اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی رمضانیان پور
نام امیرمحمد
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 3602
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک ramezanian@ut.ac.ir
شماره اتاق 311

اطلاعات تحصیلی
گرایش تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1383
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, دانشگاه تورنتو کانادا - 1385
دکتری مهندسی عمران, دانشگاه تورنتو - کانادا - 1390

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه مصالح ساختمانی
2 فن آوری بتن های خاص
3 تکنولوژی بتن
4 زبان تخصصی
5 مصالح ساختمانی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 A study on hydration, compressive strength, and porosity of Portland-limestone cement mixes containing SCMs 97/08/01 Cement & Concrete Composites
2 Effect of grinding method and particle size distribution on early-age properties of blended cements 97/04/29 ADVANCES IN CEMENT RESEARCH
3 Evaluation of the mechanical properties and durability of cement mortars containing nanosilica and rice husk ash under chloride ion penetration 97/03/13 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
4 Characteristics of heat insulating clay bricks made from zeolite, waste steel slag and expanded perlite 97/03/13 CERAMICS INTERNATIONAL
5 Applications of Steel Slag in Different Types of Pavements 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
6 Industrial Applications of Geopolymer Concrete & Specifications of These Eco-Friendly Concretes 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
7 بررسی دوام بتن متخلخل در برابر چرخه های یخ زدن و آب شدن 97/02/19 اولین کنفرانس ملی دوام بتن
8 Effect of grinding method and particle size distribution on the properties of Portland-pozzolan cement 97/02/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
9 Sulfate resistance of Portland-limestone cements in combination with supplementary cementitious materials 96/12/14 materials and structures
10 Sulfate resistance of Portland-limestone cements in combination with supplementary cementitious materials 96/12/14 materials and structures
11 An experimental study on the nitrate removal ability of aggregates used in pervious concrete 96/12/03 Desalination and Water Treatment
12 بررسی نقش جداره های ساختمان در مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن با استفاده از روش ارزیابی چرخه عمر 96/10/10 سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
13 Influence of initial steam curing and different types of mineral additives on mechanical and durability properties of self-compacting concrete 96/08/04 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
14 Durability enhancement of concrete dams by controlling and mitigating AAR problems 96/07/27 4th International Conference on Long-Term Behaviour and Environmentally Friendly Rehabilitation Technologies of Dams
15 Effect of grinding method and particle size distribution on early-age properties of blended cements 96/07/10 ADVANCES IN CEMENT RESEARCH
16 Investigation on the Effect of Shrinkage Reducing Admixtures on Shrinkage and Durability of High-Performance Concrete 96/06/28 Journal of Testing and Evaluation
17 Thaumasite sulfate attack in Portland and Portland-limestone cement mortars exposed to sulfate solution 96/06/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
18 Thaumasite sulfate attack in Portland and Portland-limestone cement mortars exposed to sulfate solution 96/05/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
19 معرفی روش آزمون تعیین شاخص صیقلی شدن مصالح سنگدانه ای 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
20 مقایسه روش های مختلف ارزیابی سلامت مصالح سنگدانه ای 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
21 معرفی آزمایش سایش مصالح سنگدانه ای در دستگاه میکرودوال 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
22 Evaluation of the mechanical properties and durability of cement mortars containing nanosilica and rice husk ash under chloride ion penetration 96/03/28 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
23 Effect of Supplementary Cementing Materials on Concrete Resistance Against Sulfuric Acid Attack 96/03/24 fib Symposium 2017
24 Mechanical Properties and Chloride Ion Penetration of Alkali Activated Slag Concrete 96/03/24 fib Symposium 2017
25 Effect of grinding method and particle size distribution on early-age properties of blended cements 96/03/11 ADVANCES IN CEMENT RESEARCH
26 بررسی آزمایشگاهی انتخاب سنگدانه در بتن متخلخل با رویکرد کاهش نیترات از آبهای آلوده 96/02/07 دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
