اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی رحیمیان
نام محمد
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2256
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک rahimian@ut.ac.ir
شماره اتاق 363

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه ومکانیک شکست
کارشناسی راه و ساختمان, دانشگاه تهران - 1356
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, مدرسه پل و راه - 1357
دکتری راه و ساختمان, مدرسه پل و راه - 1360

درس های ارائه شده
1 تحلیل سازه های 1
2 تئوری ارتجاعی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 The application of AGNES clustering algorithm in damage detection step of structural health monitoring procedure 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
2 Structural damage detection using K-means clustering algorithm under unknown environmental and operational conditions 96/09/08 7th International Conference on Acoustics and Vibration
3 Structural damage identification using statistical moments and multi-objective linear regression of vibration time series 96/09/08 7th International Conference on Acoustics and Vibration
4 Vibration control of an inclined sagged cable using two different passive systems, a comparative study 94/05/08 International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Infrastructure
5 Application of TMD systems in vibration control of stay cables subjected to seismic loading 94/05/08 International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Infrastructure
6 توابع گرین برای محیط دولایه ناهمگن ایزوتروپ ناشی از بارنقطه ای عمودی 94/02/17 دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
7 Interaction of rigid ring foundation with trasnversely isotropic tri-material full-space under a prescribed horizontal harmonic vibration 93/10/19 Engineering Mechanics Institue International Conference
8 Static interaction of arbitrary shaped solid plate and transversely isotropic half - space 93/02/19 8th National Congress on Civil Engineering
9 تحلیل نیم محیط ایزوتروپ جانبی در تماس با شالوده صلب حلقه ای 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 A FULL NONLINEAR CURVED BEAM ELEMENT WITH MIXED FORMULATION IN STATE SPACE 93/02/15 10 world congress on computational mechanics
11 بررسی انتشار امواج در محیط های غیر همگن مدل شده توسط میدان تصادفی به روش المان مرزی 91/10/07 دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
12 Two degrees of freedom PID control for active vibration control of structures 91/07/07 15th World Conference on Earthquake Engineering
13 Performance of Tuned Liquid Dampers with Different Tank Geometries for Vibration Control of Structures 91/07/07 15th World Conference on Earthquake Engineering
14 A Full Nonlinear Curved Beam Element with Mixed Formulation in State Space 91/04/23 10th World Congress on Computational Mechanics
15 Application of a force-based state space approach to geometrically nonlinear curved beams 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
16 برآورد تغییر مکان های قائم در محیط ایزوتروپ جانبی دو لایه ای ناشی ازنیروی ضربه ای قائم 91/02/21 نهمین کنگره بین امللی مهندسی عمران
17 بررسی تأثیر توأم ناهمسانی در مقاومت برشی و نفوذپذیری مصالح در پایداری و توزیع فشار آب حفرهای شیروانی های سنگی لایه لایه 91/02/21 نهمین کنگره بین امللی مهندسی عمران
18 Seismic vibration control of Izadkhast bridge using viscous dampers 90/03/07 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
19 Study on rectangular tuned liquid damper TLD with different dimention sizes 90/02/28 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
20 Application of SMA for vibration control of a railway bridge 90/02/28 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
21 Analytical solution for axisymmetric thermoelastodynamic problems in a transversely isotropic half-space under a surface loading 90/02/07 6th National Congress on Civil Engineering,
22 بررسی و تعیین ضریب رفتار قاب¬های فولادی با اتصالات پیوند زانویی 89/09/12 اولین همایش ملی سازه- زلزله- ژئوتکنیک
23 The normal shift of a rigid disc in a transversely isotropic bi-materials full-space 89/08/07 International Conference on Earthquake and Structural Engineering
24 تحلیل رفتار دینامیکی حفرات زیرزمینی عمیق با استفاده از روش المان مرزی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی رفتار دینامیکی تونل های کم عمق با استفاده از ترکیب روش های اجزا محدود و المان مرزی در فضای سه بعدی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 Seismic response analysis of milad tower in Tehran, Iran, under site-specific simulated ground motions 87/07/26 The Fourteenth World Conference on Earthquake Engineering
27 Improving three-dimensional mechanisms used in mechanism-based discrete dislocation plasticity by considering periodic boundary condition 87/04/15 Eighth World Congress on Computational Mechanics
28 Improving 3D mechanisms used in mechanism-based discrete dislocation plasticity by considering periodic boundary conditions 86/10/22 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8)
29 Evaluation of site effect on TMD's performance for seismic response recution of Tehran Tower 86/04/07 Fourth International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
30 Effect of ground surface irregularities for response reduction of structures 86/04/07 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
31 Performance of tuned mass dampers for response reduction of structures under near-field and far-field excitations 85/07/21 Fourth International Conference on Earthquake Engineering
32 Performance of tuned mass dampers for response reduction of structures under near-field and far-field seismic excitations 85/07/21 4th International Conference on Earthquake Engineering
33 Effects of different fault rupture scenarios on performance of tuned mass dampers for seismic response control of structures 85/07/21 4th International Conference on Earthquake Engineering
34 Tuned mass damper for seismic response reduction of Tehran Tower 85/07/21 Fourth International Conference on Earthquake Engineering
35 Investigation of the use of the radial basis functions method for solving elastostatic problems 85/06/24 The Eight International Conference on Computational Structures Technology
36 توابع گرین برای محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثر بارگذاری قائم در فضای فرکانسی 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
37 تجزیه و تحلیل استاتیک 3D از یک هکتار متقاطع ایزوتروپیک 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
38 تحلیل اندرکنش تونلهای کم عمق بر یکدیگر با استفاده از ترکیب روشهای المان محدود و المان مرزی در فضای زمانی 85/02/13 کنفرانس هفتم تونل
39 کنترل لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده (TMD 85/02/07 همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
40 Dynamic response of Milad Tower in Tehran Iran under wind excitation 84/09/20 The 7th International Conference on Multi-Purpose High Rise Towers and Tall Buildings
41 تحلیل دینامیکی با استفاده از المان مرزی ویک روش ترکیب اجزاء محدود و المان مرزی در دامنه زمانی 84/02/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
42 Coupled Be-Fe method for tunnel analyzing in time domain 83/09/27 1st International Conference on Computational Methods (ICCM04
43 A study on effect of shoes and muscle stiffness and damping interactions on simulated upper body deformation during running 83/03/02 XVIII Annual International Occupational Ergonomics and Safety Conference
44 بررسی گسترش ترک در تیر بتنی غیر مسلح با استفاده از مکانیک شکست و به روش المان مرزی دو گانه 83/02/24 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
45 تحلیل ترک خوردگی تیر بتنی با استفاده از مکانیک شکست غیر خطی و به روش ترک پخشی 83/02/24 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
46 بررسی رفتار دینامیکی تونل بدون پوشش با مقطع دایروی به کمک تئوری توابع مختلط 82/01/30 اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
47 Solving Stress Concentration Problem Using the Theory of Complex Functions 79/10/14 4th International Conference on Erthquake Engineering
48 بررسی رفتار پلاستیک قابهای فضایی 79/02/28 کنفرانس ملی سازه های فضاکار
49 انفجار گاز در ساختمانهای بتنی پانلی پیش ساخته 78/10/09 نخستین همایش ملی ساختمانهای بلند در ایران
50 بررسی اثرات خروج از مرکزیت در رفتار پس از کمانش صفحات و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی 78/10/09 ششمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران
51 بررسی رفتار پس از کمانش صفحات با شرایط مرزی مختلف و مقایسه با ستونها لاغر 77/06/23 دومین کنفرانس سراسری هواوفضا (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
52 بررسی و تحلیل عددی مقاومت پس از کمانش صفحه مربع شکل تحت بار محوری 77/02/23 دومین کنفرانس سراسری مهندسی هوا و فضا (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
