وبینار علمی گودبرداری و اجرای سازه به روش Top-Down و معرفی یک پروژه اجرا شده

گودبرداری و اجرای سازه به روش Top-Down و معرفی یک پروژه اجرا شده

ارائه توسط مهندس مهدی شهیدی خواه


اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021