اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی هروی
نام غلامرضا
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2852
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک heravi@ut.ac.ir
شماره اتاق 370

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه صنعتی شریف - 1368
کارشناسی ارشد مهندسی سازه, دانشگاه تهران - 1371
دکتری دکتری: مهندسی عمران, دانشگاه تهران - 1380
پسادکتری: مهندسی و مدیریت ساخت, دانشگاه کنکوردیا - 1386

درس های ارائه شده
1 مدیریت و مقررات پیمان
2 برنامه ریزی و کنترل پروژه
3 دانش مدیریت پروژه
4 مدیریت ریسک پروژه
5 سازمان دهی و مدیریت
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Green University: A Review of the Recent Studies and Implemented Practices 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
2 Investigating the Characteristics of Nearly Zero Energy Buildings to Utilize in Developing Countries 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
3 مطالعه مروری در زمینه انطباق مدل سازی اطلاعات ساختمان با سه محور اصلی توسعه پایدار در صنعت ساخت و ساز 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر میزان آب مصرفی نهفته درمرحله ساخت پروژه های ساختمانی 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 مطالعه مروری و طبقه بندی معیارهای ارزیابی شرایط عمکردی ساختمان ها در طول دوره بهره برداری 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 Evaluating Stage Construction Approach as an Efficient Tool for Reducing Environmental Impacts of Highway Projects 96/03/13 Annual Conference of the CSCE 2017
7 Identification and Classification of the Organizational Resiliency Factors in the Construction Industry: Focused on the Organization’s Project Portfolio 96/03/13 Annual Conference of the CSCE 2017
8 Fuzzy Life-Cycle Assessment Approach for Quantifying Environmental Impacts of Highway Projects under Uncertainty 96/03/13 Annual Conference of the CSCE 2017
9 بررسی و شناسایی خطرات و ریسک های ایمنی در پروژه های احداث ساختمان های بلندمرتبه 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی تاثیرمدیریت ناب بر ساخت و ساز پایدار در صنعت ساخت 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی و شناسایی زمینه های مشترک تحلیل هزینه های چرخه حیات و ارزیابی چرخه حیات در پروژه های راهسازی 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در برگشت‌پذیری سازمان‌های صنعت ساخت 95/07/02 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
13 بررسی و شناسایی شاخصه‌های برگشت‌پذیری زیرساخت‌های عمرانی 95/07/02 اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
14 Optimized Resource Allocation in Construction Projects Using LOB Scheduling 95/03/07 International Conference on Civil Engineering
15 بررسی و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی با استفاده از تحلیل SWOT 95/03/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
16 شناسایی و طبقه بندی ریسک های پروژه های گودبرداری عمیق شهری 95/02/22 نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
17 بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت صنعت احداث ساختمان های پیش ساخته بتنی با توجه به شاخص های توسعه پایدار 95/02/22 نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
18 Developing and implementing a hybrid SD-DES model for decision making in a tunnel construction project 94/09/18 2015 Winter Simulation Conference (WSC 2015)
19 Using a Discrete-Event Simulation Model for Efficient Operation of Tunnel Boring Machines 94/09/18 2015 Winter Simulation Conference (WSC 2015)
20 Evaluation of Socio-Economic Indicators of Sustainable Development of Industrial buildings using Structural Equation Modeling 94/03/19 2015 Project Management Symposium
21 Root Cause Analysis of Wastes at Precast Concrete Production Using Lean Construction 94/02/27 International Conference on Management, Economics and Humanities
22 شناسایی و بررسی عوامل به کارگیری موثر EVM در پروژه های ساخت و ساز کشور 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 کاربرد شبیه سازی در برنامه ریزی ساخت بزرگراه‌های طبقاتی 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 شناسایی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر میزان مصرف انرژی در طول چرخه حیات ساختمانهای مسکونی 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی و ارزیابی زیست محیطی ساخت ساختمان های مسکونی 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی روشهای اجرای پروژه‌های پل سازی شهری با هدف استفاده از شبیه سازی بمنظور انتخاب روش اجرای بهینه 93/06/13 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
27 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ‌کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های بتنی در ایران بر اساس مدل هزینه یابی کیفیت P-A-F 93/06/13 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
28 بررسی و ارزیابی موفقیت پروژه‌های تکرارپذیر نیروگاهی بر مبنای معیارهای سه‌گانه زمان، هزینه و کیفیت 93/06/13 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
