وبینار علمی Machine Learning for engineering Design and Computatinal Mechanics

سخنرانان:
آقای دکتر رامین بستان آبادچهارشنبه 21 مهر ماه 1400 - ساعت 18 تا 19:30

http://vroom.ut.ac.ir/civeng6

 


اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021