اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی فرزانه
نام اورنگ
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2860
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک ofarzane@ut.ac.ir
شماره اتاق 367

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک
کارشناسی راه و ساختمان, تهران - 1355
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, مدرسه دولتی راه‌ها و پل‌ها - 1357
دکتری راه و ساختمان, مدرسه دولتی راه‌ها و پل‌ها - 1360

درس های ارائه شده
1 روسازی 2
2 مکانیک خاک پیشرفته
3 مکانیک سنگ
4 تحلیل حدی در مکانیک خاک
5 آزمون های غیرمخرب روسازی های آسفالتی و بتنی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 POLYMER-MODIFIED THIN LAYER SURFACE COARSE: LABORATORY AND FIELD PERFORMANCE EVALUATIONS 97/03/31 POLYMER-MODIFIED THIN LAYER SURFACE COARSE: LABORATORY AND FIELD PERFORMANCE EVALUATIONS
2 تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاک های واگرا بر اساس معیار شیمیایی شرارد 97/01/16 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
3 Upper - bound solution for seismic bearing capacity of shallow foundations near slopes 96/12/21 GEOTECHNIQUE
4 مقایسه‌ی خواص عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح شده با قیر پلیمری و گرانول خشک پلیمری 96/08/04 نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آالت
5 Effect of bedrock inclination on seismic slope stability according to Iran seismically data 96/07/25 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
6 تحلیل پایداری شیروانی های قوس دار در پلان به روش آنالیز حدی 96/06/20 امیرکبیر
7 A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model 96/06/16 ACTA GEOTECHNICA
8 Bearing Capacity of Strip Footings near Slopes Using Lower Bound Limit Analysis 96/05/14 Civil Engineering Infrastructures journal
9 Active earth pressure induced by strip loads on a backfill 96/05/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
10 Active earth pressure induced by strip loads on a backfill 96/04/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
11 Effect of bedrock inclination on seismic slope stability according to Iran seismically data 96/04/07 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
12 Effect of bedrock inclination on seismic slope stability according to Iran seismically data 96/03/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
13 Rotation translation mechanisms for upper - bound solution of bearing capacity problems 95/10/12 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
14 Active earth pressure induced by strip loads on a backfill 95/08/28 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
15 Development and Validation of a Two-Phase Model for Reinforced Soil by Considering Nonlinear Behavior of Matrix 95/08/18 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
16 Pore water Pressures in three dimensional slope stability analysis 95/07/09 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
17 Slope Stability and Bearing Capacity of Footings on Top of Slopes Under Repeated Dynamic Loads 95/05/20 Journal of Seismology Earthquake Engineering
18 بررسی آزمایشگاهی مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیر مستقیم و فشاری تک محوری مخلوطهای آسفالت بازیافت شده با استفاده از کف قیر 95/05/20 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
19 A simplified two - phase macroscopic model for reinforced soils 95/04/10 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
20 Influences of nonassociated flow rules on three-dimensional seismic stability of loaded slopes 95/03/22 JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
21 A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model 95/02/08 ACTA GEOTECHNICA
22 A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model 95/01/30 ACTA GEOTECHNICA
23 نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل 94/10/12 Civil Engineering Infrastructures journal
24 Pore water Pressures in three dimensional slope stability analysis 94/10/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
25 Bearing Capacity of Strip Footings near Slopes Using Lower Bound Limit Analysis 94/09/27 Civil Engineering Infrastructures journal
26 Shakedown method versus pseudostaic method for seismic slope stability 94/08/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
27 LOWER BOUND ANALYSIS OF SLOPES UNDER VARIABLE REPEATED DYNAMIC LOADS BY STRNGHT REDUCTION METHOD 94/02/31 7th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
28 Upper - bound solution for seismic bearing capacity of shallow foundations near slopes 94/02/21 GEOTECHNIQUE
29 Simulation and Field Testing of a Railway Falling Weight Deflection Measurement Technique 94/02/17 10th International Congress on Civil Engineering
