اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی محمودزاده کنی
نام ایرج
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2869
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک imkani@ut.ac.ir
شماره اتاق 369

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه
کارشناسی راه و ساختمان, تهران - 1358
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, سات همپتون - 1359
دکتری راه و ساختمان, کمبریج - 1365

درس های ارائه شده
1 بتن پیش تنیده
2 پروژه سازه های بتن آرمه
3 سازه های بتن آرمه 1
4 سازه های بتن آرمه 2
5 تغییرشکلهای بزرگ
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 ELASTIC FRACTURE ANALYSES USING AN ENRICHED COLLOCATION METHOD 97/07/09 Arabian Journal of Science and Engineering
2 Numerical Simulation of Mixed Mode Crack Propagation in Quasi-Brittle Materials Using the Extended Finite Element Metod 97/03/11 International Journal of Research in Engineering and Technology
3 Adoption of BIM systems in the AEC industry 97/03/11 PONTE
4 Automatic Two - Stage Calculation of Bifurcation Path of Perfect Shallow Reticulated Domes 96/08/30 Journal of Structural Engineering
5 Automatic Two - Stage Calculation of Bifurcation Path of Perfect Shallow Reticulated Domes 96/08/30 Journal of Structural Engineering
6 Dynamic soil-structure interaction in a 3D layered medium treated by coupling a semi-analytical axisymmetric far field formulation and a 3D finite element model 96/08/08 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
7 شاخص آسیب و آسیب پذیری ساختمانهای بتن آرمه در اثر زلزله 96/07/09 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
8 Collapse of Shallow Lattice Domes 96/05/23 Journal of Structural Engineering
9 مطالعه موردی رفتار لرزه ای مجموعه ی سازه و تجهیزات فرایندی مجتمع پتروشیمی شیراز به منظور بررسی میزان آسیب پذیری آن 96/05/14 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
10 Meshfree local integration on line method MLILM for linear elasticity 96/05/10 Arabian Journal of Science and Engineering
11 طراحی بهینۀ تیرهای بتن پیشتنیده با مقاطع I و ذوزنقه ای 95/12/03 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری
12 ارزیابی خسارت یک پوشش نیروگاه هسته ای در اثر برخورد هواپیما 95/11/08 چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
13 Meshless equilibrium on line method ( MELM ) for linear elasticity 95/11/02 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
14 Application of Advanced Materials in Externally Prestressed Concrete Bridges 95/09/19 4th International Congress on CIVIL ENGINEERING, ARCHITECTURE & URBAN DEVELOPMENT
15 انتخاب بهترین نوع سقف در ساختمان های بتنی (مقایسه سقف های تیرچه بلوک، دال بتنی و دال بتنی مجوف) 95/06/18 سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
16 ارزیابی اثر برخورد هواپیما به پوشش بتنی محافظ نیروگاه هسته ای 95/04/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
17 توزیع تنش فشاری در ستون ساخته شده با بتن توانمند 95/03/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
18 روابط طراحی ستون‌های لاغر ساخته‌شده با بتن توانمند 95/03/06 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
19 روابط طراحی برش در تیر ساخته‌شده با بتن توانمند 95/03/06 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
20 A simple and efficient beam element for the combined nonlinear analysis of frameworks 95/01/01 COMPUTERS & STRUCTURES
21 طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده با مقاطع T شکل و جعبه ای 94/11/12 Civil Engineering Infrastructures journal
22 Collapse of Shallow Lattice Domes 94/10/11 Journal of Structural Engineering
23 تجزیه و تحلیل موانع اجرای مدل اطلاعان ساختمان (BIM) در ساختمان های صنعتی ایران 94/09/21 معماری و شهرسازی
24 The Significance of the Priority of Applying the Parameters of Sustainable Development in Combined Cycle Power Plant Design 94/09/21 International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning
