اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی قلندرزاده
نام عباس
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2859
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک aghaland@ut.ac.ir
شماره اتاق 306

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک
کارشناسی مهندسی عمران, تهران - 1367
کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی, تهران - 1370
دکتری مهندسی عمران, دانشگاه توکیو - 1376

درس های ارائه شده
1 پروژه پی سازی
2 پی سازی 1
3 دینامیک خاک
4 ژئوتکنیک لرزه ای
5 مباحث ویژه
6 ازمایشگاه خاک پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 مقایسه پارامترهای دینامیکی خاک در دو حالت دست نخورده و بازسازی شده ؛ مطالعه موردی خاک شمال تهران 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 Dynamic Properties of Gravel-Rubber Mixtures by Using Hollow Cylinder Tests 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
3 ارزیابی سرعت موج‌برشی در ماسه‌های سیلتی با استفاده از آزمایش‌های المان خمشی با روش‌های حوزه زمان و حوزه فرکانس 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 Dynamic Properties of Gravel-Rubber Mixtures by Using Hollow Cylinder Tests' ' 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
5 Effects of non-plastic silt on liquefaction resistance of sands based on cyclic triaxial tests 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
6 Dynamic Properties of Gravel-Rubber Mixtures by Using Hollow Cylinder Tests' 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
7 معرفی زمین لغزش مله کبود-قورچی باشی در اثر زلزله 21 آبان 1396 ازگله کرمانشاه 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 بررسی افزوده شدن شن بر سختی کرنش کوچک خاکهای ماسه ای 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
9 بررسی عملکرد ستون های اختلاط عمیق در کاهش پتانسیل روانگرایی خاک زیر فونداسیون های سطحی 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
10 بررسی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای مخلوط با شن 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
11 بررسی اثر آتش سوزی تانکرهای حمل سوخت بر روی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکی 95/02/30 کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش
12 Centrifuge model tests of fault rupture effect on some geotechnical structures 94/08/22 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
13 اثر محتوای فرکانسی تحریک زلزله بر فشار دینامیکی آب وارد بر دیوار مخازن با استفاده از میز لرزان 94/07/23 دومین همایش زلزله شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
14 بررسی آزمایشگاهی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون در زلزله 94/07/23 دومین همایش زلزله شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
15 مدلسازی فیزیکی تونلهای سگمنتی برای بررسی رفتار لرزه ای آنها در دستگاه میزلرزه 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 بررسی اثر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر لوله های مدفون طولی1G با استفاده از آزمایشهای میزلرزه 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 بررسی روانگرایی خاکهای ماسه ای اشباع با استفاده از روش انرژی به وسیله دستگاه برش پیچشی استوانه توخالی 94/02/18 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران
18 بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح Kσ در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از نتایج آزمایشگاهی با دستگاه سه محوری سیکلیک 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران
19 بررسی آزمایشگاهی اثر سیمان بر رفتار مکانیکی ماسه های تثبیت شده 94/02/17 دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
20 پارامتر حالت برای ماسه های تثبیت شده با سیمان 93/09/27 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
21 Effects of soil improvement on seismic behaviors of anchored sheet pile quay walls embedded in liquefiable sites 93/08/03 11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014
22 بررسی اثر تنش برشی استاتیکی اولیه بر روانگرایی ماسه ها در شرایط برش ساده و مقایسه آن با نتایج دستگاه سه محوری سیکلیک 93/07/10 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
23 بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشار آب در طول مخازن بسته مستطیلی شکل بتنی با استفاده از آزمایش میز لرزه 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
24 بررسی رفتار زهکشی نشده ماسه 161 فیروزکوه تحت بارگذاری های مونوتونیک به منظور معرفی ماسه مرجع در تحقیقات ژئوتکنیکی 92/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 Experimental investigation on interaction of concrete gravity dam-reservoir-foundation on shaking table 92/02/18 7th National Congress on Civil Engineering
26 Performance Evaluation of Stone columns as Mitigation Measure against Lateral Spreading in Pile Groups using Shake Table Tests 91/08/12 International Conference on Ground Improvement and Ground Control (ICGI 2012)
27 Effects of Liquefiable Layer on Dynamic Response of Anchored Flexible Quay Wall 91/07/28 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
28 Embedment Depth Effect on the Shallow Foundation-Fault Rupture Interaction 91/07/06 15 World Conference on Earthquake Engineering
29 Shaking table test on reduced-scale mechanically stabilized earth walls with different reinforcement lengths 91/07/06 15 World Conference on Earthquake Engineering
30 بررسی پارامترهای حالت مختلف برای ماسه فیروزکوه 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 Electrical Resistivity Relation with Clays Water Content and Density 90/09/23 First International Conference on Engineering Geophysics
32 A physical model study on site condition effect on seismic performance of storage tanks 90/07/14 14th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 64th Canadian Geotechnical Conference
33 طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات مجزا و بررسی تکرار پذیری نتایج بدست آمده از آن 90/06/17 هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
34 مدلسازی عددی روشهای کاهش خطرات ناشی ازاندرکنش گسل نرمال و پی های سطحی 90/06/14 اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال
35 بررسی تجربی تاثیر عمق مدفون در عملکرد لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با استفاده از آزمایش میز لرزه 90/06/14 اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال
36 بررسی پایداری لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با نگاهی به مکانیزم گسیختگی 90/02/28 6 th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
