فهرست دروس اختیاری

فهرست دروس اختیاری دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

عناوین پیش نیاز

شماره پیش نیاز

1

8102009

اجزاء محدود مقدماتی

3

تحلیل سازه های 2

8102095

2

8102024

اصول مهندسی سد

2

بناهای آبی

هیدرولوژی

8102060

8102339

3

8102027

اقتصاد مهندسی

2

گذراندن حداقل 45 واحد

 

4

8102042

بتن پیش تنیده

3

سازه های بتن آرمه 2 (همزمان)

بارگذاری

8102190

8102039

5

8102053

مبانی مدیریت و برنامه ریزی پروژه های ساخت

2

گذراندن حداقل 80 واحد

 

6

8102058

برنامه نویسی کامپیوتر 2

2

محاسبات عددی

8120096

7

8102062

بهینه سازی در ساختمان

3

تحلیل سازه های 2

سازه های فولادی 1

سازه های بتن آرمه 1

8102095

8102195

8102189

8

8102091

تأسیسات مکانیکی و برقی

2

رسم فني و نقشه كشي ساختمان

 

 

مكانيك سيالات

8120138

8120106

8102146

8102300

9

8102097

تحلیل قابلیت اطمینان طراحی

3

آمار و احتمالات

بارگذاری

8120017

8102039

10

8102103

ترمیم و بهسازی سازه های آسیب دیده

3

سازه های بتن آرمه 1

سازه های فولادی 1

8102189

8102195

11

8102109

تونل سازی

2

مکانیک خاک

بارگذاری (یا همزمان)

سازه های بتن آرمه 2(یا همزمان)

8102369

8102039

8102190

12

8102136

راه آهن

2

روسازی (یا همزمان)

8102148

13

8102169

زبان تخصصی

2

گذراندن حداقل 90 واحد

8120053

14

8102248

سازه هاي بنائي مقاوم در برابر زلزله

2

تحليل سازه هاي  2(يا همزمان)

سازه هاي بتن آرمه 1(يا همزمان)

8102095

8102189

15

8102192

سازه های صنعتی

3

سازه های فولادی 2

بارگذاری

8102197

8102039

16

8102217

طراحی پلها

3

سازه های بتن آرمه 2

سازه های فولادی 2

بارگذاری

روشهای اجرای ساختمان
(یا همزمان)

8102190

8102197

8102039

8102155

17

8102220

طراحی معماری

2

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

8102026

18

8102309

 

مهندسی ترابری

2

راهسازی

آمار و احتمالات

8102368

8120017

19

8102317

مهندسی سیستمها

2

ریاضی 2

 

آمار و احتمالات

8120122 8120049

8120017

20

8102404

مدل سازی سازه ها

2

تحلیل سازه های 2

8102095

21

8102409

مهندسی محیط زیست

2

گذراندن حداقل 65 واحد

 

22

8102410

اصول مهندسی بندر

2

سازه های فولادی 2

سازه های بتن آرمه 2

هیدرولیک

8102195

8102189

8102349

23

8102411

اصول مهندسی رودخانه

2

هیدرولیک

هیدرولوژی

8102349

8102339

24

8102418

بهسازی زمین

2

مکانیک خاک

8102369

25

8102426

سازه های فولادی پیشرفته

3

سازه های فولادی 2

بارگذاری

8102197

8102039

26

8102448

سدهای خاکی

2

مکانیک خاک

8102369

27

8102449

تحقیقات محلی

2

مکانیک خاک

پی سازی 1 (یا همزمان)

8102369

8102084

28

8102488

آزمایشگاه سازه

1

سازه های بتن آرمه 1

سازه های فولادی 1

آزمایشگاه مصالح ساختمانی(هم نیاز)

8102195

8102197

8102015

29

8102522

سیستم های ساختمانی

3

سازه های بتن آرمه 1

سازه های فولادی 1

8102189

8102195

 


ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021