اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی معرفت
نام محمدصادق
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2292
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mmarefat@ut.ac.ir
شماره اتاق 359

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و زلزله
کارشناسی راه و ساختمان, تهران - 1360
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, تهران - 1365
دکتری سازه, واترلو - 1372

درس های ارائه شده
1 پروژه سازه های بتن آرمه
2 تحلیل قابلیت اطمینان طراحی
3 سازه های بتن آرمه 1
4 سازه های بتن آرمه 2
5 طراحی لرزه ای سازه های بتن آرمه
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 بررسی اثرات نسبت ابعاد و حجم تقریبی الیاف بر روی خصوصیات مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف فولادی ترکیبی 97/02/25 کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
2 بررسی رفتار و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای قابهای بتنی مسلح شده با میلگرد ساده 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای بتن مسلح قدیمی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 بررسی آزمایشگاهی ستونهای بتن مسلح قدیمی تقویت شده به روش میلگردگذاری در نزدیک سطح 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 ارایه روشی جهت محاسبه مقاومت قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنائی با بازشو 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 مقایسه رفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنائی با بازشوی مرکزی و غیر مرکزی 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی اثر شکل بازشو بررفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میان قاب مصالح بنائب 95/03/23 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار کششی غیرمستقیم بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی 94/05/07 اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
9 تقویت لرزه ای اتصال تیر به ستون خارجی مسلح به آرماتور ساده 94/04/10 همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در هزاره سوم
10 SEISMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF MULTISTORY BUILDINGS WITH NON-STRUCTURAL HOLLOW CLAY TILE INFILLS 94/02/31 7th international conference onseismilogy and earthquake engineering
11 بررسی آزمایشگاهی اثر بار محوری بر رفتار لرزه ای اتصالات خارجی تیر به ستون بتنی مسلح به میلگرد ساده 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار فشاری بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی 93/11/16 اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار
13 کاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوشش های قطعات پیش ساخته تونل های حفاری شده با دستگاه TBM 93/06/13 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
14 Review on Bond Behavior of Near Surface Mounted Method in Concrete sSstsrsumctsudrnecsb 92/03/10 SE-50EEE. International Conference on Earthquake Engineering
15 Brick size effeect on cyclic behavior of unreinforced masonry walls based on experimental results 92/02/17 7th national congress on civil Engineering
16 experimental study of behavior of reinforced lightweight concrete beams under reversed cyclic loads 92/02/11 4th internatioan conference on concrete & development
17 Experimental evaluation of external RC beam-column joint with non-seismic detailing 92/02/10 The fourth International Conference on Concrete and Development
18 Seismic Retrofitting of non-Seismic Detailing External RC Beam- Column Joints by Joint Enlargement Using Steel Angles 92/02/10 The fourth International Conference on Concrete and Development
19 Effect of joint flexibility on the overall performance of reinforced concrete structures 92/02/10 The fourth International Conference on Concrete and Development
20 assesment of scaling method and selecting earthquake on seismic performance of R.C building based on performance 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
21 seismic retrofitting of non-seismic detailing external RC beam-column joints byjoint enlargment using steel angles 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
22 numerical and parametric study of URM walls strengthening by steel mesh and one side shotcrete 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
23 بررسی استفاده از سیستم گهواره ای چند گانه در ساختمانها 92/02/09 چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
24 Reducing train-induced vibrations of Talezang Railway Bridge using tuned mass damper 91/10/07 2nd International Conference on Acoustics and Vibration
25 Numerical Modedling and Seismic Assessment of Columns Reinforced by Smooth Bars 91/08/07 15 WCEE
26 Analytical Investigation of Seismic Performance of Exterior RC Beam-Column Joints Rehabilitated with New Scheme 91/07/08 15WCEE
27 Analytical Investigation of Seismic Performance of Exterior RC Beam-Column Joints Rehabilitated with New Scheme 91/07/08 15wcee
28 Experimental Evaluation of New Technique for Seismic Retrofitting of External R Beam-Column Joint with Non Seismic Detailing 91/07/08 15wcee
29 Experimental evaluation of new technique for seismic retrofitting of external RC Beam-Column joint with Non Seismic Detailing 91/07/08 15WCEE