37 CENTRIFUGE MODELING OF BURIED PIPELINES RESPONSE DUE TO REVERSE FAULTING 90/02/28 6 the International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
38 CENTRIFUGE MODELING OF BURIED PIPELINES RESPONSE DUE TO REVERSE FAULTING 89/10/23 5th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
39 CORRELATION BETWEEN ELECTRICAL RESISTIVITY DATA AND GEOTECHNICAL DATA ON A CLAY SOIL 89/09/05 THE 19th INTERNATIONAL GEOPHYSICAL CONGRESS and EXHIBITION of TURKEY
40 مدلسازی سانتریفیوژ خطوط لوله های مدفون 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
41 بررسی تئوری و آزمایشگاهی اثر فرکانس بارگذاری بر رفتار مصالح سنگریزه ای 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
42 بررسی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی الف: آزمایش مدل میز لرزه 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
43 بررسی مودهای تغییر شکل لرزه ای دیوارهای خاک مسلح 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
44 ساخت جعبه دو بخشی شبیه ساز گسلش در فضای سانتریفیوژ 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
45 Effect of amount of clay on undrained behavior of clayey sand under Isotropic consolidation compression stresse by means of undrained monotonic triaxial tests 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
46 Study on the effects of amount of clay content on undrained behavior of clayey sands under anisotropic consolidation compression stress by means of undrained monotonic triaxial tests 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
47 Study on the Inherent Anisotropic Behavior of Clayey Sands by means of Undrained Monotonic Triaxial Tests 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
48 Study on the Effect of Induced Anisotropy Based on Consolidation Stress Ratio (KC Parameter in Clayey Sands by Means of Undrained Monotonic Triaxial Tests 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
49 New ideas for reducing seismic displacement of gravity quay walls 89/04/10 The 7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics
50 centrifuge at the University of Tehran I.R. Iran 89/04/10 The 7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics
51 بررسی رفتار لرزه ای مخازن انعطاف پذیر و انکر نشده با توجه به عملکرد زمین 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
52 تخمین پارامترهای دینامیکی سازه با استفاده از ثبت میکروترمورها توسط سرعت نگار و تحلیل آنها به روش نسبت طیفی مولفه ا فقی به قایم و کاربرد آن در مقاوم سازی 88/05/29 فستیوال سراسری بتن
53 Anisotropic behavior of silty sands by means of undrained monotonic triaxial tests 88/03/28 International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering — from case history to practice
54 Numerical modeling of the seismic behavior of gravity type quay walls 88/03/27 Performance-Based Desighn in Earthquake Geotechnical Engineering
55 Anisotropic behavior of silty sand by means of undrained monotonic triaxial tests 88/03/27 Performance-Based Desighn in Earthquake Geotechnical Engineering
56 Pressure dissipator panels for seismic mitigation of caisson quay walls 88/03/27 Performance-Based Desighn in Earthquake Geotechnical Engineering
57 Dynamic performance of core in asphaltic concrete core dams by means of 1g shaking table tests 88/03/27 Performance-Based Desighn in Earthquake Geotechnical Engineering
58 بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر رفتار زهکشی نشده مخلوط های ماسه و سیلت 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 بررسی تاثیر روشهای بهسازی بر نحوه عملکرد لرزهای دیوارهای ساحلی وزنی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
60 بررسی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی خاکی 88/02/23 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران
61 بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر رفتار زهکشی نشده مخلوط های ماسه و سیلت 88/02/23 هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران
62 2D Nonlinear Analysis of Asphaltic Concrete - Core Embankment Dams 87/07/15 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG)
63 Seismic microzonation of Shiraz city (southwest of Iran) 87/02/30 Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV
64 بررسی تاثیر انیزوتروپی بر روی مقاومت روانگرایی ماسه ها 87/02/19 چهارمین کنگره ملی عمران
65 بررسی منحنی های رفتاری مصالح با استفاده از تحلیل نتایج آزمایشهای میز لرزه بر روی سدهای هسته آسفالتی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی عمران
66 مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای روانگرایی پروفیل خاک لایه بندی شده با لایه غیر روانگرای فوقانی توسط میز لرزه 87/02/19 چهارمین کنگره ملی عمران
67 Seismic microzonation of Shiraz city, southwes of Iran 87/02/19 چهارمین کنگره ملی عمران
68 Estimation of Shear Wave Velocity by Means of Array Measurement of Microtremors Using Genetic Algorithm Method 87/01/29 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
69 DETERMINATION OF SHEAR MODULUS (G0) OF A CALCAREOUS SOIL BY MEANS OF SCPTU AND RESONANT COLUMN TESTS 86/04/08 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
70 Investigation on the liquefaction of clayey-sandy soil during Chanureh earthquake 86/04/08 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
71 Seismic study of reinforced earth walls by shaking table model tests 86/04/08 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
72 Determination of shear wave velocity profile of sedimentary deposits in Bam city (southeast of Iran) using one-point microtremor measurements 86/04/08 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
73 The effect of chemical groutings on liquefactuion potential of fine sand 86/04/08 Greece 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
74 Efficiency of cement grouting on the triaxial reponse of block-sampled liquefiable sand 86/04/08 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
75 Effect of silt content on the undeained anisotropic behavior of sand in cyclic loading 86/04/08 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
76 Laboratory invetigation of the effect of plastic fines on cyclic resistance of sand-clay mixtures 86/04/08 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
77 Determination of Vs profile of sedimentary deposits in Bam city (southeast of Iran) using one-point microtremor measurements 86/04/07 4th international conference on earthquake geotechnical engineering (4ICEGE)
