فهرست لاتین دروس اختیاری

نام لاتین دروس اختیاری دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نام لاتین درس

1

8102009

اجزاء محدود مقدماتی

3

Introduction To Finite Element

2

8102024

اصول مهندسی سد

2

Principles Of Dam Engineering

3

8102027

اقتصاد مهندسی

2

Engineering Economics

4

8102042

بتن پیش تنیده

3

Prestressed Concrete

5

8102053

مبانی مدیریت و برنامه ریزی
پروژه های ساخت

2

Introduction To Construction Project Management & Scheduling

6

8102058

برنامه نویسی کامپیوتر 2

2

Computer Programming II

7

8102062

بهینه سازی در ساختمان

3

Structural Optimization

8

8102091

تأسیسات مکانیکی و برقی

2

Mechanical & Electrical Equipments

9

8102097

تحلیل قابلیت اطمینان طراحی

3

Analysis Of Design Safety

10

8102103

ترمیم و بهسازی سازه های آسیب دیده

3

Repair & Retrofiting Of Damaged Structures

11

8102109

تونل سازی

2

Tunnelling

12

8102136

راه آهن

2

Railway Engineering

13

8102169

زبان تخصصی

2

Technical English Language

14

8102248

سازه هاي بنائي مقاوم در برابر زلزله

2

Masonry Structures Resistant To Earthquake

15

8102192

سازه های صنعتی

3

Industrial Structures

 

نام لاتین دروس اختیاری دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نام لاتین درس

16

8102217

طراحی پلها

3

Bridge Design

17

8102220

طراحی معماری

2

Architectural Design

18

8102309

مهندسی ترابری

2

Transportation Engineering

19

8102317

مهندسی سیستمها

2

Civil Engineering Systems Analysis

20

8102404

مدل سازی سازه ها

2

Modelling Of Structures

21

8102409

مهندسی محیط زیست

2

Environmental Engineering

22

8102410

اصول مهندسی بندر

2

Principles Of Port Engineering

23

8102411

اصول مهندسی رودخانه

2

Principles Of River Engineering

24

8102418

بهسازی زمین

2

Soil Improvement Technics

25

8102426

سازه های فولادی پیشرفته

3

Advanced Steel Structures

26

8102448

سدهای خاکی

2

Earth Dams

27

8102449

تحقیقات محلی

2

Site Investigation

28

8102488

آزمایشگاه سازه

1

Structural Laboratory

29

8102522

سیستم های ساختمانی

3

Structural Systems

 

 


ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021