Metallic Dampers on the Seismic Response of Frame Structures 88/05/15 7th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference 2009
81 Stress-Strain Behavior of Square RC Columns Confined with Pre-Stressed and Non-Stressed and Non-Pre-Stressed Non-Laminated CFRP Straps 88/04/24 9th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures
82 Effect of Internal Steel Shear Reinforcement on Effectiveness of Externally Bonded FRP in RC neams Strengthened in Shear 88/04/24 9th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures
83 An experimental study on structural behaviour of rectangular RC columns damaged by rebars corrosion and strengthening them with FRP 88/04/24 9th International symposium on fiber reinforced polymer reinforcement for concrete structures
84 بررسی اثرات دورپیچ FRP بر روی رفتار لغزش-پیوستگی میلگرد با بتن 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 ارایه نوعی بادبند جاذب انرژی ابتکاری به صورت صرفا کششی با ابزار خود سفت کننده 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
86 ارایه یک روش ساده بمنظور انتخاب اولیه مشخصات میراگرهای فولادی در طراحی بهینه سازه های کوتاه مرتبه 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
87 برآورد و مقایسه ضرایب رفتار قابهای مهاربندی شده با المانهای کمانش ناپذیر 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
88 ارزیابی شاخص کارایی بهسازی لرزه ای در ساختمانهای موازی کوپل شده با میراگرها 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
89 بهینه سازی توزیع میراگرهای انرژی از نوع فولادی در ارتفاع سازه با استفاده از الگوریتم ژنتیک 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
90 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثر خوردگی آرماتور بر مقاومت و شکل پذیری ستونهای بتن آرمه تحت اثر بار محوری و مقاوم سازی با الیاف کامپوزیتی FRP 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
91 Improvement in Axial Stress-Strain Behavior of Cloumns Using Pre-Stressed Non-Laminated FRP 88/02/09 the Third International Conference on Concrete Development
92 Improvement in axial stress-strain behavior of columns using pre-stressed non-laminated FRP 88/02/09 3rd International Conference on Concrete and Development
93 An experimental study on structural behaviour of rectangular RCcolumns damaged by rebars corrosion and strengthening them with FRP 88/02/08 3rd International Conference on Concrete and Development
94 Effects of FRP wrapping on the bond-slip behavior of reinforcing bar 88/02/08 3rd International Conference on Concrete and Development
95 3D finite element modelling of bond-slip between rebar and concrete in pull-out test 88/02/08 3rd International Conference on Concrete and Development
96 Application of a Genetic Algorithm for Optimal Passive Control of Building with Metallic Damper 88/02/05 10th WSEAS International Conference on EVOLUTIONARY COMPUTING (EC09
97 Application of Genetic Algorithm for Optimal of Metallic Dampers Distribution in Structures 87/12/09 International Conference on Earthquake and Structural Engineering
98 ارزیابی اقتصادی پروژه های بهسازی لرزه ای در ساختمان های موجود با روش تحلیل سود-هزینه و کاریرد نمودارهای آسیب پذیری 87/10/16 سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
99 توسعه مدل رفتار محوری تنش-کرنش بتن محصور شده با آرماتورهای فولادی به بتن محصور شده با کامپوزیت FRP بر اساس تئوری پلاستیسیته 87/06/07 چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
100 اثر سطوح مختلف اوره و ملاس بر تجزیه پذیری ماده خشک، پروتئین خام، آزمون گاز و برآورد انرژی متابولیسمی پوسته پسته سیلو شده 87/03/12 اولین همایش ملی علوم دامی و آبزیان
101 ارزیابی آسیب پذیری و ارایه طرح بهسازی لرزه ای موردی یک دستگاه پل در شهر تهران 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
102 مطالعه موردی بهسازی لرزه ای ساختمان بتنی با قاب خمشی با اضافه نمودن دیوارهای برشی شکل پذیر شده با کامپوزیت پلیمری الیاف GFRP در مقایسه با افزودن دیوارهای برشی معمولی 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
103 Assessment of Representative Parameters in Electrochemical Chloride Extraction (ECE( 84/10/12 6th International Conference on Coasts
104 تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از الیاف پلیمری (FRP) 83/10/09 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
105 پیش بینی زمان ترک خوردگی و مقاومت پیوستگی در سازه های بتنآرمه در معرض خوردگی آرماتور 83/09/29 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
106 بررسی معادلات تنش کرنش بتن محصور شده توسط الیاف FRP 83/05/09 کنفرانس کاربرد مواد مرکب کامپوزیتی در ساختمان و بهسازی
107 behavior of high strength square concrete columns strengthend with carbon fiber reinforced polymers(CFRP) 83/02/15 1st conference on application of frp composite in construction and rehabilitation of structures
108 عملکرد سازه ای ستونهای بتنی با مقاومت بالا با مقطع مربع مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری کربن 83/01/19 اولین کارگاه تخصصی بررسی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
109 تعیین پارامترهای منحنی تراز بار خمش دو محوره تیرها و ستونهای بتن مسلح 79/08/17 سومین کنفرانس بین المللی بتن
110 ارزیابی آزمایشگاهی ستونهای بتن مسلح با میلگردهای ساده دارای انواع وصله های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح مجله عمران شریف
