اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی فاخر
نام علی
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2264
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک afakher@ut.ac.ir
شماره اتاق 304

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و سازه‌‌های دریایی
کارشناسی مهندسی عمران, تهران - 1367
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, تهران - 1370
دکتری مهندسی عمران, نیوکاسل - 1375

درس های ارائه شده
1 پی سازی پیشرفته
2 روشهای پژوهش
3 اجرای سازه های دریائی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Acase study to derive SRD curves for offshore piles in Persian Gulf 96/03/16 geoottawa 2017
2 مطالعه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس فرسایش داخلی در خاکهای با دانهبندی گسسته 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
3 توسعه آزمون نفوذ دینامیکی مخروط در مصالح ماسه ای 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
4 طبقه بندی اولیه آبرفتهای درشت دانه Bn تهران بر اساس ویژگیهای زمین شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی 95/07/07 نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
5 طبقه¬بندی اولیه آبرفتهای درشت¬¬دانه Bn تهران بر اساس ویژگیهای زمین¬شناسی و پارامترهای ژئوتکنیکی 95/02/15 نهمین همایش ملی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
6 Uncertainty analysis in a deep excavation by application of Random Set Finite Element Method (RS-FEM) 95/02/09 The 4th International Reliability Engineering Conference
7 کاربرد روش غیراحتمالاتی مجموعه های تصادفی برای تحلیل قابلیت اعتماد گودبرداری ها 95/02/09 ،)IREC چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان ) 2016
8 Reliability analysis in Iran - Zamin excavation by application of Random Se t Finite Element Method 95/02/09 The 4th International Reliability Engineering Conference, IREC2016
9 بررسی دقت نقشه های زمین شناسی مربوط به گسترش جغرافیایی آبرفتهای شهر تهران 94/12/05 کارگاه‌های آموزشی و سی‌وچهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین‌المللی تخصصی علوم زمین
10 مدلسازی فیزیکی تونلهای سگمنتی برای بررسی رفتار لرزه ای آنها در دستگاه میزلرزه 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 Evaluation of Pseudo-Static and Numerical Methods to Calculate Seismic Soil Pressure on Basement Walls 94/02/17 10th International Congress on Civil Engineering
12 بررسی اثر فشار آب حفرهای آزاد و محدود شده بر عملکرد لرزهای اسکلههای سپری 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران
13 تعیین ارتفاع بهینه بادشکن برای کاهش پخش گرد و غبار با استفاده از تونل باد 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران
14 توزیع فشار لرزهای برای خاکهای دارای چسبندگی بر دیوار زیرزمینهای عمیق 93/09/27 دومین کنگره بین المللی معماری، معماری و توسعه شهری
15 مقایسه و ارزیابی روشهای تحلیلی برای محاسبه فشار لرزهای خاک بر دیوارههای زیرزمین 93/06/13 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
16 نقش پیش تنیدگی تیرک های مایل در گودبرداری مجاور ساختمان همسایه 92/08/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
17 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization Based Approach 92/06/06 ASCE Proceedings of PORTS 2013
18 بررسی نقش لایه ی درشت دانه واقع بر رس نرم در توزیع تنش ناشی از بار سطحی 92/04/03 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
19 مطالعه فرورفت شمع¬های فرا ساحل برای خاک¬های رسی در خلیج فارس همراه با مطالعه موردی 92/03/01 پنجمین همایش ملی صنایع فراساحل (OIC2013)
20 مشخصات فنی خاک خود متراکم و کاربرد آن در سازه های دریایی 91/09/01 دهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی
21 Berth allocation in container ports: A Particle Swarm Optimization (PSO based approach 91/09/01 The 10th International Conference on Coasts Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2012
22 مشخصات فنی خاک خود متراکم و کاربرد آن در سازه های دریایی 91/09/01 دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
23 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization (PSO) Based Approach 91/09/01 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS2012)
24 BERTH ALLOCATION IN CONTAINER PORTS: A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) BASED APPROACH 91/09/01 The 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2012)
25 The effect of confining stress on the analysis of excavations adjacent to existing buildings 91/08/26 Second International Conference on Geotechnique
26 The effect of confining stress on the analysis of excavations adjacent to existing buildings 91/08/26 Second International Conference on Geotechnique Construction Materials and Environment Kuala Lumpur Malaysia
27 Where Wave-Induced Pore Pressure Is Effective on Geotechnical Stability of Berm Breakwaters 91/07/28 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
28 بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل 91/04/03 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 مطالعه عددی مودهای تغییرشکل لرزشی دیدار خاک مسلح 91/04/03 همایش منطقه ای مهندسی عمران
30 Self-Compacted Soil Identify of Specification by Experimental Evaluation 91/03/20 Annual General Conference Assemble gnrale annuelle Edmonton Alberta
31 Self-Compacted Soil; Identify of Specification by Experimental Evaluation 91/03/20 Annual General Conference
32 خاکهای خود متراکم: تعیین مشخصات با بررسی آزمایشگاهی 91/02/21 نهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
33 خاک های خود متراکم : تعیین مشخصات با بررسی آزمایشگاهی 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