25 ELASTIC FRACTURE ANALYSES USING AN ENRICHED COLLOCATION METHOD 94/06/19 Arabian Journal of Science and Engineering
26 Multiscale RBF-based central high resolution schemes for simulation of generalized thermoelasticity problems 94/02/15 Frontiers of Structural and Civil Engineering
27 Dynamic soil-structure interaction in a 3D layered medium treated by coupling a semi-analytical axisymmetric far field formulation and a 3D finite element model 94/02/15 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
28 Response of a spherical cavity in a fully-coupled thermo-poro-elastodynamic medium by cell-adaptive second-order central high resolution schemes 94/01/01 Underground Space
29 Dynamic soil-structure interaction in a 3D layered medium treated by coupling a semi-analytical axisymmetric far field formulation and a 3D finite element model 93/11/21 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
30 تعیین و انجام آزمایشها و تستهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از کیفیت جوش کره فولادی تهران 93/10/11 سازمان انرژی اتمی
31 Meshfree local integration on line method MLILM for linear elasticity 93/09/10 Arabian Journal of Science and Engineering
32 بررسی رفتار کمانش ناپایدار در گنبد های شبکه یی کم ارتفاع و ارایه ی روشی برای تحلیل مسیر پس کمانش 93/04/06 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
33 Elastic floor response spectra of nonlinear frame structures subjected to forward-directivity pulses of near-fault records 93/04/06 Earthquake and Structures
34 راهکارهای طراحی معماری به منظور افزایش ایمنی نیروگاه ها در برابر پدیده های طبیعی، محیطی و رخدادهای درونی 93/03/11 باغ نظر
35 A simple and efficient beam element for the combined nonlinear analysis of frameworks 93/02/11 COMPUTERS & STRUCTURES
36 A simple and efficient beam element for the combined nonlinear analysis of frameworks 92/12/28 COMPUTERS & STRUCTURES
37 بتن ریزی در دمای بالا و روش های کنترل دما در بتن تازه 92/09/28 سازمان انرژی اتمی
38 اثر CFRP بر رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح 92/09/26 نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
39 ارزیابی عملکرد قاب های بتنی مقاوم شده با میانقاب های بتنی دارای بازشو 92/09/10 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
40 تهیه برنامه زیرقاب برای تحلیل دال های تخت و متکی بر تیر 92/09/10 مجله مهندسی عمران شریف
41 اثر زلزله و اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی ساختمان راکتور نیروگاه اتمی 92/09/08 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
42 Collapse of Shallow Lattice Domes 92/04/10 Journal of Structural Engineering
43 A local PUFEM modeling fo stress singularity in sliding contact with minimal enrichment for direct evaluation of generalized stress intensity factors 92/03/11 ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
44 ارزیابی پایداری زیست-محیطی در ساخت صنعتی (نمونه موردی: روش اجرایی بتن پیش ساخته) 92/03/11 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
45 Using Life Cycle Assessment Modelling for Comparing Environmental Impact of In-situ and Precast Concrete Construction Methods 92/02/25 ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG
46 تحلیل ترک خوردگی در مواد شبه ترد با رویکرد مکانیک آسیب به روش اجزای محدود توسعه یافته 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تحلیل ترک خوردگی در مواد شبه ترد با رویکرد مکانیک آسیب به روش اجزای محدود توسعه یافته 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 بررسی عوامل مؤثر بر مدلسازی ساختمان راکتور نیروگاه اتمی به روش جرم و فنر 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 A Protective Structure, Saver During Structural Collapse 92/01/26 ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition
50 Design Characteristics for Pressurized Water Small Modular Nuclear Power Reactors with Focus on Safety 91/12/11 ATW - Internationale Zeitschrift fur Kernenergie
51 Design Characteristics for Pressurized Water Small Modular Nuclear Power Plants with Focus on Safety Aspects 91/12/11 International Journal of Review in Life Sciences
52 اثر آتش سوزی طویل المدت بر روی سازه های بتنی ترانس نیروگاه 91/11/12 سازمان انرژی اتمی
53 Using Life Cycle Assessment Modelling for Comparing Environmental Impact of In-situ and Precast Concrete Construction Methods 91/10/20 ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG
54 Modified equilibrium on line method for imposition of Neumann boundary conditions in meshless collocation methods 91/10/12 Communication in Numerical Methods in Engineering
55 Meshless equilibrium on line method ( MELM ) for linear elasticity 91/10/12 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
56 An Improved Equivalent Frame Method for the Analysis of Two-way Slab Systems Subjected to Gravity and Lateral Loads 91/07/28 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
57 تحلیل دینامیکی پوسته ها با رفتار غیر خطی 91/07/05 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
58 FINITE STRAIN FRACTURE ANALYSIS USING THE EXTENDED FINITE ELEMENT METHOD 91/06/24 European Congress on Computational Methods in Applied Science and Engineering
59 The Efficiency of Reduced Beam Section Connections for Reducing Residual Drifts in Moment Resisting Frames 91/05/11 open journal of civil engineering
60 Adoption of BIM systems in the AEC industry 91/04/11 PONTE
61 طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده با مقاطع T شکل و جعبه ای 90/10/25 Civil Engineering Infrastructures journal
62 طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده با مقاطع T شکل و جعبه ای 90/10/11 Civil Engineering Infrastructures journal
63 A COLLOCATION METHOD WITH MODIFIED EQUILIBRIUM ON LINE METHOD FOR IMPOSITION OF NEUMANN AND ROBIN BOUNDARY CONDITIONS IN ACOUSTICS 90/10/11 International Journal of Engineering, Transactions A: Basics
64 راهکارهای طراحی معماری به منظور افزایش ایمنی نیروگاه ها در برابر پدیده های طبیعی، محیطی و رخدادهای درونی 90/10/11 باغ نظر
65 Using Life Cycle Assessment Modelling for Comparing Environmental Impact of In-situ and Precast Concrete Construction Methods 90/04/10 ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG
66 Numerical Simulation of Mixed Mode Crack Propagation in Quasi-Brittle Materials Using the Extended Finite Element Metod 89/10/11 International Journal of Research in Engineering and Technology
67 Reliability of Electric Supply of Local Networks by Using Small Modular Reactors 89/10/11 International Journal of Review in Life Sciences
68 Automatic Two - Stage Calculation of Bifurcation Path of Perfect Shallow Reticulated Domes 89/10/01 Journal of Structural Engineering
69 مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، مدلی در جهت بهبود فرایند طراحی 89/08/13 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
70 A local PUFEM modeling fo stress singularity in sliding contact with minimal enrichment for direct evaluation of generalized stress intensity factors 89/07/01 ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
71 Dynamic Analysis of Cable Roofs under Turbulent Wind using a Frequency Domain Approach 89/06/26 The Tenth International Conference on Computational Structures Technology
72 Distribution of Peak Inter-Storey Drift for Estimating Non-Structural Elemens Vulnerabilty 89/06/17 The Fourth Internationl Conference on Structural Engineering Mechanics and Computation
73 Elastic floor response spectra of nonlinear frame structures subjected to forward-directivity pulses of near-fault records 89/04/04 Earthquake and Structures