111 experimental investigation of square rc column strenghened with near surface mounted gfrp bars subjected to axial and cyclic lateral loads مجله مهندسی عمران شریف
112 Rehabilitation of earthquake damaged external RC beam-column joints by joint enlargement using prestressed steel angles Earthquake Engineering and Structural Dynamics
113 Assessment of Reperesentative Parameters in Electrochemical Chloride Extraction ( ECE ) CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
114 Assessment of Reperesentative Parameters in Electrochemical Chloride Extraction ( ECE ) CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
115 Assessment of Reperesentative Parameters in Electrochemical Chloride Extraction ( ECE ) CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
116 Assessment of Reperesentative Parameters in Electrochemical Chloride Extraction ( ECE ) CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
117 Study of Electrochemical Chloride Extraction As a Non - Destructive Repair Method : Part2. Structural Element Test Sample Asian Journal of Civil Engineering
118 Study of Electrochemical Chloride Extraction As a Non - Destructive Repair Method : Part2. Structural Element Test Sample Asian Journal of Civil Engineering
119 عملکرد لرزه ای ستونهای بتنی با مقاومت بالا با مقطع مربع تقویت شده با الیاف پلیمری کربن ( CFRP ) مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
120 A stochastic model of cash flow forecasting considering delays in owners’ payments Construction Management and Economics
121 An Experimental Evaluation of Shear and Torsional Behavior in Concrete Blocks Reinforced with Polymer Belt Global Journal of Science, Engineering and Technology
122 Optimum Performance-Based Seismic Design Using a Hybrid Optimization Algorithm MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
123 Optimum Performance-Based Seismic Design Using a Hybrid Optimization Algorithm MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
124 Optimum Performance-Based Seismic Design Using a Hybrid Optimization Algorithm MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
125 Optimum Performance-Based Seismic Design Using a Hybrid Optimization Algorithm MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
126 Experimental Evaluation of Seismically and Non-Seismically Detailed External RC Beam-Column Joints JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
127 Experimental Evaluation of Seismically and Non-Seismically Detailed External RC Beam-Column Joints JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
128 Experimental Evaluation of Seismically and Non-Seismically Detailed External RC Beam-Column Joints JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
129 Experimental Evaluation of Seismically and Non-Seismically Detailed External RC Beam-Column Joints JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
130 Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles ENGINEERING STRUCTURES
131 Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles ENGINEERING STRUCTURES
132 Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles ENGINEERING STRUCTURES
133 Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles ENGINEERING STRUCTURES
134 Strategic Planning of the National Bridge Stock of Iran Civil Engineering Infrastructures journal
135 Strategic Planning of the National Bridge Stock of Iran Civil Engineering Infrastructures journal
136 Strategic Planning of the National Bridge Stock of Iran Civil Engineering Infrastructures journal
137 Study of Electrochemical Chloride Extraction as a non - destructive repair method : Part1. Discrete Test Samples Asian Journal of Civil Engineering
138 Study of Electrochemical Chloride Extraction as a non - destructive repair method : Part1. Discrete Test Samples Asian Journal of Civil Engineering
139 Numerical-aided design of fiber reinforced concrete tunnel segment joints subjected to seismic loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
140 Numerical-aided design of fiber reinforced concrete tunnel segment joints subjected to seismic loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
141 Numerical-aided design of fiber reinforced concrete tunnel segment joints subjected to seismic loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
142 Numerical-aided design of fiber reinforced concrete tunnel segment joints subjected to seismic loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
143 Seismic Performance of High Strength Concrete Square Columns Confined with Carbon Fiber Reinforced Polymers ( CFRP ) CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
144 Seismic Performance of High Strength Concrete Square Columns Confined with Carbon Fiber Reinforced Polymers ( CFRP ) CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
145 Seismic Performance of High Strength Concrete Square Columns Confined with Carbon Fiber Reinforced Polymers ( CFRP ) CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
146 Seismic Performance of High Strength Concrete Square Columns Confined with Carbon Fiber Reinforced Polymers ( CFRP ) CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
147 Numerical assessment of post-tensioned slab-edge column connection systems with and without shear cap COMPUTERS AND CONCRETE
