اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی رفیعی دهخوارقانی
نام رضا
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2,
Personal Website
شماره تلفن 021 6111 2182
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک rezarafiee@ut.ac.ir
شماره اتاق 311

اطلاعات تحصیلی
گرایش مکانیک محاسباتی و ژئوتکنیک
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1384
کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک, دانشگاه تهران - 1388
مکانیک محاسباتی, دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو - 1390
دکتری مکانیک محاسباتی, دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو - 1393

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه مکانیک خاک
2 دینامیک
3 روشهای عددی درمکانیک خاک
4 ریاضیات پیشرفته 1
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Soil-buried wave barriers for vibration control of structures subjected to vertically incident shear waves 97/06/10 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
2 A numerical study on the behavior of composite and noncomposite stone columns 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
3 A numerical study on the settlement of granular bed-stone column improved grounds 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
4 Two-dimensional topology optimization of shallow foundation 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
5 Dynamic Behavior of Masonry Arch Bridge under High-Speed Train Loading: Veresk Bridge Case Study 96/11/12 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
6 Planar stress wave attenuation in plates with circular voids and inclusions 96/03/02 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
7 Stress Wave Attenuation in Noncollinear Structures Subjected to Impulsive Transient Loadings 95/05/16 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
8 شناسایی سطح مقطع کاهش یافته در اعضای محوری دو قسمتی نیمه محدود با استفاده از تبدیل فوریه سریع 95/02/22 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 Analysis and Optimal Design of Stress Wave Intensity Attenuation in Layered Structures 94/06/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS
10 Stress Wave Attenuation in Noncollinear Structures Subjected to Impulsive Transient Loadings 93/09/10 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
11 Interface profile optimization for planar stress wave attenuation in bi-layered plates 93/08/20 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
12 Interface profile optimization for planar stress wave attenuation in bi-layered plates 93/08/20 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
13 Interface profile optimization for planar stress wave attenuation in bi-layered plates 93/08/20 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
14 Analysis and Optimal Design of Stress Wave Intensity Attenuation in Layered Structures 93/06/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS
15 Planar stress wave attenuation in plates with circular voids and inclusions 92/06/10 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
16 Characterization of Multilayered Stress Wave Attenuators Subjected to Impulsive Transient Loadings 92/02/01 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
17 Dynamic Behavior of Masonry Arch Bridge under High-Speed Train Loading: Veresk Bridge Case Study 91/10/12 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
18 Dynamic Behavior of Masonry Arch Bridge under High-Speed Train Loading: Veresk Bridge Case Study 91/10/12 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
19 Dynamic Behavior of Masonry Arch Bridge under High-Speed Train Loading: Veresk Bridge Case Study 91/10/12 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
20 Characterization of Multilayered Stress Wave Attenuators Subjected to Impulsive Transient Loadings 91/05/25 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
21 Soil-buried wave barriers for vibration control of structures subjected to vertically incident shear waves 91/01/02 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
22 Topology optimization of jet-grouted overlapping columns for mitigation of train-induced ground vibrations 89/05/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
23 Planar stress wave attenuation in plates with circular voids and inclusions 89/04/15 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
24 Topology optimization of jet-grouted overlapping columns for mitigation of train-induced ground vibrations 89/01/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
25 Anisotropic behavior of silty sands by means of undrained monotonic triaxial tests 88/03/28 International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering — from case history to practice
26 بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر رفتار زهکشی نشده مخلوط های ماسه و سیلت 88/02/23 هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران
27 Analysis and Optimal Design of Stress Wave Intensity Attenuation in Layered Structures 87/07/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS
28 Field Performance of a New Fiber-Reinforced Polymer Deck 85/09/10 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
29 Field Performance of a New Fiber-Reinforced Polymer Deck 85/09/10 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
30 Field Performance of a New Fiber-Reinforced Polymer Deck 85/09/10 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
31 Field Performance of a New Fiber-Reinforced Polymer Deck 84/10/11 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
32 Topology optimization of jet-grouted overlapping columns for mitigation of train-induced ground vibrations 83/08/20 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
33 Topology optimization of jet-grouted overlapping columns for mitigation of train-induced ground vibrations 83/08/20 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
34 Analysis and Optimal Design of Stress Wave Intensity Attenuation in Layered Structures 83/03/22 INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS
35 Topology Optimization of Wave Barriers for Mitigation of Vertical Component of Seismic Ground Motions 82/12/11 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
36 Characterization of Multilayered Stress Wave Attenuators Subjected to Impulsive Transient Loadings 82/10/11 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
37 Topology Optimization of Wave Barriers for Mitigation of Vertical Component of Seismic Ground Motions 81/10/11 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
38 Characterization of Multilayered Stress Wave Attenuators Subjected to Impulsive Transient Loadings 80/02/04 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
39 Soil-buried wave barriers for vibration control of structures subjected to vertically incident shear waves 78/10/09 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
40 Planar stress wave attenuation in plates with circular voids and inclusions 78/10/09 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
41 Stress Wave Attenuation in Noncollinear Structures Subjected to Impulsive Transient Loadings 77/05/20 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
42 Interface profile optimization for planar stress wave attenuation in bi-layered plates 72/11/01 COMPOSITES PART B-ENGINEERING
43 Stress Wave Attenuation in Noncollinear Structures Subjected to Impulsive Transient Loadings 72/02/01 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
44 Topology Optimization of Wave Barriers for Mitigation of Vertical Component of Seismic Ground Motions 55/04/23 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
45 Topology Optimization of Wave Barriers for Mitigation of Vertical Component of Seismic Ground Motions 37/03/17 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
46 Soil-buried wave barriers for vibration control of structures subjected to vertically incident shear waves 11/1/2002 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با تیرهای غیر مستقیم در پلان فارسی جانی فرنود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.20
2 کاهش ارتعاشات ناشی از حرکات قطارها با استفاده از موانع انتشار امواج یارمحمدی فربد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.07
3 مدلسازی عددی اثر پارامترهای هندسی و مکانیکی در رفتار ستون های خرده سنگی ذاکری نیا مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.20
4 کاهش ارتعاشات لرزه ای در سازه ها با استفاده از موانع موج در زمین، با در نظر گرفتن اثرات اندکنش خاک و سازه رضائی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.02.25

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021