وبینار علمی interface nanoengineering

سخنرانی علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
توسط آقای دکتر محمدجواد عبدالحسینی قمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه کالیفرنیا

چهارشنبه 17 شهریور 1400
ساعت 9 تا 10:30

http://vroom.ut.ac.ir/civeng6

حضور برای علاقمندان آزاد است.


اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021