30 Pore water Pressures in three dimensional slope stability analysis 94/02/14 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
31 Evaluating effectiveness of polymerized pellets mix additives on improving asphalt mix properties 93/12/23 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
32 Analytical Assessment of Swamp Ties and High Embankments Using Dynamic Measurement of Deflections for the Maintenance of Railway Track Substructures 93/12/14 International Congress on Advanced Railway Engineering
33 Two-Phase Model for Nonlinear Dynamic Simulation of Reinforced Soil Walls Based on a Modified Pastor-Zienkiewicz-Chan Model for Granular Soil 93/11/25 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
34 A simplified two - phase macroscopic model for reinforced soils 93/11/12 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
35 Seismic behavior of slopes by lower bound dynamic shakedown theory 93/09/10 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
36 Active earth pressure induced by strip loads on a backfill 93/08/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
37 SEISMIC PERFORMANCE OF SLOPES IN PSEUDO-STATIC DESIGNS WITH DIFFERENT SAFETY FACTORS 93/07/20 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
38 Influences of nonassociated flow rules on three-dimensional seismic stability of loaded slopes 93/06/10 JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
39 Influences of nonassociated flow rules on three-dimensional seismic stability of loaded slopes 93/06/10 JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
40 Application of admissible stress fields for computation of passive seismic force in retaining walls 93/05/10 Scientia Iranica
41 Influences of nonassociated flow rules on three-dimensional seismic stability of loaded slopes 93/05/10 JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
42 Effect of bedrock inclination on seismic slope stability according to Iran seismically data 93/02/31 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
43 بررسی همبستگی بین نتایج آزمون بارگذاری صفحه به روش سوئیسی (vss) و ژئوگیج در پروژه های راهسازی (مطالعه موردی: جاده خرم آباد-بروجرد استان لرستان) 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل
44 تحلیل سه بعدی نیروی رانش محرک ناشی از بار پی منفرد در بالای دیوارهای نگهبان 92/08/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
45 Three Dimensional Analysis of nonhomogeneous slopes 92/03/11 Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE
46 SEISMIC STABILITY ANALYSIS OF THREE DIMENSIONAL SLOPES USING ACCEPTABLE STRESS FIELDS 92/02/16 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
47 تعیین الگوی تابع پاسخ فرکانسی در ارزیابی غیر مخرب سیستم خط راه آهن به کمک شبیه سازی اجزاء محدود 92/02/03 سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن - ICRARE2013
48 تحلیل پایداری شیروانی های قوس دار در پلان به روش آنالیز حدی 91/11/15 امیرکبیر
49 Two-Phase Model for Nonlinear Dynamic Simulation of Reinforced Soil Walls Based on a Modified Pastor-Zienkiewicz-Chan Model for Granular Soil 91/11/09 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
50 Shakedown method versus pseudostaic method for seismic slope stability 91/10/05 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
51 Effect of bedrock inclination on seismic slope stability according to Iran seismically data 91/09/15 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
52 Rotation translation mechanisms for upper - bound solution of bearing capacity problems 91/07/10 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
53 Safety of Foundations Located on Slopes And Subjected to Repeated Loads 91/07/07 15th World Conference on Earthquake Engineering
54 3D stability analysis of convex slopes in plan view using lower bound linear finite element 91/06/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
55 تحلیل پایداری شیروانی های خاک مسلح به روش آنالیز حدی 91/05/11 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
56 بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک بستر راه کرمان - زنگی آباد با استفاده از چهار ماده آهکZAM I RRP و ZAM II 91/05/11 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
57 Rotation translation mechanisms for upper - bound solution of bearing capacity problems 91/05/01 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
58 Shakedown method versus pseudostaic method for seismic slope stability 91/02/16 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
59 3D stability analysis of convex slopes in plan view using lower bound linear finite element 91/02/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