30 Dynamic load testing and FE model updating based on frequency response of a plain concrete arch bridge 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 بررسی آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای دیوارهای غیر مسلح با نوارهای فولادی قائم 91/02/21 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
32 آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمانهای بتن مسلح متداول 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 Local and Global Design Criteria in Performance-based seismic design of New R.C Buildings 91/02/15 4th international conference on seismic retrofitting
34 numerical simulation of flextural behavior of concrete columns reinforced by plain bars 91/02/15 4th international conference on seismic retrofitting
35 بهنگام کردن مدل اجزای محدود پل قوسی اکبر آباد تحت اثر بارهای دینامیکی بر اساس پاسخ فرکانس طبیعی 90/09/30 اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
36 A tri-linear model for orediction behavior of confined masonry walls with weak shear strength 90/02/28 6th international conference on seismology and earthquake engineering
37 بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای دیوارهای جداکننده سفالی غیر سازه ای رایج در ایران 90/02/28 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
38 an experomental investigation of cyclic behavior of cinfined masonry walls with weak shrar strength 90/02/28 6th internationl conference on seismology and earthquake engineering
39 Experimental and analytical investigation of in-plane seismic behavior of U and H shape URM weak shear strength walls 89/11/29 9th Australasian Masonry Conference
40 Assessment of shear friction capacity of pre-cracked concrete strengthened with external GFRP strips 89/11/21 first middle east conference on smart monitoring, assessment and rehabilitation of civil structures
41 Assessment of friction capacity of pre-cracked concrete strengthened with external GFRP strips 89/11/21 First Middle East Conference on Smart Monitoring
42 Seismic assessment of concrete columns reinforced by smooth bars 89/04/02 8th fib International PhD Symposium in Civil Engineering
43 اثر بازتوزیع لنگر بر ایمنی در طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
44 مقایسه نتایج رفتار میانقابهای آجری در دو حالت مدلسازی اجزای محدود و مدلسازی با المان معادل فشاری در قابهای خمشی بتن مسلح 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
45 Analytical model for bond-slip behavior under monotonic loading in concrete 88/08/06 The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
46 مدلسازی عددی و بررسی تاثیرات میانقابهای آجری بر رفتار قابهای خمشی بتن مسلح 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 برسی آزمایشگاهی تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 بررسی آزمایشگاهی-تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 damage assessment of beams of aging concrete building reinforced by plain bars 88/02/23 the 4th national conference on civil engineering
50 بررسی اثرات دورپیچ FRP بر روی رفتار لغزش-پیوستگی میلگرد با بتن 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
51 Finite Element Modeling and Investigation of the Effects of Masonry Infills on the Behavior of Reinforced Concrete Frames 88/02/08 سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
52 Effects of FRP wrapping on the bond-slip behavior of reinforcing bar 88/02/08 3rd International Conference on Concrete and Development
53 3D finite element modelling of bond-slip between rebar and concrete in pull-out test 88/02/08 3rd International Conference on Concrete and Development
54 Closed-Form Solution of Semi-Sphere Concrete Shell under Lateral Load 88/02/08 سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
55 Evaluation of moment redistribution demand in continuous constructions under gravity and seismic loads 87/05/27 14th World Conference on Earthquake Engineering, 14WCEE
56 Seismic Behavior and Retrofit of Concrete Columns of Old R>C> Buildings Reinforced with Plain Bars 87/05/21 2008 SEISMIC ENGINEERING CONFERENCE
57 Numerical study of in-plane behavior of masonry walls strenghtened by vertical CFRP strips 87/05/03 Fourth International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE2008)
58 آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمانهای بتن مسلح متداول 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 شبیه سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 مطالعه پارامتری بازتوزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 Cyclic test of Concrete Beams reinforced by plain Bars 86/04/08 9CCEE Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering
62 بازتوزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
63 معیارهای دوران پلاستیک و شاخص خسارت در روش طراحی عملکردی در ساختمانهای بتنی مسلح بر اساس مطالعات آزمایشگاهی 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
64 بررسی سختی موثر تیر و ستون و اثر فرضیات مختلف بر طرح لرزه ای قابهای بتنی مسلح 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
