وبینار معرفی گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی رشته مهندسی عمران

معرفی گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی رشته مهندسی عمران
برای متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
ساعت 12:30 تا 13:45
شرکت در جلسه برای عموم علاقمندان آزاد است.
http://vroom.ut.ac.ir/civeng6

 


اطلاعات تماس:

ساختمان مرکزی: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدگان فنی

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021

ساختمان شماره 2: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه فروزانفر، پلاک 1431