اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی ناصری
نام محسن
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2273
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mnasseri@ut.ac.ir
شماره اتاق 310

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی منابع آب و محیط زیست
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1379
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, دانشگاه صنعتی اصفهان - 1382
دکتری مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1392

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه هیدرولیک
2 اصول مهندسی آلودگی هوا
3 هیدروانفورماتیک
4 تحلیل ریسک، عدم قطعیت و اعتماد پذیری
5 هیدرولوژی
6 مباحث ویژه
7 آمار و احتمالات پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 ارزشیابی الگوی بهینه شبکه پایش بارانسنجی با استفاده از روشهای آنتروپی و بهینه سازی فراابتکاری 97/08/03 هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب
2 ارائه رویکردی نوین در ارزیابی عدم قطعیت کلان با استفاده از روش UNEEC-P(مطالعه موردی مدل بیلان ماهانه) 97/08/03 هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب
3 توسعه مدل انتخاب بهینه گزینه‌های مدیریت و بازیافت رواناب‌های سطحی 97/06/15 هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 آشکارسازی و نسبت دهی بارش های حدی در ایران 97/05/21 ششمین کنفرانس جامع و مهندسی سیلاب
5 ارزیابی اثر مدل کاهش مقیاس تک ایستکاهی و چند ایستگاهی در برآورد مقادیر حدی بارش 97/05/21 ششمین کنفرانس جامع و مهندسی سیلاب
6 آشکارسازی و تعیین سهم اثرات انسانی در بارش‌های حدی با استفاده از روش انگشت نگاشت بهینه در منطقه شمال غرب ایران 97/02/20 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
7 مقایسه الگوی بهینه‌یابی شده ایستگاه‌های بارش بر اساس تغییرات بلندمدت مکانی-زمانی با استفاده از روش‌های آنتروپی و بهینه‌سازی تکاملی 97/02/20 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
8 بازنگری ساختار تشکیلاتی و الگوی تخصیص منابع آب بر اساس نظام درهم‌تنیده آب، انرژی، کشاورزی و محیط زیست متأثر از تغییر اقلیم 96/12/10 هم‌اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط‌زیست
9 climate change adaptation in multi-reservior systems through revising operation polices 96/07/27 long-term behavior and environmentally friendly rehabilitation technologies of dams
10 ارزیابی تجمیع آماری و غیر قطعی نتایج مدلسازی هیدرولوژیک در تعیین اثر تغییر اقلیم در حوضه آبریز 96/04/21 دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
11 EVALUATING THE POTENTIAL OF SETTING UP MASTER DEGREE OF CLIMATE CHANGE IN IRAN 95/06/15 International Conference on Water and Environment in the New Millenium: Education and Capacity Development
12 توسعه روش شناسی تفکیک اثر دوره های کم بارش و تغییرات رژیم بارش ناشی از تغییر اقلیم در رژیم جریانات سطحی حوضه های آبریز: مطالعه موردی رودخانه کارون 95/02/23 علل و راه کارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور
13 اصول و مبانی برنامه سازگاری کشور در مواجهه با تغییر اقلیم 95/02/23 همایش ملی علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور
14 توسعه روش‌شناسی تفکیک اثر دوره‌های کم‌بارش و تغییرات رژیم بارش ناشی از تغییر اقلیم در رژیم جریانات سطحی حوضه آبریز: مطالعه موردی رودخانه کارون 95/02/23 همایش ملی علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور
15 مدلسازی دوبعدی و غیرماندگار هیدرودینامیک و کیفیت تالاب بامدژ 94/11/01 دهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه
16 گذری بر مفاهیم مدلسازی هیدرولوژیکی و طبقه‌بندی آن 94/02/24 کنفرانس کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران،دانشگاه فردوسی، مشهد
17 Improving Bayesian maximum entropy and ordinary Kriging methods for estimating precipitations in a large watershed: a new cluster-based approach CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES
18 Improving Bayesian maximum entropy and ordinary Kriging methods for estimating precipitations in a large watershed: a new cluster-based approach CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES
19 Improving Bayesian maximum entropy and ordinary Kriging methods for estimating precipitations in a large watershed: a new cluster-based approach CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES
20 Improving Bayesian maximum entropy and ordinary Kriging methods for estimating precipitations in a large watershed: a new cluster-based approach CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES
21 ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه‌های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
22 تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدلسازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب
23 مدل سازی کمی و کیفی رودخانه‌ بهمنشیر و کانال های آب رسان فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
24 Spatial Scale Resolution of Prognostic Hydrological Models: Simulation Performance and Application in Climate Change Impact Assessment WATER RESOURCES MANAGEMENT
25 Spatial Scale Resolution of Prognostic Hydrological Models: Simulation Performance and Application in Climate Change Impact Assessment WATER RESOURCES MANAGEMENT
26 Spatial Scale Resolution of Prognostic Hydrological Models: Simulation Performance and Application in Climate Change Impact Assessment WATER RESOURCES MANAGEMENT
27 Spatial Scale Resolution of Prognostic Hydrological Models: Simulation Performance and Application in Climate Change Impact Assessment WATER RESOURCES MANAGEMENT
28 Revisited rainfall network design: evaluation of heuristic versus entropy theory methods ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
