فهرست لاتین دروس اصلی و تخصصی

نام لاتین دروس اصلی و تخصصی (الزامی) دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نام لاتین درس

 

1

8120138
 

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

2

Engineering Drawing

2

8102323

نقشه برداری و عملیات 1

2

Surveying Theory & Practice I

3

8102680

طراحی معماری و شهرسازی

2

Architecture & Urban Design

4

8102020

استاتیک

3

Statics

5

8102128

دینامیک

3

Dynamics

6

8102291

مقاومت مصالح 1

3

Mechanics Of Materials I

7

8102292

مقاومت مصالح 2

2

Mechanics Of Materials II

8

8102300

مکانیک سیالات

3

Fluid Mechanics

9

8102171

زمین شناسی مهندسی

2

Engineering Geology

10

8102014

آزمایشگاه زمین شناسی

1

Geology Lab

11

8102277

مصالح ساختمانی

2

Construction Materials

12

8102015

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

1

Construction Materials Lab

13

8102105

تکنولوژی بتن

2

Concrete Technology

14

8102369

مکانیک خاک

3

 

Soil Mechanics

15

8102017

آزمایشگاه مکانیک خاک

1

Soil Mechanics Lab

16

8102349

هیدرولیک

2

Hydraulics

17

8102018

آزمایشگاه هیدرولیک

1

Hydraulics Lab

18

8102339

هیدرولوژی

2

Hydrology

19

8102264

متره و برآورد پروژه

1

Project Evaluation & Cost Estimation

20

8102084

پی سازی 1

2

 

Foundation Engineering I

21

8102069

پروژه پی سازی

1

Foundation Engineering Project

22

8102306

مهندسی آب و فاضلاب

2

Water & Wastewater Engineering

 

نام لاتین دروس اصلی و تخصصی (الزامی) دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

نام لاتین درس

 

23

8102078

پروژه مهندسی آب و فاضلاب

1

Water & Wastewater Engineering Project

24

8102060

بناهای آبی

3

Hydraulic Structures

25

8102094

تحلیل سازه های 1

3

Structural Analysis I

26

8102095

تحلیل سازه های 2

2

Structural Analysis II

27

8102251

کارآموزی

2

Training I

28

8102039

بارگذاری

2

 

Loading

29

8102195

سازه های فولادی 1

2

Steel Structures I

30

8102197

سازه های فولادی 2

2

Steel Structures II

31

8102074

پروژه سازه های فولادی

1

Steel Structures Project

32

8102189

سازه های بتن آرمه 1

3

Reinforced Concrete Structures I

33

8102190

سازه های بتن آرمه 2

2

Reinforced Concrete Structures II

34

8102073

پروژه سازه های بتن آرمه

1

 

Reinforced Concrete Structures Project

35

8102155

روشهای اجرای ساختمان

3

Construction Methods

36

8102261

ماشین آلات ساختمانی

2

Construction Equipments

37

8102368

راهسازی

2

Highway Engineering

38

8102070

پروژه راهسازی

1

 

Highway Engineering Project

39

8102148

روسازی راه

2

Pavement Engineering

40

8102013

آزمایشگاه روسازی راه

1

Pavement Lab

41

8102023

اصول مهندسی زلزله

3

Principles Of Earthquake Engineering

42

8102311

 

مهندسی ترافیک

2

Traffic Engineering

 

 

 


ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021