دوشنبه, 02 آبان 1401 12:55

شرايط اخذ واحدهاي درسي تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه براي دانشجويان داراي معلوليت و شرايط خاص

به استحضار مي‌رساند به منظور پيشگيري از مخاطرات و آسيب‌هاي احتمالي شركت در كلاسهاي واحد درسي عملي تربيت بدني و ورزش۱ براي دانشجويان داراي شرايط خاص (معلوليت حسي و جسمي، بيماري‌هاي خاص مانند فشار خون بالا، آسم، ديابت، سرطان، پيوند عضو، كمردرد، بارداري، مشكلات قلبي عروقي و بيماري‌هايي از اين نوع)، واحدهاي درسي تربيت بدني ويژه و ورزش ويژه به ترتيب جايگزين واحدهاي درسي فوق خواهد بود. براي اين منظور واحدهاي زير مجموعه معاونت‌هاي محترم آموزشي / ‏ علمي پرديس‌ها و دانشكده‌هاي مستقل مي‌توانند دانشجويان داراي مشكلات فوق الذكر را به ترتيب طي مراحل زير جهت اخذ اين واحدهاي درسي راهنمايي فرمايند:

۱- معرفي رسمي دانشجوي داراي شرايط خاص به مركز بهداشت دانشگاه توسط دانشكده مربوطه.

۲- ارسال پاسخ مركز بهداشت دانشگاه به دانشكده محل تحصيل دانشجو (پس از بررسي مدارك يا معاينه دانشجوي داراي شرايط خاص توسط پزشكان معتمد مركز بهداشت دانشگاه) مبني بر اينكه دانشجو بدليل مشكلات فوق الذكر قادر به شركت در كلاسهاي عملي نمي‌باشد.

۳- معرفي دانشجوي داراي شرايط خاص مورد تأييد مركز بهداشت دانشگاه به معاونت آموزشي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، توسط معاونت آموزشي دانشكده مربوطه (نامه مركز بهداشت پيوست شود)، حداقل ۲۰ روز قبل از شروع زمان انتخاب واحد به منظور برنامه ريزي مؤثر. (با توجه به شروع بازه زماني انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱، استثنائاً براي اين ترم تا ۱۰ روز قبل از حذف و اضافه اقدام شود ولي از ترم آينده همان حداقل ۲۰ روز قبل از انتخاب واحد، معرفي دانشجو به اين دانشكده صورت پذيرد)

۴- ايجاد گروه درسي ويژه براي دانشجوي داراي شرايط خاص از سوي آموزش دانشكده تربيت بدني.

۵- اطلاع رساني اداره آموزش دانشكده محل تحصيل دانشجو به دانشجوي مربوطه جهت اخذ واحد درسي ((تربيت بدني ويژه)) بجاي واحد درسي تربيت بدني و واحد درسي ((ورزش ويژه)) بجاي واحد درسي ورزش۱ توسط دانشجو در زمان انتخاب واحد.

خواهشمند است، دستور فرمائيد از ارجاع دانشجو جهت اخذ واحدهاي ويژه، خارج از فرآيند فوق به اين دانشكده اكيداً خودداري فرمايند و چنانچه دانشجويي خارج از روال فوق نسبت به اخذ واحدهاي درسي ويژه اقدام نمايد، نمره صفر براي وي منظور خواهد شد، لذا تقاضامنديم اطلاع رساني مبسوط در اين خصوص براي دانشجويان داراي شرايط خاص آن پرديس يا دانشكده صورت پذيرد.


اطلاعات تماس:

ساختمان مرکزی: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدگان فنی

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021

ساختمان شماره 2: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه فروزانفر، پلاک 1431