34 طراحی و ساخت دستگاه بزرگ مقیاس بررسی و تعیین پتانسیل آب شستگی زیرسطحی در خاک 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 پیش بینی تقاضای بار بنادر؛ مطالعه موردی بندر تجاری کیش 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 Analysis of reinforced slopes and walls using Horizontal Slice Method 91/00/08 Landmarks in Earth Reinforcement
37 Coastal soft clay improvements using preloading, Acase study 91/00/08 The 3rd Int
38 Influence of iranian pozzokans on mechanical properties of roller compacted concrete 91/00/08 th CANMET ACI Int conf
39 Improvement of seismic performance of wharves including batter piles 90/11/29 16th International conference of seismology and earthquake engineering
40 ضرورتهای تونل جادهای دو طبقه در مناطق شهری تهران با نگرشی بر تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صیادشیرازی 90/08/12 نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل فضاهای زیرزمینی برای توسعه پایدار
41 مزایای روش شمعهای کاهنده نشست در طراحی گروه شمع 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران
42 An Investigation into inclined struts method as a type of Shoring 89/11/29 7th International Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground
43 A numerical investigation on the use of Inclined Struts in Excavation Next to Existing Buildings 89/11/27 Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground
44 بررسی مودهای تغییر شکل لرزه ای دیوارهای خاک مسلح 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
45 استفاده از فیوز برای بهبود عملکرد لرزه¬ای گروه شمع با شمع مایل 89/08/12 چهارمین همایش بین¬المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
46 استفاده از فیوز برای بهبود عملکرد لرزهای گروه شمع با شمع مایل 89/08/12 چهارمین همایش بینالمللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
47 Experimental equation for selecting a proper hammer to avoid overstress condition during pile driving 89/06/25 63rd Canadian Geotechnical Conference GEO2010
48 Field measurements on monopile Dolphins 89/05/19 Second International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics
49 Selection of proper hammer in pile driving and estimation of the total driving time 89/03/14 7th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering
50 Selection of the proper hammer in pile driving and estimation of the total driving time 88/12/13 Numerical Methods in Geotechnical
51 The Effects of Geogrids to Prevent the Penetration of Aggregates into Soft Seabeds 88/11/24 Geotechnical
52 An Investigation into a Shoring Method to Support Buildings Adjacent to Excavations 88/11/24 Geotechnical
53 The Effect Of Concrete Ringwall Foundation On Bowl-Shape Settlement In Storage Steel Tanks 88/08/16 International Conference on Concrete Technology Tabriz Iran 6-7 November 2009
54 The Effect Of Concrete Ringwall Foundation On Bowl-Shape Settlement In Storage Steel Tanks 88/08/16 The 1st International Conference on Concrete Technology
55 Criteria of settlement in small and large steel tanks 88/05/10 8th International Congress on Civil Engineering May 11-13 2009 Shiraz University Shiraz Iran
56 A numerical study on the effect of uneven settlements of oil storage tank 88/03/09 2nd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 28-30 May 2009 Near East University Nicosia North Cyprus
57 ASSESMENT OF LATERAL LOAD-TRANSFER METHODS OF PILES BY FULL SCALE IN-SITU TESTS 87/12/12 New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
58 Failure Mechanisms and Deformation Modes of Reinforced Soil walls 87/03/18 4th European Geosynthetics Conference
59 بررسی رفتار شمع های مایل منفرد به روش عددی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 Cyclic Behavior Parameters of Reinforced Soil Walls 86/12/12 4th European Geosynthetics Conference
61 The effect of amplification on the seismic stability of reinforced soil slopes using horizontal slice method 86/11/29 Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics
62 The repeatability in results of dynamic probing 86/10/14 3rd International conference on site characterization
63 Variation of pile bearing capacity derived from pile dynamic measurements 86/10/14 3rd International Conference on Site Characterization
64 A case study of liqufaction assessment using Swedish Weight SOUNDING 86/04/08 4th International Conferance on Earthquake Geotechnical Engineering in Thessaloniki on June 25-28 2007
65 Seismic study of reinforced earth walls by shaking table model tests 86/04/08 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
66 An Insight into the Bad Reputation of Batter Piles in Seismic performance of Wharves 86/04/07 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (4ICEGE 2007)
67 بررسی بکارگیری فیوز سازهای جهت بهبود عملکرد لرزهای اسکلههای شمع و عرشه 86/02/26 کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
68 بررسی به‌کارگیری فیوز سازه‌ای جهت بهبود عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
69 مطالعه تغییرات فشار آب حفره ای در پشت دیوار ساحلی انعطاف پذیر 85/09/09 7th ICOPMAS
70 گزارش تهیه دستورالعمل طراحی لرزه ای اسکله ها برای ایران 85/09/09 7th ICOPMAS
71 مطالعه تغییرات فشار آب حفرهای در پشت دیوار ساحلی انعطافپذیر مهار شده 85/09/08 هفتمین همایش بینالمللی مهندسی بنادر سواحل و سازههای دریایی
72 مطالعه مشکلات شمع‌های مایل در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه 85/09/08 هفتمین همایش بین‌المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
73 بررسی رفتار شمعهای مایل در اسکله ها تحت بار قائم و جانبی به روش عددی 85/09/02 ICOPMAS 1385
74 استفاده از شناسایی های ساده ژئوتکنیکی در بهینه سازی ابنیه کوچک 85/06/15 دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