78 مطالعه بر روی درستی تخمین مدل فین در افزایش فشار آب حفره ای 86/02/13 سومین کنگره ملی عمران
79 Possible effects of local site conditions (site effect) on building damage during the Zarand (southeast of Iran) earthquake of February 2005) 85/12/21 2nd ACEE
80 "بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی 85/10/14 کارگاه تخصصی کاربرد مصالح آسفالتی در احداث سدهای خاکی-سنگریزه ای
81 مطالعه تغییرات فشار آب حفره ای در پشت دیوار ساحلی انعطاف پذیر 85/09/09 7th ICOPMAS
82 گزارش تهیه دستورالعمل طراحی لرزه ای اسکله ها برای ایران 85/09/09 7th ICOPMAS
83 INVESTIGATION ON THE SEISMIC BEHAVIOR OF SURFACE SOIL DURING THE 2003 BAM EARTHQUAKE IN IRAN 85/06/14 the First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (1st ECEES)
84 EFFECTS OF LOCAL SITE CONDITIONS ON BUILDING DAMAGE DURING THE ZARAND (FEB2006, IRAN) EARTHQUAKE 85/06/14 1st ECEES 2006
85 NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY ON SEISMIC PERFORMANCE OF GRAVITY TYPE QUAY WALL 85/06/14 1st ECEES 2006
86 An Experimental Study of the Liquefaction Resistance of Sand-Clay Mixtures 85/06/14 1st ECEES 2006
87 INVESTIGATION ON THE LIQUEFACTION OCCURRED IN A CLAYEY SANDY SOIL DURING THE CHANGUREH EARTHQUAKE 85/06/14 1st ECEES 2006
88 Determination of shear wave velocity profile of sedimentary deposits in Bam city (southeast of Iran) using microtremor measurements 85/03/18 GeoShanghai International Conference
89 ِDetermination of shear wave velocity profile of sedimentary deposits in Bam city(southeast of Iran) using microtremor measurements 85/03/17 Geoshanghai 2006 International Conference
90 Effect of Plastic Fines on Cyclic Resistance of Sands 85/03/17 Geoshanghai 2006 International Conference
91 The dynamic response of gravity type quay wall during earthquake including soil-structure interaction 85/03/17 25th International Conference on Offsore Mechanics and Arctic Engineering OMAE2006-92313
92 Total Dissipated Energy Curve Analysis in Undrained Cyclically Loaded Saturated Sand 85/03/17 Geoshanghai 2006 International Conference
93 Effect of Plastic Fines on the Undrained Behavior of Sands 85/03/17 Geoshanghai 2006 International Conference
94 کاربرد اندازه گیریهای نقطه ای و آرایه ای میکروترمور جهت ارزیابی اثرات ساختگاهی در شهرهای ارومیه و بم 85/03/10 اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
95 کاربرد اندازه گیریهای نقطه ای و آرایه ای میکروترمور جهت ارزیابی اثرات ساختگاهی در شهرهای ارومیه و بم 85/03/10 اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
96 State Boundary Surface for Very Loose Firoozkooh Sand 85/02/20 7th International Congress on Civil Engineering
97 The dynamic response of gravity type quay wall during earthquake induced soil-sea-structure interaction 85/02/17 7th International Conference on Civil Engineering
98 State-boundary surface for very loose Firoozkooh sand 85/02/17 7th International Conference on Civil Engineering
99 Possible effects of local site conditions (site effects) on building damage during the Zarand(south-east of Iran) earthquake of February 2005 84/12/20 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering (ACEE2006)
100 " Effect of stress anisotropy on the cyclic behavior of saturated sand in undrained condition 84/06/17 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
101 Factors Affecting Shaking Induced Water Pressure Behind A Quay Wall 83/04/17 13th World Conference on Earthquake Engineering(WCEE)
102 Study on the behavior of shallow foundations during liquefaction and mitigation methods by means of 1G shaking table test 82/05/12 BGA conference 2003
103 Processing method of microtremors for local site effect estimation 82/03/29 Safety and Reliability
104 ریز پهنه بندی شهر ارومیه با استفاده از اندازه گیریهای میکرو ترمور 82/02/24 SEE4
105 بررسی روشهای مختلف تهیه طیف در آنالیز داده های میکروترمور 82/02/24 SEE4
106 بررسی خطر لرزه در شهر ارومیه 82/02/24 SEE4
107 پهنه بندی رسوبات شهر ارومیه بر اساس استاندارد 2800 81/12/07 سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
108 ارزیابی طیف پاسخ استاندارد 2800 برای انواع مختلف رسوبات با استفاده از آنالیز پاسخ ساختگاه 81/12/07 سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
109 نحوه پردازش داده های میکروترمور جهت تعیین اثر ساختگاه 81/09/20 سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
110 Shaking induced water pressure acting on quay walls 80/05/15 XVth International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
111 تعیین سرعت موج یرشی در لایه های رسوبات آبرفتی با به کار گیری اندازه گیری های میکروترومور Civil Engineering Infrastructures journal
112 تعیین سرعت موج یرشی در لایه های رسوبات آبرفتی با به کار گیری اندازه گیری های میکروترومور Civil Engineering Infrastructures journal
113 تعیین سرعت موج یرشی در لایه های رسوبات آبرفتی با به کار گیری اندازه گیری های میکروترومور Civil Engineering Infrastructures journal
114 Loading frequency effect on stiffness damping and cyclic strength of modeled rockfill materials Soil Dynamics and Earthquake Engineering
115 Loading frequency effect on stiffness damping and cyclic strength of modeled rockfill materials Soil Dynamics and Earthquake Engineering
116 Loading frequency effect on stiffness damping and cyclic strength of modeled rockfill materials Soil Dynamics and Earthquake Engineering
117 Loading frequency effect on stiffness damping and cyclic strength of modeled rockfill materials Soil Dynamics and Earthquake Engineering
118 Loading frequency effect on stiffness, damping and cyclic strength of modeled rockfill materials Soil Dynamics and Earthquake Engineering
119 Loading frequency effect on stiffness, damping and cyclic strength of modeled rockfill materials Soil Dynamics and Earthquake Engineering
120 Loading frequency effect on stiffness, damping and cyclic strength of modeled rockfill materials Soil Dynamics and Earthquake Engineering
121 Loading frequency effect on stiffness, damping and cyclic strength of modeled rockfill materials Soil Dynamics and Earthquake Engineering
122 بررسی تاثیر تغییرات تنش کولمب بر مدل های زمان وابسته در شرق ایران نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
123 Centrifuge modeling of shallow embedded foundations subjected to reverse fault rupture CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
124 Centrifuge modeling of shallow embedded foundations subjected to reverse fault rupture CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