53 بررسی اثرات غیر خطی مادی و هندسی و اثراث انعطاف پذیری اتصالات و سختی تکیه گاهها بربارگسیختگی قابها 76/02/16 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران (دانشگاه صنعتی شریف)
54 Analyse de la Temperature due au couplage Thermomecanique en fond de Fissure 59/10/03 Methods numeriques dans les Sciences de lingenieur
55 Analyse des forces d'extension de fissure en milieux elasto-plastiques 59/01/03 Conference Franco-Polonaise
56 Cavity/Inclusion Detection in Plane Linear Elastic Bodies Using Linear Sampling Method JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION
57 Cavity/Inclusion Detection in Plane Linear Elastic Bodies Using Linear Sampling Method JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION
58 Cavity/Inclusion Detection in Plane Linear Elastic Bodies Using Linear Sampling Method JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION
59 Cavity/Inclusion Detection in Plane Linear Elastic Bodies Using Linear Sampling Method JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION
60 تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
61 A dislocation - dynamics - based derivation of the Frank–Read source characteristics for discrete dislocation plasticity Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
62 A dislocation - dynamics - based derivation of the Frank–Read source characteristics for discrete dislocation plasticity Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
63 A dislocation - dynamics - based derivation of the Frank–Read source characteristics for discrete dislocation plasticity Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
64 A dislocation - dynamics - based derivation of the Frank–Read source characteristics for discrete dislocation plasticity Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
65 Beton arme aux etats limites Annals de l Institut Technique des Batiments et des Travaux publics
66 تحلیل اندر کنش دینامیکی سرریز و پی سد بارزو شیروان با استفاده از روش المان مرزی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
67 Transient response of a thermoelastic half-space to mechanical and thermal buried sources Journal of Engineering Mechanics - ASCE
68 Transient response of a thermoelastic half-space to mechanical and thermal buried sources Journal of Engineering Mechanics - ASCE
69 Transient response of a thermoelastic half-space to mechanical and thermal buried sources Journal of Engineering Mechanics - ASCE
70 Transient response of a thermoelastic half-space to mechanical and thermal buried sources Journal of Engineering Mechanics - ASCE
71 Coupled thermoviscoelastodynamic Green's functions for bi-material half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
72 Coupled thermoviscoelastodynamic Green's functions for bi-material half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
73 Coupled thermoviscoelastodynamic Green's functions for bi-material half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
74 Coupled thermoviscoelastodynamic Green's functions for bi-material half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
75 اثر زلزله بر گسترش ترک منفرد در سد سفید رود با استفاده از روش المان مرزی دوگانه ی چند دامنه مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
76 Axisymmetric interaction of a rigid disc with transversely isotropic half-spaces International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
77 Axisymmetric interaction of a rigid disc with transversely isotropic half-spaces International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
78 Axisymmetric interaction of a rigid disc with transversely isotropic half-spaces International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
79 Axisymmetric interaction of a rigid disc with transversely isotropic half-spaces International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
80 Axisymmetric interaction of a rigid disc with a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
81 Axisymmetric interaction of a rigid disc with a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
82 Axisymmetric interaction of a rigid disc with a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
83 Axisymmetric interaction of a rigid disc with a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
84 Bonded contact of a rigid disk inclusion with a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
85 Bonded contact of a rigid disk inclusion with a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
86 Bonded contact of a rigid disk inclusion with a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
87 Bonded contact of a rigid disk inclusion with a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS
88 Impedance functions for surface rigid rectangular foundations on transversely isotropic multilayer half-spaces Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
89 Impedance functions for surface rigid rectangular foundations on transversely isotropic multilayer half-spaces Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
90 Impedance functions for surface rigid rectangular foundations on transversely isotropic multilayer half-spaces Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
91 Mouvement permanent d'une fissure en milieau e'lasto - plastiques Journal de mecanique appliquee
92 Improved Displacement-Field Approximation for Geometrical Nonlinear Flexibility-Based Planar Curved Element in State Space # Mechanics Based Design of Structures and Machines
93 Improved Displacement-Field Approximation for Geometrical Nonlinear Flexibility-Based Planar Curved Element in State Space # Mechanics Based Design of Structures and Machines
94 Improved Displacement-Field Approximation for Geometrical Nonlinear Flexibility-Based Planar Curved Element in State Space # Mechanics Based Design of Structures and Machines
95 Improved Displacement-Field Approximation for Geometrical Nonlinear Flexibility-Based Planar Curved Element in State Space # Mechanics Based Design of Structures and Machines
96 Improved displacement field approximation for geometrical nonlinear flexibility - based planar curved element in state space Mechanics Based Design of Structures and Machines
97 Improved displacement field approximation for geometrical nonlinear flexibility - based planar curved element in state space Mechanics Based Design of Structures and Machines
98 Improved displacement field approximation for geometrical nonlinear flexibility - based planar curved element in state space Mechanics Based Design of Structures and Machines
99 Improved displacement field approximation for geometrical nonlinear flexibility - based planar curved element in state space Mechanics Based Design of Structures and Machines
100 مودھای شکست ترک حلقوی در محیط الاستیک ایزوتروپ جانبی مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
101 Stable PDE Solution Methods for Large Multiquadric Shape Parameters CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
102 A stabilized RBF collocation scheme for Neumann type boundary value problems CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
103 The asymmetric elastic wavefields in a model comprising a liquid layer overlying an anisotropic solid seabed due to an arbitrary source within the solid APPLIED OCEAN RESEARCH
104 The asymmetric elastic wavefields in a model comprising a liquid layer overlying an anisotropic solid seabed due to an arbitrary source within the solid APPLIED OCEAN RESEARCH
105 The asymmetric elastic wavefields in a model comprising a liquid layer overlying an anisotropic solid seabed due to an arbitrary source within the solid APPLIED OCEAN RESEARCH
106 The asymmetric elastic wavefields in a model comprising a liquid layer overlying an anisotropic solid seabed due to an arbitrary source within the solid APPLIED OCEAN RESEARCH
107 بررسی سه بعدی اثر لایه بندی دره های رسوبی روی بزرگنمایی امواج زلزله فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
108 بررسی اندرکنش ترک ها تحت اثر امواج طولی مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
109 بررسی رویدادهای انفجار گاز در ساختمان های مسکونی دانشور رفتار
110 Dynamic Green’s functions for a liquid layer overlying a transversely isotropic solid half-space due to an arbitrary source excitation within the liquid WAVE MOTION
111 Dynamic Green’s functions for a liquid layer overlying a transversely isotropic solid half-space due to an arbitrary source excitation within the liquid WAVE MOTION
112 Dynamic Green’s functions for a liquid layer overlying a transversely isotropic solid half-space due to an arbitrary source excitation within the liquid WAVE MOTION