65 Performance Characteristics of Concrete Members Reinforced by Plain Bars 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
66 Non-linear FE Modelling of In-plane Behavior of Plain Masonry Walls and Investigating Effects of Post-Tensioning as a Parametric Study 86/02/26 05th International Conference on Seismology
67 Survey of Performance Based Design Method in members Reinforced by Plain Bars and assessment load-carrying capacity by dowel action 86/02/26 SEE5, 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
68 بررسی ضابطه بازتوزیع لنگر در آیین نامه بتن ایران از نقطه نظر طراحی لرزه ای 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
69 بررسی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای اعضای مسلح به میلگرد ساده در ساختمانهای قدیمی 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
70 مطالعه آزمایشگاهی رفتار اعضای بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
71 ترازبندی بارگذاری موج برای طراحی و ارزیابی سکوهای منطقه پارس جنوبی 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
72 محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حد اکثر سالانه منطقه پارس جنوبی 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
73 محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی برای بارگذاری حالت?های حدی نهایی 84/08/03 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 بررسی معیارهای طراحی در زوش عملکردی برای تیرهای بتن مسلح بر پایه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی 84/02/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
75 مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرهای بتن مسلحدر ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه 84/02/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
76 بررسی و ارایه معیارهای طراحی در روش عملکردی برای ستونهای بتن مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی در ساختمانهای متداول 84/02/12 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
77 بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای ستونهای بتن مسلح در ساختمانهای متداول تحت اثر بارهای دوره ای و یکطرفه 84/02/12 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
78 مشخصات آماری مقاومت اعضای بتن آرمه تقویت شده با الیاف کربن 83/02/16 اولین همایش کاربرد کامپوزیت های FRP در بهسازی و ساخت سازه ها
79 اندرکنش خمش و نیروی محوری در ستونهای بتن آرمه تقویت شده با الیاف پلیمر فیبرهای کربن 83/02/16 اولین همایش کاربرد کامپوزیت های FRP در بهسازی و ساخت سازه ها
80 تعیین ضرایب بار و مقاومت برای تعمیر و تقویت ستونهای بتن مسلح بوسیله پلیمر فیبرهای کربن 83/02/16 اولین همایش کاربرد کامپوزیت های FRP در بهسازی و ساخت سازه ها
81 بررسی راه حل های مشکلات پل تله زنگ بر مبنای نتایج آزمایش 83/02/11 هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
82 وضعیت سنجی سازهکای پل تله زنگ به کمک آزمایش بارگذاری 83/02/11 هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
83 کنترل ارتعاشات پل تله زنگ به کمک میراگر جرمی تنظیم شده 82/02/17 ششمین کنفرانس بین المللی عمران
84 پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیر فضا 82/02/17 ششمین کنفرانس بین المللی عمران
85 توصیف آماری عدم قطعیتهای موجود در پارامترهای مقاطع بتن آرمه برای شرایط کارگاهی تهران 82/02/17 ششمین کنفرانس بین المللی عمران
86 بررسی راه حلهای مشکلات پل تله زنگ بر مبنای نتایج آزمایش میدانی 82/02/02 هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
87 Field test of a 20-meter span unreinforced arch bridge 81/06/11 6th Int. Conf. on Short and Medium Span Bridges
88 Condition monitoring of a 20-meter span arch bridge 81/03/16 World Conference on Concrete Materials and Structures
89 Field test of a 60-year old mass-concrete arch bridge 80/09/08 World Congress on Railway Research
90 پردازش سیگنالهای آزمایش دینامیکی پل اکبر آباد 80/09/02 ششمین همایش حمل و نقل ریلی
91 معتبر سازی مدل اجزائ محدود پل اکبر آباد 80/09/02 ششمین همایش حمل و نقل ریلی
92 آزمایش تمام مقیاس پل قوسی به دهانه 6 متری اکبر آباد 80/08/02 ششمین همایش حمل و نقل ریلی
93 بر آورد ظرفیت باربری پل اکبر آباد به کمک آزمایش 80/02/02 اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
94 مدل سازی عددی رفتارپل قوسی بتنی اکبر آباد به کمک آزمایش 80/02/02 اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
95 رفتار اتصالات در مکانیزمهای تهدید کننده یکپارچگی سازه های پیش ساخته بتنی 79/02/03 کنفرانس بین المللی بتن
96 بررسی معیارهای طراحی با توجه به رفتار ابزارهای مهاری دربتن 79/02/02 کنفرانس بین المللی بتن
97 بررسی ظرفیت باربری پل ورسک برپایه مشخصات ... 78/10/09 حمل و نقل ریلی
98 انفجار گاز در ساختمانهای بتنی پانلی پیش ساخته 78/10/09 نخستین همایش ملی ساختمانهای بلند در ایران
99 بررسی ظرفیت باربری پل ورسک بر پایه مشخصات اسمی 78/02/02 همایش ملی راه آهن
100 استفاده از قطارهای سنگین و مساله مقاومت پلهای مسیر بافق- زرین شهر 78/02/02 همایش ملی راه آهن
101 مقایسه روشهای بارگذاری های راه آهن مطابق آیین نامه های AREA و UIC 78/02/02 همایش ملی راه آهن
102 اثر سرعت برتنشهای دینامیکی درپل ها 77/09/02 همایش ملی راه آهن
103 مقایسه روشهای بارگذاری های راه آهن 77/02/02 حمل و نقل ریلی
104 روشهای مقاوم سازی اعضای سازه های بتنی به کمک پلیمرها 77/02/02 همایش ملی راه آهن
