اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی علوی
نام سیّد محمّد ضیا
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک zia.alavi@ut.ac.ir
شماره اتاق

اطلاعات تحصیلی
گرایش راه و ترابری مهندسی روسازی و آسفالت
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری -

درس های ارائه شده
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 POLYMER-MODIFIED THIN LAYER SURFACE COARSE: LABORATORY AND FIELD PERFORMANCE EVALUATIONS 97/03/31 POLYMER-MODIFIED THIN LAYER SURFACE COARSE: LABORATORY AND FIELD PERFORMANCE EVALUATIONS
2 مقایسه‌ی خواص عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح شده با قیر پلیمری و گرانول خشک پلیمری 96/08/04 نهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آالت
3 A method to estimate the thermal stress build-up in an asphalt mixture from a single-cooling event 91/05/15 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
4 Evolution of Thermoviscoelastic Properties of Asphalt Mixtures with Oxidative Aging 90/12/15 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
5 Repeatability and sensitivity of FTIR ATR spectral analysis methods for bituminous binders 90/10/01 materials and structures
6 Effect of select warm-mix additives on thermo-viscoelastic properties of asphalt mixtures 90/07/10 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
7 Evaluating Diffusion and Aging Mechanisms in Blending of New and Age-Hardened Binders During Mixing and Paving 90/07/10 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
8 Influence of Reclaimed Asphalt Pavement on Performance-Related Properties of Gap-Graded Rubberized Hot-Mix Asphalt 90/07/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
9 Evaluating Adhesion Properties and Moisture Damage Susceptibility of Warm-Mix Asphalts 90/04/15 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
10 Influence of Hydrogreen Bioasphalt on Viscoelastic Properties of Reclaimed Asphalt Mixtures 90/04/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
11 Low-temperature properties of plant-produced RAP mixtures in the Northeast 90/01/01 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
12 A method to estimate the thermal stress build-up in an asphalt mixture from a single-cooling event 90/01/01 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
13 Bio-modification of rubberised asphalt binder to enhance its performance 90/01/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
14 Evaluating effectiveness of polymerized pellets mix additives on improving asphalt mix properties 89/10/04 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
15 Evaluating fatigue performance of fine aggregate matrix of asphalt mix containing recycled asphalt shingles 89/07/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
16 Evaluating Adhesion Properties and Moisture Damage Susceptibility of Warm-Mix Asphalts 89/01/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
17 Evolution of Thermoviscoelastic Properties of Asphalt Mixtures with Oxidative Aging 89/01/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
18 Influence of Hydrogreen Bioasphalt on Viscoelastic Properties of Reclaimed Asphalt Mixtures 89/01/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
19 Repeatability and sensitivity of FTIR ATR spectral analysis methods for bituminous binders 88/12/01 materials and structures
20 Prediction of Asphalt Pavement Temperature Profile with Finite Control Volume Method 88/12/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
21 Influence of Reclaimed Asphalt Pavement on Performance-Related Properties of Gap-Graded Rubberized Hot-Mix Asphalt 88/10/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
22 Repeatability and sensitivity of FTIR ATR spectral analysis methods for bituminous binders 88/08/02 materials and structures
23 A method to estimate the thermal stress build-up in an asphalt mixture from a single-cooling event 88/08/01 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
24 Influence of Hydrogreen Bioasphalt on Viscoelastic Properties of Reclaimed Asphalt Mixtures 88/07/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
25 Low-temperature properties of plant-produced RAP mixtures in the Northeast 88/04/01 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
26 Approach for Quantifying the Effect of Binder Oxidative Aging on the Viscoelastic Properties of Asphalt Mixtures 87/12/28 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
27 Influence of Reclaimed Asphalt Pavement on Performance-Related Properties of Gap-Graded Rubberized Hot-Mix Asphalt 87/12/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
28 Proposing a solvent-free approach to evaluate the properties of blended binders in asphalt mixes containing high quantities of reclaimed asphalt pavement and recycled asphalt shingles 87/12/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
29 Proposing a solvent-free approach to evaluate the properties of blended binders in asphalt mixes containing high quantities of reclaimed asphalt pavement and recycled asphalt shingles 87/12/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
30 A method to estimate the thermal stress build-up in an asphalt mixture from a single-cooling event 87/09/16 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
31 Repeatability and sensitivity of FTIR ATR spectral analysis methods for bituminous binders 87/09/01 materials and structures
32 Evaluating effectiveness of polymerized pellets mix additives on improving asphalt mix properties 87/04/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