113 Dynamic Green’s functions for a liquid layer overlying a transversely isotropic solid half-space due to an arbitrary source excitation within the liquid WAVE MOTION
114 بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
115 A fast adaptive wavelet scheme in RBF collocation for near singular potential PDEs CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
116 حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی) نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
117 Analytical solution for two-dimentional coupled thermoelastodynamics in a cylinder Civil Engineering Infrastructures journal
118 Analytical solution for two-dimentional coupled thermoelastodynamics in a cylinder Civil Engineering Infrastructures journal
119 Analytical solution for two-dimentional coupled thermoelastodynamics in a cylinder Civil Engineering Infrastructures journal
120 حل تحلیلی مسائل الاستیسیته دو بعدی در یک محیط همبندگانه با استفاده از توابع مختلط و الگوریتم Self Consistet نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
121 Three-dimensional dynamic Green’s functions in transversely isotropic trimaterial Applied Mathematical Modelling
122 Three-dimensional dynamic Green’s functions in transversely isotropic trimaterial Applied Mathematical Modelling
123 Three-dimensional dynamic Green’s functions in transversely isotropic trimaterial Applied Mathematical Modelling
124 Three-dimensional dynamic Green’s functions in transversely isotropic tri-materials Applied Mathematical Modelling
125 Three-dimensional dynamic Green’s functions in transversely isotropic tri-materials Applied Mathematical Modelling
126 Three-dimensional dynamic Green’s functions in transversely isotropic tri-materials Applied Mathematical Modelling
127 Axial translation of a rigid disc inclusion embedded in a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid SCIENTIA IRANICA
128 Axial translation of a rigid disc inclusion embedded in a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid SCIENTIA IRANICA
129 Axial translation of a rigid disc inclusion embedded in a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid SCIENTIA IRANICA
130 Axial translation of a rigid disc inclusion embedded in a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid SCIENTIA IRANICA
131 Axial translation of a rigid disc inclusion embedded in a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid SCIENTIA IRANICA
132 Displacement Solution for a Static Vertical Rigid Movement of an Interior Circular Disc in a Transversely Isotropic Tri-Material Full-Space World Academy of Science Engineering and Technology
133 Dynamics of clindrical pile in a transversely isotropic half-space under axial excitations Journal of Engineering Mechanics - ASCE
134 Dynamics of clindrical pile in a transversely isotropic half-space under axial excitations Journal of Engineering Mechanics - ASCE
135 Dynamics of clindrical pile in a transversely isotropic half-space under axial excitations Journal of Engineering Mechanics - ASCE
136 Dynamics of clindrical pile in a transversely isotropic half-space under axial excitations Journal of Engineering Mechanics - ASCE
137 محاسبه مستقیم ضرایب ترم آزاددر معادلات انتگرال مرزی تغییرمکانی برای مسایل ایزوتروپ سه بعدی مهندسی عمران مدرس
138 حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم: حل عددی) نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
139 Three-Dimensional Interfacial Green’s Function for Exponentially Graded Transversely Isotropic Bi-Materials Civil Engineering Infrastructures journal
140 Three-Dimensional Interfacial Green’s Function for Exponentially Graded Transversely Isotropic Bi-Materials Civil Engineering Infrastructures journal
141 Three-Dimensional Interfacial Green’s Function for Exponentially Graded Transversely Isotropic Bi-Materials Civil Engineering Infrastructures journal
142 Interaction between annular crack and rigid disc inclusion in a transversely isotropic solid MECCANICA
143 Interaction between annular crack and rigid disc inclusion in a transversely isotropic solid MECCANICA
144 Interaction between annular crack and rigid disc inclusion in a transversely isotropic solid MECCANICA
145 Interaction between annular crack and rigid disc inclusion in a transversely isotropic solid MECCANICA
146 3D Topography effects on amplification of plane harmonic body and surface waves Journal of Seismology Earthquake Engineering
147 Thermoelastodynamics with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
148 Thermoelastodynamics with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
149 Thermoelastodynamics with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
150 Thermoelastodynamics with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
151 Thermoelastodynamics in transversely isotropic media with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
152 Thermoelastodynamics in transversely isotropic media with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
153 Thermoelastodynamics in transversely isotropic media with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
154 Thermoelastodynamics in transversely isotropic media with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
155 Simultaneous Analysis of Dynamic Crack Growth and Contact of Crack Faces in Single - Region Boundary Element Method Journal of Agricultural & Environmental Sciences
156 تغییر مکان قائم دیسک مدفون در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
157 تغییرمکان قائم دیسک صلب مدفون در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
158 Simulation-based conceptual design of an acoustic metamaterial with full band gap using an air-based 1-3 piezoelectric composite for ultrasonic noise control COMPTES RENDUS MECANIQUE
159 Simulation-based conceptual design of an acoustic metamaterial with full band gap using an air-based 1-3 piezoelectric composite for ultrasonic noise control COMPTES RENDUS MECANIQUE
160 Simulation-based conceptual design of an acoustic metamaterial with full band gap using an air-based 1-3 piezoelectric composite for ultrasonic noise control COMPTES RENDUS MECANIQUE
161 Simulation-based conceptual design of an acoustic metamaterial with full band gap using an air-based 1-3 piezoelectric composite for ultrasonic noise control COMPTES RENDUS MECANIQUE
162 توابع پتانسیل برای مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی مجله مهندسی عمران شریف
163 A family of exponentially-gradient elements for numerical computation of singular boundary value problems Engineering Analysis with Boundary Elements
164 A family of exponentially-gradient elements for numerical computation of singular boundary value problems Engineering Analysis with Boundary Elements
165 A family of exponentially-gradient elements for numerical computation of singular boundary value problems Engineering Analysis with Boundary Elements
166 A family of exponentially-gradient elements for numerical computation of singular boundary value problems Engineering Analysis with Boundary Elements
167 Development of an Acoustic Metamaterials for Aero Acoustic Noise Control Journal of Applied Fluid Mechanics
168 Development of an Acoustic Metamaterials for Aero Acoustic Noise Control Journal of Applied Fluid Mechanics
169 Development of an Acoustic Metamaterials for Aero Acoustic Noise Control Journal of Applied Fluid Mechanics
170 Dispersion of Rayleigh, Scholte, Stoneley and Love waves in a model consisting of a liquid layer overlying a two-layer transversely isotropic solid medium GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
171 Dispersion of Rayleigh, Scholte, Stoneley and Love waves in a model consisting of a liquid layer overlying a two-layer transversely isotropic solid medium GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
172 Dispersion of Rayleigh, Scholte, Stoneley and Love waves in a model consisting of a liquid layer overlying a two-layer transversely isotropic solid medium GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
173 Dispersion of Rayleigh, Scholte, Stoneley and Love waves in a model consisting of a liquid layer overlying a two-layer transversely isotropic solid medium GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
174 ارائه یک مدل عددی برای محاسبه بال هواپیما نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
175 A multiresolution prewavelet - based adaptive refinement scheme for RBF approximations of nearly singular problems Engineering Analysis with Boundary Elements
176 A multiresolution prewavelet - based adaptive refinement scheme for RBF approximations of nearly singular problems Engineering Analysis with Boundary Elements