75 بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفتهای تهران در مسیر خطوط 3 و 7 متروی شهری 85/06/06 دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
76 A case study of liquefaction assessment using Swedish Weight Sounding results 85/04/22 Earthquake Engineering Taipei Taiwan
77 The effect of near-field and far-field earthquake on the seismic stability of reinforced soil slopes 85/03/18 Earthquake Engineering
78 Evaluation of Seismic Stability of Reinforced Soil Slopes and Walls Using Horizontal Slice Method 85/03/18 Earthquake Engineering and Seismology
79 مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفتهای سازنده هزار دره تهران (سازنده A با آزمایشهای برجا 85/03/03 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
80 شناسایی های ژئوتکنیکی برای ساختمانهای سبک در تهران 85/03/03 سیمنار ساخت و ساز در پایتخت
81 توصیه هایی برای بهبود گودبرداریهای سنتی در تهران با استفاده از تیرکهای مایل در مجاورت ساختمان همسایه 85/03/03 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
82 طراحی بهین قابهای خمشی فولادی دو بعدی با پی انعطاف پذیر با در نظرگیری اثر اندرکنش خاک-پی و روسازه 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
83 Experimental study on the compaction of waste 85/01/10 Environmental Geotechnics
84 Progressive failure of reinforced slopes subjected to seismic loads using Horizontal Slice Method 84/12/17 Geoshanghai International Conference
85 بهینه نمودن عرض مغزه موج شکن های بنادر جهت حفظ منابع سنگی کشور 84/12/06 چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
86 Comparison of stiffness derived from pressuremeter and monitoring of a heavy building 84/06/03 International Symposium for the 50th anniversary of pressuremeter
87 Casing mounted method used for geotechnical drilling in Lavan 84/03/31 Frontiers in Offshore Geotechnics
88 COMPARISON OF STIFFNESS DERIVED FROM PRESSUREMETER AND MONITORING OF A HEAVY BUILDING 84/03/03 PRESSUREMETERS INTERNATIONAL SYMPOSIUM
89 ارزیاب فرمول هیلی برای برای تعیین باربری در جای شمع 84/02/22 دومین کنگره مهندسی عمران
90 ارزیابی فرمول هیلی برای تعیین باربری درجای شمع 84/02/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
91 ناحیه بندی بهسازی درز و ناحیه بندی طرح اختلاط در سدهای بتن غلتکی بر اساس توزیع تنشهای استاتیکی و دینامیکی 84/02/12 بتن و توسعه
92 Study the relation of P-wave velocity and compressive strength of RCC specimens using a Neuro-Fuzzy Method 83/07/17 7th International Conference on Concrete technology in Developing Countries 7ICCT
93 An essential foundation control for the design of rubble mound breakwaters on soft soils 83/07/04 ICGE
94 STUDING THE RELATION OF P-WAVE VELOCITY AND COMPRESSIVE STRENGTH OF RCC SPECIMENS USING A NEURO-FUZZY METHOD 83/04/18 Concrete Technology in developing countries
95 The repeatability in results of Mackintosh probe test 83/04/05 Int. Site Characterization 2
96 افزایش باربری شمعهای کوبیده شده در رس نرم با گذشت زمان 83/02/25 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
97 اولین عملیات حفر گمانه ژئوتکنیکی در اب عمیق با تجهیزات و کادر ایران 83/01/02 عدم اعلام
98 ملاحظات نشست در عبور خطوط لوله محصولات نفت و گاز از روی تاج موج شکن 83/01/02 مجموعه مقالات ششمین همایش سواحلک بنادر و سازه های دریایی
99 ده سال تجربه استفاده از سکوهای خود بالا رو برای شناسایی ژئوتکنیکی در دریا 83/01/02 ششمین همایش سواحلک بنادر و سازه های دریایی
100 Effects on roller compacted concrete of Isfahan slag 82/08/04 4th Int. symp. On Roller Compacted concrete
101 Primary Stages of Construction Over Hydraulically Placed Clays 82/02/14 Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
102 Study of Roller Compacted Concrete permeability, JAGIN RCC Dam Case Study, Iran. 81/12/01 A New Era of Building, Cairo
103 جنبه های ژئوتکنیکی کنترل شیرابه و نشست زباله های شهری در ایران 81/09/20 سومین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
104 Individual penetration of aggregates into soft seabed and the effects of geosynthetics 81/04/07 Geosynthethics 7 th ICG
105 Individual penetration of aggregates into soft seabed and the effects of geosynthetics 81/04/06 7th International Conference on Geosynthetics
106 مباحث اخیر در طراحی و اجرای سدهای بتن غلتطکی 81/01/02 مجموعه مقالات کارگاه تخصصی سدهای بتن غلتکی
107 تعادل حدی دیوارهای خاک مسلح حین زلزله 81/01/01 سومین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
108 Experimental and numerical study of leachate movement from municipal landfill 81/00/07 Geoengineering in arid lands
109 Lessons learned from using jack-up barges for geotechnical deilling 81/00/07 Geoengineering in arid lands
110 استفاده از نفوذ سنج های دینامیکی در پروژه های بهسازی زمین 80/12/15 نخستین کنفرانس بهسازی زمین
111 مطالعه موردی پیش بارگذاری با زهکش قائم در منطقه اقتصادی ماهشهر 80/12/15 نخستین کنفرانس بهسازی زمین
112 Analysis of reinforced slopes and walls using Horizontal Slice Method 80/09/07 IS Kyusho
113 Influence of Iranian pozzolans on mechanical properties of roller compacted concrete7th 80/04/07 Int Conf. on Fly Ash, Silica Fume and Natural Pozzolans in Concrete
114 تحلیل پی های گسترده در ساختمانهای بلند 80/02/20 دومین همایش بین المللی ساختمانهای بلند
115 Lesson Learned from using Jacl - up barges for geotechincal srilling 79/09/08 Geo-Engineering in Arid Lands
116 آماده سازی و بهره برداری از مدفن 79/09/02 همایش آموزشی دفن مهندسی - بهداشیت مواد زاید شهری
117 مقدمه بر دفع زباله 79/09/02 همایش آموزشی دفن مهندسی - بهداشتی مواد زاید جامد شهری
