وبینار علمی Construction Digitalization: BIM, and New Technologies

سخنرانی علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

مهندس علی مشایخی، موسس و مدیر بخش BIM شرکت OZBIM استرالیا

چهارشنبه 24 شهریور ماه 1400
ساعت 12:30 تا 14

شرکت برای عموم آزاد است.

http://vroom.ut.ac.ir/civeng6


اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021