29 شناسایی و طبقه بندی شاخص های توسعه پایدار در ساختمان های صنعتی 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1393
30 شناسایی و ارزیابی تلفات در مرحله تولید قطعات پیش ساخته ی بتنی با رویکرد ساخت و ساز ناب: روش ترسیم جریان ارزش VSM 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1393
31 آنالیز تلفات و یافتن ریشه ی آنها درمرحله ی تولید قطعات پیش ساخته ی بتنی با رویکرد ساخت و ساز ناب: روش آنالیز علت ریشه ای (RCA) 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1393
32 بررسی سطح موفقیت در برابر ریسک‌های موجود با محوریت پروژه‌های نیروگاهی در ایران 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1393
33 شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر ‌کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها در ایران بر اساس مدل هزینه یابی کیفیت P-A-F 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1393
34 Identification and Evaluation of Effective Factors on Labor Productivity in Power Plant Construction Projects 92/03/11 Annual Conference of the CSCE 2013
35 A Lean Approach to Industrialized and Modular Homebuilding: Identification and Assessmentof Wastesin Mass-Housing Projects 92/03/11 Annual Conference of the CSCE 2013
36 Identification and Evaluation of Subcontractors Selection Criteria in Highway Construction Projects 92/03/11 Annual Conference of the CSCE 2013
37 شناسایی و ارزیابی مولفه ها و کارکردهای یک بازار الکترونیکی موثر بر مدیریت تدارکات پروژه های ساختمانی 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1392
38 بررسی و تبیین جایگاه پیمانکاران دست دوم در پروژه های راهسازی کشور با استفاده ازتحلیلSWOT 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1392
39 ارزیابی فاکتورهای موفقیت پروژه در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در کشور ایران 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1392
40 بررسی اصول و روشهای مدیریت ناب در پروژه های ساخت:با محوریت پروژه های انبوه سازی مسکن 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1392
41 شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر بازدهی نیروی کار اجرایی در پروژه های ساخت نیروگاهی 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 1392
42 Risk Assessment and Allocation for Joint Venture Construction Projects in Iran: a Case Study of Qom Monorail Project 91/07/28 10th International Congress on Advances in Civil Engineering-ACE 2012
43 Implementation of Lean Construction in Power Plant Projects: Construction Processes Wastes Management 91/07/28 10th International Congress on Advances in Civil Engineering-ACE 2012
44 A Lean Management Approach For Power Plant Construction Projects: Wastes Identification and Assessment 91/04/30 20th Annual Conference of the International Group for Lean Construction-IGCL 20
45 Identification of Changes Formation Scenarios in Construction Projects Based on Changes Occurrence Paths Analysis 91/03/03 Construction Research Congress-CRC 2012
46 Construction Processes Planning of TBM Tunneling Projects: A System Dynamics Approach 91/03/03 Construction Research Congress-CRC 2012
47 Sustainable Energy Performance Indicators of Green Building in Developing Countries 91/03/03 Construction Research Congress-CRC 2012
48 Management of Tunnel Construction Projects with TBM: A System Dynamics Approach 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
49 Risk Identification and Evaluation in Joint Venture Construction Projects in Iran using Fuzzy Synthetic Approach. 9th International Congress on Civil Engineering Isfahan University of Technology 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
50 مطالعه و شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد پایدار ساختمان های سبز 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
51 تدوین مدل تحلیل هزینه های کاربران در محوطه های کاری جهت بهبود مدیریت هزینه پروژه های نگهداری و بهسازی راه 91/02/14 دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
52 تحلیل مشارکت دولتی-خصوصی (Public-Private Partnership در پروژه های زیربنایی ایران 90/10/15 هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
53 Quality Performance Evaluation of Embankment Dam Construction Projects 90/04/16 Sixth International Conference on Construction in the 21st Century
54 PAF Model for Quality Cost Estimation in Mass-Housing Projects 90/04/16 Sixth International Conference on Construction in the 21st Century
55 Labor Productivity Improvement in the Industrial Construction Projects based on Effective Factors Utilization 90/04/16 Sixth International Conference on Construction in the 21st Century
56 Safe Floats Identification Using Qualitative Risk Analysis in Construction Projects Scheduling 90/03/27 CSCE Annual Conference 2011