29 Revisited rainfall network design: evaluation of heuristic versus entropy theory methods ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
30 Revisited rainfall network design: evaluation of heuristic versus entropy theory methods ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
31 Revisited rainfall network design: evaluation of heuristic versus entropy theory methods ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
32 تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز اندرآب و فاروب رمان) مجله حفاظت منابع آب و خاک
33 ارزیابی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییر اقلیم فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی
34 Comparison Between Active Learning Method and Support Vector Machine for Runoff Modeling Journal of Hydrology and Hydromechanics
35 Uncertainty assessment of hydrological models with fuzzy extension principle: Evaluation of a new arithmetic operator WATER RESOURCES RESEARCH
36 Uncertainty assessment of hydrological models with fuzzy extension principle: Evaluation of a new arithmetic operator WATER RESOURCES RESEARCH
37 Uncertainty assessment of hydrological models with fuzzy extension principle: Evaluation of a new arithmetic operator WATER RESOURCES RESEARCH
38 Uncertainty assessment of hydrological models with fuzzy extension principle: Evaluation of a new arithmetic operator WATER RESOURCES RESEARCH
39 تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه وت مجله پژوهش آب ایران
40 Spatial rainfall prediction using optimal features selection approaches Hydrology Research
41 Spatial rainfall prediction using optimal features selection approaches Hydrology Research
42 Spatial rainfall prediction using optimal features selection approaches Hydrology Research
43 Spatial rainfall prediction using optimal features selection approaches Hydrology Research
44 GREEN & AMPT INFILTRATION EQUATION:COMPARISON OF TWO ANALYTIC DIRECT METHODS IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
45 GREEN & AMPT INFILTRATION EQUATION:COMPARISON OF TWO ANALYTIC DIRECT METHODS IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
46 GREEN & AMPT INFILTRATION EQUATION:COMPARISON OF TWO ANALYTIC DIRECT METHODS IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
47 GREEN & AMPT INFILTRATION EQUATION:COMPARISON OF TWO ANALYTIC DIRECT METHODS IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
48 GREEN & AMPT INFILTRATION EQUATION:COMPARISON OF TWO ANALYTIC DIRECT METHODS IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
49 The use of a genetic algorithm-based search strategy in geostatistics: application to a set of anisotropic piezometric head data Computers & Geosciences
50 Application of simple clustering on space-time mapping of mean monthly rainfall pattern INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
51 Application of simple clustering on space-time mapping of mean monthly rainfall pattern INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
52 Application of simple clustering on space-time mapping of mean monthly rainfall pattern INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
53 Application of simple clustering on space-time mapping of mean monthly rainfall pattern INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
54 Application of simple clustering on space‐time mapping of mean monthly rainfall pattern INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
55 Application of simple clustering on space‐time mapping of mean monthly rainfall pattern INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
56 Application of simple clustering on space‐time mapping of mean monthly rainfall pattern INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
57 Application of simple clustering on space‐time mapping of mean monthly rainfall pattern INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
58 Cluster-based ordinary kriging of piezometric head in West Texas/New Mexico – Testing of hypothesis JOURNAL OF HYDROLOGY
59 Cluster-based ordinary kriging of piezometric head in West Texas/New Mexico – Testing of hypothesis JOURNAL OF HYDROLOGY
60 Cluster-based ordinary kriging of piezometric head in West Texas/New Mexico – Testing of hypothesis JOURNAL OF HYDROLOGY
61 Cluster-based ordinary kriging of piezometric head in West Texas/New Mexico – Testing of hypothesis JOURNAL OF HYDROLOGY
62 Backcasting long-term climate data: evaluation of hypothesis THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
63 Backcasting long-term climate data: evaluation of hypothesis THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
64 Backcasting long-term climate data: evaluation of hypothesis THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
65 Applications of Variational Iteration Method in Applied Hydrology JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
66 Applications of Variational Iteration Method in Applied Hydrology JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
67 Applications of Variational Iteration Method in Applied Hydrology JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
68 Applications of Variational Iteration Method in Applied Hydrology JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
69 اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر آبدهی رودخانه راوند با استفاده از مدل ون لون فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
70 A comparison between direct and indirect frameworks to evaluate impacts of climate change on streamflows: case study of Karkheh River basin in Iran JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