60 ظرفیت باربری لرزه ای شالوده های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک 91/02/12 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
61 ANALYTICAL SOLUTION OF SEISMIC ACTIVE LATERAL FORCE IN RETAINING WALLS USING STRESS FIELDS 91/01/13 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
62 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های منفرد قرار گرفته در بالادست شیروانی ها 90/09/10 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
63 Evaluating effectiveness of polymerized pellets mix additives on improving asphalt mix properties 90/08/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
64 Development of a two-phase model for simulating the behavior of reinforced soils 90/02/21 13th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geo-mechanics
65 Seismic behavior of slopes by lower bound dynamic shakedown theory 90/01/09 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
66 Shakedown method versus pseudostaic method for seismic slope stability 89/11/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
67 تحلیل دیوار خاک مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازی 89/08/12 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
68 توسعه روش تحلیل محیط دوفازی با تعمیم مدل رفتاری خاک 89/08/12 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
69 Rotation translation mechanisms for upper - bound solution of bearing capacity problems 89/07/03 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
70 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیها به روش آنالیز حدی 89/04/08 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
71 Upper - bound solution for seismic bearing capacity of shallow foundations near slopes 89/04/08 GEOTECHNIQUE
72 Pore water Pressures in three dimensional slope stability analysis 88/12/27 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
73 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا 88/12/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
74 ظرفیت باربری پی های واقع بر شیروانی های مقعر در پلان به روش آنالیز حدی مرز بالا 88/11/19 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
75 Pore water Pressures in three dimensional slope stability analysis 88/11/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
76 3D stability analysis of convex slopes in plan view using lower bound linear finite element 88/08/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
77 Three dimensional stability analysis of reinforced slopes 88/07/17 Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
78 روش فنرهای پیش فعال برای تحلیل زمانی عملیات حفاری در تونلسازی به روش NATM 88/02/31 هشتمین کنفرانس تونل ایران
79 استفاده از سطوح گسیختگی انتقالی-دورانی در مسایل تحلیل حدی مرز بالا 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
80 Static and dynamic bearing capacity of strip footings, under variable repeated loading 88/01/20 TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
81 مقایسه ی خواص عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح شده با قیر پلیمری و گرانول خشک پلیمری 87/12/01 پژوهشنامه حمل و نقل
82 3D stability analysis of convex slopes in plan view using lower bound linear finite element 87/11/13 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
83 A modification to dense sand dynamic simulation capability of Pastor–Zienkiewicz–Chan model 87/10/12 ACTA GEOTECHNICA
84 بررسی اصلاح قیر 60 -70 پالایشگاه تهران بوسیله پلی اتیلنهای ساخت داخل کشور 87/08/22 چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
85 اصلاح قیر توسط پلی اتیلن ها به همراه روغن های نفتی و SBS 87/08/22 چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
86 Presentation of a Homogenized Multi-Phase Model for Reinforced Soil Considering Non-Linear Behavior of Matrix 87/07/16 The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics
87 بهینه یابی درصد قیر در طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی بازیافتی با استفاده از کف قیر 87/06/07 چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
88 Evaluating effectiveness of polymerized pellets mix additives on improving asphalt mix properties 87/05/23 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
89 تاثیر دانه بندی، تعداد ضربات تراکم و درصد قیر بر مقاومت کششی غیرمستقیم مخلوطهای آسفالت کف قیر 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 بررسی روسازیهای CRAM و نحوه عملکرد مکانیکی آنها 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
91 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای خاکی به روش آنالیز حدی مرز بالا با فرض بلوکهای لایه ای 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
