اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی صادق آذر
نام مجید
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 3346
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک msadegha@ut.ac.ir
شماره اتاق 362

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و زلزله
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری -

درس های ارائه شده
1 پروژه سازه های فولادی
2 سازه های صنعتی
3 سازه های فولادی 1
4 سازه های فولادی 2
5 سازه های فولادی پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 reliability analysis of steel structures under buckling load in second-order theory 93/05/19 advances in research
2 بررسی عملکرد لرزه ای صفحه اتصال در قاب های مهاربندی شده همگرا ویژه با اتصال ستون درختی 92/10/06 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
3 کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
4 اثر بازشو بر شکل پذیری دیوار برشی فولادی سخت شده 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشکده مهندسی
5 بررسی عملکرد مهاربند آلیاژ حافظه دار شکلی در زلزله های نزدیک گسل 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 برر سی عملکرد مهاربند آلیاژ حافظه دار شکلی در زلزله های نزدیک گسل 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشکده مهندسی
7 دینامیکی پل و قطار سریع السیر تحت اثر حرکت قطار با در نظر گرفتن اندرکنش پل و قار 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشکده مهندسی
8 اثرات اعوجاج قاب بر توزیع نیرو در وجوه صفحه اتصال در قاب های فولادی مهاربندی شده همگرای ویژه 92/01/01 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 سیستم های سازه ای جدید فولادی 91/10/05 سومین کنفرانس ملی سازه فولاد
10 بررسی عملکرد لرزه ای صفحه اتصال مهاربند تحت بارهای چرخه ای در قاب های مهاربندی شده همگرای ویژه 91/06/01 سومین کنفرانی ملی سازه و فولاد
11 نیروی بحرانی کمانش برای ستونهای الاستیک با سطح مقطع ثابت و متغیر با استفاده از روش تکراری تغییراتی (vim) 91/01/01 سومین کنفرانس ملی سازه فولاد
12 بررسی عملکرد سه روش کنترل غیر فعال در بهبود پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی 90/06/28 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی شکلپذیری اتصالات ساخته شده از فولاد پرمقاومت 89/10/06 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
14 سازه های بلند فولادی 89/10/05 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
15 مقایسه اقتصادی استفاده از فولاد ST52 نسبت به ST37 در یک سازه صنعتی 89/10/05 اولین نمایش کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه
16 مطالعه مقایسه‌ای مقاوم‌سازی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی: مهاربندی کماش ناپذیر (BRB) و مهاربند آلیاژ حافظه‌دار شکلی (SMAB). 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه فردوسی مشهد،
17 مطالعه مقایسه‌ای مقاوم‌سازی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی: مهاربندی کماش ناپذیر (BRB) و مهاربند آلیاژ حافظه‌دار شکلی (SMAB) 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران 89/02/10 مهندسی عمران
19 مطالعه مقایسهای مقاومسازی لرزهای قاب خمشی فولادی 89/02/10 مهاربندی کماش ناپذیر BRB و مهاربند الیاژ حافظه دار شکلی SMAB
20 Seismic performance of SMRFS Retforlted with Bracing system 89/01/05 Proceeding of the First Makassar International Conference on Civil Engineering
21 ارزیابی پاسخ دهی بتن مسلح مدفون تحت اثر انفجار سطحی به کمک شبیه سازی عددی 89/01/01 اولین همایش ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
22 تعمیر و نگهداری پل های بتنی راه آهن جنوب در مقابل شرایط نامساعد محیطی با استفاده از مصالح و تکنیک های نوین 88/06/01 دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
