چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1402 12:25

اطلاع رساني راه اندازي وب سايت امور پژوهشگران و رويدادهاي پژوهشي دانشگاه

نظر به ايجاد اداره امور پژوهشگران و رويدادهاي پژوهشي ذيل اداره كل سياست گذاري و توسعه پژوهشي دانشگاه در سال ۱۴۰۱ و اجراي فرايندهاي تعريف شده در ذيل اين اداره شامل:

- دستورالعمل به كارگيري اعضاي پژوهشگر

- دستورالعمل برگزاري همايش‌هاي ملي و بين المللي

- آئين نامه پسادكتري داخلي دانشگاه و آئين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت پذيرش متقاضيان پسادكتري

- آئين نامه برنامه همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني غيرمقيم

- دستورالعمل سرباز پژوهشگر و جذب نخبگان وظيفه

 نشاني وب سايت امور پژوهشگران و رويدادهاي پژوهشي جهت ثبت نام متقاضيان، سهولت دسترسي به اطلاعات و آئين نامه‌هاي مربوطه، فراخوان‌هاي پژوهشي در سازمان‌هاي حمايت كننده و آشنايي با فرايندهاي اجرايي به شرح ذيل مي‌باشد.

https://researchers.ut.ac.ir


اطلاعات تماس:

ساختمان مرکزی: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدگان فنی

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021

ساختمان شماره 2: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه فروزانفر، پلاک 1431