27 ارزیابی ویژگیهای بتن متخلخل به عنوان رویه در روسازی های بتنی 96/02/07 دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
28 Influence of grinding method and particle size distribution on the properties of Portland-limestone cements 95/09/11 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
29 A study on hydration, compressive strength, and porosity of Portland-limestone cement mixes containing SCMs 95/05/28 Cement & Concrete Composites
30 Using NDT Methods for Evaluating the Cementitious Material after Repair According to ACI 224 procedure 95/05/21 Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies (SCMT4)
31 Mechanical Properties and Durability of Mortars Containing Nanosilica nad Rice Husk Ash 95/03/26 Second International Conference on Concrete Sustainability
32 Evaluation of Mechanical Properties and Accelerated Chloride Ion Penetration (RCMT) in Alkali Activated Slag Concrete 95/03/26 Second International Conference on Concrete Sustainability
33 Thaumasite sulfate attack in Portland and Portland-limestone cement mortars exposed to sulfate solution 94/11/03 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
34 Sulfate resistance of Portland-limestone cements in combination with supplementary cementitious materials 94/11/03 materials and structures
35 An Accelerated Test Method of Simultaneous Carbonation and Chloride Ion Ingress: Durability of Silica Fume Concrete in Severe Environments 94/09/11 Advances in Materials Science and Engineering
36 مروری بر فرآیند تولید سنگدانه‌های بازیافتی بتنی با رویکرد حفظ محیط زیست 94/08/28 اولین همایش ملی توسعه پایدار در راه سازی با رویکرد حفظ محیط زیست
37 سنگدانه بازیافتی بتنی 94/08/28 اولین همایش ملی توسعه پایدار در راه سازی با رویکرد حفظ محیط زیست
38 Influence of grinding method and particle size distribution on the properties of Portland-limestone cements 94/08/08 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
39 بررسی دوام بتن های ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس نیشکر 94/07/16 هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
40 بررسی دوام ملاتهای ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس در برابر حمله سولفاتی 94/07/16 هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
41 بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ژئوپلیمری حاوی سرباره در برابر نفوذ یون کلراید 94/07/16 هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
42 بررسی تاثیر سرعت دوران و مدت استفاده از دستگاه سانتریفیوژ بر مقاومت و نفوذپذیری بتن پیش ساخته متخلخل 94/07/16 هفتمین کنفرانس ملی بتن
43 تعمیر، تقویت و بهسازی سازه های بتنی 94/07/16 هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
44 بررسی عملکرد بتن توانمند در برابر حمله سولفوریک اسید 94/07/16 هفتمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
45 An experimental study on the nitrate removal ability of aggregates used in pervious concrete 94/06/26 Desalination and Water Treatment
46 A study on hydration, compressive strength, and porosity of Portland-limestone cement mixes containing SCMs 94/06/10 Cement & Concrete Composites
47 طرح اختلاط بتن متخلخل با هدف کاهش آلاینده های فلزی آب 94/03/31 اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن
48 Effect of entrained air voids on salt scaling resistance of concrete containing a new composite cement 94/03/11 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
49 بررسی دوام بتنهای ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس در برابر حمله سولفاتی 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 بررسی خواص مکانیکی ودوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در برابر نفوذ یون کلراید 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
51 Effect of grinding method and particle size distribution on the properties of Portland-pozzolan cement 93/09/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
52 بررسی همبستگی بین پارامترهای مختلف فیزیکی و مکانیکی بتن های ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی 93/06/09 مهندسی عمران مدرس
53 بررسی عملکرد بتن توانمند حاوی پوزولان در برابر حمله سولفوریک اسید 93/04/17 مهندسی عمران امیرکبیر
54 Studying effects of low-reactivity GGBFS on chloride resistance of conventional and high strength concretes 93/01/12 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
55 Sulfate resistance of Portland-limestone cements in combination with supplementary cementitious materials 92/10/10 materials and structures
56 An Accelerated Test Method of Simultaneous Carbonation and Chloride Ion Ingress: Durability of Silica Fume Concrete in Severe Environments 92/09/10 Advances in Materials Science and Engineering