92 تاثیر دانه بندی، تعداد ضربات تراکم و درصد قیر بر مقاومت کششی غیر مستقیم مخلوطهای آسفالت کف قیر 87/02/03 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران
93 Three - Dimensional Stability Analysis of Convex Slopes in Plan View 87/01/13 Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering - ASCE
94 Bearing Capacity of Strip Footings near Slopes Using Lower Bound Limit Analysis 86/12/13 Civil Engineering Infrastructures journal
95 3D Stability Analysis of Corners By the Kinematic Approach 86/10/11 5th International Conference on LandSlides Slope Stability and the Safety of infra-Structures
96 تحلیل 3 بعدی پایداری جبهه حفاری تونل های دایره ای در خاک های همگن 86/07/26 سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
97 Upper bound solution for the face stability in NATM and open face mechanized tunnelling 86/07/07 ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Tunnelling
98 A simplified two - phase macroscopic model for reinforced soils 86/06/10 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
99 A simplified two - phase macroscopic model for reinforced soils 86/06/10 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
100 Development and Validation of a Two-Phase Model for Reinforced Soil by Considering Nonlinear Behavior of Matrix 86/04/10 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
101 معرفی سطوح گسیختگی انتقالی - دورانی و کاربرد آنها در مسائل ظرفیت باربری 86/03/20 مجله مهندسی عمران شریف
102 Seismic Passive Earth Pressures in Retaining Walls 86/02/26 5th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
103 تحلیل برگشتی داده‌های رفتارسنجی مراحل حفاری زوج تونل رسالت 86/02/14 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
104 تحلیل سه بعدی ظرفیت باربری پی های تحت اثر بارخارج از مرکز واقع بر روی شیروانیها 86/02/14 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
105 بررسی آزمایشگاهی تثبیت خاک بستر راه کرمان-زنگی آباد با استفاده از آهک وRRP 86/02/14 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
106 Two-Phase Model for Nonlinear Dynamic Simulation of Reinforced Soil Walls Based on a Modified Pastor-Zienkiewicz-Chan Model for Granular Soil 85/10/11 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
107 تاثیر فشار آب حفره ای بر پایداری شیروانی ها در تحلیل سه بعدی به روش آنالیز حدی مرز بالا 85/10/11 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
108 تحلیل برگشتی پوشش تونل به روش حداقل مجموع مربعات نیروها و تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی توده خاک 85/04/21 هفتمین کنفرانس تونل ایران
109 نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل 84/12/10 Civil Engineering Infrastructures journal
110 بررسی عدم قطعیت در تعیین ضریب شتاب گسیختگی شیروانی های خاکی 83/10/12 نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
111 نیروی محرک لرزه ای دردیوارهای حایل 83/04/01 Civil Engineering Infrastructures journal
112 پایداری استاتیکی و لرزه ای شیروانی ها تحت اثر بار متمرکز 82/02/24 چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
113 تاثیر دانه بندی و ابعاد نمونه برروی مقاومت برشی خاک درشت دانه در آزمون برش مستقیم 82/02/17 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
114 Seismic behavior of slopes by lower bound dynamic shakedown theory 82/02/01 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
115 Seismic behavior of slopes by lower bound dynamic shakedown theory 82/02/01 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
116 ضریب اطمینان در تحلیل پایداری شیروانیها تحت اثر بار متمرکز 81/10/11 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
117 تحلیل حدی ظرفیت باربری پی های مجاور شیب 81/09/20 سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
118 بررسی تاثیر اصلاح دانه بندی بر نتایج آزمایش برش مستقیم کوچک و بزرگ روی خاک درشت دانه تهران 81/09/20 سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
119 Static and dynamic bearing capacity of strip footings, under variable repeated loading 81/06/01 TURKISH JOURNAL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
120 Active earth pressure induced by strip loads on a backfill 81/05/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
121 کاربرد روش همگرایی همجواری در مقاطع غیر دایروی 80/08/09 پنجمین کنفرانس تونل ایران
122 طرح ابزار دقیق و تحلیل نتایج رفتار سنجی در یک تونل بزرگراه شهری 80/08/09 پنجمین کنفرانس تونل ایران
123 بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر تونل مترو در تهران 80/08/09 پنجمین کنفرانس تونل ایران
124 3D stability analysis of convex slopes in plan view using lower bound linear finite element 80/07/09 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
125 Shakedown method versus pseudostaic method for seismic slope stability 80/02/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