57 Effective Factors and Components of Quality Cost in Construction Projects 90/02/07 6th National Congress on Civil Engineering
58 شناسایی تحلیل و مقایسه بین عوامل موثر بر بهره وری نیروی کاری مستقیم در پروژه های صنعتی در دوره های ساخت و بهره برداری 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 بررسی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد نیروهای انسانی در صنعت ساخت: سرپرست کارگاه 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 شناسایی و طبقه بندی شاخص های مثر ارزیابی کیفیت ساخت سدهای خاکی و سنگریزه ای 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 پیش بینی عملکرد هزینه ای پروژه های ساخت با استفاده از خط مبنای هزینه غیر قطعی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 Probabilistic Forecasting of Cost Baseline Using the Beta Distribution 89/12/12 Najafabad Conference on Civil Engineering (NCEC2011)
63 چارچوب پیمان مشارکت دولتی خصوصی (Public-Private Partnership در پروژه های زیربنایی 89/10/27 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
64 Effective Labors Productivity factors in Industrial Construction Projects: A Case Study of South Pars Gas Field 89/08/12 24th IPMA WORLD CONGRESS 2010
65 Evaluation of Project Performance Based on Product Success 89/08/12 24th IPMA WORLD CONGRESS 2010
66 Forecasting Construction Project Performance Using Monte-Carlo Simulation Approach 89/04/09 54th Annual Meeting of AACE International 2010
67 DEVELOPING A MODEL TO EVALUATE PROJECTPERFORMANCE CONTRACTOR COMPANYS VIEWPOINT 88/07/08 CIB Joint International Symposium 2009CONSTRUCTION FACINGWORLDWIDE CHALLENGES
68 Schedule Compression for Construction Projects by Interruption in LOB Scheduling 88/04/11 53rd Annual Meeting of AACE International 2009
69 Risk Areas Versus Critical Success Factors in Public-Private-Partnership Construction Projects Agreements 87/03/24 International Construction Innovation Forum CSCE Annul Conference 2008
70 بررسی رژیم حرارتی در سازه های بتنی 79/02/14 سومین کنفرانس بین المللی بتن
71 اجرای سازه بتنی نیروگاه برقابی کرخه 79/02/14 سومین کنفرانس بین المللی بتن
72 مطالعه ای بر رفتار سیستم های آبرسانی در برابر زلزله پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
73 Risk Allocation in PublicPrivate Partnership Infrastructure Projects in Developing Countries : Case Study of the TehranChalus Toll Road JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
74 Risk Allocation in PublicPrivate Partnership Infrastructure Projects in Developing Countries : Case Study of the TehranChalus Toll Road JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
75 Risk Allocation in PublicPrivate Partnership Infrastructure Projects in Developing Countries : Case Study of the TehranChalus Toll Road JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
76 Risk Allocation in PublicPrivate Partnership Infrastructure Projects in Developing Countries : Case Study of the TehranChalus Toll Road JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
77 A decision support framework for economic evaluation of flexible strategies in pavement construction projects INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
78 A decision support framework for economic evaluation of flexible strategies in pavement construction projects INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
79 A decision support framework for economic evaluation of flexible strategies in pavement construction projects INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
80 A decision support framework for economic evaluation of flexible strategies in pavement construction projects INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
81 Cost Overruns and Delay in Municipal Construction Projects in Developing Countries مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
82 The effect of critical success factors on project success in Public-Private Partnership projects: A case study of highway projects in Iran TRANSPORT POLICY
83 The effect of critical success factors on project success in Public-Private Partnership projects: A case study of highway projects in Iran TRANSPORT POLICY
84 The effect of critical success factors on project success in Public-Private Partnership projects: A case study of highway projects in Iran TRANSPORT POLICY
85 The effect of critical success factors on project success in Public-Private Partnership projects: A case study of highway projects in Iran TRANSPORT POLICY
86 Evaluation of energy consumption during production and construction of concrete and steel frames of residential buildings ENERGY AND BUILDINGS
87 Evaluation of energy consumption during production and construction of concrete and steel frames of residential buildings ENERGY AND BUILDINGS
88 Evaluation of energy consumption during production and construction of concrete and steel frames of residential buildings ENERGY AND BUILDINGS