177 A multiresolution prewavelet - based adaptive refinement scheme for RBF approximations of nearly singular problems Engineering Analysis with Boundary Elements
178 A multiresolution prewavelet - based adaptive refinement scheme for RBF approximations of nearly singular problems Engineering Analysis with Boundary Elements
179 Strengthening of metallic beams with different types of pre-stressed un-bonded retrofit systems COMPOSITE STRUCTURES
180 Strengthening of metallic beams with different types of pre-stressed un-bonded retrofit systems COMPOSITE STRUCTURES
181 Strengthening of metallic beams with different types of pre-stressed un-bonded retrofit systems COMPOSITE STRUCTURES
182 Strengthening of metallic beams with different types of pre-stressed un-bonded retrofit systems COMPOSITE STRUCTURES
183 A dislocation dynamics based derivation of the Frank-Read sources characteristics for discrete dislocation plasticity Modelling and Simulation in Engineering
184 Improved Formulation in Mixed - Based State - Space Approach for Large Displacement Inelastic Analysis of Frames Journal of Engineering Mechanics - ASCE
185 Improved Formulation in Mixed - Based State - Space Approach for Large Displacement Inelastic Analysis of Frames Journal of Engineering Mechanics - ASCE
186 Improved Formulation in Mixed - Based State - Space Approach for Large Displacement Inelastic Analysis of Frames Journal of Engineering Mechanics - ASCE
187 Improved Formulation in Mixed - Based State - Space Approach for Large Displacement Inelastic Analysis of Frames Journal of Engineering Mechanics - ASCE
188 A novel semiactive variable stiffness device and its application in a new semiactive tuned vibration absorber Journal of Engineering Mechanics - ASCE
189 A novel semiactive variable stiffness device and its application in a new semiactive tuned vibration absorber Journal of Engineering Mechanics - ASCE
190 A novel semiactive variable stiffness device and its application in a new semiactive tuned vibration absorber Journal of Engineering Mechanics - ASCE
191 A novel semiactive variable stiffness device and its application in a new semiactive tuned vibration absorber Journal of Engineering Mechanics - ASCE
192 تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری با در نظر گرفتن اندرکنش سرریز مخزن و پی روشهای عددی در مهندسی
193 تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری با در نظر گرفتن اندرکنش سرریز، مخزن و پی International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics
194 Analytical Solutions for the Flexural Behavior of Metal Beams Strengthened with Prestressed Unbonded CFRP Plates Civil Engineering Infrastructures journal
195 Analytical Solutions for the Flexural Behavior of Metal Beams Strengthened with Prestressed Unbonded CFRP Plates Civil Engineering Infrastructures journal
196 Analytical Solutions for the Flexural Behavior of Metal Beams Strengthened with Prestressed Unbonded CFRP Plates Civil Engineering Infrastructures journal
197 Analytical Solution of Coupled Thermoelastic Axisymmetric Transient Waves in a Transversely Isotropic Half-Space Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
198 Analytical Solution of Coupled Thermoelastic Axisymmetric Transient Waves in a Transversely Isotropic Half-Space Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
199 Analytical Solution of Coupled Thermoelastic Axisymmetric Transient Waves in a Transversely Isotropic Half-Space Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
200 Axial soil–pile interaction in a transversely isotropic half - space International Journal of Engineering Science
201 Axial soil–pile interaction in a transversely isotropic half - space International Journal of Engineering Science
202 Axial soil–pile interaction in a transversely isotropic half - space International Journal of Engineering Science
203 Axial soil pile interaction in a transversely isotropic half space International Journal of Engineering Science
204 Axial soil pile interaction in a transversely isotropic half space International Journal of Engineering Science
205 Axial soil pile interaction in a transversely isotropic half space International Journal of Engineering Science
206 Seismic response of an embedded pile in a transversely isotropic half - space under incident P - wave excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
207 Seismic response of an embedded pile in a transversely isotropic half - space under incident P - wave excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
208 Seismic response of an embedded pile in a transversely isotropic half - space under incident P - wave excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
209 Seismic response of an embedded pile in a transversely isotropic half - space under incident P - wave excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
210 Seismic response of an embedded pile ina transversely isotropic half-space under incident p-wave excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
211 Seismic response of an embedded pile ina transversely isotropic half-space under incident p-wave excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
212 Seismic response of an embedded pile ina transversely isotropic half-space under incident p-wave excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
213 Seismic response of an embedded pile ina transversely isotropic half-space under incident p-wave excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
214 اندرکنش استاتیکی متقارن محوری شمع در نیم¬فضای ناهمگن همسان¬گرد جانبی با تغییرات نمایی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
215 Horizontal Vibration of a Rigid Circular Foundation on a Transversely Isotropic Half-Space International Journal of Engineering and Technology
216 Forced Horizontal Vibration of Rigid Disc in Transversely Isotropic Trimaterial Full-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
217 Forced Horizontal Vibration of Rigid Disc in Transversely Isotropic Trimaterial Full-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
218 Forced Horizontal Vibration of Rigid Disc in Transversely Isotropic Trimaterial Full-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
219 Forced Horizontal Vibration of Rigid Disc in Transversely Isotropic Trimaterial Full-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
220 Using a physics-based earthquake simulator to evaluate seismic hazard in NW Iran GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
221 Using a physics-based earthquake simulator to evaluate seismic hazard in NW Iran GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
222 Using a physics-based earthquake simulator to evaluate seismic hazard in NW Iran GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
223 Using a physics-based earthquake simulator to evaluate seismic hazard in NW Iran GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
224 Adaptive configuration tuned mass damper for mitigation of rotational vibrations Journal of Engineering Mechanics - ASCE
225 Adaptive configuration tuned mass damper for mitigation of rotational vibrations Journal of Engineering Mechanics - ASCE
226 Adaptive configuration tuned mass damper for mitigation of rotational vibrations Journal of Engineering Mechanics - ASCE
227 Adaptive configuration tuned mass damper for mitigation of rotational vibrations Journal of Engineering Mechanics - ASCE
228 Asymmetric Green’s functions for exponentially graded transversely isotropic substrate–coating system JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
229 Asymmetric Green’s functions for exponentially graded transversely isotropic substrate–coating system JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
230 Asymmetric Green’s functions for exponentially graded transversely isotropic substrate–coating system JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
231 Asymmetric Green’s functions for exponentially graded transversely isotropic substrate–coating system JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
232 Wavelet based adaptive RBF method for nearly singular Poisson - Type problems on irregular domains CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
233 The effect of interaction between reservoir and multi-layer foundation of the dynamic response of a typical arch dam Karaj dam to P and S wave Arabian Journal of Science and Engineering
234 The effect of interaction between reservoir and multi-layer foundation of the dynamic response of a typical arch dam Karaj dam to P and S wave Arabian Journal of Science and Engineering