57 کاربرد زئولیت در بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی 92/09/10 اساس-نشریه انجمن مهندسین عمران
58 ارزیابی دوام سنگدانه های بازیافتی بتنی و سنگدانه های طبیعی در برابر چرخه های ذوب و یخبندان 92/09/10 مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل
59 A study on hydration, compressive strength, and porosity of Portland-limestone cement mixes containing SCMs 92/09/10 Cement & Concrete Composites
60 Effect of entrained air voids on salt scaling resistance of concrete containing a new composite cement 91/10/05 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
61 Effect of entrained air voids on salt scaling resistance of concrete containing a new composite cement 91/08/19 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
62 Pervious concrete reactive barrier containing nano-silica for nitrate removal from contaminated water 91/07/10 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
63 Studying effects of low-reactivity GGBFS on chloride resistance of conventional and high strength concretes 91/03/15 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
64 Pervious concrete reactive barrier containing nano-silica for nitrate removal from contaminated water 91/03/12 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
65 Modeling of chloride ions penetration in cracked concrete structures exposed to marine environments 90/12/11 STRUCTURAL CONCRETE
66 Thaumasite sulfate attack in Portland and Portland-limestone cement mortars exposed to sulfate solution 90/11/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
67 Effect of grinding method and particle size distribution on early-age properties of blended cements 90/10/10 ADVANCES IN CEMENT RESEARCH
68 Effect of entrained air voids on salt scaling resistance of concrete containing a new composite cement 90/07/09 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
69 Pervious concrete reactive barrier containing nano-silica for nitrate removal from contaminated water 89/10/11 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
70 Evaluation of the mechanical properties and durability of cement mortars containing nanosilica and rice husk ash under chloride ion penetration 89/04/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
71 An Accelerated Test Method of Simultaneous Carbonation and Chloride Ion Ingress: Durability of Silica Fume Concrete in Severe Environments 89/02/25 Advances in Materials Science and Engineering
72 An Accelerated Test Method of Simultaneous Carbonation and Chloride Ion Ingress: Durability of Silica Fume Concrete in Severe Environments 89/02/25 Advances in Materials Science and Engineering
73 ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی در برابر پوسته‏ شدگی 88/10/11 مجله عمران شریف
74 Investigation on the Effect of Shrinkage Reducing Admixtures on Shrinkage and Durability of High-Performance Concrete 88/10/11 Journal of Testing and Evaluation
75 Influence of initial steam curing and different types of mineral additives on mechanical and durability properties of self-compacting concrete 88/10/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
76 Evaluating the Frost Resistance of Recycled Concrete Aggregate by Various Standards 88/06/10 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
77 An experimental study on the nitrate removal ability of aggregates used in pervious concrete 88/04/10 Desalination and Water Treatment
78 Pervious concrete reactive barrier containing nano-silica for nitrate removal from contaminated water 87/12/11 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
79 Influence of initial steam curing and different types of mineral additives on mechanical and durability properties of self-compacting concrete 87/09/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
80 Influence of grinding method and particle size distribution on the properties of Portland-limestone cements 87/05/12 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
81 Influence of grinding method and particle size distribution on the properties of Portland-limestone cements 87/05/12 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
82 Modeling of chloride ions penetration in cracked concrete structures exposed to marine environments 87/02/12 STRUCTURAL CONCRETE
83 Evaluating the Frost Resistance of Recycled Concrete Aggregate by Various Standards 86/10/11 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