23 بررسی ضریب رفتار مخازن استوانه ای قائم فولادی تحت فشار واقع بر روی ساق فولادی 87/06/01 سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
24 آسیب‌ شناسی و ارائه طرح بهسازی پل قدیمی رودشور (راه‌آهن). سومین کنفرانس بین‌المللی پل 87/03/01 سومین کنفرانس بین‌المللی پل
25 تعمیر و حفاظت پلهای بزرگ راه اهن زاد محمود-فین در مقابل شرایط محیطی خورنده 87/02/31 سومین کنفرانس بین المللی پل
26 اسیب شناسی و ارائه طرح بهسازی پل قدیمی رودشور راه اهن 87/02/31 سومین کنفرانس بین المللی پل
27 Evaluation of Iranian Seismic Guidelines Scientia 86/11/12 Scientia Vol. 15
28 مقایسه دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود در استاندارد 2800 ایران 86/06/01 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 سیستم مدیریت نگهداری پلهای نظام کارآمد جهت نگهداری پیشگیرانه پلها 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی کاهش پاسخ لرزه ای سازه های قابی با میراگرهای ویسکوالاستیک 85/09/17 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
31 پایدار سازی ایجاد ایستایی در ساختمان 85/07/25 کارگاه تبادل تجربیات پروژههای بهساز لرزهای
32 بررسی کاهش پاسخ لرزه ای سازه های مختلف با میراگرهای ویسکوالاستیک 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
33 بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی ساخته شده از فولاد پرمقاومت 85/02/01 همایش مقابله با سوانح طبیعی
34 بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی ساخته شده از فولاد پر مقاومت٬ کنفرانس مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای٬ 1385 85/01/05 کنفرانس مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای٬ 1385
35 Evaluation of Nonliner Static Analysis for Estimation of Target Displacement 85/01/05 International Conference of Bridges in Dubrovnik
36 ارزیابی تحلیل استاتیکی غیرخطی برای تخمین تغییرمکان هدف 85/01/01 اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
37 بررسی تاثیر کنترل تغییرمکان نسبی طبقات در کاهش آسیب پذیری ساختمان ها 85/01/01 اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
38 Comparing the Iranian seismic standard and the guidelines for the seismic rehabilitation of buildings 84/12/20 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering (ACEE2006)
39 روش اجرای پوشش بتنی تونل های مدفون 84/10/04 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 Evaluation of the Iranian Guideline for the seismic Rehabilitation of existing Buildings to control the valerability of building designed by iranian standard No.2800 84/09/28 ASIA Confrance on earthquake engineering
41 مقایسه اقتصادی از فولاد st52 نسبت به st 84/09/17 اولین نمایش کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت ساختمان
42 Construction project Grand Mossalah Tehran 84/06/12 International seminar System and Process Optimisation as a challenge for Engineers
43 PROBABALBILISTIC SEISMIC RISK AND DAMAGEABILITY ASSESMENT 83/01/06 13 the world conference on Earthquake Engineering
44 بررسی بار گذاری کندوها وسط مواد ذخیره ای ومقایسه ائین نامه های مختلف 78/10/09 دومین سمینار بین المللی سیلو و تاسیسات ذخیره ای
45 آشنایی با تاسیسات ذخیره ای سیلو 78/10/09 اولین سمینار سیلو و تاسیسات ذخیره ای
46 چگونگی اثر لزله برساختمانها ونحوه ایجاد پایداری ساختمانها در مقابل نیروهای زلزله 78/10/09 سمینار آموزشی اثرات زلزله در ساختمانهای متعارف
47 پلهای پیش تنیده با اجرای طرح آزاد 78/10/09 اولین سمینار بین المللی پلسازی
48 تراورسهای پیش تنیده بتنی 78/10/09 سمینار راه آهن
49 آشنایی با طراحی سیلوهای گندم 78/10/09 دومین سمینار بین المللی سیلو و تاسیسات ذخیره ای
50 اصول مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله 78/10/09 سمینار اصول طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله
51 بارهای انفجاری وضربه ای 78/10/09 سمینار پناهگاهها و سازه های مقاوم در برابر انفجار
52 ملاحظاتی در طرح و اجرای پل 78/10/09 سمینار راههای روشنایی
53 بررسی تأثیر کنترل تغییر مکان نسبی طبقات در کاهش آسیب‌پذیری ساختمانها. اولین همایش بین‌المللی مقاوم‌سازی لرزه‌ای. دانشگاه صنعتی امیرکبیر 78/10/09 اولین همایش بین‌المللی مقاوم‌سازی لرزه‌ای. دانشگاه صنعتی امیرکبیر
54 تعمیر و حفاظت پلهای بزرگ راه‌آهن زاد محمود- فین در مقابل شرایط محیطی خورنده 78/10/09 ، سومین کنفرانس بین‌المللی پل
55 نگاهی بر توسعه سازی بطور عام در ایران 78/01/31 اولین کنفرانس علمی و تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان
56 پایداری وایستادگی در برابر زلزله 75/01/02 سمینار اجرای ساختمانهای متعارف مسائل مهندسی ساخت و راه کارها
57 طراحی سازه های فولادی در برابر زلزله 73/01/01 اولین سمینارآموزشی زلزله
58 بررسی انواع روش مدل سازی دیوار برشی فولادی سخت نشده 71/09/18 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
59 Nichtlineare Kraftverformungsdiagramme fue Stahlbetonplaten Schrifenreihe des Bundes Ministers fuer Raumordnung und Staedtebau
60 جداول لنگر ، نیروی برشی و عکس العمل تکیه گاهی حداکثر برای پلهای ساده نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
61 تعمیر و بازسازی جرثقیل قطبی راکتور اتمی تهران سازمان انرژی اتمی
62 Evaluation of Construction Management and Vulnerability of Steel Structures Text Rood journals
63 تعیین تنش های پسماند در سازه کره فولادی راکتور ناشی از انفجار تهران سازمان انرژی اتمی
64 مطالعه و تعیین سکوهای کار در جوش کره فولادی از داخل و بیرون سازمان انرژی اتمی
65 بررسی سالم بودن جوش های ریشه با روش ماورا صوت (UT) سازمان انرژی اتمی
66 مطالعه ومحاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان L2 سازمان انرژی اتمی
67 مطالعه و محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان توربین ZF1 سازمان انرژی اتمی
68 بررسی وضعیت خروجی کانالهای زیر دریایی سازمان انرژی اتمی
69 مطالعه وتعمیر و بازسازی جرثقیل قطبی راکتور به ظرفیت 500 تن و دهانه 45 متر سازمان انرژی اتمی
70 استفاده از آرماتور های پر مقاومت GEWI در گنبد بتنی ایمنی هسته ای راکتور سازمان انرژی اتمی
71 بررسی وضعیت آسیب دیدگی ساختمان کنترل نیروگاه ZL6 پس از حملات هوایی سازمان انرژی اتمی
72 آزمایش تعیین اختلاط مصالح و ساخت گروت مخصوص جهت پر کردن سوراخها در کاشت میلگرد در ساختمان راکتور سازمان انرژی اتمی
73 ایزولاسیون سقف ساختمانی L6 سازمان انرژی اتمی
74 بررسی وضعیت کانالهای روباز آب ورودی نیروگاه از دریا سازمان انرژی اتمی
75 تعیین روش های اجرائی و بررسی ورودی کانالهای زیر دریایی در داخل دریا سازمان انرژی اتمی
76 مطالعه و محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان کنترل نیروگاه ZC1 سازمان انرژی اتمی
77 بررسی وضعیت کانالهای روباز آب خروجی نیروگاه به دریا سازمان انرژی اتمی
78 بررسی وضعیت کانال زیر دریایی آب ورودی و خروجی نیروگاه به ظروفیت 4*72m3/sec و بابعاد 4*6*4*1500 متر در خلیج فارس سازمان انرژی اتمی
79 بررسی و انجام عملیات نصب قطعات کره فولادی با استفاده از جرثقیل DERIK سازمان انرژی اتمی
80 ایزولاسیون سقف ساختمانی L2 سازمان انرژی اتمی
81 انجام محاسبات استحکام دودکش افزایش یافته سازمان انرژی اتمی
82 بررسی و تعیین ترتیب جوشکاری در جوش کره فولادی پوشش ایمنی راکتور و کاهش تغییر شکلهای ناشی از انقباض جوش سازمان انرژی اتمی
83 تعیین فیلسچر ها (نگهدارنده های اجرائی) در مونتا کره فولادی راکتور هسته ای سازمان انرژی اتمی
84 بررسی میزان آسیب دیدگی ساختمانی L2 ناشی ازبرخورد و پرتابه و ناشی از انفجار سازمان انرژی اتمی
85 بررسی وضعیت آسیب دیدگی ساختمان توربینZF1 پس از حملات هوایی سازمان انرژی اتمی
86 بتن ریزی در دمای بالا و روش های کنترل دما در بتن تازه سازمان انرژی اتمی