235 Frequency Domain Analysis of an Axisymmetric Thermoelastic Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
236 Frequency Domain Analysis of an Axisymmetric Thermoelastic Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
237 Frequency Domain Analysis of an Axisymmetric Thermoelastic Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
238 Frequency Domain Analysis of an Axisymmetric Thermoelastic Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
239 A novel semi-active TMD with folding variable stiffness spring Earthquake Engineering and Engineering Vibration
240 A novel semi-active TMD with folding variable stiffness spring Earthquake Engineering and Engineering Vibration
241 A novel semi-active TMD with folding variable stiffness spring Earthquake Engineering and Engineering Vibration
242 A novel semi-active TMD with folding variable stiffness spring Earthquake Engineering and Engineering Vibration
243 Elastodynamic Potential Method For Transversely Isotropic Solid Journal of Engineering Mechanics - ASCE
244 Elastodynamic Potential Method For Transversely Isotropic Solid Journal of Engineering Mechanics - ASCE
245 Elastodynamic Potential Method For Transversely Isotropic Solid Journal of Engineering Mechanics - ASCE
246 Elastodynamic Potential Method For Transversely Isotropic Solid Journal of Engineering Mechanics - ASCE
247 تحلیل هم زمان گسترش دینامیکی ترک و تماس سطوح آن در روش المان مرزی یک دامنه مهندسی عمران فردوسی
248 A numerical approach based on the meshless collocation method in elastodynamics Acta Mechanica Sinica/Lixue Xuebao
249 Derivation of the consistent flexibility matrix for geometrically nonlinear Timoshenko frame finite element Finite Elements in Analysis and Design
250 Derivation of the consistent flexibility matrix for geometrically nonlinear Timoshenko frame finite element Finite Elements in Analysis and Design
251 Derivation of the consistent flexibility matrix for geometrically nonlinear Timoshenko frame finite element Finite Elements in Analysis and Design
252 Derivation of the consistent flexibility matrix for geometrically nonlinear Timoshenko frame finite element Finite Elements in Analysis and Design
253 مودھای شکست ترک سکه ای موجود در لایه محدود ایزوتروپ جانبی مهندسی عمران مدرس
254 ELASTIC FRACTURE ANALYSES USING AN ENRICHED COLLOCATION METHOD Arabian Journal of Science and Engineering
255 ELASTIC FRACTURE ANALYSES USING AN ENRICHED COLLOCATION METHOD Arabian Journal of Science and Engineering
256 بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی تیر رابط نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
257 Combination of an innovative instrument with a viscous damper to control the structure vibrations World Of Sciences Journal
258 Interaction of a cylindrical thin-walled pile with an inhomogeneous isotropic elastic medium International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
259 Interaction of a cylindrical thin-walled pile with an inhomogeneous isotropic elastic medium International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
260 Interaction of a cylindrical thin-walled pile with an inhomogeneous isotropic elastic medium International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
261 Interaction of a cylindrical thin-walled pile with an inhomogeneous isotropic elastic medium International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
262 پاسخ دینامیکی تونلهای دایره ای بدون پوشش تحت تاثیر انفجار داخلی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
263 Asymmetric wave propagation in a transversely isotropic half - space in displacement potentials International Journal of Engineering Science
264 Asymmetric wave propagation in a transversely isotropic half - space in displacement potentials International Journal of Engineering Science
265 Asymmetric wave propagation in a transversely isotropic half - space in displacement potentials International Journal of Engineering Science
266 Asymmetric dynamic greens functions in a two - layered transversely isotropic half - space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
267 Asymmetric dynamic greens functions in a two - layered transversely isotropic half - space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
268 Asymmetric dynamic greens functions in a two - layered transversely isotropic half - space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
269 Asymmetric dynamic greens functions in a two - layered transversely isotropic half - space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
270 Dynamic Green's Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
271 Dynamic Green's Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
272 Dynamic Green's Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
273 Dynamic Green's Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
274 تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس بر سطح در فضای فرکانسی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
275 Meshfree local integration on line method MLILM for linear elasticity Arabian Journal of Science and Engineering
276 Meshfree local integration on line method MLILM for linear elasticity Arabian Journal of Science and Engineering
277 Frictionless contact of a rigid disk with the face of a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid International Journal of Solids and Structures
278 Frictionless contact of a rigid disk with the face of a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid International Journal of Solids and Structures
279 Frictionless contact of a rigid disk with the face of a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid International Journal of Solids and Structures
280 Frictionless contact of a rigid disk with the face of a penny-shaped crack in a transversely isotropic solid International Journal of Solids and Structures
281 Frictionless contact of a rigid disk with the face of pennyshaped crack in a transversely isotropic solid International Journal of Solids and Structures
282 Frictionless contact of a rigid disk with the face of pennyshaped crack in a transversely isotropic solid International Journal of Solids and Structures
283 Frictionless contact of a rigid disk with the face of pennyshaped crack in a transversely isotropic solid International Journal of Solids and Structures
284 Frictionless contact of a rigid disk with the face of pennyshaped crack in a transversely isotropic solid International Journal of Solids and Structures
285 The Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
286 The Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
287 The Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
288 The Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
289 The Reissner - Sagoci problem for a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
290 The Reissner - Sagoci problem for a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
291 The Reissner - Sagoci problem for a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
292 The Reissner - Sagoci problem for a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
293 THREE-DIMENSIONAL SCATTERING OF PLANE HARMONIC SH, SV, AND P WAVES IN MULTILAYERED ALLUVIAL VALLEYS Asian Journal of Civil Engineering
294 THREE-DIMENSIONAL SCATTERING OF PLANE HARMONIC SH, SV, AND P WAVES IN MULTILAYERED ALLUVIAL VALLEYS Asian Journal of Civil Engineering
295 Three - dimensional scattering of plane harmonic SH SV and P waves in multilayered alluvial valleys Asian Journal of Civil Engineering
296 Three - dimensional scattering of plane harmonic SH SV and P waves in multilayered alluvial valleys Asian Journal of Civil Engineering
297 Seismicity Parameters and Spatially Smoothed Seismicity Model for Iran BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
298 Seismicity Parameters and Spatially Smoothed Seismicity Model for Iran BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
299 Seismicity Parameters and Spatially Smoothed Seismicity Model for Iran BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
300 Seismicity Parameters and Spatially Smoothed Seismicity Model for Iran BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
301 تحلیل سه بعدی گسترش ترک در سد بتنی پشت بند دار لتیان با استفاده از روش ترک پخشی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
302 Three-dimensional axisymmetric responses of exponentially graded transversely isotropic tri-materials under interfacial loading SCIENTIA IRANICA
303 Three-dimensional axisymmetric responses of exponentially graded transversely isotropic tri-materials under interfacial loading SCIENTIA IRANICA