105 اهمیت ابزارهای فولادی هلیکس گونه در طراحی اتصالات شکل پذیر بتنی 74/02/02 زلزله شناسی و مهندسی زلزله
106 Helical Anchorage Devices in concm 72/02/02 Structural Concrete
107 Helical anchorage devices in concrete 71/11/13 Int. Conf. On Structural Concrete
108 The uses of helical tie devices 70/11/13 6th Int. Symposium on Masonry Buildings
109 ارزیابی آزمایشگاهی ستونهای بتن مسلح با میلگردهای ساده دارای انواع وصله های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح مجله عمران شریف
110 Cyclic load testing and numerical modeling of concrete columns with substandard seismic details.(buildings)(Brief article) COMPUTERS AND CONCRETE
111 Cyclic load testing and numerical modeling of concrete columns with substandard seismic details.(buildings)(Brief article) COMPUTERS AND CONCRETE
112 Cyclic load testing and numerical modeling of concrete columns with substandard seismic details.(buildings)(Brief article) COMPUTERS AND CONCRETE
113 Cyclic load testing and numerical modeling of concrete columns with substandard seismic details.(buildings)(Brief article) COMPUTERS AND CONCRETE
114 Experimental and analytical investigation on In - plan Behavior of URM Flanged walls Journal of Seismology Earthquake Engineering
115 ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستونهای بتن مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی امیرکبیر
116 ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستونهای بتن مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی امیرکبیر
117 Rehabilitation of earthquake damaged external RC beam-column joints by joint enlargement using prestressed steel angles Earthquake Engineering and Structural Dynamics
118 بررسی مزایای افزایش بارمحوری مقاله منتخب
119 اعمال مستقیم شاخص ایمنی برای طراحی مقاطع بتن آرمه تحت اثر بار محوری دانشور رفتار
120 Experimental evaluation of seismic performance of low-shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details Structural Design of Tall and Special Buildings
121 Experimental evaluation of seismic performance of low-shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details Structural Design of Tall and Special Buildings
122 Experimental evaluation of seismic performance of low-shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details Structural Design of Tall and Special Buildings
123 Experimental evaluation of seismic performance of low-shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details Structural Design of Tall and Special Buildings
124 معتبر سازی مدل اجزای محدود پل راه آهن به کمک شبکه عصبی مصنوعی مهندسی مکانیک مدرس
125 Seismic assessment of small to medium spans plain concrete arch bridges EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING
126 Seismic assessment of small to medium spans plain concrete arch bridges EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING
127 Seismic assessment of small to medium spans plain concrete arch bridges EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING
128 Seismic assessment of small to medium spans plain concrete arch bridges EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING
129 Intensity measures for the seismic response assessment of plain concrete arch bridges BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
130 Intensity measures for the seismic response assessment of plain concrete arch bridges BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
131 Intensity measures for the seismic response assessment of plain concrete arch bridges BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
132 Intensity measures for the seismic response assessment of plain concrete arch bridges BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
133 آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبر آباد نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
134 تحقیق پیرامون ضریب دوره بهره برداری و اثر آن بر ملاحظات ایمنی و اقتصادی در طراحی ساختمان استقلال
135 تعیین ضرایب بار و مقاومت برای تعمیر و تقویت ستونهای بتن مسلح به وسیله فیبر کربن مهندسی ساختمان و علوم مسکن
136 Experimental Evaluation of Seismically and Non-Seismically Detailed External RC Beam-Column Joints JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
137 Experimental Evaluation of Seismically and Non-Seismically Detailed External RC Beam-Column Joints JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
138 Experimental Evaluation of Seismically and Non-Seismically Detailed External RC Beam-Column Joints JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
139 Experimental Evaluation of Seismically and Non-Seismically Detailed External RC Beam-Column Joints JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
140 ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
141 برآورد مقاومت نهایی یک پل قوسی بتنی غیر مسلح بر پایه نتایج محدود از آزمایش بارگذاری مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
142 دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازهگیریهای دینامیکی با استفاده از روش PDA مجله مهندسی عمران شریف