87 ایزولاسیون سقف ساختمانی ZC سازمان انرژی اتمی
88 مطالعه و تعیین آزمایش ها NDI جهت کنترل جوشکاری در زوایا و وضعیت های مختلف جوشکاری سازمان انرژی اتمی
89 مطالعه و محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان کنترل نیروگاه ZL6 سازمان انرژی اتمی
90 مطالعه و تعیین گامهای جوشکاری ریشه و جوشه های X ورقهای پر مقاومت سازمان انرژی اتمی
91 بازسازی و مونتاژ جرثقیل در یک DERIK -CRENE به ظرفیت 70 تن در نوک بازو وشعاع 70 متر و ارتفاع سازمان انرژی اتمی
92 مطالعه و انجام آزمایشهای اولیه جوشکاری در دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان انرژی اتمی
93 انجام محاسبات استحکام جرثقیل قطبی راکتور سازمان انرژی اتمی
94 بررسی وضعیت محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان توربین ZY سازمان انرژی اتمی
95 روشهای کاهش دمای بتن تازه در اجرای سازه راکتور هسته ای سازمان انرژی اتمی
96 بررسی و تعیین آزمایش های مورد نیاز جهت تعیین و کنترل جنس فولاد در پوشش فولادی ایمنی هسته ای راکتور سازمان انرژی اتمی
97 بررسی و انجام محاسبات زلزله دودکش ارتفاع یافته سازمان انرژی اتمی
98 مطالعه و محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان ZK1 سازمان انرژی اتمی
99 استفاده از قالبهای جهنده ویژه در بتن ریزی سقف کروی راکتور هسته ای سازمان انرژی اتمی
100 روش های مراقبت از بتن پس از بتن ریزی در سازه بتنی کروی راکتور هسته ای سازمان انرژی اتمی
101 مطالعه و بررسی وضعیت آسیب دیدگی ساختمان کنترل نیروگاه ZC1 پس از حملات هوایی سازمان انرژی اتمی
102 Evaluation of Nonliner Static Analysis for Estimation of Target Displacement" International Conference of Bridges in Dubrovnik دانشکده فنی دانشگاه تهران
103 مقایسه اقتصادی استفاده از فولاد ST52 نسبت به ST37 در یک سازه صنعتی اولین همایش کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه
104 مدل‌سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدود در سازه‌ها مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
105 مطالعه مقایسه‌ای مقاوم‌سازی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی: مهاربندی کماش ناپذیر (BRB) و مهاربند آلیاژ حافظه‌دار شکلی (SMAB) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
106 تعمیر و حفاظت پلهای بزرگ راه‌آهن زاد محمود- فین در مقابل شرایط محیطی خورنده مجوعه مقالات ششمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک و سومین کنفرانس بین المللی مهندس
107 آسیب‌ شناسی و ارائه طرح بهسازی پل قدیمی رودشور (راه‌آهن) سومین کنفرانس بین‌المللی پل
108 برر سی عملکرد مهاربند آلیاژ حافظه دار شکلی در زلزله های نزدیک گسل فصلنامه عمران و بهسازی شهری
109 مطالعه و تعیین روش پس گرم کردن در جوشکاریهای انجام شده کره فولادی سازمان انرژی اتمی
110 مطالعه و محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان کنترل نیروگاهZL2 سازمان انرژی اتمی
111 بررسی وضعیت آسیب دیدگی ساختمان توربین ZL2 پس از حملات هوایی سازمان انرژی اتمی
112 انتخاب محل نیروگاه اتمی شمال و انجام مطالعات SITE SELECTION در نیروگاه گاومیشان شمال سازمان انرژی اتمی
113 بررسی و تکمیل کانالهای تهویه سازمان انرژی اتمی
114 محاسبه و تعمیر و بازسازی ساختمان توربین ZY سازمان انرژی اتمی
115 اثر آتش سوزی طویل المدت بر روی سازه های بتنی ترانس نیروگاه سازمان انرژی اتمی
116 مطالعه و تعیین پیش گرم کردن و عملیات اجرائی آن در جوشکاری کره فولادی سازمان انرژی اتمی
117 آسیب شناسی جرثقیل قطبی راکتور پس از حملات هوایی سازمان انرژی اتمی
118 تعیین و انجام 160 متر آزمایش جرثقیل DERIK جهت اطمینان از ایمنی بودن آن در ضمن کار سازمان انرژی اتمی
119 بررسی و تعیین روش کنترل هندسی و کرویت ورقهای کره فولادی ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی
120 RUTSCHEN UNVERANKERTER KOERPER BEI ERDBEBEN Bauingenieur
121 سیستم مدیریت نگهداری پلهای نظام کارآمد جهت نگهداری پیشگیرانه پلها مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز
122 اثر بازشو بر شکل پذیری دیوار برشی فولادی سخت شده مهندسی عمران مدرس
123 گفتگویی با دکتر صادق‌آذر دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران
124 ایزولاسیون ساختمان در رطوبت با توجه به ضریب انبساط مصالح بکار رفته در ساختمان و ایزولاسیون سازمان انرژی اتمی
125 EVALATION OF IRANIAN SESEISMIC guidelines case study special steel Moment frames, Scientia iranica SCIENTIA IRANICA
126 EVALATION OF IRANIAN SESEISMIC guidelines case study special steel Moment frames, Scientia iranica SCIENTIA IRANICA
127 EVALATION OF IRANIAN SESEISMIC guidelines case study special steel Moment frames, Scientia iranica SCIENTIA IRANICA
128 EVALATION OF IRANIAN SESEISMIC guidelines case study special steel Moment frames, Scientia iranica SCIENTIA IRANICA
129 EVALATION OF IRANIAN SESEISMIC guidelines case study special steel Moment frames, Scientia iranica SCIENTIA IRANICA
130 در تولید فولاد نیازمند یک تحول اساسی هستیم مهندسی متالورژی
131 بررسی شکل پذیری اتصالات خمشی ساخته شده از فولاد پر مقاومت کنفرانس مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
132 طراحی و تهیه نقشه های دستگاه آزمایش سقوط وزنه برای انجام آزمایشهای شکل پذیری فولاد سازمان انرژی اتمی
133 Basisisolation von empfindlicher anlagen technik gegen erdbeben, Bauingenieu Bauingenieur
134 پایدار سازی٬ ایجاد ایستایی در ساختمان٬ کارگاه تبادل تجربیات پروژه های بهسازی لرزه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
135 نگاهی بر توسعه سازه سازی در دینا و ایران. سخنرانی مراسم تجلیل از مهندسان برجسته کشور منتخب فرهنگستان علوم سازه و فولاد
136 انجام آزمایشهای شکل پذیری برای اولین بار در ایرن توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران سازمان انرژی اتمی
137 Construction project Grand Mossalah Tehran" International seminar, System and Process Optimisation as a challenge for Engineers. University of Tehran دانشکده فنی دانشگاه تهران
138 بررسی ساختمان کنترل در برابر زلزله سازمان انرژی اتمی
139 افزایش ارتفاع دوکش نیروگاه هسته ای و محاسبات استحکامی و سازه آن سازمان انرژی اتمی
140 تعیین تغییر شکل کره فولادی تحت اثر یک پرتابه، با استفاده از تبدیل انرژی و کار مجازی* سازمان انرژی اتمی
141 شناسائی مصالح فولاد پوشش ایمنی هسته ای فولادی راکتور تهران سازمان انرژی اتمی
142 بررسی مقاومت شالوده توربین 650 مگاوات نیروگاه اتمی سازمان انرژی اتمی
143 Evaluation of the Iranian Guidelines for the Seismic Rehobilitation of Existing Buildings" Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration مجله متون تاریخی فرهنگ چین
144 تعیین ترکشهای ناشی از انفجار یک پرتابه در داخل سازه کروی و انطباق آن با وضعیت موجود تهران سازمان انرژی اتمی
145 مطالعه مقایسه‌ای مقاوم‌سازی لرزه‌ای قاب خمشی فولادی: مهاربندی کماش ناپذیر (BRB) و مهاربند آلیاژ حافظه‌دار شکلی (SMAB). پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
146 RUTSCHEN UNVERANKERTER KOERPER BEI Bauingenieur
147 performance of SM RFS retforitad with bracing system" فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی)
148 بررسی تأثیر کنترل تغییر مکان نسبی طبقات در کاهش آسیب‌پذیری ساختمانها دانشگاه صنعتی اامیر کبیر
149 Evaluation of Iranian seismic Guidelines SCIENTIA IRANICA
150 Evaluation of Iranian seismic Guidelines SCIENTIA IRANICA
151 Evaluation of Iranian seismic Guidelines SCIENTIA IRANICA
152 Evaluation of Iranian seismic Guidelines SCIENTIA IRANICA
153 Evaluation of Iranian seismic Guidelines SCIENTIA IRANICA
154 تعیین اثر نفوذ یک پرتابه فولادی استوانه ای مخروطی بر روی یک کره فولادی و تعیین شکل و اندازه شیپوری ورودی (ضربه سخت) تهران سازمان انرژی اتمی