126 Upper - bound solution for seismic bearing capacity of shallow foundations near slopes 79/11/27 GEOTECHNIQUE
127 مسایل تعیین دانه بندی مناسب برای فیلتر ریزدانه سدهای خاکی در مواجهه با پدیده واگرایی مطالعه موردی سد شهید یعقوبی 79/10/12 چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
128 A non - linear two - phase model for reinforced soils 78/10/09 Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Ground Improvement
129 اثر شیب سنگ بستر بر پایداری لرزه ای شیروانی ها بر اساس داده های لرزه خیزی ایران 78/10/09 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
130 3D STABILITY ANALYSIS OF CONCAVE SLOPES IN PLAN VIEW USING LINEAR FINITE ELEMENT AND LOWER BOUND METHOD 78/10/09 International Journal of Stem Cell Research and Transplantation (IJST)
131 Development and Validation of a Two-Phase Model for Reinforced Soil by Considering Nonlinear Behavior of Matrix 78/10/09 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
132 Development and Validation of a Two-Phase Model for Reinforced Soil by Considering Nonlinear Behavior of Matrix 78/10/09 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
133 تحلیل برگشتی داده های همگرایی سنجی و برداشت نشست سطحی زمین در حین اجرای زوج تونل رسالت (یادداشت فنی) 78/10/09 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
134 بررسی پتانسیل واگرایی خاک هسته ناتراوای یک سد خاکی 72/08/05 دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران
135 تحلیل اندرکنش مجموعه سازه-شالوده گسترده-خاک بر اساس مدل نیم فضای ارتجاعی خطی برای رفتار زمین 72/08/05 دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران
136 Evaluating effectiveness of polymerized pellets mix additives on improving asphalt mix properties 68/10/11 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
137 Two-Phase Model for Nonlinear Dynamic Simulation of Reinforced Soil Walls Based on a Modified Pastor-Zienkiewicz-Chan Model for Granular Soil 66/06/10 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی پایداری سه بعدی شیروانی های خاکی به روش تحلیل حدی مرز بالا با استفاده از مکانیسم های گسیختگی چرخشی امیرلو بهزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
2 بررسی رابطه ضریب ایمنی و تغییر مکان لرزه ای دیوارهای حائل شریفی پیمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
3 طرح آزمون بار افتان بر ریل و تدوین برنامه تحلیل برگشتی برای ارزیابی مدول لایه های تکیه‌گاه خطوط راه آهن حاجی عبدالرزاق پریسا دکتری تخصصی PhD 1397.06.25
4 مدل سازی ترک های برودتی به منظور بررسی عملکرد روسازی آسفالتی در دماهای پایین فخرائیان وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.02
5 تحلیل عددی سازواری و تغییر شکل های دایمی روسازی راه تحت اثر بارهای ترافیکی صفائی مرجین محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
6 تحلیل عددی تغییر شکل های دائمی دیوارهای خاک مسلح تحت اثر زلزله با استفاده از مدل دو فازی ریاضی طارق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.14
7 تحلیل بار حدی پی های نواری واقع بر شیروانی ها به روش مرز بالای تحلیل حدی با استفاده از روش اجزاء محدود غیرخطی گودرزی میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.13
8 بررسی کنترل تراکم روسازی های آسفالتی به کمک سیستم دانسیته سنج الکترومغناطیسی فاضلی سیدرسول کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.11
9 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی ها به روش اجزاء مخحدود مرز پایین با استفاده از المان های گسترش مرزی سقائی عباسعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.11.12
10 تحلیل اثر تسلیح هسته پیشروی با استفاده از مسلح کننده های فایبر گلاس بر روی پایداری فضای حفاری تونل در خاک های نرم عنصری علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.02.22
11 بررسی آزمایشگاهی تثبیت مصالح فسیلی خرد شونده جزیره قشم برای استفاده دز ساخت لایه‌های زیرسازی و روسازی راه رستمی فرنام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.30
12 توسعه روش چندفازه برای تحلیل رفتار دینامیکی و نرم شوندگی کرنشی در توده خاک مسلح ایرجی امین دکتری تخصصی PhD 1394.10.27
13 بررسی روش های کنترل حین اجرای تراکم لایه های راه و پیشنهاد اصلاح روش های جاری در راه سازی کشور دولت پوردربندی علیا امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.16
14 بررسی آزمایشگاهی مدول بر جهندگی خاکهای رسی تثبیت شده با آهک در بستر راهها ناطقی فر احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.15
15 تحلیل سه بعدی پایداری کوله های خاک مسلطح به روش مرز بالایی آنالیز حدی خوش نویس انصاری علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.11
16 تحلیل حساسیت و مقایسه نتایج حاصل از آزمون‌های افت و خیزسنج ضربه‌ای (TWD) با استفاده از دو نرم‌افزار ELMOD و EVERCALC حسین پورلنبر محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
17 مدلسازی اندرکنش پوشش بتنی تونل و زمین با در نظر گرفتن رفتار تابع زمان پوشش و توده پیرامون آن با استفاده از روش فنرهای پیش فشرده محزون کاشانی مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.11.13