74 Distribuition of Drift Demand Parameters fir Estimating Nonstructural Components Vulnerability 89/02/02 International Conference on Lightweight Construction and Earthquake
75 A local PUFEM modeling fo stress singularity in sliding contact with minimal enrichment for direct evaluation of generalized stress intensity factors 88/07/17 ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
76 بررسی رفتار سیستم های سازه ای دال و دیوار ساخته شده با قالب تونلی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
77 بررسی سیستم های مدار باز و بسته خنک سازی کندانسور توربین نیروگاه اتمی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
78 Using Life Cycle Assessment Modelling for Comparing Environmental Impact of In-situ and Precast Concrete Construction Methods 87/10/12 ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG
79 Transient heat diffusion analysis using a collocation method with equilibrium on line method for imposition of Neumann and Robin boundary conditions 87/04/15 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8)
80 طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 محاسبه دقیق افت های تاندون پیش تنیدگی در سازه های بتن پیش تنیده 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 تحلیل غیر خطی پوسته های بتن مسطح 87/02/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
83 A local PUFEM modeling fo stress singularity in sliding contact with minimal enrichment for direct evaluation of generalized stress intensity factors 86/10/11 ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
84 Optimization of Equivalent Frame Method for Two-Way Slab Systems Analysis 86/06/21 The Third International Conference on Structural Engineering, Mechanics
85 بررسی وضعیت کانالهای روباز آب ورودی نیروگاه از دریا 85/10/11 سازمان انرژی اتمی
86 Single Layer Shallow Lattice Domes : Analysis, General Behaviour and Collapse 85/10/11 Space Structures
87 Elastic floor response spectra of nonlinear frame structures subjected to forward-directivity pulses of near-fault records 85/10/11 Earthquake and Structures
88 آنالیز غیر خطی مادی و هندسی قابهای فضایی توسط سوپر آلمانهای متشکل ازآلمانهای دو گرهه 85/10/11 مجله بین المللی علوم مهندسی
89 Assessment of Behaviour of Unstable Buckling of Shallow Reticulated Domes 85/07/21 Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering
90 بررسی محافظت سازه ای ساختمانها در برابر بارگذتاری ناشی از انفجار بمب جاسازی شده در یک وسیله نقلیه 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(ICCE 2006)
91 Collapse and Post-Collapse of Shallow Lattice Domes 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (ICCE 7th 2006)
92 A COLLOCATION METHOD WITH MODIFIED EQUILIBRIUM ON LINE METHOD FOR IMPOSITION OF NEUMANN AND ROBIN BOUNDARY CONDITIONS IN ACOUSTICS 83/04/01 International Journal of Engineering, Transactions A: Basics
93 تحلیل سازه های جدارنازک تحت اثر بارهای ضربه ای 81/12/08 اولین کنفرانس سازه های جدارنازک کشور
94 Meshless equilibrium on line method ( MELM ) for linear elasticity 80/03/01 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
95 رفتار گنبدهای مشبک کم انحنای فضاکار 79/02/29 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
96 General Behaviour of Shallow Lattice Domes 79/02/29 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
97 روشهای کاهش دمای بتن تازه در اجرای سازه راکتور هسته ای 78/10/09 سازمان انرژی اتمی
98 روش های مراقبت از بتن پس از بتن ریزی در سازه بتنی کروی راکتور هسته ای 78/10/09 سازمان انرژی اتمی
99 Meshless equilibrium on line method ( MELM ) for linear elasticity 78/10/09 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
100 DIFFICULTIES FOR DETECTING THE SINGULAR POINTS WITH COMMERCIAL PROGRAMS IN SPACE STRUCTURE AND A METHOD FOR DETERMINING THE REAL CAPACITY OF THE STRUCTURES 78/10/09 BULLETIN of Peoples' Friendship University of Russia