155 محاسبه دیوارهای بتنی تحت اثر موج ناشی از انفجار در ساختمان K2,L6 سازمان انرژی اتمی
156 توسعه سازه های فولادی سلسله جلسات شورای همگانی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم
157 پاسخ دینامیکی پل و قطار سریع السیر تحت اثر حرکت قطار با در نظر گرفتن اندرکنش پل و قار هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
158 RUTSCHEN UNVERANKERTER KOERPER BEI ERDBEBEN- Bauingenieur
159 قالب بندی مدولار و جهشی کره بتنی و دستورالعملهای آرماتور بندی و بتن ریزی (برای اولین بار در ایران) سازمان انرژی اتمی
160 بررسی کیفیت جوش با انجام آزمایشهای غیر مخرب NDT به روش ماوراء صوت (UT= ULTRASONIC) توسط محققین دانشکده فنی، دانشگاه تهران جهت بررسی جوشکاری پوشش ایمنی ساختمان راکتور تهران سازمان انرژی اتمی
161 تعیین و انجام آزمایشها و تستهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از کیفیت جوش کره فولادی تهران سازمان انرژی اتمی
162 کنترل محاسبات زلزله ساختمان راکتور هسته ای سازمان انرژی سازمان انرژی اتمی
163 مدل سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدوددر سازه ها، مدل سازی جزئیات طراحی در محاسبات اجزاء محدود در سازه ها،
164 Evaluation of the Iranian Guideline for the seismic Rehabilitation of existing Buildings" Earthquake Engineering and Engineering Vibration
165 Evaluation of the Iranian Guideline for the seismic Rehabilitation of existing Buildings" Earthquake Engineering and Engineering Vibration
166 Evaluation of the Iranian Guideline for the seismic Rehabilitation of existing Buildings" Earthquake Engineering and Engineering Vibration
167 Evaluation of the Iranian Guideline for the seismic Rehabilitation of existing Buildings" Earthquake Engineering and Engineering Vibration
168 reliability analysis of steel structures under buckling load in second-order theory Advances in Research
169 reliability analysis of steel structures under buckling loads in second-order theory Advances in Research
170 reliability analysis of steel structures under buckling load in second order theory Advances in Research
171 Reliability Analysis of Steel Stracutures under Buckling Load in Secound- order Theory. Advances in Reserch Advances in Research
172 مدل سازی جهت تعیین موج و بارهای ناشی از انفجار یک پرتابه سازمان انرژی اتمی
173 شناسائی وضعیت جرثقیل قطبی راکتور بدهانه 45 متر و ظرفیت باربری 500 تن تحت اثر بمباران سازمان انرژی اتمی
174 محاسبه نیروهای دوخت بتن جدید به بتن قدیم در ساختمان استوانه – گنبدی راکتور تهران سازمان انرژی اتمی
175 محاسبه مقاومتی ناشی از اثر نیروهای انفجار بر پوشش فولادی ایمنی هسته ای یک راکتور(ضربه نرم) سازمان انرژی اتمی
176 تعیین روش های اجرایی افزایش ارتفاع دودکش سازمان انرژی اتمی
177 مطالعه افزایش ارتفاع دودکش نیروگاه هسته ای سازمان انرژی اتمی
178 BERCHNUNG DER RAEUEMLICHEN STABWERKE UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER WOELBKRAFTTORSION Bauingenieur
179 کنترل کمانش ورقهای جان و بال مقطع صندوق نقرای جرثقیل قطبی سازمان انرژی اتمی
180 نگاهی بر توسعه سازه‌ سازی بطور عام و در ایران بنا
181 آشنائی با طراحی سیلوهای گندم. نشریه دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف مجله دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
182 بررسی تدوین معیارهای فنی برای نظام کنترل کیفی بتن در سازه راکتور ایمنی هسته ای بتنی سازمان انرژی اتمی
183 تابگیری دوران پیچشی کابلهای جرثقیل Derik ارتفاع 110 متر و ظرفیت باربری 70 تن سازمان انرژی اتمی
184 محاسبه وانجام آزمایش کاشت میله های فولادی در ساختمان پوشش ایمنی بتنی ساختمان راکتور تهران سازمان انرژی اتمی
185 نیروی بحرانی کمانش برای ستونهای الاستیک با سطح مقطع ثابت و متغیر با استفاده از روش تکراری تغییراتی (vim) سومین کنفرانس ملی سازه فولاد