143 بررسی رویدادهای انفجار گاز در ساختمان های مسکونی دانشور رفتار
144 بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
145 Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles ENGINEERING STRUCTURES
146 Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles ENGINEERING STRUCTURES
147 Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles ENGINEERING STRUCTURES
148 Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles ENGINEERING STRUCTURES
149 پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیر فضا مجله بین المللی علوم مهندسی
150 Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under Cyclic loads ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
151 Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under Cyclic loads ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
152 Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under Cyclic loads ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
153 Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under Cyclic loads ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
154 شبیه سازی رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
155 Experimental Assessment of Reinforced Concrete Columns with Deficient Seismic Details under Cyclic Load ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
156 Experimental Assessment of Reinforced Concrete Columns with Deficient Seismic Details under Cyclic Load ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
157 Experimental Assessment of Reinforced Concrete Columns with Deficient Seismic Details under Cyclic Load ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
158 Experimental Assessment of Reinforced Concrete Columns with Deficient Seismic Details under Cyclic Load ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
159 بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پل های قوسی بتنی غیر مسلح با دهانه 6 متری مجله تحقیقات بتن
160 بررسی اثر رفتار دینامیکی بار قطار برپاسخ پل های قوسی بتنی غیر مسلح در حوزه فرکانس نشریه علمی ترویجی صوت و ارتعاش
161 بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتن مسلح استقلال
162 Numerical modelling of in - plane behaviour of URM walls and investigation into the aspect ratio vertical and horizontal post - tensioning and head joint as a parametric study ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
163 Numerical modelling of in - plane behaviour of URM walls and investigation into the aspect ratio vertical and horizontal post - tensioning and head joint as a parametric study ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
164 Numerical modelling of in - plane behaviour of URM walls and investigation into the aspect ratio vertical and horizontal post - tensioning and head joint as a parametric study ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
165 Numerical modelling of in - plane behaviour of URM walls and investigation into the aspect ratio vertical and horizontal post - tensioning and head joint as a parametric study ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
166 External retrofit of beam-column joints in old fashioned RC structures Earthquake and Structures
167 External retrofit of beam-column joints in old fashioned RC structures Earthquake and Structures
168 External retrofit of beam-column joints in old fashioned RC structures Earthquake and Structures
169 طرح خمشی تمام احتمالاتی مقاطع بتن آرمه به کمک شبیه سازی استقلال
170 Load test of a plain concrete arch railway bridge of 20 - meter span CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
171 Load test of a plain concrete arch railway bridge of 20 - meter span CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
172 Load test of a plain concrete arch railway bridge of 20 - meter span CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
173 Load test of a plain concrete arch railway bridge of 20 - meter span CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
174 Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
175 Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
176 Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
177 Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
178 Life-cycle prediction of steel bridges using reliability-based fatigue deterioration profile: Case study of neka bridge INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
179 Life-cycle prediction of steel bridges using reliability-based fatigue deterioration profile: Case study of neka bridge INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
180 Life-cycle prediction of steel bridges using reliability-based fatigue deterioration profile: Case study of neka bridge INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
181 Life-cycle prediction of steel bridges using reliability-based fatigue deterioration profile: Case study of neka bridge INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
182 Probabilistic comparative investigation on introduced performance-based seismic design and assessment criteria ENGINEERING STRUCTURES