148 Numerical assessment of post-tensioned slab-edge column connection systems with and without shear cap COMPUTERS AND CONCRETE
149 Numerical assessment of post-tensioned slab-edge column connection systems with and without shear cap COMPUTERS AND CONCRETE
150 Numerical assessment of post-tensioned slab-edge column connection systems with and without shear cap COMPUTERS AND CONCRETE
151 Local behavior of column-tree connections with considering bolt-hole clearance and bolt pretension effects INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
152 Local behavior of column-tree connections with considering bolt-hole clearance and bolt pretension effects INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
153 Local behavior of column-tree connections with considering bolt-hole clearance and bolt pretension effects INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
154 Local behavior of column-tree connections with considering bolt-hole clearance and bolt pretension effects INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
155 Life-cycle prediction of steel bridges using reliability-based fatigue deterioration profile: Case study of neka bridge INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
156 Life-cycle prediction of steel bridges using reliability-based fatigue deterioration profile: Case study of neka bridge INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
157 Life-cycle prediction of steel bridges using reliability-based fatigue deterioration profile: Case study of neka bridge INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
158 Life-cycle prediction of steel bridges using reliability-based fatigue deterioration profile: Case study of neka bridge INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
159 Experimental and numerical developing of reduced length buckling- restrained braces.1 ENGINEERING STRUCTURES
160 Experimental and numerical developing of reduced length buckling- restrained braces.1 ENGINEERING STRUCTURES
161 Experimental and numerical developing of reduced length buckling- restrained braces.1 ENGINEERING STRUCTURES
162 Experimental and numerical developing of reduced length buckling- restrained braces.1 ENGINEERING STRUCTURES
163 Experimental and numerical developing of reduced length buckling-restrained braces ENGINEERING STRUCTURES
164 Experimental and numerical developing of reduced length buckling-restrained braces ENGINEERING STRUCTURES
165 Experimental and numerical developing of reduced length buckling-restrained braces ENGINEERING STRUCTURES
166 Experimental and numerical developing of reduced length buckling-restrained braces ENGINEERING STRUCTURES
167 Experimental and numerical assessment of in-plane monotonic response of ancient mortar brick masonry CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
168 Experimental and numerical assessment of in-plane monotonic response of ancient mortar brick masonry CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
169 Experimental and numerical assessment of in-plane monotonic response of ancient mortar brick masonry CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
170 Experimental and numerical assessment of in-plane monotonic response of ancient mortar brick masonry CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
171 Improving seismic performance of old-type RC frames using NSM technique and FRP jackets ENGINEERING STRUCTURES
172 Improving seismic performance of old-type RC frames using NSM technique and FRP jackets ENGINEERING STRUCTURES
173 Improving seismic performance of old-type RC frames using NSM technique and FRP jackets ENGINEERING STRUCTURES
174 Improving seismic performance of old-type RC frames using NSM technique and FRP jackets ENGINEERING STRUCTURES
175 Assessment of shear transfer capacity of non-cracked concrete strengthened with external GFRP strips CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
176 Assessment of shear transfer capacity of non-cracked concrete strengthened with external GFRP strips CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
177 Assessment of shear transfer capacity of non-cracked concrete strengthened with external GFRP strips CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
178 Assessment of shear transfer capacity of non-cracked concrete strengthened with external GFRP strips CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
179 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
180 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
181 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
182 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
183 Damped outrigger system part 1: Optimum belt truss location using genetic algorithm European Journal of Scientific Rsearch
184 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part II: Case study of Neka Bridge - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
185 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part II: Case study of Neka Bridge - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