89 Evaluation of energy consumption during production and construction of concrete and steel frames of residential buildings ENERGY AND BUILDINGS
90 The Influence of Project Risk Management Maturity and Organizational Learning on the Success of Power Plant Construction Projects PROJECT MANAGEMENT JOURNAL
91 The Influence of Project Risk Management Maturity and Organizational Learning on the Success of Power Plant Construction Projects PROJECT MANAGEMENT JOURNAL
92 The Influence of Project Risk Management Maturity and Organizational Learning on the Success of Power Plant Construction Projects PROJECT MANAGEMENT JOURNAL
93 Probabilistic Model Development for Project Performance Forecasting World Academy of Science, Engineering and Technology
94 Energy Performance of Buildings: The Evaluation of Design and Construction Measures Concerning Building Energy Efficiency in Iran ENERGY AND BUILDINGS
95 Energy Performance of Buildings: The Evaluation of Design and Construction Measures Concerning Building Energy Efficiency in Iran ENERGY AND BUILDINGS
96 Energy Performance of Buildings: The Evaluation of Design and Construction Measures Concerning Building Energy Efficiency in Iran ENERGY AND BUILDINGS
97 Energy Performance of Buildings: The Evaluation of Design and Construction Measures Concerning Building Energy Efficiency in Iran ENERGY AND BUILDINGS
98 Multi-criteria group decision-making method for optimal selection of sustainable industrial building options focused on petrochemical projects JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
99 Multi-criteria group decision-making method for optimal selection of sustainable industrial building options focused on petrochemical projects JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
100 Multi-criteria group decision-making method for optimal selection of sustainable industrial building options focused on petrochemical projects JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
101 Multi-criteria group decision-making method for optimal selection of sustainable industrial building options focused on petrochemical projects JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
102 Critical Safety Factors in Construction Projects Advanced Materials Research
103 Cost of Quality Evaluation in Mass-Housing Projects in Developing Countries JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
104 Cost of Quality Evaluation in Mass-Housing Projects in Developing Countries JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
105 Cost of Quality Evaluation in Mass-Housing Projects in Developing Countries JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
106 Cost of Quality Evaluation in Mass-Housing Projects in Developing Countries JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
107 A Fuzzy Multi-criteria Decision Making Approach for Pavement Project Evaluation Using Life-Cycle Cost/Performance Analysis JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
108 A Fuzzy Multi-criteria Decision Making Approach for Pavement Project Evaluation Using Life-Cycle Cost/Performance Analysis JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
109 A Fuzzy Multi-criteria Decision Making Approach for Pavement Project Evaluation Using Life-Cycle Cost/Performance Analysis JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
110 A Fuzzy Multi-criteria Decision Making Approach for Pavement Project Evaluation Using Life-Cycle Cost/Performance Analysis JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
111 Predicting and Tracing Change Formation Scenarios in Construction Projects Using DEMATEL Technique Journal of Management in Engineering
112 Predicting and Tracing Change Formation Scenarios in Construction Projects Using DEMATEL Technique Journal of Management in Engineering
113 بررسی و ارزیابی صنعت احداث ساختمان‌های پیش‌ساخته بتنی با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از تحلیل SWOT مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
114 Applying Artificial Neural Networks for Measuring and Predicting Construction-Labor Productivity JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
115 Applying Artificial Neural Networks for Measuring and Predicting Construction-Labor Productivity JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
116 Applying Artificial Neural Networks for Measuring and Predicting Construction-Labor Productivity JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
117 Applying Artificial Neural Networks for Measuring and Predicting Construction-Labor Productivity JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