125 Centrifuge modeling of shallow embedded foundations subjected to reverse fault rupture CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
126 Centrifuge modeling of shallow embedded foundations subjected to reverse fault rupture CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
127 Recent Developments in Faulting Simulators for Geotechnical Centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
128 Recent Developments in Faulting Simulators for Geotechnical Centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
129 Recent Developments in Faulting Simulators for Geotechnical Centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
130 Recent Developments in Faulting Simulators for Geotechnical Centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
131 Recent developments in faulting simulators for geotechnical centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
132 Recent developments in faulting simulators for geotechnical centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
133 Recent developments in faulting simulators for geotechnical centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
134 Recent developments in faulting simulators for geotechnical centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
135 Effect of Polastic Fines on Cyclic Resistance of Saturated Sands Journal of Seismology Earthquake Engineering
136 بررسی تاثیر ریز دانه های پلاستیک بر مقاومت روانگرائی ماسه اشباع پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
137 CYCLIC TRIAXIAL TESTS ON ASPHALT CONCRETE AS A WATER BARRIER FOR EMBANKMENT DAMS SOILS AND FOUNDATIONS
138 CYCLIC TRIAXIAL TESTS ON ASPHALT CONCRETE AS A WATER BARRIER FOR EMBANKMENT DAMS SOILS AND FOUNDATIONS
139 CYCLIC TRIAXIAL TESTS ON ASPHALT CONCRETE AS A WATER BARRIER FOR EMBANKMENT DAMS SOILS AND FOUNDATIONS
140 CYCLIC TRIAXIAL TESTS ON ASPHALT CONCRETE AS A WATER BARRIER FOR EMBANKMENT DAMS SOILS AND FOUNDATIONS
141 برآورد نرخ لغزش گسلهای پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمین لرزه مجله علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
142 Experimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting Soil Dynamics and Earthquake Engineering
143 Experimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting Soil Dynamics and Earthquake Engineering
144 Experimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting Soil Dynamics and Earthquake Engineering
145 Experimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting Soil Dynamics and Earthquake Engineering
146 Pseudostatic approach for seismic analysis of pile group COMPUTERS AND GEOTECHNICS
147 Pseudostatic approach for seismic analysis of pile group COMPUTERS AND GEOTECHNICS
148 Pseudostatic approach for seismic analysis of pile group COMPUTERS AND GEOTECHNICS
149 Pseudostatic approach for seismic analysis of pile group COMPUTERS AND GEOTECHNICS
150 مقایسه رفتار تونلهای قطعه ای در گسلش عادی و معکوس با استفاده از مدلسازی در سانتریفیوژ مجله مهندسی عمران شریف
151 The relationship between clay geotechnical data and clay electrical resistivity BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA ED APPLICATA
152 The relationship between clay geotechnical data and clay electrical resistivity BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA ED APPLICATA
153 The relationship between clay geotechnical data and clay electrical resistivity BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA ED APPLICATA
154 The relationship between clay geotechnical data and clay electrical resistivity BOLLETTINO DI GEOFISICA TEORICA ED APPLICATA
155 FIROOZKUH SAND: INTRODUCTION OF A BENCHMARK FOR GEOMECHANICAL STUDIES IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
156 FIROOZKUH SAND: INTRODUCTION OF A BENCHMARK FOR GEOMECHANICAL STUDIES IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
157 FIROOZKUH SAND: INTRODUCTION OF A BENCHMARK FOR GEOMECHANICAL STUDIES IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
158 FIROOZKUH SAND: INTRODUCTION OF A BENCHMARK FOR GEOMECHANICAL STUDIES IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
159 FIROOZKUH SAND: INTRODUCTION OF A BENCHMARK FOR GEOMECHANICAL STUDIES IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
160 تاثیر تونل مترو شهر تهران بر پاسخ لرزه ای سطح زمین در محدوده رفتار خطی خاک: مطالعه آزمایشگاهی و عددی نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
161 مدل سازی گسلش نرمال و تونل قطعه ای در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
162 بررسی پاسخ مونوپایل ها تحت بارگذاری جانبی بوسیله مدلسازی سانتریفوژ مهندسی دریا - انجمن مهندسی دریایی
163 Experimental study on seismic deformation modes of reinforced - soil walls GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
164 Experimental study on seismic deformation modes of reinforced - soil walls GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
165 Experimental study on seismic deformation modes of reinforced - soil walls GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
166 Experimental study on seismic deformation modes of reinforced - soil walls GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
167 ارزیابی روش های متداول تخمین پریود اصلی نوسان ساز هها توسط نتایج حاصل از آزمایش اندازه گیری میکروترمور و آزمایش میز لرزه مهندسی ساختمان و علوم مسکن
168 Dynamic properties of polyurethane foam-sand mixtures using cyclic triaxial tests CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
169 Dynamic properties of polyurethane foam-sand mixtures using cyclic triaxial tests CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
170 Dynamic properties of polyurethane foam-sand mixtures using cyclic triaxial tests CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
171 Dynamic properties of polyurethane foam-sand mixtures using cyclic triaxial tests CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
172 Seismic refraction and downhole survey for characterization of shallow depth materials of Bam city southeast of Iran Journal of The Earth
173 Shaking table tests on soil retaining walls reinforced by polymeric strips GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
174 Shaking table tests on soil retaining walls reinforced by polymeric strips GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