186 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part II: Case study of Neka Bridge - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
187 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part II: Case study of Neka Bridge - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
188 Providing a Model to Select an Optimum Multifamily Housing Method in Iran Journal of Architectural Engineering
189 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part I: Methodology - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
190 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part I: Methodology - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
191 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part I: Methodology - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
192 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part I: Methodology - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
193 Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete ENGINEERING STRUCTURES
194 Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete ENGINEERING STRUCTURES
195 Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete ENGINEERING STRUCTURES
196 Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete ENGINEERING STRUCTURES
197 Seismic fragility curves for vulnerability assessment of steel fiber reinforced concrete segmental tunnel linings TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
198 Seismic fragility curves for vulnerability assessment of steel fiber reinforced concrete segmental tunnel linings TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
199 Seismic fragility curves for vulnerability assessment of steel fiber reinforced concrete segmental tunnel linings TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
200 Seismic fragility curves for vulnerability assessment of steel fiber reinforced concrete segmental tunnel linings TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای سیستم متشکل از رو سازه یک درجه آزادی و زیر زمین با عمق دفن متقارن پارساشریف امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.31
2 بررسی تاثیر جایگزینی آرماتورگذاری متداول با بتن الیاف فولادی در رفتار لرزه ای پوشش سگمنتی تونلها جمشیدی اوانکی محمد دکتری تخصصی PhD 1397.04.16
3 ارزیابی رفتار لرزه ای نماهای شیشه ای مقایسه ای بین تست های آزمایشگاهی و مدلسازی المان محدود مقدس زاده محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.04
4 ارائه ی مدل تخصیص مالی بهینه به مجموعه ای از مدارس تهران جهت حصول بهترین عملکرد لرزه ای گروسی نوید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.03
5 بررسی آزمایشگاهی اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه یک درجه آزادی در پی سطحی و پی بهسازی شده با شمع موسویان سیدمحمدهادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.01
6 مقاوم سازی خمشی ستون های بتن مسلح با میلگرد ساده به روش میلگردگذاری در نزدیک سطح سیفی علی دکتری تخصصی PhD 1396.10.20
7 بررسی آزمایشگاهی عملکرد اندرکنش خاک سازه در فونداسیون های متکی بر شمع افشانی زینب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
8 بهینه یابی سازه فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی BRB با استفاده از الگوریتم ژنتیک شمسائی عاطفه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.09.29
9 ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی آجر رسی بهسازی شده با تسلیح مغزه رهگذر آرش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.14
10 توسعه یک روش جدید فراکاوشی (CSS) در طراحی بهینه سازه‌های فولادی براساس سطوح عملکرد سازه‌ای و روش‌های انرژی رضازاد سوروجی فرزین دکتری تخصصی PhD 1395.06.10
11 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پیوستگی تسلیحات کار گذاشته شده در نزدیک سطح (NSM) در بهسازی لرزه ای ستون های بتنی مسلح ذاکرزاده رامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.11.07
12 بررسی رفتار لرزه ای تیرهای فلزی ماهیچه ای و مزایای اقتصادی این تیرها قاسمی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.11.03
13 بررسی عوامل موفقیت و چالش های صنعتی سازی ساختمان در ایران و معرفی (شاخص ساخت صنعتی) رائین خواه امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.27
14 بررسی اندرکنش غیر خطی خاک - سازه فونداسیون بر عملکرد سازه های یک درجه آزادی بر روی میز لرزه ناظمی امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.30
15 کاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوشش های قطعات پیش ساخته ی تونل های حفاری شده با دستگاه TBM عابدی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.17
16 بررسی آزمایشگاهی مهاربندی های کمانش تاب با غلاف کامپوزیت FRP کیان مهر امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
17 ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی عملکرد و بهسازی لرزه ای اتصالات کناری تیر- ستون بتن مسلح به روش بزرگ کردن و پیش تنیدگی اتصال شفائی جلیل دکتری تخصصی PhD 1393.11.01
18 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای مهاربندهای تمام فولادی مقید در برابر کمانش با جزئیات ویژه رضوی طباطبایی علی دکتری تخصصی PhD 1393.11.01
19 بهینه یابی مشخصات بادبندهای کمانش تاب در ارتفاع قاب های دو بعدی فولادی بر اساس توزیع یکنواخت تغییر مکان جانبی نسبی رضائی آبجهان سیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.09
20 رفتار لرزه ای مفصل پلاستیک برشی با استفاده از اتصال پیچی لغزشی در سیستم قاب خمشی فولادی- مطالعه موردی در قاب های لوله ای فولادی نیکو کلام مفخم محمدتقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.17