118 Group Decision Making for Stochastic Optimization of Time, Cost, and Quality in Construction Projects JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
119 Group Decision Making for Stochastic Optimization of Time, Cost, and Quality in Construction Projects JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
120 Group Decision Making for Stochastic Optimization of Time, Cost, and Quality in Construction Projects JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
121 Group Decision Making for Stochastic Optimization of Time, Cost, and Quality in Construction Projects JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
122 بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
123 Evaluation of sustainability indicators of industrial buildings focused on petrochemical projects JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
124 Evaluation of sustainability indicators of industrial buildings focused on petrochemical projects JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
125 Evaluation of sustainability indicators of industrial buildings focused on petrochemical projects JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
126 Evaluation of sustainability indicators of industrial buildings focused on petrochemical projects JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
127 A Multi Criteria Decision Making Model for Prioritizing the Non-Critical Activities in Construction Projects KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
128 A Multi Criteria Decision Making Model for Prioritizing the Non-Critical Activities in Construction Projects KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
129 A Multi Criteria Decision Making Model for Prioritizing the Non-Critical Activities in Construction Projects KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
130 A Multi Criteria Decision Making Model for Prioritizing the Non-Critical Activities in Construction Projects KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
131 Development of a comprehensive model for construction project success evaluation by contractors Engineering, Construction and Architectural Management
132 Production process improvement of buildings’ prefabricated steel frames using value stream mapping International Journal of Advanced Manufacturing Technology
133 Production process improvement of buildings’ prefabricated steel frames using value stream mapping International Journal of Advanced Manufacturing Technology
134 Production process improvement of buildings’ prefabricated steel frames using value stream mapping International Journal of Advanced Manufacturing Technology
135 Production process improvement of buildings’ prefabricated steel frames using value stream mapping International Journal of Advanced Manufacturing Technology
136 Predicting Change by Evaluating the Change Implementation Process in Construction Projects Using Event Tree Analysis Journal of Management in Engineering
137 Predicting Change by Evaluating the Change Implementation Process in Construction Projects Using Event Tree Analysis Journal of Management in Engineering
138 Non - linear dynamic analysis using one - dimensional updated subspaces ENGINEERING COMPUTATIONS
139 Non - linear dynamic analysis using one - dimensional updated subspaces ENGINEERING COMPUTATIONS
140 Non - linear dynamic analysis using one - dimensional updated subspaces ENGINEERING COMPUTATIONS
141 Non - linear dynamic analysis using one - dimensional updated subspaces ENGINEERING COMPUTATIONS
142 Optimizing the Owner’s Scenarios for Budget Allocation in a Portfolio of Projects Using Agent-Based Simulation JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
143 Optimizing the Owner’s Scenarios for Budget Allocation in a Portfolio of Projects Using Agent-Based Simulation JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
144 Optimizing the Owner’s Scenarios for Budget Allocation in a Portfolio of Projects Using Agent-Based Simulation JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
145 Optimizing the Owner’s Scenarios for Budget Allocation in a Portfolio of Projects Using Agent-Based Simulation JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
146 Probabilistic Assessment of Cost, Time, and Revenue in a Portfolio of Projects Using Stochastic Agent-Based Simulation JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
147 Probabilistic Assessment of Cost, Time, and Revenue in a Portfolio of Projects Using Stochastic Agent-Based Simulation JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
148 Probabilistic Assessment of Cost, Time, and Revenue in a Portfolio of Projects Using Stochastic Agent-Based Simulation JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