118 جنبه های ژئوتکنیکی آبگیر پروژه پارس جنوبی 79/09/02 چهارمین کنفرانس بین المللی سواحلک بنادر و سازه های دریایی
119 زمان کوبش در بتن غلتکی و اثر پوزولانهای ایران بر آن 79/03/29 سومین کنفرانس بین المللی بتن
120 سدهای بتنی غلطکی جهان روشنگر تجربه آنها در ایران 79/02/13 سومین کنفرانس بین الملی بتن
121 کنترل شیرابه زباله 78/10/09 مجموعه مقالات همایش دفن مهندسی بهداشتی مواد زاید جامد شهری
122 کنترل آلودگی ناشی از دفن زباله 78/07/20 چهارمین سمینار مشترک آب و فاضلاب ایران و آلمان
123 فن آوری مورد نیاز در زمینه شناسایی های ژئوتکنیکی دور از ساحل و نحوه دستیابی به آن 78/02/27 اولین همایش ملی صنایع دریایی
124 تثبیت شیرونی های مارنی با ستونهای آهکی 78/02/07 اولین سمینار زمین شناسی مهندسی ایران
125 رفع پاره ای ابهامات در طراحی لرزه ای پل ها طبق آئین نامه زلزله پل های ایران و آشتو 77/09/25 چهارمین همایش حمل و نقل ریلی
126 روشی ساده جهت برآورد ظرفیت باربری شمع حین کوبش 77/09/24 سومین کنفرانس بین المللی سواحلک بنادر و سازه های دریاییک تهران
127 تجربیات استفاده از سکوی خود بالا رو در رودخانه و دریا برای مطالعات ژئوتکنیکی 77/09/24 سومین کنفرانس بین المللی سواحلک بنادر و سازه های دریایی
128 Anchorage behaviour of geosynthetic embedded at clay-sand interface 76/05/04 3rd Int.Conf. On Ground Improvement, Geosystem, Densification & Reinforcement,
129 Geosynthetic material with improved reinforcement capabilities 75/06/07 IS Kyushu 96
130 Geosynthetic material with improved reinforcement capabilities 41/00/07 IS Kyushu 96
131 Dealing with super soft clays in land reclamation projects 41/00/07 The fourth iranian civil engineering seminar
132 Laboratory and analytical investigation into construction on super soft soil 41/00/07 BGS Yong Geotechical Engineers Symposium
133 The influence of dimensional analysis on the interpretation of model loading testes of reinforced ground 41/00/07 IS Kyushu 96
134 Conventional theory of bearing capacity: The validity of assumptions 30/91/10 The Third Iranian Civil Engineering Seminar
135 The study of effective parameters on RCC mix proportionning 11/01/11 2th IC.T.D.C
136 Stiffness of cemented gravel of tehran from pressuremeter and other in-situ test 11/01/11 ISC'2
137 Construction on super Soft clays Ground Engineering
138 THE USE OF MACKINTOSH PROBE FOR SITE INVESTIGATION IN SOFT SOILS QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
139 THE USE OF MACKINTOSH PROBE FOR SITE INVESTIGATION IN SOFT SOILS QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
140 THE USE OF MACKINTOSH PROBE FOR SITE INVESTIGATION IN SOFT SOILS QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
141 THE USE OF MACKINTOSH PROBE FOR SITE INVESTIGATION IN SOFT SOILS QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
142 Where Wave-Induced Pore Pressure Is Effective on Geotechnical Stability of Berm Breakwaters Middle East Technical University
143 Energy-based horizontal slice method for pseudo-static analysis of reinforced walls GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL
144 Energy-based horizontal slice method for pseudo-static analysis of reinforced walls GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL
145 Energy-based horizontal slice method for pseudo-static analysis of reinforced walls GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL
146 Energy-based horizontal slice method for pseudo-static analysis of reinforced walls GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL
147 Closure of discussion by Zreik ,Ladd and Germain GEOTECHNIQUE
148 Closure of discussion by Zreik ,Ladd and Germain GEOTECHNIQUE
149 Closure of discussion by Zreik ,Ladd and Germain GEOTECHNIQUE
150 Closure of discussion by Zreik ,Ladd and Germain GEOTECHNIQUE
151 تعیین ضریب فشردگی خاکهای رسی نرم با استفاده از مشخصات فیزیکی آنها مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
152 تعین ضریب فشردگی خاکهای رسی نرم با استفاده از مشخصات فیزیکی آنها جهت استفاده در طراحی سازه های آبیاری مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
153 آظرههی خاک جدد کربردی خاک ه درد خبرنامه انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک ایران)
154 ملاحضات ژئوتکنیکی در کنترل شیرابه زباله های شهری فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
155 تعیین بار نهایی شمع از نتایج آزمایش بارگذاری فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
156 Closure of discussion by Lam and Li on Horizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
157 Closure of discussion by Lam and Li on Horizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
158 Closure of discussion by Lam and Li on Horizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
159 Closure of discussion by Lam and Li on Horizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
160 Proposing a framework to combine geological and geotechnical information for city planning in Sanandaj (Iran) ENGINEERING GEOLOGY
161 Proposing a framework to combine geological and geotechnical information for city planning in Sanandaj (Iran) ENGINEERING GEOLOGY
162 Proposing a framework to combine geological and geotechnical information for city planning in Sanandaj (Iran) ENGINEERING GEOLOGY
163 Proposing a framework to combine geological and geotechnical information for city planning in Sanandaj (Iran) ENGINEERING GEOLOGY
164 نکاتی در خصوص شناسایی ژئوتکنیکی خاک تهران خبرنامه انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی (ژئوتکنیک ایران)
165 Seismic strain wedge model for analysis of single piles under lateral seismic loading Australian geomechanics society
166 بررسی عملکرد تیرک مایل با استفاده از ابزاربندی گود در مجاور ساختمان همسایه مهندسی عمران مدرس