101 کاربرد روش اجزای محدود در تحلیل سازه کشتی 78/10/09 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
102 راهکارهای طراحی معماری به منظور افزایش ایمنی نیروگاه ها در برابر پدیده های طبیعی، محیطی و رخدادهای درونی 78/10/09 باغ نظر
103 Dynamic soil-structure interaction in a 3D layered medium treated by coupling a semi-analytical axisymmetric far field formulation and a 3D finite element model 78/10/09 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
104 آنالیز غیرخطی ترکیبی پوسته های مشبک با یک سوپر آلمان تیر 78/10/09 چهامین کنفرانس بین المللی سازه های فضایی
105 آیین نامه 2800 وزلزله های متوسط 78/10/09 دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
106 تحلیل غیرخطی پوسته های بتن مسلح 78/10/09 همایش ملی تحلیل دینامیکی پوسته
107 تحلیل دینامیکی صفحه ها و پوسته ها با رفتار غیر خطی 78/10/09 همایش ملی تحلیل دینامیکی پوسته
108 تجزیه و تحلیل جدار نازک تحت تاثیر بار 78/10/09 اولین کنفرانس ملی سازه های نازک دیواری
109 آنالیز پوسته بتنی محافظ ساختمان راکتور نیروگاه بوشهر در مقابل اصابت هواپیما 76/02/16 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
110 Criteria and basic requirements for improvement of earthquake resistance of 72/07/07 8th. International seminar on Earthquake Prognostics
111 آنالیز عیر خطی ترکیبی پوسته های مشبک با یک سوپر المان تیر 71/10/13 چهارمین کنفرانس بین المللی سازه های فضایی
112 Combined nonlinear analysis of shallow lattice domes using a beam super Element 71/10/13 Fourth International Conference on Space Structures
113 رفتار گسیختگی و ماوراء گسیختگی گنبدهای پوسته ای مشبک 65/06/16 سمپوزیوم بین المللی سازه های پوسته ای فضایی
114 گسیختگی و ماوراء گسیختگی گنبدهای پوسته های مشبک 64/10/13 سمپوزیوم بین المللی سازه های پوسته أی فضایی
115 The Analysis and Testing of A Single Layer, Shallow Lattice Domes 63/06/23 Third International Conference on Space Structures
116 A simple and efficient beam element for the combined nonlinear analysis of frameworks 61/07/09 COMPUTERS & STRUCTURES
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی روش دستک و کش و راستی آزمایی آن توسط روش اجزای محدود جعفرپورکارگرلنگرودی رشید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.11.02
2 ارزیابی پاسخ لرزه ای ناسازه های اتاق کنترل تاسیسات صنعتی فرخی وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.16
3 ترکیب کارای روشهای اجزای محدود مرزی مقیاس شده متقارن محوری با اجزای محدود سه بعدی برای تحلیل اندرکنش خاک و سازه اصل مند سیدمجتبی دکتری تخصصی PhD 1397.06.04
4 ارزیابی مقایسه ای تاثیر برخورد هواپیما و رخداد زلزله در پوشش بتنی ساختمان راکتور یک نیروگاه هسته ای اسمی بهرنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
5 شبیه سازی عددی افزایش درجه حررات رودخانه کارون در محل خروجی آب مدار سوم نیروگاه دارخوین سفاری میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
6 ارزیابی ساختمان های بتن مسلح در برابر بار انفجار تروریستی و ارائه دستور العمل برای این بارگذاری فوق العاده احمدی عبدالقیوم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.29
7 بررسی اثرات مصالح و سیستم های پیش تنیدگی مختلف در تحلیل و طراحی پل های بتنی پیش تنیده ی کنسولی در حین ساخت و بهره برداری حیدری نوری حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.29
8 تاثیرات استفاده از بتن توانمند در روابط طراحی سازه های بتن آرمه حاجیان مروارید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.23
9 ارزیابی توصیه های مربوط به طراحی سیستم های دال و تیر در آیین نامه ACI و ارائه ی مستندات فنی جهت توجیه این توصیه ها رفیعی ازاد صادق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
10 بررسی رفتار سازه ناجی در برابر سقوط آوار ساختمان در هنگام یک زلزله شدید پازوکی مهر علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.11.14
11 پیاده‌سازی مدل‌های رفتاری غیرالاستیک در تغییرشکل‌های بزرگ در برنامهی FLagShyP پالیزی مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.10