183 Probabilistic comparative investigation on introduced performance-based seismic design and assessment criteria ENGINEERING STRUCTURES
184 Probabilistic comparative investigation on introduced performance-based seismic design and assessment criteria ENGINEERING STRUCTURES
185 Probabilistic comparative investigation on introduced performance-based seismic design and assessment criteria ENGINEERING STRUCTURES
186 پیش بینی مقاومت تسلیم و مقاومت پایانی پل قوسی بتنی غیر مسلح اکبر آباد با استفاده از ارزیابی غیر خطی مهندسی مکانیک مدرس
187 Investigation of in-plane seismic retrofit of unreinforced masonry walls by means of vertical steel ties CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
188 Investigation of in-plane seismic retrofit of unreinforced masonry walls by means of vertical steel ties CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
189 Investigation of in-plane seismic retrofit of unreinforced masonry walls by means of vertical steel ties CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
190 Investigation of in-plane seismic retrofit of unreinforced masonry walls by means of vertical steel ties CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
191 بررسی ضرایب بار و مقاومت جهت طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای شرایط کارگاهی در ایران نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
192 Experimental seismic evaluation of old concrete columns reinforced by plain bars Structural Design of Tall and Special Buildings
193 Experimental seismic evaluation of old concrete columns reinforced by plain bars Structural Design of Tall and Special Buildings
194 Experimental seismic evaluation of old concrete columns reinforced by plain bars Structural Design of Tall and Special Buildings
195 Experimental seismic evaluation of old concrete columns reinforced by plain bars Structural Design of Tall and Special Buildings
196 Reliability assessment of compression columns in seismic EBFs JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
197 Reliability assessment of compression columns in seismic EBFs JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
198 Reliability assessment of compression columns in seismic EBFs JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
199 Reliability assessment of compression columns in seismic EBFs JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
200 Improving seismic performance of old-type RC frames using NSM technique and FRP jackets ENGINEERING STRUCTURES
201 Improving seismic performance of old-type RC frames using NSM technique and FRP jackets ENGINEERING STRUCTURES
202 Improving seismic performance of old-type RC frames using NSM technique and FRP jackets ENGINEERING STRUCTURES
203 Improving seismic performance of old-type RC frames using NSM technique and FRP jackets ENGINEERING STRUCTURES
204 Seismic retrofit of external concrete beam-column joints reinforced by plain bars using steel angles prestressed by cross ties ENGINEERING STRUCTURES
205 Seismic retrofit of external concrete beam-column joints reinforced by plain bars using steel angles prestressed by cross ties ENGINEERING STRUCTURES
206 Seismic retrofit of external concrete beam-column joints reinforced by plain bars using steel angles prestressed by cross ties ENGINEERING STRUCTURES
207 Seismic retrofit of external concrete beam-column joints reinforced by plain bars using steel angles prestressed by cross ties ENGINEERING STRUCTURES
208 مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
209 مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
210 Sensor fusion of a railway bridge load test using neural networks EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
211 Sensor fusion of a railway bridge load test using neural networks EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
212 Sensor fusion of a railway bridge load test using neural networks EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
213 Sensor fusion of a railway bridge load test using neural networks EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
214 Assessment of shear transfer capacity of non-cracked concrete strengthened with external GFRP strips CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
215 Assessment of shear transfer capacity of non-cracked concrete strengthened with external GFRP strips CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
216 Assessment of shear transfer capacity of non-cracked concrete strengthened with external GFRP strips CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
217 Assessment of shear transfer capacity of non-cracked concrete strengthened with external GFRP strips CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
218 طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
219 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
220 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
221 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