167 تاثیر سختی قاب خمشی بر رفتار پی مهندسی مکانیک مدرس
168 Physical modeling of desiccation cracking in plastic soils ENGINEERING GEOLOGY
169 Physical modeling of desiccation cracking in plastic soils ENGINEERING GEOLOGY
170 Physical modeling of desiccation cracking in plastic soils ENGINEERING GEOLOGY
171 Physical modeling of desiccation cracking in plastic soils ENGINEERING GEOLOGY
172 The performance of buildings adjacent to excavation supported by inclined struts INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
173 The performance of buildings adjacent to excavation supported by inclined struts INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
174 The performance of buildings adjacent to excavation supported by inclined struts INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
175 The performance of buildings adjacent to excavation supported by inclined struts INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
176 The performance of buildings adjacent to excavation supported by inclined struts INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
177 3D responseof excavation adjacent to the buildings supported by inclined struts INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
178 3D responseof excavation adjacent to the buildings supported by inclined struts INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
179 3D responseof excavation adjacent to the buildings supported by inclined struts INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
180 3D responseof excavation adjacent to the buildings supported by inclined struts INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
181 3D responseof excavation adjacent to the buildings supported by inclined struts INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
182 Bearing Capacity of Rectangular Footings on Geogrid‐Reinforced Sand Journal of Geotechnical Engineering
183 A correlationbetween fricyion angle and particle shape metrics in Quaternary coarse alluvia QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
184 A correlationbetween fricyion angle and particle shape metrics in Quaternary coarse alluvia QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
185 A correlationbetween fricyion angle and particle shape metrics in Quaternary coarse alluvia QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
186 A correlationbetween fricyion angle and particle shape metrics in Quaternary coarse alluvia QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
187 A Correlation between Friction Angle and Particle Shape Metrics in Quaternary Coarse Alluvia QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
188 A Correlation between Friction Angle and Particle Shape Metrics in Quaternary Coarse Alluvia QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
189 A Correlation between Friction Angle and Particle Shape Metrics in Quaternary Coarse Alluvia QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
190 A Correlation between Friction Angle and Particle Shape Metrics in Quaternary Coarse Alluvia QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
191 زمین شناسی آبرفتهای تهران و ارزیابی طبقه بندی ریبن جهت مطالعات زمین شناسی مهندسی مجله علوم
192 ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی تغییرات ضریب تحکیم در خاکهای رسی نرم فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
193 دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازهگیریهای دینامیکی با استفاده از روش PDA مجله مهندسی عمران شریف
194 کاربرد مدل های فیزیکی در آموزش دروس مهندسی فصلنامه آموزش مهندسی ایران
195 بتن ریزی مستقیم در زیر آب فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
196 میل مهارها و میخ ها در سازه های نگهبان نشریه برق
197 بررسی چهار حادثه برای جک آب بارجهای ژئوتکنیکی در چند پروژه در ایران فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
198 بررسی ژئوتکنیکی یک مدفن زباله فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
199 The influence of compaction time on the mechanical properties of RCC International Journal on Hydropower and Dams
200 تغر ار رشمعهای رخایهارزاه مجلهعلمپژوهشام
201 تأثیر شمع مایل بر رفتار استاتیکی گروه شمع در اسکلههای شمع و عرشه نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
202 تاثیر شمع مایل بر رفتار استاتیکی گروه شمع در اسکلههای شمع و عرشه Civil Engineering Infrastructures journal
203 تاثیر شمع مایل بر رفتار استاتیکی گروه شمع در اسکلههای شمع و عرشه Civil Engineering Infrastructures journal
204 تاثیر شمع مایل بر رفتار استاتیکی گروه شمع در اسکلههای شمع و عرشه Civil Engineering Infrastructures journal
205 تحلیل پی گسترده مستقر بر شمع و خاک و مقایسه دیدگاه سنتی و جدید در طراحی گروه شمع مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
206 مکانیزم تیرک مایل در گودبرداری های متداول در مجاورت ساختمان همسایه -
207 بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی نام نشریه
208 Horizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
209 Horizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
210 Horizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
211 Horizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
212 Hprizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
213 Hprizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
214 Hprizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
215 Hprizontal slice method of analysis GEOTECHNIQUE
216 درسهایی از برخی روشهای تجربه شده در ایران برای گودبرداری زیر سطح آب فصلنامه علمی و ترویجی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