71 A comparison between direct and indirect frameworks to evaluate impacts of climate change on streamflows: case study of Karkheh River basin in Iran JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
72 A comparison between direct and indirect frameworks to evaluate impacts of climate change on streamflows: case study of Karkheh River basin in Iran JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
73 A comparison between direct and indirect frameworks to evaluate impacts of climate change on streamflows: case study of Karkheh River basin in Iran JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
74 Improved statistical downscaling of daily precipitation using SDSM platform and data-mining methods INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
75 Improved statistical downscaling of daily precipitation using SDSM platform and data-mining methods INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
76 Improved statistical downscaling of daily precipitation using SDSM platform and data-mining methods INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
77 Improved statistical downscaling of daily precipitation using SDSM platform and data-mining methods INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
78 Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, Iran ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
79 Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, Iran ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
80 Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, Iran ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
81 Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, Iran ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
82 Improvement of multiple linear regression method for statistical downscaling of monthly precipitation International Journal of Environmental Science and Technology
83 Improvement of multiple linear regression method for statistical downscaling of monthly precipitation International Journal of Environmental Science and Technology
84 Improvement of multiple linear regression method for statistical downscaling of monthly precipitation International Journal of Environmental Science and Technology
85 Improvement of multiple linear regression method for statistical downscaling of monthly precipitation International Journal of Environmental Science and Technology
86 Time domain analysis of dam‐reservoir interaction ENGINEERING COMPUTATIONS
87 Time domain analysis of dam‐reservoir interaction ENGINEERING COMPUTATIONS
88 Time domain analysis of dam‐reservoir interaction ENGINEERING COMPUTATIONS
89 Time domain analysis of dam‐reservoir interaction ENGINEERING COMPUTATIONS
90 OPTIMIZED SCENARIO OF RAINFALL FORECASTING USING GENETIC ALGORITHMS AND ARTIFITIAL NEURAL NETWORKS EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
91 OPTIMIZED SCENARIO OF RAINFALL FORECASTING USING GENETIC ALGORITHMS AND ARTIFITIAL NEURAL NETWORKS EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
92 OPTIMIZED SCENARIO OF RAINFALL FORECASTING USING GENETIC ALGORITHMS AND ARTIFITIAL NEURAL NETWORKS EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
93 OPTIMIZED SCENARIO OF RAINFALL FORECASTING USING GENETIC ALGORITHMS AND ARTIFITIAL NEURAL NETWORKS EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
94 Seasonal meteorological drought prediction using support vector machine World Applied Sciences Journal
95 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods NATURAL HAZARDS
96 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods NATURAL HAZARDS
97 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods NATURAL HAZARDS
98 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods NATURAL HAZARDS
99 Exploring spatiotemporal meteorological correlations for basin scale meteorological drought forecasting using data mining methods ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
100 Exploring spatiotemporal meteorological correlations for basin scale meteorological drought forecasting using data mining methods ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
101 Exploring spatiotemporal meteorological correlations for basin scale meteorological drought forecasting using data mining methods ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
102 Exploring spatiotemporal meteorological correlations for basin scale meteorological drought forecasting using data mining methods ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
103 AN ANALYTIC SOLUTION OF WATER TRANSPORT IN UNSATURATED POROUS MEDIA JOURNAL OF POROUS MEDIA
104 AN ANALYTIC SOLUTION OF WATER TRANSPORT IN UNSATURATED POROUS MEDIA JOURNAL OF POROUS MEDIA
105 AN ANALYTIC SOLUTION OF WATER TRANSPORT IN UNSATURATED POROUS MEDIA JOURNAL OF POROUS MEDIA
106 AN ANALYTIC SOLUTION OF WATER TRANSPORT IN UNSATURATED POROUS MEDIA JOURNAL OF POROUS MEDIA
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 توسعه ساختار بهینه مدیریت و بازیافت رواناب های سطحی شهری مرزبان مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.18
2 آشکارسازی و نسبت دهی فرآیند تغییر اقلیم بر بارش های حدی ایران شیرازی مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.03.29
3 شناسایی مناطق متاثر از تغییر اقلیم با استفاده از روش های آماری با لحاظ عدم قطعیت آن ها شیرازی مسعود کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021