21 ارائه مدل تحلیلی ستون های بتن آرمه با آرماتور ساده مقاوم سازی شده با روش میلگردگذاری در نزدیک سطح (NSM) علیپوراسگندانی گلناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.12
22 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی مقاومت برش اصطکاکی در فصل مشترک بتن جدید و قدیم با آرماتورهای دوخت شربتدار علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.12
23 تعیین گزینه بهسازی مناسب با استفاده از تحلیل تصمیم چند معیاره و مقیاس دو قطبی خلیل ارجمندی شهرام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.03.08
24 بررسی آزمایشگاهی مهاربند کمانش ناپذیر با غلاف بتنی و CFRP فضل الهی مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.16
25 ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی روش های بهسازی اتصالات تیر - ستون به روش پیش تنیدگی در ساختمان های بتن مسلح ارزیتون علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.29
26 پیش بینی زمان مناسب برای تعمیر و نیز پیش بینی عمر باقیمانده سازه با استفاده از اطلاعات حاصل از پایش سلامتی سازه صحراپیما سفید مزگی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.21
27 پیش بینی گردش مالی و مدیریت پرتفولیو به منظور انتخاب بهینه ی پروژه ها سالارپورگرنائی حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.05.02
28 بررسی اثر برکنش و واژگونی بر پاسخ لرزه ای سازه های ساختمانی میرزایی مهدیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.02.30
29 بررسی کاربرد میراگراهای ویسکوز در سیستم های Outriggerو belt truss در ساختمانهای بلند بمنظور بهبود عملکرد لرزه ای آنها واحدی مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.27
30 بررسی و مقایسه تحلیلی پارامترهای عملکردی مهاربندهای صرفا کششی با مهاربندهای هم محور ویژه شفیعی خسروشاهی نیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.02
31 بررسی ضریب تغییر مکان حداکثر c1 در آئین نامه های بهسازی بـرای ساختمان های با دوره تناوب کوتاه با استفاده از شتابنگاشتهای ایران بهمنی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.04.20
32 بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه در ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی مقاوم سازی شده با دیوار برشی صدیقی ممان مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.09
33 کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب سیستم ساختمانی مناسب بلالی وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.07
34 ارزیابی ظرفیت برش اصطکاک بتن ترک نخورده تقویت شده با الیاف پلیمری خارجی ناصریان هنزایی راحله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.27
35 ارزیابی مقاومت برشی اصطکاک در بتن ترک خورده تقویت شده با استفاده از نوارهای الیاف خارجی FRP خاتمی راد میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.27
36 بررسی کاربرد میراگر هیدرولیکی ابتکاری مانع کمانش جهت بهبود عملکرد لرزه ای سیستم مهاربندی همگرا حمیدیا محمدجواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.09
37 ارائه روش طراحی لرزه ای قاب های خشمی منظم بر اساس توزیع یکنواخت خسارت شفیعی کفرانی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.29
38 بررسی تحلیلی اثرات اصلاح شکل مقطع در رفتار تنش-کرنش ستونهای بتن آرمه مستطیلی محصور شده با الیاف کامپوزیتی بصام تبار حنانه السادات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.29
39 طبقه بندی علل اختلاف بین قیمت و زمان پیش بینی شده و اجرا بر اساس اهمیت و اثر گذاری در پروژه های ساخت سیلو فرهنگ سیدحامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.18
40 بررسی عددی و آزمایشگاهی مهاربندهای کمانش ناپذیر انصاری مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.05
41 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثرات دور پیچ FRP برروی رفتار لغزشی –پیوستگی میلگرد ساده و آجدار با بتن شفائی جلیل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.05
42 بررسی آزمایشگاهی و تئوریک رفتارتیرهای بتنی دارای خاموت مقاوم سازی شده در برش توسط FRP مقیمی اسگویی پیمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.05.28
43 بررسی آزمایشگاهی تاثیر خوردگی آرماتور بر رفتار سازه ای ستونهای بتن آرمه و مقاوم سازی با FRP کدخدائی سیدمحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.28
44 بهینه سازی میراگر در ساختمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک خسرویان بروجن علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.29
45 ارائه مدل شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی زمان و هزینه پروژه های زیرساخت با درنظر گرفتن شرایط محیط درونی و بیرونی و استفاده از اطلاعات پروژه های اجرا شده جلیلی جشن اباد محمدهادی دکتری تخصصی PhD
46 ارزیابی عددی آزمایشگاهی پاسخ لرزه ای ساختمانهای نیمه مدفون متقارن و نامتقارن عرب پناهان محمد دکتری
47 بررسی آزمایشگاهی اندرکنش خاک سازه بر روی سازه یک درجه آزادی الاستوپلاستیک به همراه فونداسیون بهسازی شده با شمع موسویان سیدمحمدهادی کارشناسیارشد
48 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شمع بر عملکرد لرزه ای سیستم دیوار برشی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه رضایی زاده مهابادی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته
49 بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار اتصال دال تخت پس کشیده به ستون فولادی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای رفیعی سهند دکتری
50 بررسی لرزه ای دال های تخت با دیوار برشی حضرتی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته
51 تدوین مدل بهینه سازی غیر قطعی زمان و هزینه برای ارائه پیشنهاد پروژه های تکرار شونده حوزه حمل و نقل عندلیب رضا دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021