217 مطالعه تجربی تراکم زباله های شهری مجله بین المللی علوم مهندسی
218 نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جدا کننده ها نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
219 ارزیابی و پهنه بندی زمین لغزش در دامنه های شمالی الاداغ با استفاده از مدلLIM مطالعه موردیحوضه زهکشی چناران دراستان خراسان شمالی پژوهش های جغرافیایی
220 مطالعه متغیرهای تغییر شکل پذیری آبرفتهای درشت دانه تهران با استفاده از پرسیومتر منارد علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور
221 اصلاح مدل غیرخطی فاهی در خاک درشت دانه با استفاده از آزمایشهای پرسیومتری در آبرفت تهران مهندسی عمران مدرس
222 Finite difference approach for consolidation with variable compressibility and permeability COMPUTERS AND GEOTECHNICS
223 Finite difference approach for consolidation with variable compressibility and permeability COMPUTERS AND GEOTECHNICS
224 Finite difference approach for consolidation with variable compressibility and permeability COMPUTERS AND GEOTECHNICS
225 Finite difference approach for consolidation with variable compressibility and permeability COMPUTERS AND GEOTECHNICS
226 Finite Element Approach for Consolidation with Variable Compressibility and Permeability COMPUTERS AND GEOTECHNICS
227 Finite Element Approach for Consolidation with Variable Compressibility and Permeability COMPUTERS AND GEOTECHNICS
228 Finite Element Approach for Consolidation with Variable Compressibility and Permeability COMPUTERS AND GEOTECHNICS
229 Finite Element Approach for Consolidation with Variable Compressibility and Permeability COMPUTERS AND GEOTECHNICS
230 Full scale lateral behaviour of monopiles in granular marine soils MARINE STRUCTURES
231 Full scale lateral behaviour of monopiles in granular marine soils MARINE STRUCTURES
232 Full scale lateral behaviour of monopiles in granular marine soils MARINE STRUCTURES
233 Full scale lateral behaviour of monopiles in granular marine soils MARINE STRUCTURES
234 پیشنهاد کنترل ضخامت مترس برای جلوگیری از فرو رفت سنگدانه های موج شکن در بستر لجنی مهندسی مکانیک مدرس
235 Assessment of lateral load - transfer methods of piles by full scale in - situ tests Geotechnical Engineering
236 Desiccation-induced cracking and its effect on the hydraulic conductivity of clayey soils from Iran CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
237 Desiccation-induced cracking and its effect on the hydraulic conductivity of clayey soils from Iran CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
238 Desiccation-induced cracking and its effect on the hydraulic conductivity of clayey soils from Iran CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
239 Desiccation-induced cracking and its effect on the hydraulic conductivity of clayey soils from Iran CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
240 تعیین محدوده ایمن به سازی درزه ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی Civil Engineering Infrastructures journal
241 تعیین محدوده ایمن به سازی درزه ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی Civil Engineering Infrastructures journal
242 تعیین محدوده ایمن به سازی درزه ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی Civil Engineering Infrastructures journal
243 تغییر سختی خاکهای درشت دانه با افزایش تغییر شکل مهندسی عمران مدرس
244 Development of horizontal slice method for seismic stability analysis of reinforced slopes and walls GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
245 Development of horizontal slice method for seismic stability analysis of reinforced slopes and walls GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
246 Development of horizontal slice method for seismic stability analysis of reinforced slopes and walls GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
247 Development of horizontal slice method for seismic stability analysis of reinforced slopes and walls GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
248 The addition of geotechnical properties to a geological classification of coarse - grained alluvium in apediment zone QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
249 The addition of geotechnical properties to a geological classification of coarse - grained alluvium in apediment zone QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
250 The addition of geotechnical properties to a geological classification of coarse - grained alluvium in apediment zone QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
251 The addition of geotechnical properties to a geological classification of coarse - grained alluvium in apediment zone QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY
252 Yield strees of super soft clays Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE
253 Evaluating the effects of the magnitude and amplification of pseudo - static acceleration on reinforced soil slopes and walls using the limit equilibrium Horizontal Slices Method GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
254 Evaluating the effects of the magnitude and amplification of pseudo - static acceleration on reinforced soil slopes and walls using the limit equilibrium Horizontal Slices Method GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
255 Evaluating the effects of the magnitude and amplification of pseudo - static acceleration on reinforced soil slopes and walls using the limit equilibrium Horizontal Slices Method GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