149 Probabilistic Assessment of Cost, Time, and Revenue in a Portfolio of Projects Using Stochastic Agent-Based Simulation JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
150 Developing an Approach to Develop and Validate a Lean Construction Plan Using Performance Evaluation of Repetitive Subprojects Journal of Architectural Engineering
151 Risk Manageability Assessment to Improve Risk Response Plan: Case Study of Construction Projects in Iran JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
152 Risk Manageability Assessment to Improve Risk Response Plan: Case Study of Construction Projects in Iran JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
153 Risk Manageability Assessment to Improve Risk Response Plan: Case Study of Construction Projects in Iran JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
154 Risk Manageability Assessment to Improve Risk Response Plan: Case Study of Construction Projects in Iran JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارائه مدل دانشگاه سبز و تعیین شاخص های انتخاب اقدامات و ارزیابی نتایج از دیدگاه توسعه پایدار مطالعه موردی دانشگاه تهران آریانپور دانیال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.07.09
2 تدوین چارچوبی برای امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی احداث ساختمان های مسکونی نزدیک به صفر انرژی مطالعه موردی کشور افغانستان صالحی محمد مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.17
3 بررسی خطرات و ریسک های ایمنی به منظور تدوین مدل ارزیابی هزینه ایمنی در پروژه های ساختمانی بلند مرتبه کتابی امیربهادر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.12
4 تدوین مدل فازی انتخاب سبد بهینه پروژه ها با رویکرد ارزشیابی اختیارات حقیقی در راستای توسعه پایدار زیر ساختهای حمل و نقل جاده ای نژادپوراسمعیلی اصغر دکتری تخصصی PhD 1397.04.23
5 تدوین مدل تحلیل و ارزیابی مدیریت پذیری تغییرات در پروژه های ساخت براساس ساختار شکل گیری و پیاده سازی رخداد تغییرات چرخکان محمدهادی دکتری تخصصی PhD 1397.03.30
6 مدل شبیه سازی جهت تخصیص بودجه پورتفولیوی پروژه های ساخت بر اساس محدودیت ها و اهداف استراتژیک سازمان فرشچیان محمدمهدی دکتری تخصصی PhD 1396.06.20
7 تدوین چارچوب انتخاب گزینه ی مناسب بنای ساختمان های مسکونی هوشمند بر مبنای موازنه هزینه ساخت و مصرف انرژی طول عمر با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان مشایخی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.13
8 تدوین مدل تحلیل هزینه ها و ارزیابی زیست محیطی چرخه ی حیات پروژه های راهسازی با رویکرد اختیارات حقیقی حیدری محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.13
9 بررسی و ارزیابی تاثیر مدیریت ناب بر مصرف انرژی و آثار زیست محیطی مرحله ساخت و نصب اسکلت فلزی ساختمان های مسکونی فاضلی کبریا مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.04.17
10 تدوین چارچوب پیش بینی اثرات تغییر بر اساس مسیرهای پیاده سازی و اثر گذاری تغییرات در پروژه های ساخت سبحانی محمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.31
11 مطالعه و تدوین فرآیندهای مدیریت ریسک در پروژه های گودبرداری عمیق شهری با توجه به رواداری ذینفعان گل احمر یوسف کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.31
12 بررسی و ارزیابی صنعت احداث ساختمانهای پیش ساخته بتنی با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از تحلیل SWOT لایقه ماهر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.07
13 مطالعه و بررسی مرحله ساخت اسکلت ساختمان های مسکونی به منظور ارزیبابی میزان انرژی مصرفی نفیسی تینا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.09.01
14 بررسی چالشها و راهکارهای بکارگیری موثر مدیریت ارزش کسب شده (EVM) در پروژه های ساخت کشور با رویکرد مدیریت ناب حسینعلی بیگی محمدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.08.26
15 مطالعه و ارزیابی عملکرد بیمه در مدیریت اثر بخش ریسک ها با هدف موفقیت پروژه های مشارکت بخش عمومی - خصوصی اوحدی محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.21
16 بررسی و ارائه راهکارهای ساخت و ساز ناب ساختمانهای بتنی پیش ساخته با بهره گیری از تحلیل علل ریشه ای (RCA) تلفات در روش ترسیم جریان ارزش (VSM) احمدی سمانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.02.31
17 مطالعه و کاربرد روش شبیه سازی در برنامه ریزی بهینه اجرای زیر ساخت های شهری با محوریت پروژه های بزرگراه طبقاتی تقدس مائده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.30
18 تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت بر مبنای مدل هزینه یابی کیفیت، بمنظور تدوین راهبردهای بهبود کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها یحیی پوررضیاکلائی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.28
19 ارتباط سطح موفقیت پروژه ها با اجرای برنامه های مدیریت ریسک در پروژه های تکرار پذیر نیروگاهی غلامی اشکان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.08.28
20 ساختمان های صنعتی و توسعه پایدار : شناسایی و ارزیابی معیار ها به منظور تدوین مدل انتخاب گزینه ی برتر فتحی مدیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.03.27