84 Studying effects of low-reactivity GGBFS on chloride resistance of conventional and high strength concretes 86/10/11 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
85 Studying effects of low-reactivity GGBFS on chloride resistance of conventional and high strength concretes 86/10/11 Materials and Structures/Materiaux et Constructions
86 Modeling of chloride ions penetration in cracked concrete structures exposed to marine environments 86/10/11 STRUCTURAL CONCRETE
87 Evaluating the Frost Resistance of Recycled Concrete Aggregate by Various Standards 86/10/11 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
88 Effect of grinding method and particle size distribution on the properties of Portland-pozzolan cement 86/02/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
89 Evaluation of Two Automated Methods for Air-Void Analysis of Hardened Concrete 86/01/12 Journal of ASTM International
90 An experimental study on the nitrate removal ability of aggregates used in pervious concrete 86/01/12 Desalination and Water Treatment
91 Evaluating the Frost Resistance of Recycled Concrete Aggregate by Various Standards 85/10/11 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
92 Characteristics of heat insulating clay bricks made from zeolite, waste steel slag and expanded perlite 85/07/09 CERAMICS INTERNATIONAL
93 Investigation on the Effect of Shrinkage Reducing Admixtures on Shrinkage and Durability of High-Performance Concrete 84/12/10 Journal of Testing and Evaluation
94 Characteristics of heat insulating clay bricks made from zeolite, waste steel slag and expanded perlite 84/12/10 CERAMICS INTERNATIONAL
95 Characteristics of heat insulating clay bricks made from zeolite, waste steel slag and expanded perlite 84/10/11 CERAMICS INTERNATIONAL
96 Investigation on the Effect of Shrinkage Reducing Admixtures on Shrinkage and Durability of High-Performance Concrete 78/10/09 Journal of Testing and Evaluation
97 Modeling of chloride ions penetration in cracked concrete structures exposed to marine environments 78/10/09 STRUCTURAL CONCRETE
98 Evaluation of the mechanical properties and durability of cement mortars containing nanosilica and rice husk ash under chloride ion penetration 76/10/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
99 Influence of initial steam curing and different types of mineral additives on mechanical and durability properties of self-compacting concrete 68/10/13 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
100 Effect of grinding method and particle size distribution on the properties of Portland-pozzolan cement 65/10/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی عملکرد پانل های بتن الیافی فوق توانمند در برابر ضربه خان احمدی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.12.22
2 ارائه روش تسریع شده اندازه گیری مقاومت سولفاتی مخلوط های سیمانی در برابر حمله های سولفاتی و ارزیابی آن امینی زاده محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.31
3 بررسی تاثیر دانه بندی و شکل سنگدانه ها بر روی آزمایش های مرتبط با زوال سنگدانه های مورد استفاده در لایه های اساس محمودی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.17
4 ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن متخلخل در برابر چرخه های ذوب و انجماد به عنوان رویه در روسازی های بتنی محمدطاهری بهرام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.13
5 شناسایی و رتبه بندی موانع موجود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در صنعت اقبال بهبهانی محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.11
6 شناسایی و اولویت بندی معیارهای سازمانی سلامت، ایمانی و محیط زیست در پروژه های صنایع نفت - مطالعه موردی عبائی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.01
7 ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام سنگدانه های بازیافتی و استفاده از آن در مخلوط های بتنی عقیلی لطف میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.28
8 بررسی استفاده از لجن تصفیه خانه فاضلاب به عنوان ماده ی پوزولانی و یا به عنوان ریزدانه در ساختار بتن عسگری فرکوش سجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.26
9 بررسی و مدل سازی دوام سازه های بتنی حاشیه خلیج فارس در برابر نفوذ یون کلراید با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت تامین دوام در این مناطق شجاعی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.27
10 مطالعه و بررسی نقش مواد و مصالح در اجرای ساختمان‌های بتنی معمولی بر اساس معیارهای توسعه پایدار گل زاده پویا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.21
11 ارزیابی روش تسریع شده اندازه گیری مقاومت سولفاتی مخلوط های سیمانی در برابر حمله یون های سولفات امینی زاده محمدحسین کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021