186 Seismic performance of SMRFS Retforited with Bracing System" Proceeding of the First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICC E 2010) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
187 بررسی اثر بیه عرشه در پاسخ دینامیکی پل با در نظر گرفتن اندرکنش پل – قطار مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
188 ساخت دستگاه آزمایش، جهت اندازه گیریهای NIL DUCTILITY توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران سازمان انرژی اتمی
189 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES" SCIENTIA IRANICA
190 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES" SCIENTIA IRANICA
191 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES" SCIENTIA IRANICA
192 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES" SCIENTIA IRANICA
193 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES" SCIENTIA IRANICA
194 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES SCIENTIA IRANICA
195 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES SCIENTIA IRANICA
196 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES SCIENTIA IRANICA
197 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES SCIENTIA IRANICA
198 ENDURANCE TIME METHOD FOR SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN OF STRUCTURES SCIENTIA IRANICA
199 Berechnung der raeumlichen stabwerke unter Berucksichtigung. der Woelbkraft torsion Bauingenieur
200 محاسبه ضریب رفتار سازه‌های مهار بندی شده‌ی هم محور فولادی مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
201 -Basisisolation von empfindlicher Anlagentechnik gegen Erdbeben Bauingenieur
202 بررسی عملکرد سه روش کنترل غیرفعال در بهبود پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
203 PROBABALBILISTIC SEISMIC RISK AND DAMAGEABILITY ASSESMENT"13 the world conference on Earthquake Engineering, Cannada دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری
204 محاسبه خردپا بعنوان یکجانبه با نرمی برشی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارزیابی رفتار کمانشی جداره مخازن فلزی سقف شناور مولودی محمدصادق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.11
2 تدوین برنامه کامپیوتری جهت محاسبه و طراحی پل های قوسی ایستاده نجومی امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
3 مقایسه دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده در یک سازه فولادی قاب خمشی در تحلیل های مختلف خطی و غیر خطی بهنام قراجلو پوریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.05
4 مقایسه سیستم های خرپا و سازه فضاکار برای آشیانه های هواپیما و انتخاب سیستم مناسب با توجه به طول دهانه و روش اجرا موسوی سید مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.29
5 ارزیابی لرزه‌ای و آسیب‌پذیری پل‌های قوسی فولادی و ارائه راهکارهای بهسازی مستجاب الدعوه سیداشکان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.02
6 مطالعه رفتار لرزه‌ای پل‌های جعبه‌ای پیش‌تنیده پسکشیده لامعی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.02
7 تدوین برنامه کامپیوتری جهت محاسبه پل های چند دهانه یکسره پیش تنیده با اجرای طره آزاد حیدریان احقر محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.29
8 مطالعه تحلیلی رفتار شبکه های تخت دولایه مختلط با در نظر گرفتن پاسخ آنها به نیروهای ناشی از زلزله در عرشه پل های با دهانه های کوتاه و متوسط لطفی مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.29
9 کاربرد سازه های شبکه ای فضاکار در پل ها حیدری دیگه سرا پویا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
10 بررسی کمانش در ستون های غیر منشوری شیبانی مقدم نیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.08