175 Shaking table tests on soil retaining walls reinforced by polymeric strips GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
176 Shaking table tests on soil retaining walls reinforced by polymeric strips GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES
177 پاسخ لرزه‌ای رسوبات آبرفتی ناشی از مؤلفه‌ قائم زلزله‌های‌ حوزه نزدیک گسل نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
178 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to normal faulting Earthquake Engineering and Engineering Vibration
179 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to normal faulting Earthquake Engineering and Engineering Vibration
180 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to normal faulting Earthquake Engineering and Engineering Vibration
181 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to normal faulting Earthquake Engineering and Engineering Vibration
182 Seismic Behavior of Local Soil and Foundations in Bam City During the 2003 Bam Earthquake Bulletin of the Earthquake Research Institute
183 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach SCIENTIA IRANICA
184 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach SCIENTIA IRANICA
185 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach SCIENTIA IRANICA
186 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach SCIENTIA IRANICA
187 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach SCIENTIA IRANICA
188 Stiffness Degradation and Damping Ratio of Sand-Gravel Mixtures Under Saturated State INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
189 Stiffness Degradation and Damping Ratio of Sand-Gravel Mixtures Under Saturated State INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
190 Stiffness Degradation and Damping Ratio of Sand-Gravel Mixtures Under Saturated State INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
191 Stiffness Degradation and Damping Ratio of Sand-Gravel Mixtures Under Saturated State INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
192 Stiffness Degradation and Damping Ratio of Sand-Gravel Mixtures Under Saturated State INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
193 Effects of Anisotropic Consolidation and Stress Reversal on the Liquefaction Resistance of Sands and Silty Sands Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS AGSSEA
194 Preparation of Engineering Geological Maps of Bam City Using Geophysical and Geotechnical Approach JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
195 Preparation of Engineering Geological Maps of Bam City Using Geophysical and Geotechnical Approach JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
196 Preparation of Engineering Geological Maps of Bam City Using Geophysical and Geotechnical Approach JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
197 Preparation of Engineering Geological Maps of Bam City Using Geophysical and Geotechnical Approach JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
198 Evaluation of gravel drains and compacted sand piles in mitigating liquefaction Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Ground Improvement
199 A Numerical study of Deep Foundations Under Lateral Looads JOURNAL OF APPLIED SCIENCES
200 A Numerical study of Deep Foundations Under Lateral Looads JOURNAL OF APPLIED SCIENCES
201 Static and dynamic behavior of hunchbaked gravity quay walls Soil Dynamics and Earthquake Engineering
202 Static and dynamic behavior of hunchbaked gravity quay walls Soil Dynamics and Earthquake Engineering
203 Static and dynamic behavior of hunchbaked gravity quay walls Soil Dynamics and Earthquake Engineering
204 Static and dynamic behavior of hunchbaked gravity quay walls Soil Dynamics and Earthquake Engineering
205 Effect of Non - Plastic Silt on the Anisotropic Behavior of Sand SOILS AND FOUNDATIONS
206 Effect of Non - Plastic Silt on the Anisotropic Behavior of Sand SOILS AND FOUNDATIONS
207 Effect of Non - Plastic Silt on the Anisotropic Behavior of Sand SOILS AND FOUNDATIONS
208 Effect of Non - Plastic Silt on the Anisotropic Behavior of Sand SOILS AND FOUNDATIONS
209 بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه ای مجله مهندسی عمران شریف
210 Experimental study on dynamic behavior of buried concrete rectangular liquid storage tanks using shaking table BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
211 Experimental study on dynamic behavior of buried concrete rectangular liquid storage tanks using shaking table BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
212 Experimental study on dynamic behavior of buried concrete rectangular liquid storage tanks using shaking table BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
213 Experimental study on dynamic behavior of buried concrete rectangular liquid storage tanks using shaking table BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
214 Seismic Microzonation and Damage Assessment of Bam City Southeast of Iran JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
215 Seismic Microzonation and Damage Assessment of Bam City Southeast of Iran JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
216 Seismic Microzonation and Damage Assessment of Bam City Southeast of Iran JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
217 Seismic Microzonation and Damage Assessment of Bam City Southeast of Iran JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
218 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
219 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
220 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
221 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
222 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
223 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
224 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
225 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
226 Settlement control by deep and mass soil mixing in clayey soil PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS GEOTECHNICAL ENGINEERING
227 Settlement control by deep and mass soil mixing in clayey soil PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS GEOTECHNICAL ENGINEERING
228 Settlement control by deep and mass soil mixing in clayey soil PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS GEOTECHNICAL ENGINEERING
