فهرست دروس اصلی و تخصصی (الزامی)

فهرست دروس اصلی و تخصصی (الزامی) دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

عناوین پیش نیاز و هم نیاز

 

1

8102002

زمین شناسی مهندسی و آزمایشگاه

2

--

 

2

8102020

استاتیک

3

ریاضی عمومی1 (پیشنیاز)

 

3

8102032

دینامیک

2

استاتیک (پیشنیاز)

 

4

8102049

مکانیک جامدات 1

2

استاتیک (پیشنیاز)

 

5

8102555

طراحی معماری

2

-

 

6

8102071

مکانیک جامدات 2

2

مکانیک جامدات 1 (پیشنیاز)

 

7

8102277

مصالح ساختمانی

2

گذراندن حداقل30واحد (پیشنیاز)

 

8

8102140

تحلیل سازه‌ها

3

مکانیک جامدات 1 (پیشنیاز)

 

9

8102105

تکنولوژی بتن

2

مصالح ساختمانی - مکانیک جامدات1 (پیشنیاز)

 

 

10

8102300

مکانیک سیالات

3

ریاضی عمومی2 – دینامیک (پیشنیاز)

 

11

8102369

مکانیک خاک

3

مکانیک جامدات1 -زمین شناسی مهندسی و آزمایشگاه (پیشنیاز)

مکانیک سیالات (همنیاز)

 

12

8102161

نقشه برداری و عملیات

2

ریاضی عمومی1 (پیشنیاز)

 

13

8102175

مبانی مدلسازی سازه ها

3

تحلیل سازه‌ها - محاسبات عددی و برنامه نویسی (پیشنیاز)

 

14

8102195

سازه های فولادی1

2

تحلیل سازه‌ها (پیشنیاز)

 

15

8102178

سازه های بتن آرمه1

2

تکنولوژی بتن - تحلیل سازه‌ها (پیشنیاز)

 

16

8102198

هیدرولیک کانال‌های باز

2

مکانیک سیالات (پیشنیاز)

 

17

8102301

آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات

1

هیدرولیک کانال‌های باز (همنیاز)

 

18

8102017

آزمایشگاه مکانیک خاک

1

مکانیک خاک (پیشنیاز)

 

19

8102343

هیدرولوژی مهندسی

2

آمار و احتمالات - مکانیک سیالات (پیشنیاز)

 

20

8102302

طرح هندسی راه

2

نقشه برداری و عملیات- مکانیک خاک (پیشنیاز)

 

21

8102197

سازه های فولادی2

2

سازه‌های فولادی1 - مکانیک جامدات2 (پیشنیاز)

 

22

802190

سازه های بتن آرمه2

2

سازه های بتن آرمه1  - مکانیک جامدات 2 (پیشنیاز)

 

23

8102306

مهندسی آب و فاضلاب

2

هیدرولوژی مهندسی –هیدرولیک
 کانال‌های‌باز  (پیشنیاز)

 

24

8102039

 

بارگذاری

 

2

آمار و احتمالات- مبانی مدلسازی سازه‌ها - سازه های فولادی1- سازه های بتن آرمه1 (پیشنیاز)- تحلیل‌سازه‌ها (همنیاز)

 

25

8102078

پروژه مهندسی آب و فاضلاب

1

مهندسی آب و فاضلاب (پیشنیاز)

 

26

8102341

بناهای آبی

2

مکانیک خاک -هیدرولیک کانال‌های باز (پیشنیاز)

 

27

8102015

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

1

تکنولوژی بتن (پیشنیاز)

 

 

28

8102359

ماشین آلات عمرانی

2

طرح هندسی راه (همنیاز)

 

 

29

8102264

 

متره و برآورد پروژه

1

طراحی معماری - سازه های بتن آرمه1 - سازه های فولادی1(پیشنیاز) -
طرح هندسی راه (همنیاز)

 

 

30

8102074

پروژه سازه‌های فولادی

1

سازه‌های فولادی2 - مبانی مدلسازی سازه‌ها و بارگذاری (پیشنیاز)

 

 

31

8102073

پروژه سازه‌های بتن آرمه

1

سازه‌های بتن آرمه2 -مبانی مدلسازی سازه‌ها و بارگذاری (پیشنیاز)

 

32

8102366

مهندسی پی

3

مکانیک خاک - سازه‌های بتن‌آرمه1 -آزمایشگاه مکانیک خاک (پیشنیاز)

 

33

8102148

روسازی راه

2

مصالح ساختمانی -طرح هندسی راه (پیشنیاز)

 

34

8102013

آزمایشگاه روسازی راه

1

روسازی راه (همنیاز)

 

35

8102311

مهندسی ترافیک

2

طرح هندسی راه -آمار و احتمالات (پیشنیاز)

 

36

8102367

پروژه راه

1

روسازی راه و مهندسی ترافیک (همنیاز)

 

37

8102559

روش‌های ساخت پروژه‌های عمرانی

 

3

سازه‌های فولادی2- سازه‌های‌بتن‌آرمه2 - ماشین‌ آلات عمرانی (پیشنیاز)

 

38

8102315

مهندسی زلزله

2

بارگذاری (پیشنیاز)

 

39

8120171

کارآموزی

2

گذراندن حداقل 90 واحد (پیشنیاز)

 

40

8102027

اقتصاد مهندسی

2

گذراندن حداقل 45 واحد (پیشنیاز)

 

41

8102409

مهندسی محیط زیست

2

گذراندن حداقل 65 واحد (پیشنیاز)

 

42

8102567

مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه

2

گذراندن حداقل 65 واحد (پیشنیاز)

جمع کل بدون کارآموزی    80 واحد

 

 

 

           

 


اطلاعات تماس:

ساختمان مرکزی: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدگان فنی

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021

ساختمان شماره 2: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه فروزانفر، پلاک 1431