11 بررسی تحلیلی اثر سختی اتصال مهاربند به ورق گاست در عملکرد لرزه ای قاب فولادی رضائی درآباد توحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.05.25
12 مطالعه رفتار لرزه ای پل های قوسی بتن آرمه بالاگذر مجدابادی فراهانی عمادالدین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.30
13 بررسی و تعیین ظرفیت باربری پیچ های مدفون در بتن به روش اجزای محدود صادق نژاد مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.18
14 بهینه سازی و قابلیت اطمینان آرایش کابل ها در پل های کابلی ترکه ای تحت اثر بار زلزله باقری مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.03.11
15 ارائه ی روابط عددی جهت ارزیابی کمانش جانبی تیرهای خمشی با مقطع نامتقارن افشار دانا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.24
16 بررسی نیروی هیدرودینامیک ناشی از زلزله بر روی پایه های پل درون آب حبیب نیای کوچصفهانی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.23
17 بررسی اثرات اعوجاج قاب بر طراحی صفحه اتصال در قاب‌های فولادی مهاربندیشده همگرای ویژه تقی نیاآهنگری محمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.15
18 بررسی کمانش اعضا با مقاطع متغیر و نیروی محوری متغیر جمالی سیدمیلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.03
19 بررسی توزیع برش پایه در ارتفاع ساختمان بر عملکرد قاب مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم با توجه به دستور العمل FEMA P695 تیموریان مطلق احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.03.07
20 کمانش جانبی پیچشی در تیرهای فولادی با و بدون در نظر گرفتن اثر طبله کردن ماه بانویی مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.12.27
21 پاسخ دینامیکی پل های راه آهن دوخطه تحت بار ترن با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی پل-ترن تجلی مصعب رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.17
22 بررسی و مقایسه تاثیر روش های بهسازی لرزه ای بر عملکرد پل های بتنی موجود مطالعه موردی نوروزشاد محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.10
23 مقایسه آیین¬نامه طراحی لرزه ای و دستور¬العمل مقاوم سازی قابهای ساده مهار بندی شده فخری ثریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.17
24 بررسی کمانش پیچشی- جانبی در تیرهای با مقطع ‏I‏ شکل و ناودانی و نبشی مناسکی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.13
25 طراحی و مقایسه وزن اسکلت یک ساختمان 70 طبقه فولادی از سیستم‏های لوله‏ای ساده و لوله‏ای دسته‏بندیشده و بررسی اثر وجود هسته‏ها و پانل‏های برشی در آن تاجی عادل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.13
26 مقایسه¬ی اثر برخورد هواپیما و یک جسم پرتابه¬ای انفجاری به گنبد محافظ راکتور خسروی سفتجانی عادل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.13
27 بررسی آسیب پذیری و شیوه های بهسازی لرزه ای پل های موجود میرزایی میلانی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.04
28 ارزیابی لرزه ای مسجد کبود عدالتی فتح اباد حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.13
29 پایدار سازی سازه های بلند با استفاده از سیستم فرا مشبک-SLS آریانا علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.14
30 آنالیز و بررسی رفتار لرزه‌ای دکل‌های فشار قوی متداول در ایران و مقایسه آن و بارگذاری باد رستمخانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.14
31 بررسی ضریب رفتار برخی از مخازن مورد استفاده در صنعت نفت و پتروشیمی عزت فر پورنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.24
32 مقایسه شکل‌پذیری اتصالات گیردار ساخته شده از فولاد پر مقاومت 52-ST با فولاد متداول ST- 37 در سازه‌ها افتخاری مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.09.20

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021