21 مطالعه و تدوین یک چهارچوب جهت ارزیابی و تخصیص ریسک با رویکرد موفقیت در پروژه های مشارک بخش عمومی- خصوصی اکبری احمدآبادی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.01.25
22 طراحی بهینه سازه ها با توجه به مثلث هزینه- زمان- کیفیت اجرا جهت استفاده در مطالعات امکانسنجی پروژه های ساختمانی مطیع شرع محمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.11.14
23 مطالعه و بررسی تاثیر استفاده از قابلیتهای بازارهای الکترونیکی بر مدیریت تدارکات پروژه های ساختمانی کشور بمنظور تدوین مدلی جهت بازار الکترونیکی کارا و موثر میرتهامی سیدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.23
24 بررسی جایگاه و تدوین یک چهارچوب جهت انتخاب پیمانکاران دست دوم در صنعت ساخت کشور با محوریت پروژه های راهسازی مشکینی محمدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.21
25 مطالعه و تدوین یک چهارچوب جهت ارزیابی و بهبود بازدهی نیروی کار اجرایی در پروژه های ساخت با محوریت پروژه های نیروگاهی اسلام دوست احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.17
26 بررسی و بهبود روشهای تولید صنعتی ساختمانهای مسکونی با رویکرد مدیریت ناب فیروزی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.16
27 روش مدیریت ناب به منظور ارائه چارچوبی جهت مدیریت ساخت پروژه‌های نیروگاهی رشید مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.26
28 مطالعه و تدوین سیستم پیش‌بینی تغییرات در پروژه‌های ساخت با رویکرد پایش مسیر رخداد و تحلیل سناریوهای شکل‌گیری تغییرات به منظور مدیریت فعال تغییرات چرخکان محمدهادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.26
29 مطالعه و بررسی زمینه طراحی و احداث ساختمان‌های سبز بر مبنای شناسایی و ارزیابی معیارهای عملکرد پایدار ساختمان در ایران قائمی مهسا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.17
30 مطالعه و کاربرد روش ترکیبی پویایی سیستم و شبیه‌سازی گسسته در برنامه‌ریزی پروژه‌های ساخت با محوریت پروژه‌های تونل‌سازی به وسیله TBM فرشچیان محمد مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.09.29
31 مطالعه و کابرد مدل‌های ارزیابی و تخصیص ریسک به منظور ارزیابی عملکرد پروژه‌های مشارکت مدنی در ایران شکاری نمین پریسا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.08.29
32 تدوین یک مدل تصمیم گیری بمنظور اولویت بندی فعالیت های پروژه با رویکرد تحلیل ریسک استفاده از شناوری ها گرامی سرشت نیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.10.28
33 بهینه سازی موازنه زمان هزینه و کیفیت با محوریت پروژه های سدسازی فایقی نژاد شیوا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.16
34 پیش‌بینی خط مبنای هزینه مناسب بر اساس عملکرد زمان و هزینه در پروژه‌های ساخت با رویکرد حداکثر سود حاصله اقتداری نایینی میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.16
35 تحلیل هزینه های کیفیت در صنعت ساخت با محوریت پروژه های انبوه سازی مسکن جعفری امیر حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.15
36 سنجش و تحلیل بازدهی نیروی کار اجرایی در پروژه های ساخت صنعتی با محوریت پروژه های میدان گازی پارس جنوبی خیریه سیدپوریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.15
37 بهینه¬سازی زمان و هزینه در پروژه¬های تکرار شونده غیر سریالی با محوریت پروژهای انبوه-سازی مسکن اردلان مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.04.06
38 تدوین مدل تحلیل هزینه چرخه حیات پروژه¬های راهسازی با رویکرد انتخاب گزینه برتر طراحی نژادپوراسمعیلی اصغر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.02.20
39 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه های ساخت تکراری براساس تخصیص بهینه منابع مریدی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.10.30
40 مطالعه سازمان پروژه های مشارکت بخش دولتی-خصوصی(P3) با محوریت پروژه آزاد راه تهران_ چالوس حاجی حسینی گزستانی زینب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.10.06
41 بررسی و تدوین یک مدل ارزیابی موثر عملکرد نیروی انسانی در پروژه های صنعت ساخت کاشفی تربتی محمدجواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.09.30
42 مطالعه، بررسی و تدوین یک مدل جهت ارزیابی عملکرد پروژه بر مبنای شاخص های حیاتی موفقیت ایل بیگی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.08.30
43 بررسی زمینه های مشارکت بخش دولتی-خصوصی(public-private partnership) در اجرای پروژه های زیر بنایی کشور با استفاده از تحلیلSWOT و تدوین مدلهای عمومی قراردادی فلامرزی میثم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.08.26
44 بررسی تاثیر عدم تخصیص متناسب ریسک درقراردادهای صنعت ساخت بر اجرای پروژه ها اطمینان علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.04
45 مطالعه و کاربرد زمان بندی خط تعادل در تخصیص بهینه ماشین آلات در پروژه های راه سازی امینی سیدمحمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.03.31
46 بررسی اثر تدوین چارچوب تخصیص ریسک در مرحله واگذاری پروژه های مشارکت عمومی خصوصی بر روی موفقیت پروژه های صنعت ساخت اکبری احمدابادی علی دکتری
47 تدوین چارچوبی برای ایجاد و ارزیابی برگشت پذیری در سازمان های صنعت ساخت با محوریت شرکت های پیمانکاری حسینی نوه اردلان کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021