222 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
223 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part II: Case study of Neka Bridge - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
224 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part II: Case study of Neka Bridge - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
225 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part II: Case study of Neka Bridge - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
226 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part II: Case study of Neka Bridge - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
227 Seismic Behavior Prediction of Flanged Unreinforced Masonry (FURM) Walls JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
228 Seismic Behavior Prediction of Flanged Unreinforced Masonry (FURM) Walls JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
229 Seismic Behavior Prediction of Flanged Unreinforced Masonry (FURM) Walls JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
230 Seismic Behavior Prediction of Flanged Unreinforced Masonry (FURM) Walls JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
231 Analytical estimation of lateral resistance of low-shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings Structural Design of Tall and Special Buildings
232 Analytical estimation of lateral resistance of low-shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings Structural Design of Tall and Special Buildings
233 Analytical estimation of lateral resistance of low-shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings Structural Design of Tall and Special Buildings
234 Analytical estimation of lateral resistance of low-shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings Structural Design of Tall and Special Buildings
235 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part I: Methodology - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
236 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part I: Methodology - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
237 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part I: Methodology - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
238 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part I: Methodology - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
239 Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete ENGINEERING STRUCTURES
240 Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete ENGINEERING STRUCTURES
241 Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete ENGINEERING STRUCTURES
242 Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete ENGINEERING STRUCTURES
243 Field Test of a Large-Span Soil–Steel Bridge Stiffened by Concrete Rings during Backfilling JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
244 Field Test of a Large-Span Soil–Steel Bridge Stiffened by Concrete Rings during Backfilling JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
245 Field Test of a Large-Span Soil–Steel Bridge Stiffened by Concrete Rings during Backfilling JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
246 Field Test of a Large-Span Soil–Steel Bridge Stiffened by Concrete Rings during Backfilling JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی عدم قطعیت ها در پارامترهای مقاطع خمشی بتن آرمه، طبق پیش نویس آیین نامه جدید بتن ایران کمانکش حسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.27
2 بررسی آزمایشگاهی رفتار پل های خاکی - فولادی با دهانه بزرگ با تکیه بر مطالعه موردی پل دهانه 20 متر صناعی ها علیرضا دکتری تخصصی PhD 1396.11.30
3 مقاوم سازی خمشی ستون های بتن مسلح با میلگرد ساده به روش میلگردگذاری در نزدیک سطح سیفی علی دکتری تخصصی PhD 1396.10.20
4 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای اتصالات تیر - ستون در سازه های بتنی مسلح به میلگرد ساده و ارائه روشی برای بهبود رفتار لرزه ای آنها به کمک نصب نبشی در چهار گوشه اتصال ادیبی مهدی دکتری تخصصی PhD 1395.11.13
5 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پیوستگی تسلیحات کار گذاشته شده در نزدیک سطح (NSM) در بهسازی لرزه ای ستون های بتنی مسلح ذاکرزاده رامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.11.07
6 بررسی آزمایشگاهی رفتار مصالح بنایی در فشار و برش سهیلی عماد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.29
7 بررسی آزمایشگاهی اتصالات بتن مسلح با میلگرد ساده و تقویت آن ها به کمک تعبیه نبشی در چهارگوشه ی اتصال اسمعیلی ایوانکی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.17
8 کاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوشش های قطعات پیش ساخته ی تونل های حفاری شده با دستگاه TBM عابدی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.17
9 مطالعه آزمایشگاهی بر روی مسلح ساز ناحیه ای تیرهای چوبی به وسیله نوارهای CFRP شکل محمدی امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.03.30
10 ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی عملکرد و بهسازی لرزه ای اتصالات کناری تیر- ستون بتن مسلح به روش بزرگ کردن و پیش تنیدگی اتصال شفائی جلیل دکتری تخصصی PhD 1393.11.01