229 Settlement control by deep and mass soil mixing in clayey soil PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS GEOTECHNICAL ENGINEERING
230 Shaking table tests on seismic deformation of gravity quay walls SOILS AND FOUNDATIONS
231 Shaking table tests on seismic deformation of gravity quay walls SOILS AND FOUNDATIONS
232 Shaking table tests on seismic deformation of gravity quay walls SOILS AND FOUNDATIONS
233 Shaking table tests on seismic deformation of gravity quay walls SOILS AND FOUNDATIONS
234 Dynamic failures of subsoils observed in waterfront areas SOILS AND FOUNDATIONS
235 Dynamic failures of subsoils observed in waterfront areas SOILS AND FOUNDATIONS
236 Dynamic failures of subsoils observed in waterfront areas SOILS AND FOUNDATIONS
237 Dynamic failures of subsoils observed in waterfront areas SOILS AND FOUNDATIONS
238 تعیین سرعت موج برشی در لایه های رسوبات آبرفتی با بکارگیری اندازه گیریهای میکروترمور Civil Engineering Infrastructures journal
239 تعیین سرعت موج برشی در لایه های رسوبات آبرفتی با بکارگیری اندازه گیریهای میکروترمور Civil Engineering Infrastructures journal
240 تعیین سرعت موج برشی در لایه های رسوبات آبرفتی با بکارگیری اندازه گیریهای میکروترمور Civil Engineering Infrastructures journal
241 مدل¬سازی فیزیکی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون با استفاده از میز لرزان و مقایسه با روابط تحلیلی نشریه زمین شناسی مهندسی
242 Effects of loading rate and initial stress state on stress–strain behavior of rock fill materials under monotonic and cyclic loading conditions Scientia Iranica
243 اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
244 معادل سازی بار تصادفی زلزله به بار یکتواخت برای بررسی روانگرائی Civil Engineering Infrastructures journal
245 معادل سازی بار تصادفی زلزله به بار یکتواخت برای بررسی روانگرائی Civil Engineering Infrastructures journal
246 معادل سازی بار تصادفی زلزله به بار یکتواخت برای بررسی روانگرائی Civil Engineering Infrastructures journal
247 اندازه گیری ویژگی های مکانیکی و فیزیکی سپیدار کبوده ایران Populus alba و تدوین مقاومت های مجاز آن مجله منابع طبیعی ایران
248 Study on liquefying simulation test of retaining structure ground of Kobe Port Journal of China University of Geosciences
249 Experimental modeling of segmental shallow tunnels in alluvial affected by normal faults TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
250 Experimental modeling of segmental shallow tunnels in alluvial affected by normal faults TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
251 Experimental modeling of segmental shallow tunnels in alluvial affected by normal faults TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
252 Experimental modeling of segmental shallow tunnels in alluvial affected by normal faults TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
253 Experimental investigation on interaction of concrete gravity dam-reservoir-foundation on shaking table Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
254 Performance of geosynthetic reinforced soil bridge abutments with modular block facing under fire scenarios COMPUTERS AND GEOTECHNICS
255 Performance of geosynthetic reinforced soil bridge abutments with modular block facing under fire scenarios COMPUTERS AND GEOTECHNICS
256 Performance of geosynthetic reinforced soil bridge abutments with modular block facing under fire scenarios COMPUTERS AND GEOTECHNICS
257 Performance of geosynthetic reinforced soil bridge abutments with modular block facing under fire scenarios COMPUTERS AND GEOTECHNICS
258 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای Civil Engineering Infrastructures journal
259 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای Civil Engineering Infrastructures journal
260 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای Civil Engineering Infrastructures journal
261 Studying the effects of deformable panels on seismic displacement of gravity quay walls OCEAN ENGINEERING
262 Studying the effects of deformable panels on seismic displacement of gravity quay walls OCEAN ENGINEERING
263 Studying the effects of deformable panels on seismic displacement of gravity quay walls OCEAN ENGINEERING
264 Studying the effects of deformable panels on seismic displacement of gravity quay walls OCEAN ENGINEERING
265 Experimental study of remediation measures of anchored sheet pile quay walls using soil compaction OCEAN ENGINEERING
266 Experimental study of remediation measures of anchored sheet pile quay walls using soil compaction OCEAN ENGINEERING
267 Experimental study of remediation measures of anchored sheet pile quay walls using soil compaction OCEAN ENGINEERING
268 Experimental study of remediation measures of anchored sheet pile quay walls using soil compaction OCEAN ENGINEERING
269 Experimental study of the grading characteristic effect on the liquefaction resistance of various graded sands and gravelly sands ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
270 Experimental study of the grading characteristic effect on the liquefaction resistance of various graded sands and gravelly sands ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
271 Experimental study of the grading characteristic effect on the liquefaction resistance of various graded sands and gravelly sands ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
272 Experimental study of the grading characteristic effect on the liquefaction resistance of various graded sands and gravelly sands ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
273 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
274 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
275 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
276 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
277 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
278 Dynamic properties of gravelly materials SCIENTIA IRANICA
279 Dynamic properties of gravelly materials SCIENTIA IRANICA
280 Dynamic properties of gravelly materials SCIENTIA IRANICA
281 Dynamic properties of gravelly materials SCIENTIA IRANICA
282 Dynamic properties of gravelly materials SCIENTIA IRANICA
283 مطالعه تغییرشکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله Civil Engineering Infrastructures journal