304 Three-dimensional axisymmetric responses of exponentially graded transversely isotropic tri-materials under interfacial loading SCIENTIA IRANICA
305 Three-dimensional axisymmetric responses of exponentially graded transversely isotropic tri-materials under interfacial loading SCIENTIA IRANICA
306 Three-dimensional axisymmetric responses of exponentially graded transversely isotropic tri-materials under interfacial loading SCIENTIA IRANICA
307 Effects of ArbItrary Shaped Sjrfacetopographies on Earthquake IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
308 An inextensible membrane at the interface of a transversely isotropic bi-material full-space International Journal of Engineering Science
309 An inextensible membrane at the interface of a transversely isotropic bi-material full-space International Journal of Engineering Science
310 An inextensible membrane at the interface of a transversely isotropic bi-material full-space International Journal of Engineering Science
311 Plane - strain discrete dislocation plasticity incorporating anisotropic elasticity International Journal of Solids and Structures
312 Plane - strain discrete dislocation plasticity incorporating anisotropic elasticity International Journal of Solids and Structures
313 Plane - strain discrete dislocation plasticity incorporating anisotropic elasticity International Journal of Solids and Structures
314 Plane - strain discrete dislocation plasticity incorporating anisotropic elasticity International Journal of Solids and Structures
315 Mitigation of wind-induced motion of Milad Tower by tuned mass damper Structural Design of Tall and Special Buildings
316 Mitigation of wind-induced motion of Milad Tower by tuned mass damper Structural Design of Tall and Special Buildings
317 Mitigation of wind-induced motion of Milad Tower by tuned mass damper Structural Design of Tall and Special Buildings
318 Mitigation of wind-induced motion of Milad Tower by tuned mass damper Structural Design of Tall and Special Buildings
319 Mathematical modeling of a rigid circular membrane in a trimaterial transversely isotropic full-space undergoing a prescribed displacement Journal of Physics: Conference Series
320 Dispersion of surface waves in a transversely isotropic half-space underlying a liquid layer SCIENTIA IRANICA
321 Dispersion of surface waves in a transversely isotropic half-space underlying a liquid layer SCIENTIA IRANICA
322 Dispersion of surface waves in a transversely isotropic half-space underlying a liquid layer SCIENTIA IRANICA
323 Dispersion of surface waves in a transversely isotropic half-space underlying a liquid layer SCIENTIA IRANICA
324 Dispersion of surface waves in a transversely isotropic half-space underlying a liquid layer SCIENTIA IRANICA
325 Long term fault slip rates, distributed deformation rates and forecast of seismicity in the Iranian Plateau TECTONICS
326 Long term fault slip rates, distributed deformation rates and forecast of seismicity in the Iranian Plateau TECTONICS
327 Long term fault slip rates, distributed deformation rates and forecast of seismicity in the Iranian Plateau TECTONICS
328 Long term fault slip rates, distributed deformation rates and forecast of seismicity in the Iranian Plateau TECTONICS
329 The frictionless axial interaction of a rigid disk with a two-layered functionally graded transversely isotropic medium MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
330 The frictionless axial interaction of a rigid disk with a two-layered functionally graded transversely isotropic medium MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
331 The frictionless axial interaction of a rigid disk with a two-layered functionally graded transversely isotropic medium MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
332 The frictionless axial interaction of a rigid disk with a two-layered functionally graded transversely isotropic medium MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
333 Recurrence Time Distributions of Large Earthquakes in Eastern Iran BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
334 Recurrence Time Distributions of Large Earthquakes in Eastern Iran BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
335 Recurrence Time Distributions of Large Earthquakes in Eastern Iran BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
336 Recurrence Time Distributions of Large Earthquakes in Eastern Iran BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
337 Three-dimensional time-harmonic fundamental solutions for a fluid-saturated poroelastic half-space with partially permeable free surface International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
338 Three-dimensional time-harmonic fundamental solutions for a fluid-saturated poroelastic half-space with partially permeable free surface International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
339 Three-dimensional time-harmonic fundamental solutions for a fluid-saturated poroelastic half-space with partially permeable free surface International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
340 Three-dimensional time-harmonic fundamental solutions for a fluid-saturated poroelastic half-space with partially permeable free surface International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
341 Elastostatic response of a pile embedded in a transversely isotropic half-space under transverse loading International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
342 Elastostatic response of a pile embedded in a transversely isotropic half-space under transverse loading International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
343 Elastostatic response of a pile embedded in a transversely isotropic half-space under transverse loading International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
344 Elastostatic response of a pile embedded in a transversely isotropic half-space under transverse loading International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
345 Dynamic Green Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
346 Dynamic Green Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
347 Dynamic Green Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
348 Dynamic Green Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
349 Closure to ‘Comments on the Reissner-Sagoci problem for a transversely isotropic half-space’ by M. Rahimian, A. K. Ghorbani-Tanha and M. Eskandari-Ghadi,International Journal for Numerical and Analyti International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
350 Closure to ‘Comments on the Reissner-Sagoci problem for a transversely isotropic half-space’ by M. Rahimian, A. K. Ghorbani-Tanha and M. Eskandari-Ghadi,International Journal for Numerical and Analyti International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
351 Closure to ‘Comments on the Reissner-Sagoci problem for a transversely isotropic half-space’ by M. Rahimian, A. K. Ghorbani-Tanha and M. Eskandari-Ghadi,International Journal for Numerical and Analyti International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
352 Closure to ‘Comments on the Reissner-Sagoci problem for a transversely isotropic half-space’ by M. Rahimian, A. K. Ghorbani-Tanha and M. Eskandari-Ghadi,International Journal for Numerical and Analyti International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
353 Tsunami generation and associated wave in the water column and seabed due to an asymmetric earthquake motion within an anisotropic substratum JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS
354 Tsunami generation and associated wave in the water column and seabed due to an asymmetric earthquake motion within an anisotropic substratum JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS
355 Tsunami generation and associated wave in the water column and seabed due to an asymmetric earthquake motion within an anisotropic substratum JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS
356 Simultaneous determination of aluminum copper iron and zinc in Oscillatoria Juncus littoralis tissues and wetland water samples by ultrasound - assisted emulsification - microextraction combined with Analytical Methods
357 Simultaneous determination of aluminum copper iron and zinc in Oscillatoria Juncus littoralis tissues and wetland water samples by ultrasound - assisted emulsification - microextraction combined with Analytical Methods
