یکشنبه, 18 ارديبهشت 1401 14:49

ارتقا حافظه سرورهای دسته دوم واحد پردازش مهندسی عمران (CECU) به 32 گیگابایت

به اطلاع میرساند حافظه RAM کلیه سرورهای دسته دوم واحد پردازش مهندسی عمران به 32 گیگابایت افزایش یافت

Node

CPU

Clock

Turbo Clock

Cores

Threads

L3 Cache

RAM

SSD

OS

CECU-16

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6

12

15 MB

32GB 2666MHz

 250 GB

Win10

CECU-22

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2666MHz

 250 GB

Win10

CECU-23

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2666MHz

 250 GB

Win10

CECU-24

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2666MHz

 250 GB

Win10

CECU-25

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win10

CECU-26

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win10

CECU-27

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win10

CECU-28

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-29

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-30

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-31

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-32

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-33

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-34

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-35

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-36

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win10

CECU-37

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-38

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-39

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

CECU-40

Intel Core i7-8700

3.2 GHz

4.6 GHz

6 12 15 MB

32GB 2400MHz

 250 GB

Win7

 


اطلاعات تماس:

ساختمان مرکزی: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدگان فنی

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021

ساختمان شماره 2: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه فروزانفر، پلاک 1431