256 Evaluating the effects of the magnitude and amplification of pseudo - static acceleration on reinforced soil slopes and walls using the limit equilibrium Horizontal Slices Method GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
257 اثر دوده سیلیس در ارتقای خواص بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه مجله بین المللی علم و صنعت
258 When the bending stiffness of geodynthetic reinforcement is important Geosynthetic International Journal
259 بررسی رفتار تحکیم پذیری خاکهای ریز دانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی
260 A NEW UNIT - CELL TO STUDY THE DEFORMATION MECHANISM OF SUPER SOFT CLAY OVERLAID BY GEOGRID AND SAND GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL
261 A NEW UNIT - CELL TO STUDY THE DEFORMATION MECHANISM OF SUPER SOFT CLAY OVERLAID BY GEOGRID AND SAND GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL
262 A NEW UNIT - CELL TO STUDY THE DEFORMATION MECHANISM OF SUPER SOFT CLAY OVERLAID BY GEOGRID AND SAND GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL
263 A NEW UNIT - CELL TO STUDY THE DEFORMATION MECHANISM OF SUPER SOFT CLAY OVERLAID BY GEOGRID AND SAND GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL
264 Selection of the Proper Hammer in Pile Driving and Estimation of the Total Driving Time Journal of Civil Engineering and Architecture
265 A Simple Algorithm for Analyzing a Piled Raft by Considering Stress Distribution Civil Engineering Infrastructures journal
266 A Simple Algorithm for Analyzing a Piled Raft by Considering Stress Distribution Civil Engineering Infrastructures journal
267 A Simple Algorithm for Analyzing a Piled Raft by Considering Stress Distribution Civil Engineering Infrastructures journal
268 An investigation into the performance of excavation with inclined struts connected to GEOMECHANICS AND ENGINEERING
269 An investigation into the performance of excavation with inclined struts connected to GEOMECHANICS AND ENGINEERING
270 An investigation into the performance of excavation with inclined struts connected to GEOMECHANICS AND ENGINEERING
271 An investigation into the performance of excavation with inclined struts connected to GEOMECHANICS AND ENGINEERING
272 مطالعه تغییرشکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله Civil Engineering Infrastructures journal
273 مطالعه تغییرشکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله Civil Engineering Infrastructures journal
274 مطالعه تغییرشکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله Civil Engineering Infrastructures journal
275 حدود مجاز جابه جایی دیوار گودهای تسلیح شده به روش میخکوبی بر اساس سطوح خرابی سازههای مجاور گود مهندسی عمران مدرس
276 بررسی عددی مودهای تغییرشکل لرزهای دیوارهای خاک مسلح نشریه زمین شناسی مهندسی
277 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization (PSO)-Based Approach ASCE Proceedings of PORTS 2013
278 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization (PSO)-Based Approach ASCE Proceedings of PORTS 2013
279 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization (PSO)-Based Approach ASCE Proceedings of PORTS 2013
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 رفتار تابع زمان انکر در خاک تهران منافی گیوج حمیدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.11.23
2 ارزیابی روش های پیش بینی بار و برآورد تعداد اسکله در بنادر نفتی شکوه عبدی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.07.10
3 مطالعه سه بعدی گود برداری با روش های بالا به پایین اصلاح شده مرتاض مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.20
4 استفاده از میراگر برای بهبود عملکرد لرزه ای شمع های مایل در اسکله های شمع و عرشه غیاثیان سیدمحمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.02.19
5 تحلیل قابلیت اطمینان و محاسبه ریسک گودبرداری های شهری با روش مجموعه های تصادفی پورجمشیدی زینب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.10.18
6 مطالعه تراوش در گودبرداری های عمیق در مناطق مرکزی و شمالی تهران رضامند عباس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.12
7 مطلالعه تنش وارد بر وجه خارجی دیواره در پایدارسازی گود با میخ کوبی و میل مهار اسدالهی سیدمسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.12
8 تحلیل اثر نشست موج شکن ها بر انواع خطوط لوله با سازه لوله نگهدار دلفان بیرانوند عماد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.11
9 تحلیل عددی و تهیه سیستم خبره برای انتخاب تکنولوژی مناسب بدون ترانشه جهت اجرای خطوط لوله آبگیری و تخلیه در سواحل ایران ابراهیمی معصومه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.15
10 مدل‌سازی عددی گودبرداری با روش بالا به پایین و مطالعه عوامل مهم نافعی نیکجه حبیب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.03.30
11 تحلیل لرزهای اسکله های شمع و عرشه با هدف بهبود عملکرد شمع های مایل نقدی سده مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.30
12 به کارگیری روش مجموعه های تصادفی برای تحلیل اجزا محدود گودبرداری های عمیق قاضیان عربی مهسا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.11
13 فشار دینامیکی خاک بر دیوار زیرزمین های چند طبقه وکیلی محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.02.30
14 مطالعه تجربی کنترل گرد و غبار ناشی از تخلیه و بارگیری مواد فله در بنادر جمالی نیا الهه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.02.30
15 مطالعه عددی و میدانی گودبرداری مجاور ساختمان همسایه با استفاده از تیرک مایل سبزی زهرا دکتری تخصصی PhD 1393.12.11
16 بررسی اثر فشار آب حفره ای در عملکرد لرزه ای سپری ها نامداربابلی ساناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.11.08
17 تاثیر شکل دانه ها و جریان پذیری خاک بر خواص خود متراکمی ترابی سحر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.11.01