358 Simultaneous determination of aluminum copper iron and zinc in Oscillatoria Juncus littoralis tissues and wetland water samples by ultrasound - assisted emulsification - microextraction combined with Analytical Methods
359 Simultaneous determination of aluminum copper iron and zinc in Oscillatoria Juncus littoralis tissues and wetland water samples by ultrasound - assisted emulsification - microextraction combined with Analytical Methods
360 Three - dimentional dynamic Green s functions for a multilayered transversely isotropic half - space International Journal of Solids and Structures
361 Three - dimentional dynamic Green s functions for a multilayered transversely isotropic half - space International Journal of Solids and Structures
362 Three - dimentional dynamic Green s functions for a multilayered transversely isotropic half - space International Journal of Solids and Structures
363 Three - dimentional dynamic Green s functions for a multilayered transversely isotropic half - space International Journal of Solids and Structures
364 Three - dimensional dynamic Greens functions in transversely isotropic bi - materials International Journal of Solids and Structures
365 Three - dimensional dynamic Greens functions in transversely isotropic bi - materials International Journal of Solids and Structures
366 Three - dimensional dynamic Greens functions in transversely isotropic bi - materials International Journal of Solids and Structures
367 Three - dimensional dynamic Greens functions in transversely isotropic bi - materials International Journal of Solids and Structures
368 Three-dimensional dynamic Green’s functions for a multilayered transversely isotropic half-space International Journal of Solids and Structures
369 Three-dimensional dynamic Green’s functions for a multilayered transversely isotropic half-space International Journal of Solids and Structures
370 Three-dimensional dynamic Green’s functions for a multilayered transversely isotropic half-space International Journal of Solids and Structures
371 Three-dimensional dynamic Green’s functions for a multilayered transversely isotropic half-space International Journal of Solids and Structures
372 Rigid cylinder in a transversely isotropic half - space under lateral loads International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
373 Rigid cylinder in a transversely isotropic half - space under lateral loads International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
374 Rigid cylinder in a transversely isotropic half - space under lateral loads International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
375 Rigid cylinder in a transversely isotropic half - space under lateral loads International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
376 Vertical vibration of a rigid circular disc at the interface of a transversely isotropic bi-material International Journal of Solids and Structures
377 Vertical vibration of a rigid circular disc at the interface of a transversely isotropic bi-material International Journal of Solids and Structures
378 Vertical vibration of a rigid circular disc at the interface of a transversely isotropic bi-material International Journal of Solids and Structures
379 Vertical vibration of a rigid circular disc at the interface of a transversely isotropic bi-material International Journal of Solids and Structures
380 Dynamic interaction of a pile with a transversely isotropic elastic half-space under transverse excitations International Journal of Solids and Structures
381 Dynamic interaction of a pile with a transversely isotropic elastic half-space under transverse excitations International Journal of Solids and Structures
382 Dynamic interaction of a pile with a transversely isotropic elastic half-space under transverse excitations International Journal of Solids and Structures
383 Dynamic interaction of a pile with a transversely isotropic elastic half-space under transverse excitations International Journal of Solids and Structures
384 Field Test of a Large-Span Soil–Steel Bridge Stiffened by Concrete Rings during Backfilling JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
385 Field Test of a Large-Span Soil–Steel Bridge Stiffened by Concrete Rings during Backfilling JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
386 Field Test of a Large-Span Soil–Steel Bridge Stiffened by Concrete Rings during Backfilling JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
387 Field Test of a Large-Span Soil–Steel Bridge Stiffened by Concrete Rings during Backfilling JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
388 Asymmetric Interaction of a Rigid Disc Embedded in a Transversely Isotropic Half-Space Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics
389 Asymmetric Interaction of a Rigid Disc Embedded in a Transversely Isotropic Half-Space Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics
390 Asymmetric Interaction of a Rigid Disc Embedded in a Transversely Isotropic Half-Space Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics
391 Asymmetric Interaction of a Rigid Disc Embedded in a Transversely Isotropic Half-Space Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics
392 An innovative base isolation system with Ni - Ti alloy and its application in seismic vibration control of Izadkhast Bridge Journal of Intelligent Material Systems and Structures
393 An innovative base isolation system with Ni - Ti alloy and its application in seismic vibration control of Izadkhast Bridge Journal of Intelligent Material Systems and Structures
394 An innovative base isolation system with Ni - Ti alloy and its application in seismic vibration control of Izadkhast Bridge Journal of Intelligent Material Systems and Structures
395 An innovative base isolation system with Ni - Ti alloy and its application in seismic vibration control of Izadkhast Bridge Journal of Intelligent Material Systems and Structures
396 Improving the stability of time domain dual boundary element method for three dimensional fracture problems : A time weighting approach Engineering Analysis with Boundary Elements
397 Improving the stability of time domain dual boundary element method for three dimensional fracture problems : A time weighting approach Engineering Analysis with Boundary Elements
398 Improving the stability of time domain dual boundary element method for three dimensional fracture problems : A time weighting approach Engineering Analysis with Boundary Elements
399 Improving the stability of time domain dual boundary element method for three dimensional fracture problems : A time weighting approach Engineering Analysis with Boundary Elements
400 Frictionless axial interaction of a rigid disk with two-layered functionally graded transversely isotropic medium MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
401 Frictionless axial interaction of a rigid disk with two-layered functionally graded transversely isotropic medium MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
402 Frictionless axial interaction of a rigid disk with two-layered functionally graded transversely isotropic medium MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
403 Frictionless axial interaction of a rigid disk with two-layered functionally graded transversely isotropic medium MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بروزرسانی مدلهای اجزای محدود به روش ترکیب رویکرد بهینه سازی غیر همزمان با استفاده از نتایج تست های غیر مخرب وحیدی مهدی دکتری تخصصی PhD 1397.12.13
2 به کارگیری شبیه سازی مبتنی بر فیزیک برای تولید کاتالوگ لرزه ای مصنوعی راسخی نسب محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.18
3 مطالعه ای مقایسه ای در شناسایی و مکان یابی آسیب با استفاده از رویکردهای تشخیص ناهنجاری نیمه نظارت شده در پایش سلامت سازه ها همیشه بهارنشتیفانی یونس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.05.27
4 ارزیابی خطر لرزه ای استان بوشهر با استفاده از کاتالوگ لرزه ای مصنوعی بر مبنای گشتاور لرزه ای جلیلی فر احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.05.08
5 پایش سلامتی سازه ها و ارزیابی با رویکرد یادگیری بدون نظارت ماشین مهدی نیا سیدسینا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.04.06
6 بررسی آزمایشگاهی رفتار پل های خاکی - فولادی با دهانه بزرگ با تکیه بر مطالعه موردی پل دهانه 20 متر صناعی ها علیرضا دکتری تخصصی PhD 1396.11.30
7 برآورد خطر لرزه ای در فلات ایران بر مبنای داده های ثبت شده از تغییر شکل سطح زمین علی پور محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.15
8 اندرکنش دیسک صلب و ترک سکه ای با محیط بی نهایت پیزوالکتریک ایزوتوپ جانبی تحت بارگذاری قائم ناطق شهریار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.12
