آیین‌نامه‌های پژوهشی

 آيين‌نامه شركت اساتيد و دانشجويان در مجامع بين‌المللي


جهت برخورداري از تسهیلات دانشگاه، می‌بایست نام و مشخّصات متقاضی و نام دانشگاه تهران در ابتدای مقاله متقاضیان واجد شرایط، در صورت ارائه مقاله در کنفرانس‌های معتبر بین‌المللي حتماً آورده شود. ضمناً در صورت ارائه مقاله مشترك، فقط یک نفر مي‌تواند از تسهيلات دانشگاه بهره‌مند گردد. لذا در چنين شرايطي از معرفي نفر دوم اكيداً به اين معاونت خودداری فرمايند . همچنین تعلّق كمك‌هزينه پس از مراجعت از سفر، مشروط به اين است كه هزينه‌ها از طرف برگزار‌كننده تقبل نشده باشد.

اساسنامه مؤسسه انتشارات دانشگاه 

ضوابط تأليف 

 ترجمه كتاب

 

 

 

 

 

 


اطلاعات تماس:

ساختمان مرکزی: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس دانشکدگان فنی

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021

ساختمان شماره 2: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نبش کوچه فروزانفر، پلاک 1431