18 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد فیلتر سدهای خاکی با استفاده از آزمایش فیلتر مانع فرسایش ان ای اف حضرتقلی زاده حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.12
19 استفاده از روش اجزاء محدود در تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های تحت بار ژی منفرد به روش تحلیل حدی مرز پایین زارع رامی کیوان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.04.10
20 بررسی روش‌های تثبیت بستر راه در پهنه‌های کویری آب‌دار صادقی علویجه جواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.24
21 تحلیل سه بعدی نیروی رانش محرک ناشی از بار پی منفرد در بالای دیوارهای نگهبان فاطمی جلال الدین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.31
22 اندازه گیری پارامترهای مدل خاک سخت شونده و کاربرد این مدل در تحلیل برگشتی رفتارسنجی تونل های مترو در جنوب تهران افشارپور سیاوش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.30
23 تحلیل حدی مرز بالا برای پایداری پی های مجاور شیب با استفاده از روش اجزاء محدود اصل مند سیدمجتبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.05.29
24 بررسی همبستگی بین نتایج آزمون های ژئوگیج و VSS در مصالح ریزدانه و خرد شونده لایه های بستر راه مرفع دلک اباد سیدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.14
25 کاربرد روش های هوشمند در جمع بندی نتایج اندرکنش تونل های متقاطع صالحی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.25
26 تحلیل ظرفیت باربری پی های نواری واقع در بالای شیروانی خاکی به روش آنالیز حدی مرز پایین مفیدی روچی جواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.03
27 مدل سازی اندرکنش تونل - زمین به روش فنرهای پیش فعال با در نظر گرفتن رفتار تابع زمان توده خاک یداللهی نیا عباس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.09
28 تحلیل سه بعدی نیروی رانش محرک دیوارهای نگهبان به روش آنالیز حدی مرز بالا شفیعی محمود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.22
29 پایداری خاکریزهای بلند راه واقع بر زمین های سست متکی بر بستر سنگی باهنر زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.15
30 بررسی پارامترهای خاک جنوب تهران با استفاده از تحلیل برگشتی نتایج رفتار سنجی خط 3 متروی تهران مختاری ورنوسفادرانی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.11
31 بررسی ظرفیت باربری لایه های خاک واقع بر بستر سنگی به روش تحلیل حدی مرز بالا افشارمازندران رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.19
32 تحلیل سه بعدی شیروانی های خاک مسلح به روش آنالیز حدی مرز بالا زهدی توسلی هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.18
33 بررسی ظرفیت باربری پی های مستطیلی واقع در مجاورت شیروانهای خاکی تحت اثر بار خارج از مرکز گنجیان نوید دکتری تخصصی PhD 1388.12.02
34 بررسی همبستگی بین نتایج آزمونهای VSS و ژئو گیج در راهسازی نیکپور سحر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.04
35 توسعه مدل چند فازه برای تحلیل توده خاک مسلح سیدی حسینی نیا سیداحسان دکتری تخصصی PhD 1388.09.30
36 تحلیل پایداری سه بعدی جبهه حفاری تونل در خاک ناهمگن خضری نیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.28
37 بررسی رفتار تابع زمان بتن در پاسخ پوشش تونل ها و سازه های زیرزمینی آجورلو هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.25
38 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای اختلاط،‌ساخت و عمل آوری آسفالت بازیافت کف قیری بر روی مقاومت فشاری تک محوری، مدول برجهندگی و نتایج آزمایش مارشال احمدی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.08
39 بررسی اصلاح قیر مخلوطهای آسفالتی توسط پلیمرهای پلی الفین ساخت داخل عظیمی علمداری یاشار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.04.31
40 تحلیل پایداری سه بعدی شیروانیها به روش آنالیز حدی مرز بالا با استفاده از بلوکهای لایه‌ای محمدزاده رومیانی هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.04.30
41 بررسِی آزماِیشگاهِی مدول بر جهندگِی آسفالتهاِی ساخ یوسف دوست سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.28
42 ارزیابی غیرمخرب تکیه?گاه خطوط راه?آهن حاجی عبدالرزاق پریسا دکتری
43 بررسی اثر آزمایشگاهی و محلی تثبیت خاک بستر راه کرم مصدق عهدیه کارشناسی ارشد ناپیوسته
44 بررسی پایداری سه بعدی شیروانی های خاکی به روش تحلیل حدی مرز بالا با استفاده از مکانیسم های گسیختگیرچرخشی امیرلو بهزاد کارشناسیارشد
45 بررسی کنترل تراکم روسازی آسفالتی به کمک دانسیته سنج الکترو مغناطیسی منصوریان فر مصطفی کارشناسی ارشد ناپیوسته
46 تحلیل برگشتی داده های رفتار سنجی مراحل حفاری زوج ت آقامالیان ملو کارشناسی ارشد ناپیوسته
47 تحلیل ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر روی شیروانی های خاکی تحت بارگذاری تکراری به روش مرز بالای آنالیز سازواری مجلل محمد دکتری
48 مطالعه آزمایشگاهی ماندگار مصالح سنگدانه ای تحت بارگذاری های سیکلیک و تحلیل عددی شیار شدگی لایه اساس روسازی های آسفالتی محمودزادکان کاشانی سیدعلی دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021