9 توابع گرین الاستودینامیک نیم فضای ایزوتوپ جانبی در تماس با سیال دیبائی محمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.12
10 کنترل فرکانس گذرنده در مصالح مکنتوالکتروالاستیک و کاربرد آن در فیلترهای لرزه ای رضائی شاهرخ دکتری تخصصی PhD 1395.12.14
11 تحویل محیط ایزوتروپ جانبی با خواص متغییر نمایی دارای ترک سکه ای در حالت متقارن محوری شاه محمدی مهدی دکتری تخصصی PhD 1395.11.09
12 اندرکنش دیسک صلب و ترک حلقوی هم مرکز در محیط بی نهایت ایزوتروپ جانبی تحت بارگذاری افقی دهقان منشادی سیدمرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.28
13 تحلیل الاستودینامیک محیط های ایزوتروپ جانبی در اندرکنش با سیال و سازه استوانه ای باقری امیرحسین دکتری تخصصی PhD 1395.10.15
14 تحلیل اندرکنس شمع – خاک با محیط FGM ایزوتوپ جانبی تحت بارهای استاتیکی قائم و افقی عبدالرزاقی حسام الدین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.05.18
15 برآورد نرخ لغزش گسلها و تهیه کاتالوگ لرزه ای مصنوعی برای فلات ایران با استفاده از شبیه سازی فیزیکی خداوردیان علیرضا دکتری تخصصی PhD 1395.05.17
16 تحلیل الاستودینامیک دیست صلب دایره ای شکل در اندرکنش با سیال و محیط ایزوتوپ جانبی نیمه بینهایت آرین نژاد حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.04.30
17 راهکارهایی به منظور کاهش ارتعاشات نامطلوب کابل ها در پل های کابلی ایستاده تحت اثر بار باد سالاری سروش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.18
18 کنترل نیمه فعال ساختمانهای محاور متصل شده با در نظر گرفتن اثر حرکات پیچشی مرتضوی مهریزی سیدوحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
19 مقایسه ی رویکردهای متداول در به روز رسانی مدل های اجزای محدود با تاکید بر حل مسائل در حوزه ی دینامیک شاکری حسین اباد سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
20 مقایسه رویکردهای متفاوت متداول در بروز رسانی مدلهای اجزاء محدود با تاکید بر حل مسائل حوزه استاتیک بهشتی نازنین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
21 توابع گرین برای محیط های ایزوتروپ جانبی سه لایه ناهمگن با ثابت های الاستیسیته متغیر تابعی ظفری یاسر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.08
22 تحلیل پارامترها و روابط حاکم بر رفتار خمشی تیر فولادی مقاوم سازی شده با پلی کامپوزیت پیش تنیده کیان مفرد فرخ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.12.23
23 اندرکنش دیسک صلب دایروی با محیط بی نهایت سه گانه ایزوتروپ جانبی تحت اثر ارتعاشات افقی محتاطی لادن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.07.30
24 اندر کنش دیسک صلب دایروی با محیط بینهایت سه‌گانه ایزوتروپ جانبی تحت اثر ارتعاشات گهواره‌ای قجاوند شبنم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.20
25 توابع گرین برای محیط های ایزوترپ جانبی دو لایه ناهمگن با ثابتهای الاستیسیته متغیر تابعی اکبری فرزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.12
26 کاربرد سازه های فضاکار متشکل از دیوارها و سقف های شبکه ای دو لایه در ساختمان ها جانسپار سامان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
27 اندر کنش دیسک صلب دایروی با محیط بینهایت سه‌گانه ایزوتوپ جانبی تحت اثر ارتعاشات قائم مهدی زاده دل آرام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.02.31
28 تأثیر اعمال شرایط سازگاری مخزن و پی در نیروهای هیدرودینامیکی با استفاده از روش المان مرزی تیموری حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.07.30
29 بررسی پارامتری عوامل موثر بر فشار هیدرودینامیک سد با درنظرگرفتن اندرکنش سد و مخزن با استفاده از روش المان مرزی معینی محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.09
30 اندرکنش دیسک دایره‌ای صلب واقع بر نیم‌فضای ایزوتوپ جانبی تحت بارگذاری افقی مقدسی کلیشمی حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.05.29
31 اندرکنش شمع استوانه ای توخالی با محیط ایزوتروپ جانبی تحت اثر پیچش هاشم سرشت سیدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.04.30
32 اندرکنش دیسک دایره ای صلب در محیط بی نهایت دو گانه ایزوتروپ جانبی تحت بارگذاری افقی کلانتری مازیار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.12.22
33 اندرکنش دیسک صلب دایروی در محیط دوگانه ایزوتوپ جانبی تحت بارگذاری قائم حاجی محمدی کشمرزی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.08.30
34 بررسی اندرکنش شمع استوانه ای تو پر در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی قرهی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.04
35 ارائه روش تحلیل دینامیکی غیر خطی المان تیر-ستون مبتنی بر نیرو در فضای حالت وحیدی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.29
36 محاسبه تابع امپدانس صفحه صلب مستطیل شکل برای محیط چند لایه ایزوتروپ جانبی نیمه بی نهایت امیری هزاوه امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.12.02
37 کاربرد میراگراهای جرمی تنظیم شده نیمه فعال در سیستم های تحت تحریک پایه بوجاری محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.30
38 بهینه‌سازی شکل هندسی جداره میراگر تنظیم‌شده حاوی مایع حسینی سیدسجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.10
39 اندرکنش شمع -خاک در محیط دولایه نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی دهقان بنادکی ابولفضل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.09
40 بهسازی لرزه ای پل ها با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی خداوردیان علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.30
41 میراگر جرمی چرخشی با پیکربندی وقفی محمدی قاضی محله رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.30
42 اندرکنش دیسک صلب مدفون با محیط بی¬نهایت دوگانه ایزوتروپ جانبی محمدنژاد حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.26
43 کاهش ارتعاشات پل ها تحت بار ترافیک با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شونده سنجری پیرایواتلو فریبرز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.07
44 مقایسه روشهای مختلف کنترل نیمه‌فعال سازه‌ها در برابر زلزله با استفاده از میراگرهای ‏MR شکیب آرمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.30
45 تحلیل ویسکوالاستیک جداگرهای لرزه ای تحت تغییرشکلهای بزرگ ‏ حیدری مقدم مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.04.09
46 تحلیل دینامیک نابجایی ها در بررسی رفتار پلاستیک مواد با تاکید بر نقش منابع تولید نابجایی سلیمانی شیشوان سیامک دکتری تخصصی PhD 1388.12.23
47 اندرکنش دیسک صلب مدفون با محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی کاتبی امیرعباس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.19
48 محاسبه فشار هیدرودینامیکی واردبرسرریز نیلوفری بادرنظرگرفتن اندرکنش سرریز بامخزن و پی صناعی ها علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.16
49 توابع گرین الاستودینامیک در محیط های ایزوتروپ جانبی خجسته علی دکتری تخصصی PhD 1388.12.15
50 اندرکنش شمع - خاک در محیط نیمه بی نهایت ایزوتروپ جانبی شاه محمدی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.10.26
51 کاربرد میراگر سیال لزج به منظور کنترل پاسخ لرزه ای سازه ها با مطالعه موردی پل ایزدخواست آنجفی مرزیجرانی حمیدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.09.30
52 کنترل مدارباز سازه یک درجه آزادی توسط میراگرا جرمی تنظیم شده نیمه فعال با استفاده از تئوری موجک اشراقی ایوری جواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.12
53 توابع پتانسیل کامل مسائل ترموالاستودینامیک در محیط ایزوتروپ جانبی فراتی میثم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.11
54 تحلیل محیط نیمه بی نهایت دو لایه ای ایزوتروپ جانبی در حالت متقارن محوری تحت اثر بار قائم در فضای زمانی شامخی امیری محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.18
55 تحلیل دینامیکی سدهای دو قوسی بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش مخزن و پی لایه ای با استفاده از روش المان های مرزی مصاحبی محمدی پدرام دکتری تخصصی PhD 1388.03.24
56 بررسی اندرکنش دینامیکی ترکها با یکدیگر در محیط سه بعدی با استفاده از روش المان مرزی کمالی یزدی امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.26
57 بررسی رفتار سه بعدی دینامیکی تونلهای عمیق با استفاده از ترکیب روش‌های اجزا محدود و المان مرزی در فضای فرکانسی رضازاده بقال سلمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.30
58 کنترل غیرفعال ساختمانهای متصل با در نظر گرفتن اثر حرکات پیچشی و خارج صفحه‌ای عرفانی نیا مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.09
59 کنترل سازه های خطی و غیر خطی تحت اثر زلزله با میرا کامرانی مقدم بابک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.09.04
60 بررسی رفتار دینامیکی تونلهای کم عمق با استفاده روش المان مرزی در دامنه زمانی با درنظرگرفتن لغزش کریمی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.31
61 اندرکنش دیسک صلب با محیط بی نهایت ایزوتروپ جانبی با ثوابت متغیر تابعی همراه با بازشدگی ناطق شهریار کارشناسیارشد
62 اندرکنش سازه با خاک لایه ای همسان جانبی در حوزه فرکانس با ترکیب روش های المان محدود و المان مرزی مهدی زاده دل ارام دکتری
63 بررسی آزمایشگاهی رفتار پل خاکی-فولادی با تکیه بر آزمایش بارگذاری پل دهانه 20 متری جاده کلیبر-جانانلو صناعی ها علیرضا دکتری
64 بررسی پارامتریک اندرکنش دینامیکی تونلهای کم عمق بر کیومرثی بنیامین کارشناسی ارشد ناپیوسته
65 توابع گرین الاستودینامیک در محیط های متخلخل اشباع با رفتار ایزوتوپ جانبی پولادی هروی احمد دکتری تخصصی PhD
66 توابع گرین برای محیط های لایه ای ایزوتروپ جانبی با ثوابت الاستیسیته متغیر تابعی ترغازه فرشاد کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021