لیست اعضا هیات علمی


اعضا هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران


تصویر نام خانوادگی نام گرایش پست الکترونیک
تصویر وجود ندارد. آقابیک ایگلی سید کیوان مهندسی راه و ترابری kayvan.aghabayk@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. اسکندری قادی مرتضی مهندسی سازه، مکانیک محیط‌های پیوسته ghadi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. بابازاده عباس مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل ababazadeh@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. بدیعی سید پیمان مهندسی آب و هیدرولیک pbadiei@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. برگی خسرو مهندسی سازه، زلزله و سازه‌های دریایی kbargi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. بنی هاشمی سید محمد علی مهندسی هیدرولیک banihash@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. بهاری محمدرضا مهندسی سازه و سازه های دریایی mbahari@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. بهنیا کامبیز مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل cbehnia@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. بیطرف مریم مهندسی سازه و کنترل maryam.bitaraf@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. پلاسی مسعود مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل mpalas@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. تابش مسعود مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب و محیط زیست mtabesh@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. تقدس حسین مهندسی و مدیریت ساخت htaghaddos@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. توکلان مهدی مهندسی و مدیریت ساخت mtavakolan@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. خادمی نوید برنامه‌ریزی حمل و نقل و مهندسی راه navid.khademi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. خان محمدی محمد مهندسی سازه mkhan@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. دولتشاهی پیروز هوشنگ سازه‌های دریایی mdolat@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. رحیمیان محمد مهندسی سازه ومکانیک شکست rahimian@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. رفیعی دهخوارقانی رضا مکانیک محاسباتی و ژئوتکنیک rezarafiee@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. رمضانیان پور امیرمحمد تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی ramezanian@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. زهرایی بنفشه برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب bzahraie@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. زهرايی سيد مهدی مهندسی سازه و زلزله mzahrai@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. شاهوردی مسلم مهندسی سازه و مصالح ساختمانی moslem.shahverdi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. شکرچی زاده محمد تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی shekarch@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. صمدزاد مهدی مهندسی حمل و نقل msamadzad@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. عطارنژاد رضا مهندسی سازه و هیدرولیک attarnjd@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. علوی سیّد محمّد ضیا راه و ترابری مهندسی روسازی و آسفالت zia.alavi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. غیاثی رضا هیدرولیک، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی، محیط زیست rghiassi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. فاخر علی مهندسی ژئوتکنیک و سازه‌‌های دریایی afakher@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. فرجودی جمشید مهندسی زلزله jfarjood@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. فرزانه اورنگ مهندسی ژئوتکنیک ofarzane@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. قاسمیه مهدی مهندسی سازه و زلزله m.ghassemieh@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. قربانی تنها سید امیر کیوان مهندسی سازه و زلزله ghtanha@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. قلندرزاده عباس مهندسی ژئوتکنیک aghaland@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. قلی پور یعقوب مهندسی سازه، بهینه‌سازی و مدیریت ساخت ygholipour@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. قیامی‌آزاد امیررضا مهندسی سازه و زلزله rghiami@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. کارآموز محمد برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب karamouz@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. کاوند علی مهندسی ژئوتکنیک و زلزله akavand@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. کراچیان رضا مهندسی آب و محیط زیست kerachian@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. گتمیری بهروز مهندسی زلزله و ژئوتکنیک gatmiri@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. لطیفی نمین منوچهر مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل mlatifi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. مالک شاهرخ مهندسی سازه و پل maalek@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. متولی مسعود مهندسی سازه و مصالح ساختمانی masoud.motavalli@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. محمدی توچائی سهیل مهندسی سازه و مکانیک محاسباتی smoham@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. محمودزاده کنی ایرج مهندسی سازه imkani@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. مرادی مجید مهندسی ژئوتکنیک mmoradi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. مرحوم حسینی عبدالله مهندسی و مدیریت ساخت
تصویر وجود ندارد. مرحوم صادق آذر مجید مهندسی سازه و زلزله
تصویر وجود ندارد. معرفت محمدصادق مهندسی سازه و زلزله mmarefat@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. منتظری نمین مسعود هیدرولیک محاسباتی و محیط زیست mnamin@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. میرقاسمی علی اصغر مهندسی ژئوتکنیک و سازه‌های هیدرولیکی aghasemi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. ميرقادری سید رسول مهندسی سازه و زلزله rmirghaderi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. نائینی سید تقی (امید) هیدرولیک، سازه‌های دریایی و محیط زیست stnaeeni@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. ناصری محسن مهندسی منابع آب و محیط زیست mnasseri@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. نظیف سارا مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب ومهندسی محیط زیست snazif@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. وهدانی شهرام مهندسی سازه svahdani@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. هروی غلامرضا مهندسی و مدیریت ساخت heravi@ut.ac.ir
تصویر وجود ندارد. یوسفی قلعه جوق حسن مهندسی زلزله hyosefi@ut.ac.ir

اطلاعات تماس:

ساختمان مرکزی: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدگان فنی

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021

ساختمان شماره 2: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه فروزانفر، پلاک 1431