284 مطالعه تغییرشکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله Civil Engineering Infrastructures journal
285 مطالعه تغییرشکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله Civil Engineering Infrastructures journal
286 مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله Civil Engineering Infrastructures journal
287 مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله Civil Engineering Infrastructures journal
288 مطالعه تغییر شکل دیوارهای خاک مسلح در برابر زلزله Civil Engineering Infrastructures journal
289 A Numerical Study of Liquefaction Induced Deformation on Caisson - Type Quay wall Using a Partially Coupled Solution Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering
290 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای' Civil Engineering Infrastructures journal
291 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای' Civil Engineering Infrastructures journal
292 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای' Civil Engineering Infrastructures journal
293 Effects of seawaterstructuresoil interaction on seismic performance of caisson - type quay wall COMPUTERS & STRUCTURES
294 Effects of seawaterstructuresoil interaction on seismic performance of caisson - type quay wall COMPUTERS & STRUCTURES
295 Effects of seawaterstructuresoil interaction on seismic performance of caisson - type quay wall COMPUTERS & STRUCTURES
296 Effects of seawaterstructuresoil interaction on seismic performance of caisson - type quay wall COMPUTERS & STRUCTURES
297 Displacement reducer fuses for improving seismic performance of caisson quay walls BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
298 Displacement reducer fuses for improving seismic performance of caisson quay walls BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
299 Displacement reducer fuses for improving seismic performance of caisson quay walls BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
300 Displacement reducer fuses for improving seismic performance of caisson quay walls BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
301 Centrifuge modeling of geotechnical mitigation measures for shallow foundations subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
302 Centrifuge modeling of geotechnical mitigation measures for shallow foundations subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
303 Centrifuge modeling of geotechnical mitigation measures for shallow foundations subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
304 Centrifuge modeling of geotechnical mitigation measures for shallow foundations subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
305 Rate-dependence of rock ll behavior on propagated near fault ground motions SCIENTIA IRANICA
306 Rate-dependence of rock ll behavior on propagated near fault ground motions SCIENTIA IRANICA
307 Rate-dependence of rock ll behavior on propagated near fault ground motions SCIENTIA IRANICA
308 Rate-dependence of rock ll behavior on propagated near fault ground motions SCIENTIA IRANICA
309 Rate-dependence of rock ll behavior on propagated near fault ground motions SCIENTIA IRANICA
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر پارامترهای دینامیکی خاک های ماسه ای مخلوط با ریزدانه ی پلاستیک قاسمی میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
2 بررسی رفتار دینامیکی خاکهای سیمانته طبیعی و مصنوعی احمدیان راد سینا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
3 روابط بین مقاومت سیکلی و سرعت موج برشی برای ماسه های کربناتی بابایی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
4 بررسی روش های پیشگیری از آسیب به پی های کم عمق در اثر گسلش سطحی با استفاده از آزمایش های سانتریفوژ صدرا وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.25
5 بررسی تاثیر ستون های اختلاط در عمق بر کاهش عوارض روانگرایی زیر پی های سطحی دهقان خلیلی حسام دکتری تخصصی PhD 1397.06.24
6 بررسی تاثیر اضافه کردن خرده لاستیک بر پارامترهای دینامیکی خاک های دانه ای ذوق پیمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.04.30
7 بررسی آزمایشگاهی اثر ناهمسانی ذاتی و القائی بر پارامترهای دینامیکی مخلوط های شن و ماسه بیات میثم دکتری تخصصی PhD 1396.11.02
8 بررسی آزمایشگاهی اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه یک درجه آزادی در پی سطحی و پی بهسازی شده با شمع موسویان سیدمحمدهادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.01
9 بررسی آزمایشگاهی عملکرد اندرکنش خاک سازه در فونداسیون های متکی بر شمع افشانی زینب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
10 ارزیابی پتانسیل روانگری ماسه های سیلتی با استفاده از نتایج آزمایش های سه محوری تناوبی و نفوذ مخروط (CPT) به همراه اندازه گیری سرعت موج برشی زهفروش فرشاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.15
11 مدل سازی فیزیکی مونوپایل تحت بار جانبی سیکلیک در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی (با سیستم کنترل بار) شهیدی خواه مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.14
12 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر پارامترهای دینامیکی ماسه فیروزکوه مجتهدزاده نیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.09
13 مطالعه نحوه فراگیری پی سطحی بر انتشار گسلش در لایه های خاک زیرین زمانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.15
14 ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی آجر رسی بهسازی شده با تسلیح مغزه رهگذر آرش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.14
15 بررسی اثر اضافه شدن شن روی رابطه مدول برشی و میرایی با کرنش برشی در مخلوط‌های شن و ماسه مهدوی نفت چالی فهیمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.14
16 بکارگیری سرعت انتشار موج برشی در تخمین پتانسیل روانگرایی برای ماسه‌های مخلوط با شن کبیری فریبا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.14
17 بررسی اثر اضافه شدن ریزدانه به ماسه بر پارامترهای دینامیکی (مدول برشی و میرایی) مخلوط ماسه و سیلت عطائی سارا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.08
18 بررسی روش های کاهش اثرات گسلش بر عملکرد پی های سطحی آشتیانی مهدی دکتری تخصصی PhD 1394.11.25
19 بررسی نقش تغییرات تنش کولمب در مدل های تابع زمان (زمان - وابسته) زلزله سرخوندی سمیرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.23
20 ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای مخازن مدفون مستطیلی شکل بتنی موجود دارای درزهای انبساطی با استفاده از میز لرزه حاتمی نیا حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.31