18 شناسایی و پیشگیری ریسک های ژئوتکنیک حین گودبرداری عمیق شهری کریمی پور محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.12
19 طراحی عملکردی گودبرداری عمیق مهار شده با میخکوبی یا میل مهار قناد مهران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
20 توسعه روش قطعات افقی برای تخمین تغییر شکل لرزه ای دیوارهای خاک مسلح سربیشه ئی سهیل دکتری تخصصی PhD 1393.03.26
21 بررسی تحلیل پایداری بدنه موج شکن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر فشار آب حفره ای ناشی از موج شفیعی فر علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.12.25
22 توسعه روش مقاومت بسیج‌شده برای طراحی لرزه‌ای اسکله‌های سپری و مقایسه با روش‌های تنش مجاز و حالات حدی محمودی میمند فاطمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.12.25
23 رفتار لایه سخت خرده سنگی واقع بر خاک سست تحت پی سطحی راشدمحصل روشن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.21
24 توسعه روش مقاومت بسیج شده برای پی کسترده با شمع های کاهنده نشست عبدالرضائی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.04
25 فشار دینامیکی ناشی از زلزله خاک بر روی دیوارهای زیرزمین های عمیق ساختمان سلیمانی سپهر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.12.22
26 مطالعه عددی تاثیر حفرات ناشی از آبشستگی زیرسطحی در مجاورت تونل های شهری میدانی مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.12.05
27 پیش‌بینی بار و تخصیص اسکله در بنادر کانتینری جوهریان زاده محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.01
28 تحلیل پایداری موج‌شکن با توجه به فشار آب حفره‌ای اضافی موسوی فر سعیده سادات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.30
29 بررسی اصطکاک منفی در اسکله شمع و عرشه موازی ساحل حامدی جهرمی راحله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.05
30 مطالعه مصالح سنگدانه ای خودمتراکم شعبانپور علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.05
31 بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای افقی سدهای بتن غلطکی افتخار محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.12.09
32 مطالعه تجربی آب شستگی زیرسطحی در رسوبات درشت دانه (با نگاه ویژه به خاک تهران) پاچیده وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.10.28
33 امکان استفاده از پی های پوسته ای برای تحمل نشست های غیر یکنواخت در مخازن نفتی پیروزفرد سارا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.10.05
34 مطالعه اثر لایه آرتزین کم فشار بر روی احداث حوضچه های ساحلی محسنین فر محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.29
35 تحلیل اسکله های سپری در شرایط زلزله مرادی یاسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.28
36 بهبود عملکرد لرزه ای اسکله های شمع و عرشه با شمع مایل با به کار گیری فیوز سازه ای معماری مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.02.31
37 مقایسه روش سنتی طراحی گروه شمع و روش شمع¬های کاهنده نشست به کمک یک روش ساده تحلیل گروه شمع عربانی نژاد عارفه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.26
38 توسعه روشی ساده برای حوضچه های برداشت آب از دریا ‏ محمدورامینی محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.14
39 تاثیر پی رینگی بر نشست مجاز مخازن نفتی اخوان زنجانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.22
40 آزمایش آب کنترل شده برای بهبود زمین زیر مخازن فولادی محصولات نفتی مهدی زاده سیدامیرعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.05.12
41 نشست مجاز خطوط لوله مواد نفتی در شرایط بستر خاکی ناهمگن یا در محل اتصال به مخزن فاعلی زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.03.18
42 بررسی تجربی فرورفت تکی سنگ دانه ها در بسترهای نرم دریا کاظمی رودسری هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.04
43 تحلیل فرورفت شمع در خاک و پیشنهاد رابطه ای ساده برای تعیین نوع چکش و تخمین مدت زمان کوبش افشانی مهرآباد علی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.20
44 قابلیت آبرفت A رسا تهران برای گود برداری قائم مجاور ساختمان همسایه غفوری سید حسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.23
45 تهیه برنامه کامپیوتری برای تحلیل شمع های تکی و گروه شمع تحت بارهای جانبی صادقی حکم آبادی اصلان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.05.12
46 تهیه بسته نرم افزاری تحلیل و طراحی گروه شمع با سر شمع متکی به خاک تحت بار قائم سعیدی عزیز کندی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.16
47 مدلسازی ترمینالهای نفتی در بنادر به کمک نظریه صف نیک حالت جهرمی حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.10.09
48 به کارگیری شبیه‌سازی فعالیتهای ساخت در بهره‌برداری از ترمینال کانتینری سبزوار پیمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.25
49 توزیع فشار جانبی خاک تهران بر ابینه مورد استفاده در گودبرداری های مجاور ساختمان همسایه صمدزاده علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.14
50 بررسی تغییرات غیرخطی سختی خاک درشت دانه تهران با عمق و کرنش با استفاده از نتایج آزمایشات پرسیومتری و انتشار موج برشی سنگتراشها کاوه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.10.24
51 رفتار سازه ای و مکانیک خاکی مونوپایل سیفی حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.10.23
52 بررسی اطمینان پذیری نتایج آزمایش برجای دینامیکی شم خوشبخت مروی محمدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.07.10
53 توسعه روش های تخمین تغییر شکل لرزه ای اسکله های سپری برای تحلیل عملکرد مرادی یاسین دکتری تخصصی PhD
54 ررسی تحلیلی و تجربی تغییر شکل دیوارهای خاک مسطح درشرایط زلزله صابرماهانی محسن دکتری تخصصی PhD
55 کاربرد روشهای احتمالاتی و غیر احتمالاتی تحلیل قابلیت اعتماد در مدل سازی عددی گودبرداری ها و ارزیابی ریسک عربانی نژاد عارفه دکتری تخصصی PhD
56 مطالعه لرزه ای طول مهار در اسکله های دیوار ساحلی مهارشده فلاحت نژاد عماد کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021