12 ریشه یابی ضوابط طراحی شکل پذیر سازه های بتن آرمه در برابر زلزله ستوده نژاد وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.03.27
13 توسعه روش اجزای محدود توسعه یافته در مدل سازی مسائل تماس اصطکاکی ابراهیمی سید حامد دکتری تخصصی PhD 1392.11.15
14 ارزیابی اعتماد پذیری لرزه ای اجزاء غیر سازه ای شتاب- حساس، به روش تحلیل دینامیکی غیر ارتجاعی در حوزه نزدیک تقوی کنی علیرضا دکتری تخصصی PhD 1392.06.13
15 ارزیابی کمی توزیع ارتفاعی جابجایی نسبی قاب های خمشی به تفکیک سطوح خطر پذیری لرزه ای حیدری رامشه بهروز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.13
16 بررسی رفتار لرزه ای پلکان ها و تاثیر متقابل آن بر الگوی تشکیل مفاصل پلاستیک در قاب های ساختمانی ویژه سلیمانی ابیانه امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.13
17 بررسی روش های مدلسازی تحلیل لرزه ای ساختمانهای ایمنی نیروگاه های هسته ای و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن ها احمدلو سارا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.13
18 مدل سازی عددی مواد شبه ترد مبتنی بر مکانیک خرابی به روش اجزا محدود توسعه یافته هاتفی اردکانی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.12
19 تحلیل دال‌های دوطرفه تحت بار قائم و جانبی به روش قاب معادل اصلاح‌شده عبدلی اسکویی الیاس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.25
20 ارزیابی اعتمادپذیری عملکرد تجهیزات متکی بر سازه های ضد انفجار ابراهیمی اشلقی مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.05.31
21 تحلیل غیر خطی سازه های غشایی با در نظر گرفتن تغییر مکان های بزرگ راستگومقدم سامان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.30
22 ابداع المان جدید،مقاوم در برابر اعوجاج در شبکه اجزای محدود وزیری آستانه علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.04.04
23 بررسی مشکلات مدل¬سازی اجزای ساختمان¬های بتن¬آرمه به روش اجزای محدود حلاجی میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.28
24 مطالع? موردی رفتار لرزه¬ای مجموع? سازه و تجهیزات فرایندی در یک مجتمع پتروشیمیایی به منظور ارزیابی میزان آسیب¬پذیری آن صمدی بارنجی جلال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.28
25 بررسی توزیع بیشینه تغییر مکان نسبی طبقه به منظور ارزیابی میزان آسیب پذیری عناصر ناسازه ای دشتی رحمت ابادی علی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.05.31
26 تحلیل سازه های کابلی به اوش تلفیقی حل غیر خطی استاتیکی و دینامیکی کوشش محمدجواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.01
27 بررسی سیستمهای بسته و باز خنک کننده کندانسور توربین نیروگاههای اتمی و بررسی نیروگاه دارخوین منصف هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.28
28 ارزیابی جزئیات طراحی و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتنی ساخته شده با قاب تونلی به منظور اجرا در ایران آل ابراهیم لیلاسادات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.30
29 توزیع بیشینه شتاب افقی طبقات به منظور ارزیابی میزان آسیب پذیری عناصر ناسازه ای دارای تکیه گاه انعطاف پذیر رزاقی مهسا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.26
30 تحلیل غیرخطی قابهای دارای اتصالات تیر با مقطع کاهش یافته با استفاده از روش فضای حالت تلفیقی کیلدشتی کمساری کامیار دکتری تخصصی PhD 1387.10.29
31 طراحی بهینه تیرهای بتن پیش تنیده حیدری وندرضاقلی قشلاقی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.29
32 بررسی روش های آسیب شناسی و مقاوم سازی ساختمان های بتن آرمه محمدی اصل محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.07.19
33 ابداع یک روش جدید باقیمانده وزنی مناسب برای روشهای تحلیل بدون المان صادقی راد علیرضا دکتری تخصصی PhD
34 اثر ناکاملی و نقطه دو شاخگی بر روی مشخصات طراحی سازه های گنبدی شکل فضا کار به روش عددی کریمی حسین دکتری
35 بررسی اثرات اندرکنش خاک - سازه در سازه های نیروگاهی به روش المان محدود اصللاح شده مرادی شقاقی مهسا دکتری
36 کوپل کارآمد روشهای اجزای محدود و اجزای محدود مرزی مقیاس شده برای تحلیل اندرکنش خاک و سازه اصل مند سیدمجتبی دکتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021