33 Proposing a solvent-free approach to evaluate the properties of blended binders in asphalt mixes containing high quantities of reclaimed asphalt pavement and recycled asphalt shingles 87/02/15 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
34 Evaluating Adhesion Properties and Moisture Damage Susceptibility of Warm-Mix Asphalts 86/10/30 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
35 Approach for Quantifying the Effect of Binder Oxidative Aging on the Viscoelastic Properties of Asphalt Mixtures 86/02/31 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
36 Approach for Quantifying the Effect of Binder Oxidative Aging on the Viscoelastic Properties of Asphalt Mixtures 86/02/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
37 Evaluating fatigue performance of fine aggregate matrix of asphalt mix containing recycled asphalt shingles 86/02/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
38 Influence of Reclaimed Asphalt Pavement on Performance-Related Properties of Gap-Graded Rubberized Hot-Mix Asphalt 85/10/30 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
39 Evaluating effectiveness of polymerized pellets mix additives on improving asphalt mix properties 85/10/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
40 Effect of select warm-mix additives on thermo-viscoelastic properties of asphalt mixtures 85/08/01 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
41 Approach for Quantifying the Effect of Binder Oxidative Aging on the Viscoelastic Properties of Asphalt Mixtures 85/06/31 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
42 مقایسه ی خواص عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح شده با قیر پلیمری و گرانول خشک پلیمری 85/04/01 پژوهشنامه حمل و نقل
43 Effect of select warm-mix additives on thermo-viscoelastic properties of asphalt mixtures 84/12/01 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
44 Prediction of Asphalt Pavement Temperature Profile with Finite Control Volume Method 84/06/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
45 Bio-modification of rubberised asphalt binder to enhance its performance 84/06/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
46 Evolution of Thermoviscoelastic Properties of Asphalt Mixtures with Oxidative Aging 84/01/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
47 Proposing a solvent-free approach to evaluate the properties of blended binders in asphalt mixes containing high quantities of reclaimed asphalt pavement and recycled asphalt shingles 83/04/02 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
48 Evaluating effectiveness of polymerized pellets mix additives on improving asphalt mix properties 82/11/15 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
49 Low-temperature properties of plant-produced RAP mixtures in the Northeast 82/06/01 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
50 Influence of Hydrogreen Bioasphalt on Viscoelastic Properties of Reclaimed Asphalt Mixtures 82/02/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
51 Low-temperature properties of plant-produced RAP mixtures in the Northeast 81/02/11 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
52 Evaluating Adhesion Properties and Moisture Damage Susceptibility of Warm-Mix Asphalts 80/10/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
53 Bio-modification of rubberised asphalt binder to enhance its performance 80/09/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
54 A comprehensive model for predicting thermal cracking events in asphalt pavements 80/02/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
55 A comprehensive model for predicting thermal cracking events in asphalt pavements 79/12/02 INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
56 Bio-modification of rubberised asphalt binder to enhance its performance 78/12/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
57 A comprehensive model for predicting thermal cracking events in asphalt pavements 78/07/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
58 A comprehensive model for predicting thermal cracking events in asphalt pavements 77/12/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
59 Prediction of Asphalt Pavement Temperature Profile with Finite Control Volume Method 74/04/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
60 Evaluating fatigue performance of fine aggregate matrix of asphalt mix containing recycled asphalt shingles 73/07/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
61 Evaluating Diffusion and Aging Mechanisms in Blending of New and Age-Hardened Binders During Mixing and Paving 72/01/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
62 Evaluating Diffusion and Aging Mechanisms in Blending of New and Age-Hardened Binders During Mixing and Paving 71/01/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
63 Effect of select warm-mix additives on thermo-viscoelastic properties of asphalt mixtures 69/01/01 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
64 Prediction of Asphalt Pavement Temperature Profile with Finite Control Volume Method 69/01/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
65 Evaluating Diffusion and Aging Mechanisms in Blending of New and Age-Hardened Binders During Mixing and Paving 68/01/01 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
66 Evolution of Thermoviscoelastic Properties of Asphalt Mixtures with Oxidative Aging 11/1/2002 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
67 Evaluating fatigue performance of fine aggregate matrix of asphalt mix containing recycled asphalt shingles 11/1/2002 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021