21 بررسی اثر کاهشی یا افزایشی اندرکنش خاک و سازه بر نیروی برشی پایه با استفاده از آزمایش میز لرزه افشار مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.30
22 بررسی اندرکنش غیر خطی خاک - سازه فونداسیون بر عملکرد سازه های یک درجه آزادی بر روی میز لرزه ناظمی امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.30
23 بررسی اثر عوامل مختلف بر ضریب اصلاح k? در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک های ماسه ای عسکریان سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.05.28
24 بررسی روانگرایی خاکهای ماسه ای با استفاده از روش کرنش برشی و روش انرژی به وسیله دستگاه برش پیچشی استوانه تو خالی رضانژادملکشاه روزبه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.05.25
25 ارائه روشی جهت تصحیح خط پایه شتاب نگاشت های میدان نزدیک گسل و محاسبه میزان جابجایی ماندگار زمین حسن ارش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.16
26 ارزیابی روش نیومارک اصلاح شده در تعیین مکان و تغییر شکل شیب های خاک مسلح با استفاده از آزمایش های میز لرزه جعفری سپیده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
27 بررسی اثر توام جهت تنش های اصلی تنش برشی استاتیکی اولیه و بازگشت تنشهای انحرافی بر روانگرایی ماسه ها با استفاده از آزمایش های سه محوری سیکلی سراج پور سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.10
28 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار مخازن مدفون مستطیلی شکل بتنی موجود در اثر زلزله لطفی راد پویا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.02.27
29 استفاده از روشهای شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی، مطالعه موردی شهر تهران حاجی محمدی بابک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.12.21
30 بررسی تاثیر سناریوهای مختلف لغزش و ساز و کار کانونی زلزله بر روی پارامترهای جنبش نیرومند زمین در میدان نزدیک گسل علی پوربهبهانی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.22
31 بررسی جهت تنش های اصلی تنش برشی استاتیکی اولیه و بازگشت تنش ها بر روانگرایی ماسه ها در شرایط برش ساده بلوری بزاز حمیدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.26
32 بررسی فشار دینامیکی آب پشت دیوار ساحلی با استفاده از آزمایش میزلرزه رحیمی سلمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.04.29
33 بررسی اندرکنش سد بتنی وزنی و پی به روش‌های عددی و مقایسه با نتایج آزمایش روی میز لرزه رساطلب سروش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.26
34 بررسی روش‌های بهسازی لرزه‌ای دیوارهای مهارشده با استفاده از آزمایش‌های میزلرزه قاسمی پویان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.24
35 مطالعه رفتار لرزه ای موج شکن های ترکیبی کیسونی-سنگریزه ای با استفاده از آزمایشهای مدل میزلرزه 1 نجما علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.15
36 بررسی اثر برکنش و واژگونی بر پاسخ لرزه ای سازه های ساختمانی میرزایی مهدیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.02.30
37 بررسی رفتار زهکشی نشده ماسه 161 فیروزکوه تحت بارگذاری های مونوتونیک فشاری و کششی به منظور معرفی ماسه مرجع فرهمند کیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.15
38 بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای دیوارهای خاک مسلح تسمه فلزی توسط آزمایش های میز لرزه مهدوی گلوجه مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.13
39 بررسی رفتار لرزه‌ای تونل‌های اجراشده با روش قطعه‌ای با استفاده از آزمایش میزلرزه 1g احمدی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.30
40 بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه در ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی مقاوم سازی شده با دیوار برشی صدیقی ممان مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.09
41 بررسی نظری و آزمایشگاهی رانش دینامیکی ناشی از زلزله برای خاکهای دارای چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی (c-?) رجبی محمدشریف کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.08
42 بررسی تأثیر افزودن ریزدانه رسی بر رفتار غیرهمسان ماسه های اشباع در شرایط بارگذاری زهکشی نشده درگاهی مجتبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.09
43 بررسی آزمایشگاهی میزان تاثیر روش های بهسازی بر نحوه عملکرد لرزه ای دیوارهای ساحلی وزنی مصطفوی مقدم امیرعلی دکتری تخصصی PhD 1388.07.06
44 بررسی میزان تاثیر روشهای بهیسازی در نحوه عملکرد لرزه ای دیوارهای ساحل وزنی با استفاده ارز آزمایش میزلرزه g 1 حاجی علیخانی پوریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.05.31
45 بررسی تاثیر ریز دانه غیر پلاستیک برروی رفتار ناهمسان ماسه های اشباع با استفاده از آزمایشهای مونوتونیک زهکشی نشده سه محوری رفیعی دهخوارقانی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.03
46 بررسی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن اسفالتی فیضی خانکندی سیامک دکتری تخصصی PhD 1387.07.30
47 بررسی تاثیر لایه‌های در سیلتی مستعد روانگرایی بر رفتار لرزه ای دیوارهای ساحلی انعطاف پذیر مهارشده با استفاده از آزمایش‌های میز لرزه باقرزاده خسروشاهی سیدکمال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.08
48 تعیین پروفیل سرعت موج برشی آبرفت بوسیله اندازه‌گیریهای میکروترمور با استفاده از الگوریتم ژنتیک صحرائیان سید محمد صادق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.27
49 بررسی تجربی ناهمسانی در رفتار مونوتونیک ماسه اشباع و تاثیر افزودن سیلت بهادری هادی دکتری تخصصی PhD 1387.05.13
50 بررسی رفتار ماسه‌های مخلوط با ریزدانه تحت بارگذاری فشاری و کششی یکنواخت محوری سیکلیک احمدی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.04.16
51 مطالعه رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی با استفاده از آزمایش های میز لرزه (1g) میردامادی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.13
52 بررسی تاثیر نامنظم بودن بارهای ناشی از زلزله برروا آبادی مرند محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.08.29
53 بررسی آزمایشگاهی اندرکنش خاک سازه بر روی سازه یک درجه آزادی الاستوپلاستیک به همراه فونداسیون بهسازی شده با شمع موسویان سیدمحمدهادی کارشناسیارشد
54 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شمع بر عملکرد لرزه ای سیستم دیوار برشی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه رضایی زاده مهابادی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته
55 بررسی تاثیر اضافه کردن خرده لاستیک بر پارامترهای دینامیکی خاک های شنی ذوق پیمان کارشناسیارشد
56 بررسی رفتار تونل های در معرض گسلش سطحی شیب لغز و روش های کاهش خسارت آنها صباغ رنانی مهدی دکتری
57 بررسی رفتار لرزه ای دیوار های ساحلی از نوع بلوکی گ جلوخانی نیارکی باقر کارشناسی ارشد ناپیوسته
58 بررسی روش های پیشگیری از آسیب به پی های کم عمق در اثر گسلش سطحی با استفاده از آزمایش های سانتریفیوژ صدرا وحید کارشناسیارشد
59 ررسی تحلیلی و تجربی تغییر شکل دیوارهای خاک مسطح درشرایط زلزله صابرماهانی محسن دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021