11 بررسی تاثیر دیوارهای غیرسازه ای آجر مجوف سفالی بر رفتار لرزه ای ساختمانهای مسکونی متداول عباس نژادفرد مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.12
12 مطالعه آزمایشگاهی و عددی بهسازی لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح با نوارهای فولادی قطری و قائم درب هنزی عباس دکتری تخصصی PhD 1392.10.24
13 مطالعه پارامتریک رفتار چرخه‌ای دیوارهای آجری غیرمسلح بهسازیشده با بتن‌پاشی دوطرفه عبداللهی دمنه سیدامیربهادر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.24
14 مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب های مصالح بنایی دارای بازشو در قاب های بتن مسلح منصوری علی دکتری تخصصی PhD 1392.10.17
15 اثر مقیاس آجر بر رفتار چرخه‌ای دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی عالمزاده حسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.26
16 بررسی آزمایشگاهی بر روی بهسازی لرزه ای اتصالات در پایه پل های بتنی موجود عباسلو اسدالله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.17
17 ارائه مدل تحلیلی ستون های بتن آرمه با آرماتور ساده مقاوم سازی شده با روش میلگردگذاری در نزدیک سطح (NSM) علیپوراسگندانی گلناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.12
18 معیارهای طراحی در روش طراحی عملکردی در ساختمانهای بتنی الهویردی زاده رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.05.30
19 اصلاح مشخصات مکانیکی بتن سبک کامل هدایت آباد محمداحسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.12.20
20 بررسی آزمایشگاهی تحلیل دیوارهای آجری بهسازی شده با استفاده از تسمه های فولادی مرادی منش امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.25
21 مدلسازی عددی و بررسی رفتار دیوارهای بنایی تقویت شده با بتن پاشی یکطرفه ثقفی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.04
22 توسعه سیستم گهواره ای چندگانه در ارتفاع ساخنمان حیدری سجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.30
23 بررسی رفتار مکانیکی ستون‌های بتنی مسلح به میل‌گرد ساده عرب پناهان محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.05
24 ارزیابی رفتار پل های قوسی بتنی غیر مسلح با دهانه های کوچک تا متوسط تحت اثر بارهای ترافیکی (استاتیکی و دینامیکی) یزدانی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.04.03
25 ارزیابی اثر بازشو بر رفتار لرزه ای میان قابهای آجری با استفاده از تستهای بارگذاری رفت و برگشتی ماستری فراهانی احمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.25
26 ارزیابی ظرفیت برش اصطکاک بتن ترک نخورده تقویت شده با الیاف پلیمری خارجی ناصریان هنزایی راحله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.27
27 ارزیابی مقاومت برشی اصطکاک در بتن ترک خورده تقویت شده با استفاده از نوارهای الیاف خارجی FRP خاتمی راد میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.27
28 ارزیابی آزمایشگاهی تحلیلی دیوار آجری با لبه های برگشتی بهنام حمداله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.10
29 ارزیابی تحلیلی آزمایشگاهی رفتار لرزه¬ای دیوار¬های آجری کلاف¬دار نحوی نیا محمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.10
30 مدلسازی تحلیلی،ارزیابی آزمایشگاهی وبهسازی رفتارلرزه ای اعضای بتنی مسلح به میلگرد ساده کرباسی آرانی کامیار دکتری تخصصی PhD 1389.07.15
31 بررسی رفتار گنبد نیم کره در برابر زلزله شکرانه وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.15
32 مقاوم سازی لوله های نفت و گاز خورده شده بوسیله FRP قدسی روحانی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.12
33 مدلسازی عددی و بررسی تاثیرات میانقابهای آجری بررفتار قابهای منحنی بتن مسلح نورفردکلهرودی محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.04
34 بررسی اثر باز توزیع لنگر بر قابلیت اطمینان و مزایای اقتصادی آن در طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح ثابت سیدمصطفی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.03.30
35 بررسی عملکرد لرزه ای ستونهای بتن مسلح با آرماتور ساده با استفاده از آزمایشهای .... امراللهی بیوکی ابوالفضل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.03.30
36 ارزیابی رفتار لرزه ای ستونهای بتن مسلح دسته‌ای منتظری سامان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.08.13
37 بررسی روشهای تعیین سختی و مرکز سختی سازه های چند طبقه مظفری نوید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.14
38 باز توزیع لنگر و اثر آن روی طراحی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح فرزانیان محمد شفیع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.13
39 تعیین منحنی های شکنندگی برای ساختمانهای بتنی متداول زاهدی مزدک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.04.19
40 مکانیک رفتار تیرهای بتنی مسلح به میلگرد ساده اسفندیار یاسر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.10.09
41 نقد و بررسی ضوابط خمشی آیین نامه بتن ایران شاد نوید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.10.03
42 بررسی آزمایشگاهی رفتار پل خاکی-فولادی با تکیه بر آزمایش بارگذاری پل دهانه 20 متری جاده کلیبر-جانانلو صناعی ها علیرضا دکتری
43 بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار اتصال دال تخت پس کشیده به ستون فولادی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای رفیعی سهند دکتری
44 بررسی تئوریک در مورد مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بنائی با استفاده از سیستم های FRP پس کشیده محجوب فرشچی داریوش دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021